رسانه
رسانه

ابراهیم :: جستجوابراهیم

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم ابراهيم که در اصل ابرام نامیده می شد نخستین فرد یهودی بود (فهرست لغات: یهودی، مشاهده شود). او در حدود دو هزار سال قبل از میلاد در مکانی به نام اور که اکنون در عراق واقع شده است پا به عرصه جهان گذاشت. خداوند به ابراهيم گفت تا به سرزمین دیگری کوچ کند (پیدایش ۱۲: ۱)، سرزمینی که خداوند وعده داد تا به نسل ابراهيم بدهد (پیدایش ۱۲: ۷). این سرزمین کنعان ( ) بود. خداوند به ابراهيم گفت که او ملتی عظیم از اولاد ابراهيم بوجود خواهد آورد، که از این ملت تمامی جهان برکت خواهند یافت (پیدایش ۱۲: ۲-۳). این ملت همانا قوم یهود و قوم بود. بالاترین برکتی که از این قوم نصیب این جهان گردید عیسی ، نجات دهنده جهان بود که از نسل ابراهيم بشمار می رفت (متی ۱: ۱). ابراهيم از ایمانی بسیار استوار برخوردار بود (پیدایش ۱۵: ۶؛ غلاطیان ۳: ۶؛ عبرانیان ۱۱: ۸-۱۲). یهودیان از اینکه جسماً از نسل ابراهيم به حساب می آمدند ب

ابراهیم

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم ابراهيم که در اصل ابرام نامیده می شد نخستین فرد یهودی بود (فهرست لغات: یهودی، مشاهده شود). او در حدود دو هزار سال قبل از میلاد در مکانی به نام اور که اکنون در عراق واقع شده است پا به عرصه جهان گذاشت. خداوند به ابراهيم گفت تا به سرزمین دیگری کوچ کند (پیدایش ۱۲: ۱)، سرزمینی که خداوند وعده داد تا به نسل ابراهيم بدهد (پیدایش ۱۲: ۷). این سرزمین کنعان ( ) بود. خداوند به ابراهيم گفت که او ملتی عظیم از اولاد ابراهيم بوجود خواهد آورد، که از این ملت تمامی جهان برکت خواهند یافت (پیدایش ۱۲: ۲-۳). این ملت همانا قوم یهود و قوم بود. بالاترین برکتی که از این قوم نصیب این جهان گردید عیسی ، نجات دهنده جهان بود که از نسل ابراهيم بشمار می رفت (متی ۱: ۱). ابراهيم از ایمانی بسیار استوار برخوردار بود (پیدایش ۱۵: ۶؛ غلاطیان ۳: ۶؛ عبرانیان ۱۱: ۸-۱۲). یهودیان از اینکه جسماً از نسل ابراهيم به حساب می آمدند ب

زندگینامه شهید حاج محمد ابراهیم همت

درخواست حذف اطلاعات

زندگی نامه شهید حاج محمد ابراهيم همت دوران کودکی دوران سربازی دوران معلمی فعالیت های پس از پیروزی انقلاب نقش شهید در کردستان و مقابله با ضد انقلاب شهید همت و دفاع مقدس ویژگی های برجسته شهید نحوه شهادت. منبع: http://khoninkafanan. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

(18:)حضرت ابراهيم(ع)مشهورترین درادیان الهی است،حتی برخی ازیهودیان و یان ایشان راازخودمیپندارندوقرآن کریم آن راردمیکند(آل عمران/67)وایشان حنیف ویکتاپرست معرفی میکدh(19:)حضرت ابراهيم(ع)ازدوران جوانی مردم رابه الله دعوت کرده است،دعوت ایشان ازعمویش که باخطاب پدرجانم بیان شده است،مشهوراست .(مریم/44)ایشان اطاعت ازبتهاراعبادت معرفی کرده است.منبع: http://hadafkhelgat. /

