رسانه
رسانه

لحظه حمله شیرهای درنده به پرسنل سیرک + تصاویرلحظه حمله شیرهای درنده به پرسنل سیرک + تصاویر

درخواست حذف اطلاعات
سه مربی سیرک که یکی از آنها یک زن بود مشغول اجرای برنامه برای حضار بودند که از سوی این شیرهای درنده مورد حمله قرار گرفتند.