رسانه
رسانه

گروه آموزشی آزمایشگاه علوم استان آذربایجان غربیبرنامه عملیاتی سالانه گروه آزمایشگاه علوم استان در سال 98-97

درخواست حذف اطلاعات

برنامه عملیاتی سالانه گروه آزمایشگاه علوم استان در سال تحصیلی 98-97 در لینک زیر آورده شده است.همکاران محترم سرگروه مناطق طبق آن برنامه عملیاتی خود را تنظیم و تا 30 مهر ماه به گروه استان ارسال نمایند.

برنامه عملیاتی سالانه
سوالات شانزدهمین مسابقات آزمایشگاهی کشوری

درخواست حذف اطلاعات

سوالات شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی ( مرحله کشوری ) پایه های دهم و یازدهم در فایل زیر ارائه شده است.


فایل سوالات

برنامه عملیاتی سالانه گروه آزمایشگاه علوم استان در سال 98-97

درخواست حذف اطلاعات

برنامه عملیاتی سالانه گروه آزمایشگاه علوم استان در سال تحصیلی 98-97 در لینک زیر آورده شده است.همکاران محترم سرگروه مناطق طبق آن برنامه عملیاتی خود را تنظیم و تا 30 مهر ماه به گروه استان ارسال نمایند.

برنامه عملیاتی سالانه
فرم ها و شیوه نامه های فعالیت های درخواستی

درخواست حذف اطلاعات

فرم ها و شیوه نامه های مربوط به فعالیت ها در ذیل آورده شده است. بدیهی است بقیه فرم ها در طول سال در وبلاگ آورده می شود.

خواهشمند است در ارسال گزارشات به موارد ذ یل توجه فرمایید:

1- درایمیل های ارسالی در قسمت موضوع ذکر نام منطقه- تاریخ ارسال و موضوع گزارش ا امی است.

2- مستندات ایمیل های ارسالی شامل : بخشنامه ارسالی به مدارس - لیست دبیران شرکت کننده همراه با امضا در کارگاههای برگزار شده - تعداد محدودی ع و خلاصه گزارش فعالیت

3- مستندات در تاریخ های تعیین شده در برنامه عملیاتی ،ارسال گردند.

توجه: از فرم گزارش ج زیر می توانید در ارسال گزارش بازدید علمی نیز استفاده نمایید.

شاخص

دریافت فرم/شیوه نامه

بازدید سرگروه از کلاس درس

فرم بازدید از کلاس

فرم گزارش تحلیلی word-pdf

فقط بازدیدهایی که در فرم ارسالی تکمیل شده باشند مورد تایید است.

بازدید دبیر از کلاس دبیر(بازدید همتا)

pdf

فقط بازدیدهایی که در فرم دبیرخانه تکمیل شده باشند مورد تایید است.

برگزاری روز آزمایشگاه-11 آبان

شیوه نامه

کارگاه مدیریت پسماند

فرم صورت جلسه word - pdf

کارگاه رعایت نکات ایمنی

فرم صورت جلسه word - pdf

تحلیل سوالات مسابقات آزمایشگاهی

دهم -- یازدهم


شاخص های ارزی مناطق در دو ماه اول گروه آزمایشگاه علوم

درخواست حذف اطلاعات

شاخص های ارزی مهر و آبان ماه گروه آزمایشگاه علوم استان جهت اطلاع همکاران سرگروه در لینک زیر آورده می شود. بدیهی است عدم ارسال در موعد مقرر و یا عدم کیفیت فعالیت موجب ر امتیاز خواهد شد.


شاخص های ارزی
پوستر روز آزمایشگاه

درخواست حذف اطلاعات

پوستر روز آزمایشگاه جهت در لینک های زیر آورده شده است.

فایل پوستر استان آذربایجان غربی


فایل پوستر دبیرخانه کشوری آزمایشگاه علوم

برنامه عملیاتی سالانه گروه آزمایشگاه علوم استان در سال 98-97

درخواست حذف اطلاعات

برنامه عملیاتی سالانه گروه آزمایشگاه استان در سال تحصیلی 98-97 در لینک زیر آورده شده است.همکاران محترم سرگروه مناطق طبق آن برنامه عملیاتی خود را تنظیم و تا 30 مهر ماه به گروه استان ارسال نمایند.

