رسانه
رسانه

راز تازه از ید جدید پرسپولیس + عراز تازه از ید جدید پرسپولیس + ع

درخواست حذف اطلاعات
بودیمیر به اردوی پرسپولیس در قطر اضافه می شود و جایگزین گادوین منشا خواهد شد.