عاشقای شهید ابراهیم هادی بخونن

درخواست حذف اطلاعات

به محض رسیدن به ارتفاعات انار و منطقه درگیری، یکی از بچه ها با لهجه مشهدی من رو صدا کرد و گفت:"حاج حسین، خبرداری ابراهيم رو زدن" بدنم یکدفعه لرزید، آب دهانم رو فرو دادم وگفتم: "چی شده؟!" جواب داد: "یه گلوله خورده تو گردن ابراهيم". رنگم پریده بود، ناخودآگاه به سمت سنگرهای مقابلمنبع: http://yavaran-mahdi. /

اسامی ی دانشجوی استان بوشهر

درخواست حذف اطلاعات

اسامی ی دانشجوی استان بوشهر، به شرح ذیل می باشد: 1- ابراهيم اسدی 2- ابراهيم شریف نژاد 3- ابراهيم قهرمانی 4- اسماعیل روا 5- اصغر عد 6- حسام الدین حاجی پور 7- حسین خواجهمنبع: http://shahidenoor. /

ابراهیم فرزندش را به قربانگاه برد ...

درخواست حذف اطلاعات

حضرت ابراهيم دومین اولوالعزم می باشد که خداوند اورا برای رویج آیین به مردم معرفی نمود این حضرت قبل ازآنکه متولد شود پدرش را از دست داده بود و عمویش «آزر» س رستی او را بر عهده گرفته بود .از این رو ابراهيم اورا پدر صدا می زد ابراهيم حدود 4هزار سال قبل زند می کرد و175 سال عمر کرد ودر تمام طول عمر خود به عبادت خدا ومسائل انسانی پرداخت . به این ترتیب او با تلاش وتکاپوی بسیار توانست به عنوان یک انسان کامل در نزد خداوند برسد وبه مقام ت دست یابد .زند ابراهيم چنین شروع شد در سرزمین پرجمعیت و زیبا به نام «بابل »حاکمی به نام نمرود فرمانروابود .در این شهر مردم همه به بت پرستیمی پرداختند . حاکم این شهر مردی بسیار ستمگر و فاسد بود او که از نادانی و جه مردم آ گاه شده بود .خود را خدای مردم می پنداشت و مردم را به پرستش خود دعوت می کرد او می گفت :منبع: http://sahandesofla. /

محل دفن ابراهیم بن مالک اشتر

درخواست حذف اطلاعات

خبرآنلاین نوشت: ابو نعمان ابراهيم، فرزند شجاع و دلاور مالک اشتر و انتقام رنده خون شهیدان کربلا، در جنوب شهر دُجیل، در هشت فرسخی سامراء و در جاده قدیم بغداد ـ سامراء به خاک س شده است.ابراهيم فرمانده کل مختار بود که در زمان عبدالملک مروان بر خلیفه وقت قیام کرد و بصره، کوفه و سایر ای عراق را به تصرف در آورد.امروزه، مزار این دوست دار اهل بیت زائران زیادی دارد. بنای بقعه در عصر صفویه تجدید و بر سر در ورودی آن نوشته شده است: « هذا قبر المرحوم ابراهيم بن مالک اشتر النخعی، علم دار رسول الله، 1089 ق ».آستان ابراهيم حرمی وسیع و گنبدی از گچ و آجر دارد که به تاز توسط حاج محمود المجید تعمیر و تجدید بنا شده است. منبع: http://mokhtar95. /

ابراهیم فرزندش را به قربانگاه برد ...

