رسانه
رسانه

محمود عباس به واشنگتن دعوت شدمحمود عباس به واشنگتن دعوت شد

درخواست حذف اطلاعات
رئیس جمهوری ، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگران فلسطین را برای گفت وگو به دعوت کرد. محمود عباس گفته است که به زودی به سفر خواهد کرد.