رسانه
رسانه

داشبورد دیجیتال ویستئون، مبتنی بر یادگیری ماشین در ces 2019 رونمایی شدداشبورد دیجیتال ویستئون، مبتنی بر یادگیری ماشین در ces 2019 رونمایی شد

درخواست حذف اطلاعات
داشبورد دیجیتال ویستئون، مبتنی بر یادگیری ماشین در ces 2019 رونمایی شد

ویستئون در نمایشگاه ces 2019 از چند فناوری هوشمند مرتبط با خودروی خودران رونمایی کرد که مهم‌ترین آن،‌ داشبورد دیجیتال هوشمند است.