درخواست حذف اطلاعات

حضرت ابراهيم دومین اولوالعزم می باشد که خداوند اورا برای رویج آیین به مردم معرفی نمود این حضرت قبل ازآنکه متولد شود پدرش را از دست داده بود و عمویش «آزر» س رستی او را بر عهده گرفته بود .از این رو ابراهيم اورا پدر صدا می زد ابراهيم حدود 4هزار سال قبل زندگی می کرد و175 سال عمر کرد ودر تمام طول عمر خود به عبادت خدا ومسائل انسانی پرداخت . به این ترتیب او با تلاش وتکاپوی بسیار توانست به عنوان یک انسان کامل در نزد خداوند برسد وبه مقام ت دست یابد .زندگی ابراهيم چنین شروع شد در سرزمین پرجمعیت و زیبا به نام «بابل »حاکمی به نام نمرود فرمانروابود .در این شهر مردم همه به بت پرستیمی پرداختند . حاکم این شهر مردی بسیار ستمگر و فاسد بود او که از نادانی و جه مردم آ گاه شده بود .خود را خدای مردم می پنداشت و مردم را به پرستش خود دعوت می کرد او می گفت :منبع: http://sahandesofla. /

شهید چهلم شهید ابراهیم هادی

درخواست حذف اطلاعات

در قسمت توسل به شهید اول که اول وبلاگم اومده اسم شهید ابراهيم هادیو نوشتم ابراهيم خیلی دوستت دارم ابراهيم هفته قبل اومدن مزارت همون ارامگاهی که تو قطعه 26هست و به یادمان تو یه شهید گمنام در ان خاک شده ابراهيم دیگه 40تا شهید کامل شد و اسم شما را به عنوان شهید چهلم نوشتم من این وبلاگو به خاطر شما زدم و به با توسل به اولین شهید که شما بودی شروع و با توسل به ا ین شهید که شما بودی به پایان رساندم دیگه دلم میخواهد و منتظر بمونم تا دست خدا را ببینم که چگونه به احترام شما خداوند زندگیمو متحول میکنه شهید اولو اسمشو گذاشتم محمد تقی پرتو شهیدی والا مقامی که خیلیا با توسل به اون حاجت روا شدن این بهترین بندگان خدا هستند خدایا به حق به حق ی گمنام به حق مادر ی گمنام جوابمو زود بده الهی امین

محل دفن ابراهیم بن مالک اشتر

درخواست حذف اطلاعات

خبرآنلاین نوشت: ابو نعمان ابراهيم، فرزند شجاع و دلاور مالک اشتر و انتقام گیرنده خون شهیدان کربلا، در جنوب شهر دُجیل، در هشت فرسخی سامراء و در جاده قدیم بغداد ـ سامراء به خاک س شده است.ابراهيم فرمانده کل مختار بود که در زمان عبدالملک مروان بر خلیفه وقت قیام کرد و بصره، کوفه و سایر ای عراق را به تصرف در آورد.امروزه، مزار این دوست دار اهل بیت زائران زیادی دارد. بنای بقعه در عصر صفویه تجدید و بر سر در ورودی آن نوشته شده است: « هذا قبر المرحوم ابراهيم بن مالک اشتر النخعی، علم دار رسول الله، 1089 ق ».آستان ابراهيم حرمی وسیع و گنبدی از گچ و آجر دارد که به تازگی توسط حاج محمود المجید تعمیر و تجدید بنا شده است. منبع: http://mokhtar95. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خیلی از این دختره، هما، خوشم میاد(!)، کلا هم ول کن من نیس!!! ایمیل زده که به نظرت من یه سال دیگه بخوام بذارم بچه دار شم، تا اون موقع نازا نمیشم؟ (الان هشت ماهه رفته سر زندگیش!!!) یعنی گاهی واقعا می مونم چه بهش بگما! بابا به من چه! اینم سواله تو میپرسی؟ مگه من خدام؟ مگه م؟ به من چه عامو! - خواهره احتمالا امشب برگرده از قشم. میگم خوش میگذره؟ میگه تا الان سه تا خواستگار برام پیدا شده اینجا! میگم اگه خوبن پس ابراهيم رو بی خیال، میگه: ووی نه من خودمو میخوام! غش از خنده، اونم میخنده میگه: اینطوری قاپ می نا! نمیدونم تا بیاد ببینم چقدرش مس ه بازیبود و چقدر احیانا جدی. هنوزم میترسم مخصوصا چون به واسذه ما با ابراهيم آشنا شده. هر چندظاهرا بچه بدی نیس، ولی کلا سازگار شدن با هم توی زندگی، بحثش جدای هم خوب بودن تکی هست. دو تا خوب هم میتونن با هم سازگار نشن... خدایا توکل به خودت، هر چی خیر و صلاحشه براش