برنامه عملیاتی سالانه استان

برنامه عملیاتی گروه آموزشی آزمایشگاه علوم استان آذربایجان غربی سال تحصیلی ۹8-۹7

امتیاز

توضیحات

زمان اجرا

عنوان شاخص/اقدام

محور برنامه

ردیف

-

آبان 97

۱- تهیه راهنمای برنامه درسی از گروه درسی دفتر تالیف کتب درسی و بارگذاری آن در سایت دبیرخانه

اجرای برنامه درسی ملی

۱

-

آبان 97

۲-اشاعه و تبیین و آگاهی بخشی راهنمای برنامه درسی به سرگروههای درسی استانها و مناطق و دبیران دوره متوسطه

-

آبان 97

۳-تبیین نحوه ارزشی ، روش تدریس،تعیین م ومات و امکانات تدریس دروس پایه دهم و یازدهم

12

طبق فرم ارسالی

آبان۹7

۱- بازدید سرگروه مناطق از حداقل 20 درصداز کلاسهای درس منطقه همراه با گزارش تحلیلی

راهبری حرفه ای معلمان و نظارت بر عملکرد آنان(نظارت بالینی)

۲

6

طبق فرم ارسالی

تا آ دی ماه

۲-بازدید حداقل یکی از دبیران هم رشته از کلاس دبیر و ارائه گزارش بر اساس فرم ها وشاخص ها به سرگروه های درسی (نظارت همتا )

۱۰

طبق شیوه نامه

آ آبان ۹7

۱-اجرای برنامه های روز آزمایشگاه (11 آبان)

مشارکت در آموزش و توانمند سازی دبیران(راهبردهای یاددهی و یادگیری)

۳

۱۰

طبق شیوه نامه

طبق ج مندرج در شیوه نامه

۲- برگزاری مسابقات آزمایشگاهی حضوری و غیر حضوری

5

طبق شیوه نامه

بعدا اعلام می شود

۳- جشنواره الگوهای برتر تدریس درس آزمایشگاه علوم ( غیر حضوری)

5

طیق فرم ارسالی

هفته اول آذر ماه

۴- کارگاه آموزشی "مدیریت مواد زائد خطرناک ، پسماندهای شیمیایی و نحوه دفع آنها"

5

طبق فرم ارسالی

هفته اول بهمن

5-کارگاه آموزشی"رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه"

۸

طبق شیوه نامه

10 بهمن ماه

۱- تحلیل و بررسی سوالات شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشوری

ارزی و تجزیه و تحلیل سوالات و نتایج امتحانات(نهایی،هماهنگ و داخلی)

۴

8

طبق فرم ارسالی

دی ماه 97 ، داد 98

۲- نظارت بر شیوه اجرا و ارزی سوالات امتحان درس آزمایشگاه

فرم ها و شیوه نامه های مربوط به فعالیت ها در ذیل آورده شده است. بدیهی است بقیه فرم ها در طول سال در وبلاگ آورده می شود.

خواهشمند است در ارسال گزارشات به موارد ذ یل توجه فرمایید:

1- درایمیل های ارسالی در قسمت موضوع ذکر نام منطقه- تاریخ ارسال و موضوع گزارش ا امی است.

2- مستندات ایمیل های ارسالی شامل : بخشنامه ارسالی به مدارس - لیست دبیران شرکت کننده همراه با امضا در کارگاههای برگزار شده - تعداد محدودی ع و خلاصه گزارش فعالیت

3- مستندات در تاریخ های تعیین شده در برنامه عملیاتی ،ارسال گردند.

توجه: از فرم گزارش ج زیر می توانید در ارسال گزارش بازدید علمی نیز استفاده نمایید.

شاخص

دریافت فرم/شیوه نامه

بازدید سرگروه از کلاس درس

فرم بازدید از کلاس

فرم گزارش تحلیلی word-pdf

فقط بازدیدهایی که در فرم ارسالی تکمیل شده باشند مورد تایید است.

بازدید دبیر از کلاس دبیر(بازدید همتا)

pdf

فقط بازدیدهایی که در فرم دبیرخانه تکمیل شده باشند مورد تایید است.

