رسانه
رسانه

یداری بیش از ۲۳ هزار تن دانه های روغنی سویا در گلستانیداری بیش از ۲۳ هزار تن دانه های روغنی سویا در گلستان

درخواست حذف اطلاعات
رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گلستان از ید ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن دانه های روغنی سویا خبر داد.