2 خاطره از شهید همت

درخواست حذف اطلاعات

مثل بقیه کشاورزها پاچه های شلوارش را تا می زد تا زیر زانو، آستین هاش را هم تا آرنج! مثل بقیه کشاورزها. نمی دانم مرزبندی زمین ها را دیده اید یا نه. خیلی باریکند و راحت جا به جا می شوند. آن موقع ابراهيم ده دوازده سالش بود. هر سال موقع کشت و درو می رفت سر زمین. اگر یک سال می گفت نمی توانم، بابا جون می ماند چه کار کند. موقع درو، به گندم های لب مرز که می رسیدیم، ابراهيم می رفت روی مرز می ایستاد. دلش نمی خواست محصول زمین های کناری با محصول زمین بابا جون قاطی شود. منبع: http://lasting-memories. /

خاطراتی از شهید ابراهیم هادی

درخواست حذف اطلاعات

حدود سال 1354بود که مشغول تمرین بودیم که ابراهيم وارد سالن شد و یکی از دوستان هم بعد از او وارد سالن شد و بی مقدمه گفت: داداش ابراهيم ، تیپ وهیکلت خیلی جالب شده.وقتی داشتی تو راه می اومدی دوتا دختر پشت سرت بودن و مرتب از تو حرف می زدن،شلوار وپیراهن شیک که پوشیده بودی و از ورزشی هم که دستت بود، کاملاً مشخص بود ورزشکاری.ابراهيم با شنیدن این حرفها یک لحظه جاخورد. انگار توقع چنین حرفی را نداشت و خیلی توی فکر رفت.ابراهيم از آن روز به بعد پیراهن بلند و شلوار گشاد می پوشید و هیچ وقت هم ورزشی همراه نمی آورد و لباس هایش رو داخل کیسه پلاستیکی می ریخت.هر چند خیلی از بچه ها می گفتند : بابا تو دیگه چه جور آدمی هستی؟! ما باشگاه می ائیم تا هیکل ورزشکاری پیدا کنیم و... ، تو با این هیکل روی فرم این چه لباس هایی است که می پوشی؟ ابراهيم هم به حرفهای اونها اهمیتی نمی داد و به دوستانش توصیه می کرد:اگر ورزش رو

ابراهیم یک ایل بود

درخواست حذف اطلاعات

روز یکشنبه بود . اتوبوس کمیته­ بچه ­های جهرم را به جبهه می­برد . چشمم به ابراهيم افتاد . تا مرا دید شروع به دست تکان دادن کرد . ابراهيم دوست نداشت حتی وقت اعزام از سایر ­ ها و پاسدارها سر باشد . تو اتوبوس با بچه­ هایی که برای اولین بار به جبهه می­رفتند خوش و بش می­کرد . کمتر ی می­دانست که او از فرماند­هان جنگ در تیپ سجاد و المهدی است یا طراح بسیاری از عملیات­ها می­ باشد . ابراهيم چند روز بعد در عملیات خیبر به همراه علی الوانی به شهادت رسید . منبع : مسعود فرشیدنیا ، گردان ابوذر2 ، انتشارات بونیز،1394 . منبع: http://gordaneabozar. /

