رسانه
رسانه

استقرار موتور استنتاج متن باز مایکروسافت در بطن ویندوزاستقرار موتور استنتاج متن باز مایکروسافت در بطن ویندوز

درخواست حذف اطلاعات
استقرار موتور استنتاج متن باز مایکروسافت در بطن ویندوز

مایکروسافت در آستانه‌ی ارائه‌ی دستاوردی متن‌باز درزمینه‌ی یادگیری ماشین، تقیدش به هوش را باردیگر اثبات می‌کند.