رسانه
رسانه

تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم استاندارد در گلستانتشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم استاندارد در گلستان

درخواست حذف اطلاعات
هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان از تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرائم استاندارد در این استان خبر داد و گفت: این شعب برای کاهش زمان رسیدگی به جرائم بخش استاندارد، در شهر های استان تشکیل می شود.