ابراهیم یک ایل بود

درخواست حذف اطلاعات

روز یکشنبه بود . اتوبوس کمیته­ بچه ­های جهرم را به جبهه می­برد . چشمم به ابراهيم افتاد . تا مرا دید شروع به دست تکان دادن کرد . ابراهيم دوست نداشت حتی وقت اعزام از سایر ­ ها و پاسدارها سر باشد . تو اتوبوس با بچه­ هایی که برای اولین بار به جبهه می­رفتند خوش و بش می­کرد . کمتر ی می­دانست که او از فرماند­هان جنگ در تیپ سجاد و المهدی است یا طراح بسیاری از عملیات­ها می­ باشد . ابراهيم چند روز بعد در عملیات خیبر به همراه علی الوانی به شهادت رسید . منبع : مسعود فرشیدنیا ، گردان ابوذر2 ، انتشارات بونیز،1394 . منبع: http://gordaneabozar. /

خاطراتی از شهید ابراهیم هادی

درخواست حذف اطلاعات

حدود سال 1354بود که مشغول تمرین بودیم که ابراهيم وارد سالن شد و یکی از دوستان هم بعد از او وارد سالن شد و بی مقدمه گفت: داداش ابراهيم ، تیپ وهیکلت خیلی جالب شده.وقتی داشتی تو راه می اومدی دوتا دختر پشت سرت بودن و مرتب از تو حرف می زدن،شلوار وپیراهن شیک که پوشیده بودی و از ورزشی هم که دستت بود، کاملاً مشخص بود ورزشکاری.ابراهيم با شنیدن این حرفها یک لحظه جاخورد. انگار توقع چنین حرفی را نداشت و خیلی توی فکر رفت.ابراهيم از آن روز به بعد پیراهن بلند و شلوار گشاد می پوشید و هیچ وقت هم ورزشی همراه نمی آورد و لباس هایش رو داخل کیسه پلاستیکی می ریخت.هر چند خیلی از بچه ها می گفتند : بابا تو دیگه چه جور آدمی هستی؟! ما باشگاه می ائیم تا هیکل ورزشکاری پیدا کنیم و... ، تو با این هیکل روی فرم این چه لباس هایی است که می پوشی؟ ابراهيم هم به حرفهای اونها اهمیتی نمی داد و به دوستانش توصیه می کرد:اگر ورزش رو

هفته رفاقت و رفاقت ابراهیم و منیلا

درخواست حذف اطلاعات

مرد افغانی با تمام دنیا رفیق می شود، الا با زنش. همیشه دنبال بهانه است تا خانمش را با هفت اولاد نازنین به خانه خُسران خود بفرستد و یکی دو شب راحت بخوابد. فرا رسیدن هفته رفاقت برای اولین بار مردی از تبار غیرت را واداشت تا با زنش (ولو برای یک روز) رفیق شود. این مرد ی نبود جز ابراهيم شوهر منیلا. ابراهيم تا وارد خانه شد به منیلا گفت: عزیزم! سیاهی چشمانم! گروپ گروپ قلبم! هفته رفاقت را از صمیم دل برای شما تبریک عرض کرده از شما می خواهم که اعمال ناشایست بنده را عفو نموده، بنده را به عنوان نزدیک ترین دوست خود قبول کنید. منیلا تا این همه آدمیت را در ابراهيم دید، لبانش را غنچه کرد، ابراهيم را «لایک» کرد و دوستی اش را پذیرفت. ابراهيم که بر ماهی تابه آدمیت جِرِق جِرِق می کرد، از منیلا خواست تا خواهشی د که او در دم برآورده کند. منیلا «لایک» دوم را بلندتر ختم کرد و گفت: «آخ بمیرم شوخک، امروز خیلی مهربان

