رسانه
رسانه

سرمربی برکنار شدسرمربی برکنار شد

درخواست حذف اطلاعات
برند اشتانگه به علت ب نتایج ضعیف به همراه تیم ملی در جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ ا اج شد.