رسانه
رسانه

سام درخشانی؛ جوان خشن دیروز تلویزیون، کمدین امروز سینماسام درخشانی؛ جوان خشن دیروز تلویزیون، کمدین امروز سینما

درخواست حذف اطلاعات
بانی ، گروه سینمای ایران: شاید نخستین مواجهه با سام درخشانی و جایگاه امروزش را بتوان با تغییر موضع فتحعلی اویسی در اوایل دهه ۸۰ از جدی به کمدی مقایسه کرد. مشابه شرایطی که حمید فرخ نژاد در سال ۸۷ با…