ابراهیم بن مالک بن حارث اشتر نخعی‏،

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم بن مالک بن حارث اشتر نخعی‏، در سال 71 هـ.ق در حالیکه به همراه مصعب بن زبیر علیه عبد الملک بن مروان می جنگید کشته شد [1] و قبر او نزدیک سامراء است که قبه ای بر آن ساخته اند. او به «نَخَع» که قبیله ای در یمن که از طائفه مذحج بودند، منسوب است.[2] ابراهيم اشتر، فردی جنگ جو، شجاع و با شهامت، جلودار در جنگ، دارای همتی والا و شاعری با فصاحت و از دوستان اهل بیت(ع) بود، همان گونه که پدرش با همین صفات از دیگران متمایز بود.[3] حضور ابراهيم با پدرش مالک در علی(ع) در جنگ صفین زمانی که مالک اشتر با عمرو عاص به مقابله برخاست، نیزه ای مالک به او زد ولی بر او کارگر نیفتاد جوانی از قبیله یَحصُب به کمک او و در حالی که رجز می خواند به میدان آمد. مالک فرزندش ابراهيم را فرا خواند و به او گفت: پرچم را به دست گیر و با این جوان مقابله نما، جوانی در برابر جوانی! آن گاه ابراهيم در مقابل او قرار گرفت و رجز خو

تکلیف گرایی انبیاء

درخواست حذف اطلاعات

انبیای الهی، تکلیف مدارترین انسان ها بودند. اینان هر آنچه را خداوند امر نموده، انجام می دادند؛ هر چند سخت و دشوار بوده باشد؛ نمونه بارز آن، حضرت ابراهيم علیه السلام است. اگر خداوند ابراخیم خلیل الله علیه السلام را به عنوان اسوه معرفی کرده و او قهرمان توحید است، به دلیل تکلیف مداری ایشان است. ابراهيم علیه السلام تا سنین بالا دارای فرزند نبود. سپس، خداوند فرزندی زیبا و دارای کمالات به نام "اسماعیل" به او عنایت کرد. هنگامی که اسماعیل به سیزده سال رسید، به ابراهيم علیه السلام دستور داده شد که فرزند دلبندش را با دست خود قربانی کند. ابراهيم علیه السلام بر سر دو راهی سختی قرار گرفت؛ یک طرف، علاقه به فرزند که از غرایز بسیار نیرومند و قوی است و از سوی دیگر، تکلیف و امر خداوند که باید بدان عمل کند؛ آن هم تکلیف بسیار دشوار که سر ب اسماعیل است! تکلیف مداری، ابراهيم علیه السلام را واراد می سازد که از ف

منصور ابراهیم زاده رسما سرمربی تیم فوتبال مس کرمان شد

درخواست حذف اطلاعات

ظهر امروز منصور ابراهيم زاده رسما سرمربی تیم فوتبال مس کرمان شد و قرارداد خود را با این تیم امضا کرد. مقامات باشگاه مس کرمان از جمله آقای امجد مسعودزاده مدیر عامل این باشگاه و منصور ابراهيم زاده، ظهر امروز مذاکرات نهایی خود را در تهران انجام دادند و پس از حصول توافق نهایی، قرارداد همکاری با یکدیگر را امضا نمودند. بر این اساس آقای ابراهيم زاده هدایت تیم مس در این فصل را بر عهده خواهد داشت که این قرارداد در پایان فصل با رضایت طرفین قابل تمدید می باشد. با مشخص شدن سرمربی تیم مس کرمان، مقامات این باشگاه بر اساس لیست سرمربی تیم و سیاست های باشگاه، از فردا مذاکرات رسمی خود را با بازیکنان مدنظر جهت عضویت در تیم فوتبال مس کرمان برای رقابت های لیگ یک این فصل آغاز خواهند کرد. منبع: http://varzeshsirjan. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

