رسانه
رسانه

شلیک «ماوریک» و «قاصد» توسط جنگنده های «فانتوم»شلیک «ماوریک» و «قاصد» توسط جنگنده های «فانتوم»

درخواست حذف اطلاعات
در دومین روز از مرحله اصلی و فاز عملیاتی هشتمین رزمایش اقتدار هوایی «فدائیان حریم ولایت»، جنگنده بمب افکن های سنگین اف۴ (فانتوم) با استفاده از بمب های «ماوریک» و «قاصد» اه فرضی را منهدم د.