رسانه
رسانه

بررسی اخلاق و حقوق محیط زیست از دیدگاهبررسی اخلاق و حقوق محیط زیست از دیدگاه

درخواست حذف اطلاعات
شفقنا – سایت اجتهاد نوشت: اگر حق موجود زنده غصب شود و یا مورد تصرف و قرار بگیرد، غاصب و م «ضامن» است و ملاک در مورد غصب و ، نظر خبره و کارشناس است و این که آیا حقی پایمال شده و اگر شده چگونه و تا چه حدودی بوده است و متناسب با آن چگونه باید آن […]