رسانه
رسانه

طغیان رودخانه دلیل ش تگی و قطعی آب روستاهای رامهرمزطغیان رودخانه دلیل ش تگی و قطعی آب روستاهای رامهرمز

درخواست حذف اطلاعات
مدیر امور آبفا روستایی شهرستان رامهرمز از تعمیر خط انتقال آب شرب ۱۰ روستای ابوالفارس که بر اثر طغیان رودخانه ش ته بود، خبر داد.