رسانه
رسانه

پری یرا گواهی میدهدپری یرا گواهی میدهد

درخواست حذف اطلاعات
این کتاب اثر آنتونیو تابوکی درسال 1993 به رشته تحریر درآمده است خوشحالم با این نویسنده بزرگ ایتالیایی آشنا شدم .داستان. درباره رو مه نگار پرتغالی پری یراست . او که مردی درون گرا.انزواطلب و روشنفکر است به علت آشنایی با یک زوج جوان تغییرشخصیت میدهد و به فردی انقل بدل میشود .داستان فوق العاده ای بودمنبع: http://yekta64. /