رسانه
رسانه

اسانس های روغنی ایران توسط کدام کشورها تامین می شود؟اسانس های روغنی ایران توسط کدام کشورها تامین می شود؟

درخواست حذف اطلاعات
بر اساس آمار گمرک در تیرماه سال 1396 قریب به 12 تن اسانس روغنی بجز اسانس روغنی گل محمدی، وارد کشور شده است.