رسانه
رسانه

ابعاد جدید فساد در خصوصی سازیابعاد جدید فساد در خصوصی سازی

درخواست حذف اطلاعات
احمد علیرضا بیگی مجلس در تشریح ابعاد جدید فساد در خصوصی سازی از فروش کارخانه ۱۰هزار میلیارد تومانی به قیمت ۷۰ میلیارد تومان به یک بی سواد و نقش آفرینی ت اصلاحات در ماجرای حراج هپکو خبر…