برگزاری روز آزمایشگاه-11 آبان

شیوه نامه

کارگاه مدیریت پسماند

فرم صورت جلسه word - pdf

کارگاه رعایت نکات ایمنی

فرم صورت جلسه word - pdf


معرفی اعضای گروه آزمایشگاه علوم استان در سال 98-97

درخواست حذف اطلاعات

با عرض تبریک به مناسبت سال تحصیلی جدید و با آرزوی داشتن روزهایی پر از موفقیت ، اعضای گروه آموزشی آزمایشگاه علوم استان آذربایجان غربی به صورت زیر معرفی می شوند:

زهرا عزتی فوق لیسانس فیزیک ح جامد- سرگروه استان

حضور در روزهای دوشنبه و چهارشنبه

ایمیل شخصی zahraezzati54@yahoo.com


شماره تلفن اداره جهت برقراری تماس 04432249824
مسابقه بزرگ دست سازه های دبیران و دانش آموزان

درخواست حذف اطلاعات

در راستای برنامه عملیاتی گروه آزمایشگاه علوم استان در نظر دارد مسابقه دست سازه های دبیران علوم پایه و دانش آموزان را برگزار نماید. علاقمندان می توانند آثار و دست سازه های خود را به گروه آزمایشگاه علوم استان مستقر در اداره کل ارسال نمایند.

مهلت ارسال: 15 اسفند 96

لازم به ذکر است از افراد برگزیده به نحو مقتضی تقدیر به عمل خواهد آمد.

برای دریافت پوستر مسابقه اینجا را کلیک نمایید.

اعلام وصول فعالیت ها تا بهمن ماه 96

درخواست حذف اطلاعات

جهت اطلاع سرگروه های محترم ، ج فعالیت های دریافتی از مناطق تا تاریخ 96/11/14 در ذیل آورده شده است.لازم به ذکر است رنگ سبز فعالیت های دریافتی صحیح ، رنگ زرد تاخیر در دریافت و رنگ قرمز فرم یا فرمت نادرست و یا ناقص دریافتی می باشد.

برای دریافت ج مورد نظر اینجا را کلیک نمایید.
لیست وسایل لازم در مدارس

درخواست حذف اطلاعات

سرگروههای محترم ، مقتضی است جهت تهیه آمار مدارس مجهز و غیر مجهز در حین بازدید از مدارس ، فرم های ذیل را پر کرده و به گروه آزمایشگاه علوم استان ارسال نمایید.


لیست وسایل بصورت word


لیست وسایل بصورت pdf
جشنواره آزمایشگاه علوم

درخواست حذف اطلاعات

ه اطلاع می رساند گروه آزمایشگاه علوم استان در نظر دارد جشنواره آزمایشگاه علوم را به منظور ارتقای توانمندی های حرفه ای معلمان برگزار نماید.

محور جشنواره به صورت زیر می باشد :

آزمایشات جذاب از کتاب آزمایشگاه علوم دهم و یازدهم (به صورت )

علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب لوح فشرده تا 31 فروردین ماه 97 به اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه اداره کل ارسال نمایند.

برای دریافت پوستر جشنواره اینجا را کلیک کنید.
رئوس برنامه عملیاتی و فرم های پیوستی

درخواست حذف اطلاعات

رئوس برنامه عملیاتی گروه آزمایشگاه علوم سال تحصیلی 97-1396 از فایل زیر قابل دریافت می باشد.

خواهشمند است در ارسال گزارشات به موارد ذ یل توجه فرمایید

1-درایمیل های ارسالی در قسمت موضوع ذکر نام استان - تاریخ ارسال و موضوع گزارش ا امی است.

2-مستندات ایمیل های ارسالی شامل : بخشنامه ارسالی به مدارس - لیست دبیران شرکت کننده همراه با امضا در کارگاههای برگزار شده - تعداد محدودی ع و خلاصه گزارش فعالیت

3-مستندات در تاریخ های تعیین شده در برنامه عملیاتی ،ارسال گردند.


