رسانه
رسانه

اعتقادات مذهبیاعتقادات مذهبی

درخواست حذف اطلاعات

سلام بچه ها.

امروز سوشیال ورکر اومد و بجای یک ساعت دو ساعت بود. یعنی راستش بنظرم حواسش به زمان نبود. چیزی که گفت یکی این بود که من باید یاد بگیرم راجع به خودم واقعا بتونم حرف بزنم (من خیلی خود سانسوری دارم حتی در مقابل درمانگر و روانشناس). دوم اینکه می گه اعتقادات معنوی داشته باش. به یه نیروی برتر باور داشته باش. اینطوری اینقدر احساس تنهایی و ناتوانی بهت دست نمی ده!

آخه من که فکر می کنم موجودات فضایی ما رو ساختن بیام به چی باور پیدا کنم؟ بنظر من ماها حاصل یه ی اشتباه یه مشت موجودات نا شناخته هستیم. حالا چطوری یهو برگردم به 20 سال پیش و اعتقادات مذهبیم؟ من از اون مرحله رد شدم. 

مخصوصا که فکر کنی از روی اجبار و ناتوانی و برای دلخوشکنی مجبوری باز معتقد بشی!

خلاصه که فکرم مشغول شده...

حالا از ایران برگردم معرفیم می کنه به روانپزشک. الان دارم فرماشو پر می کنم.