imandaran:بررسی اسامی خدا قسمت دوم یهوه یایرِه – خداوند فراهم خواهد نمود اول، خدا خود را بعنوان یهوه یایره که به معنی "خداوند فراهم خواهد نمود" به ابراهيم آشکار کرد. این مطلب را می توانید در آیۀ ۱۴ از فصل بیست و دوم کتاب پیدایش ملاحظه کنید. شما ممکن است بخاطر داشته باشید که خدا به جهت آزمایش ایمان ابراهيم، به او فرمود که اسحق یگانه فرزندی را که از سارِه برای او بدنیا آمده بود را با خود بردارد و او را بر روی مذبحی قربانی کند. کتاب مقدس می فرماید که "ابراهيم خاطر جمع بود که خدا قادر است اسحق را حتی بعد از مرگ زنده کند". (عبرانیان فصل یازدهم، آیۀ ۱۹) بنابراین او فرمان خدا را اطاعت کرد و فرزندش اسحق را برداشته به کوه موریا رفت و مذبحی در آنجا بنا کرد. ابراهيم اسحق را بست و بر مذبح گذاشت و در حالی که می خواست با کارد پسرش اسحق را قربانی کند، فرشتۀ خداوند از آسمان ابراهيم را صدا زد و او را متوقف

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

imandaran:بررسی اسامی خدا قسمت دوم یهوه یایرِه – خداوند فراهم خواهد نمود اول، خدا خود را بعنوان یهوه یایره که به معنی "خداوند فراهم خواهد نمود" به ابراهيم آشکار کرد. این مطلب را می توانید در آیۀ ۱۴ از فصل بیست و دوم کتاب پیدایش ملاحظه کنید. شما ممکن است بخاطر داشته باشید که خدا به جهت آزمایش ایمان ابراهيم، به او فرمود که اسحق یگانه فرزندی را که از سارِه برای او بدنیا آمده بود را با خود بردارد و او را بر روی مذبحی قربانی کند. کتاب مقدس می فرماید که "ابراهيم خاطر جمع بود که خدا قادر است اسحق را حتی بعد از مرگ زنده کند". (عبرانیان فصل یازدهم، آیۀ ۱۹) بنابراین او فرمان خدا را اطاعت کرد و فرزندش اسحق را برداشته به کوه موریا رفت و مذبحی در آنجا بنا کرد. ابراهيم اسحق را بست و بر مذبح گذاشت و در حالی که می خواست با کارد پسرش اسحق را قربانی کند، فرشتۀ خداوند از آسمان ابراهيم را صدا زد و او را متوقف

تکلیف گرایی انبیاء

درخواست حذف اطلاعات

انبیای الهی، تکلیف مدارترین انسان ها بودند. اینان هر آنچه را خداوند امر نموده، انجام می دادند؛ هر چند سخت و دشوار بوده باشد؛ نمونه بارز آن، حضرت ابراهيم علیه السلام است. اگر خداوند ابراخیم خلیل الله علیه السلام را به عنوان اسوه معرفی کرده و او قهرمان توحید است، به دلیل تکلیف مداری ایشان است. ابراهيم علیه السلام تا سنین بالا دارای فرزند نبود. سپس، خداوند فرزندی زیبا و دارای کمالات به نام "اسماعیل" به او عنایت کرد. هنگامی که اسماعیل به سیزده سالگی رسید، به ابراهيم علیه السلام دستور داده شد که فرزند دلبندش را با دست خود قربانی کند. ابراهيم علیه السلام بر سر دو راهی سختی قرار گرفت؛ یک طرف، علاقه به فرزند که از غرایز بسیار نیرومند و قوی است و از سوی دیگر، تکلیف و امر خداوند که باید بدان عمل کند؛ آن هم تکلیف بسیار دشوار که سر ب اسماعیل است! تکلیف مداری، ابراهيم علیه السلام را واراد می سازد که از

خداوند اسم مسلمان را برای پیروان برگزیده است(20)

