رسانه
رسانه

خاطرهخاطره

درخواست حذف اطلاعات
تقصیر تو نبود !
خودم نخواستم چراغ قدیمی خاطره ها خاموش شود !
خودم شعرهای شبانه اشک را فراموش ن !
خودم کنار آرزوی آمدنت اردو زدم !
حالا نه گریه های من دینی بر گردن تو دارند ،
نه تو چیزی بد ار دلتنگی این همه ترانه ای . . .منبع: http://zohreh53. /