رسانه
رسانه

نمایندگان یی خواستار پاسخگو عربستان به قتل خاشقجی شدندنمایندگان یی خواستار پاسخگو عربستان به قتل خاشقجی شدند

درخواست حذف اطلاعات
نمایندگان یی از کاخ سفید خواستند تا عربستان سعودی را به خاطر قتل رو مه نگار منتقد در کنسولگری این کشور در ترکیه پاسخگو کند.