رسانه
رسانه

عاشورای 95عاشورای 95

درخواست حذف اطلاعات

سلام . امسال سال 95 سال سال اشنایی با حجت ال اقا میری بود. طلبه جوانی که درباره مرحمت خدا صحبت میکند : "میگن خدا ترسناکه .خدا زنی را برای چهار عدد تار مو به دار نمیکشه یا ادم ها را عذاب نمیکنه ." جمله معروفش اینه که جهنم رفتن سخته بهشت رفتن کاری نداره . کلا به دید مثبت به دین و خدا نگاه میکنه . به نظر من ایشان هم افراط میکنند خدا مهربانه ولی سخت گیر هم هست خدا مهربانه ولی صفات دیگر هم داره برای گنا ارانی که از گناه توبه نمیکنند جبار هم است .خدا همه صفات را باهم داراست اقای اق ی قطعا میدانند چه میگویند ولی شنوندگان همه بصیرت کامل ندارند و سوء برداشت میکنند همه گناه میکنند و میگن نه بابا خدا مهربانه ولی در کل به نظر من باید از خداترسید خدا برای گناه کاران عذاب سختی اماده کرده ولی انی که توبه کرده و دلشان با خداست خدا با انان مهربان است تمام قران واقعیت است قران یک مجموعه کامل است خدا عذاب هم میکند . به امید بخشش خدا گناه نکنیدمنبع: http://yekta64. /