رسانه
رسانه

رفتیرفتی

درخواست حذف اطلاعات
دلبسته به یک ثانیه دیدارِتو بودم
این عمرکه بی حوصله ناچارِتوبودم

تونازترین حادثه در زندگی من
من شاخ ترین عاشق بی عارِتوبودم

تاآ ِ بی حوصلگی شعرنوشتم
هرشب که توخو دی وبیدارِتوبودم

هرثانیه آتش زده ام پیرهنم را
من ریزَعلیِ سخت فداکارِتوبودم

بارایت یک فاجعه رفتی و دریغا
یک عمر غریبانه گرفتارِتوبودم

ای کاش فراموش شود بینِ من وتو
آن فاصله ای را که بد ارِتوبودممنبع: http://zohreh53. /