رسانه
رسانه

اتفاقی عجیب برای موتور سوار در تعویض روغنی! +اتفاقی عجیب برای موتور سوار در تعویض روغنی! +

درخواست حذف اطلاعات
بی احتیاطی راننده خورو هنگام ورود به تعویض روغنی حادثه عجیبی را برای راکب موتورسیکلت رقم زد.