دریافت برنامه عملیاتی 97-1396

شاخص

دریافت فرم/شیوه نامه

بازدید سرگروه از کلاس درس

pdf

بانک سوال

قالب سوال- نمونه سوال- نمونه سوال

روز آزمایشگاه

شیوه نامه - پوستر

نظارت همتا

pdf

تحلیل و بررسی کتاب

فیزیک - - شیمی -زیست زمین

طرح درس سالانه

word - pdf

کارگاه آموزشی

فرم گزارش

نظارت بر شیوه اجرا و ارزی سوالات امتحانی

فرم ارزیمطالب مرتبط با کتاب آزمایشگاه علوم 1 و 2

درخواست حذف اطلاعات

طرح درس- کتاب آزمایشگاه علوم 1

طرح درس- کتاب آزمایشگاه علوم 2

فرم گزارش نویسی

فرم دفتر ثبت فعالیت های آزمایشگاهی

بارم بندی و ارزشی کتاب آزمایشگاه 1

بارم بندی و ارزشی کتاب آزمایشگاه 2

کتاب آزمایشگاه علوم 2

کلیات - فصل اول

راهنمای آزمایش های فیزیک

راهنمای آزمایش های شیمی - مربی

راهنمای آزمایش های شیمی - دستورالعملی

راهنمای آزمایش های شیمی - کاوشگری

راهنمای آزمایش- صفحه 64

کتاب آزمایشگاه علوم 1

دریافت راهنمای کتاب

راهنمای آزمایش های شیمی

وسایل آزمایشگاهی علوم 1

وسایل آزمایشگاهی علوم 2

توجه :بدلیل سمی بودن ،جیوه و دماسنج جیوه ای از لیست

حذف گردد ودر ازمایشگاه از جیوه استفاده ننمایید

فیزیک:

1- اصل برنولی

2- آزمایش٢٢ صفحه ٨٤ کتاب آزمایشگاه علوم 2

3-آزمایش٢٤ صفحه ١١٩ کتاب آزمایشگاه علوم2

4- آزمایش 27 صفحه 122 کتاب آزمایشگاه علوم2

زمین شناسی و زیست:

1-آزمایش صفحه ۱۲2کتاب آزمایشگاه علوم ۱

شیمی:

1- قانون بویل-ماریوت

2- ایمنی در آزمایشگاه

3- مسابقه اسید و باز در خوردن ف
تهیه بانک سوال از کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 2

درخواست حذف اطلاعات

طبق تقسیم بندی های انجام گرفته توسط دبیرخانه آزمایشگاه علوم بخش های زیر برای تهیه بانک سوال به استان آذربایجان غربی محول شده است. مقتضی است سرگروه های محترم سوالات مربوطه به این بخش ها را در قالب word به گروه استان ارسال نمایید.

شماره و عنوان آزمایش

(مربی)

شماره و عنوان آزمایش (دستورالعملی)

شماره و عنوان آزمایش (کاوشگری)

آزمایش 10- نمایش میدان الکتریکی

آزمایش 21- مدار و دستگاه های اندازه گیری الکتریکی

آزمایش 22- چگونه آهنربا درست کنیم و خاصیت مغناطیسی آن را از بین ببریم

آزمایش 26- ساز و کار مبدل های الکتریکی چگونه است؟

نکات قابل توجه :

1- همکاران محترم 5 سوال کتبی از فصل اول کتاب آزمایشگاه علوم 2 تهیه نمایند.

2- از هر 4 آزمایش تعیین شده ، یک نمونه سوال کتبی (طراحی کنید) و یک نمونه سوال عملی نوشته شود.

3- سوالات در فرمت و قالب تعیین شده و با توجه به نمونه سوالات قرار گرفته در وبلاگ نوشته شوند.

4- مهلت ارسال تا 15 اسفند 96 می باشد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم و قالب برای نوشتن سوالات از کتاب آزمایشگاه علوم و نمونه سوالات در ذیل آورده شده است.

قالب سوال

نمونه سوال

نمونه سوال

فرم گزارش ارزی امتحان

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به اتمام فصل امتحانات سرگروه های محترم هنگام بازدید از مدارس بازبینی سوالات امتحانی را انجام داده و فرم ذیل را پر کرده و همراه مستندات لازمه تا تاریخ 15 بهمن ماه به گروه استان ارسال نمایید.

فرم گزارش ارزی امتحان بصورت word

فرم گزارش ارزی امتحان به صورت pdf
طرح درس سالانه کتاب آزمایشگاه علوم 2

درخواست حذف اطلاعات

سرگروه های محترم مناطق مقتضی است طرح درس سالیانه کتاب آزمایشگاه علوم 2 را تا پایان مهر ماه به گروه آزمایشگاه علوم استان ارسال فرمایید. فرم خام پیشنهادی طرح درس در لینک زیر آمده است.

فرم خام طرح درس
تحلیل کتاب آزمایشگاه علوم 2

درخواست حذف اطلاعات

در راستای برنامه عملیاتی سالانه ، سرگروه های محترم ضمن تحلیل کتاب آزمایشگاه علوم 2 ، فرم های ذیل را پر کرده و تا 15 بهمن ماه سال جاری به گروه آزمایشگاه علوم استان ارسال نمایند.

فیزیک
شیمی
زیست شناسی
زمین شناسی
فایل کتاب آزمایشگاه علوم 2

درخواست حذف اطلاعات

فایل کتاب آزمایشگاه علوم 2 در لینک زیر آمده است. جهت روی لینک زیر کلیک نمایید.

آزمایشگاه علوم یازدهم