رسانه
رسانه

خبرگزاری تی چین، از گوینده ی مجازی مبتنی بر هوش برداری کردخبرگزاری تی چین، از گوینده ی مجازی مبتنی بر هوش برداری کرد

درخواست حذف اطلاعات
خبرگزاری تی چین، از گوینده ی مجازی مبتنی بر هوش برداری کرد

خبرگزاری تی کشور چین به‌تازگی از یک گوینده‌ی مجازی اخبار رونمایی کرده است که از جهات زیادی به انسان‌ها شبیه است و ص شبیه به صدای ربات‌ها دارد.