رسانه
رسانه

مجلس بر بهره برداری معادن سرب و روی مهریز تاکید کردمجلس بر بهره برداری معادن سرب و روی مهریز تاکید کرد

درخواست حذف اطلاعات
یزد - ایرنا - حوزه انتخ ه مهریز در مجلس شورای ی گفت: پیگیری برای تسریع در بهره برداری کامل از شرکت معادن سرب و روی مهدی آباد بهادران این شهرستان بسار ضروری است و نقش مهمی در رونق اقتصادی…