درخواست حذف اطلاعات

خداوند اسم مسلمان را برای پیروان برگزیده است(20) (برگرفته از کتاب ارزشمند « روابط متقابل و دین سکولاریسم») به قلم : ابوحمزه المهاجر هورامی بسم الله و الحمد لله اما بعد : تمام انبیا اعلان د که مسلمان اند و به سوی فراخواند ند: نوح ـ علیه السلام ـ گفت: «وَأُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ المُسْلِمِینَ». (یونس/۷۲). و به من دستور داده شده است که ( همه ی کار و بار خود را بدو حو دارم و ) از زمره ی مسلمین (تسلیم کننده امور زندگی به خدا و فرمانبرداران اوامر الله ) باشم ابراهيم واسماعیل ـ علیهما الصلاة والسلام ـ گفتند: «رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ). (بقره/۱۲۸). ای پروردگار ما ! چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد ( فرمان ) تو باشیم ، و از فرزندان ما ملّت و جماعتی پدید آور که تسلیم ( فرمان ) تو باشند . درباره ی سفارش ابراهيم ویعقوب علیهما السلام به

منصور ابراهیم زاده رسما سرمربی تیم فوتبال مس کرمان شد

درخواست حذف اطلاعات

ظهر امروز منصور ابراهيم زاده رسما سرمربی تیم فوتبال مس کرمان شد و قرارداد خود را با این تیم امضا کرد. مقامات باشگاه مس کرمان از جمله آقای امجد مسعودزاده مدیر عامل این باشگاه و منصور ابراهيم زاده، ظهر امروز مذاکرات نهایی خود را در تهران انجام دادند و پس از حصول توافق نهایی، قرارداد همکاری با یکدیگر را امضا نمودند. بر این اساس آقای ابراهيم زاده هدایت تیم مس در این فصل را بر عهده خواهد داشت که این قرارداد در پایان فصل با رضایت طرفین قابل تمدید می باشد. با مشخص شدن سرمربی تیم مس کرمان، مقامات این باشگاه بر اساس لیست سرمربی تیم و سیاست های باشگاه، از فردا مذاکرات رسمی خود را با بازیکنان مدنظر جهت عضویت در تیم فوتبال مس کرمان برای رقابت های لیگ یک این فصل آغاز خواهند کرد. منبع: http://varzeshsirjan. /

درگذشت حاج ابراهیم غریبی

درخواست حذف اطلاعات

ضمن عرض درود و سلام با نهایت تاسف؛ بدینوسیله خبر درگذشت حاج ابراهيم غریبی از بزرگمردان مومن روستای قل رومزی را به اطلاع کلیه بازدید کنندگان می رساند. مرحوم حاج ابراهيم پس از سالها تحمل درد ناشی از بیماری در مورخ ۹۵/۴/۲۲ دعوت حق را بیک گفت و به دیار باقی شتافت. شادی روح آن مرحوم با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد(ص) مراسم خا پاری از طرف خانواده محترم آن مرحوم به شرح ذیل اعلام گردید. مکان: شهرستان شوشتر، روستای قل رومزی، آرامستان زاده علی ابن زید(ع) زمان:پنج شنبه مورخ ۹۵/۴/۲۴ ساعت ۸ صبح خانواده محترم غریبی با سلام بدینوسیله درگذشت پدر مهربان و فداکارتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و امید است مارا در غم خود شریک بدانید. از طرف: اهالی روستای قل رومزی منبع: http://gholroomezi300. /

نامه مختار به ابراهیم

درخواست حذف اطلاعات

نامه مختار ب ابراهيم از مختار ابو عبید ثقفی به ابراهيم بن مالک اشتر نخعی وقتی این نامه را میخوانی که یحتمل دیدار در قیامت میسر شده. ابراهيم،تو همیشه تکیه گاه امن برای من و قیام بودی، خدامیداند که هرگز به تو ونیات و کردارت شک ن جز یک بار که نوشتی ترک موصل اشتباه لشکرخدا در احد است، پنداشتم پاسوز موصل شدی از تو میخواهم مرا به خاطراین ظن ی حلال کنی، یکی از اه قیام که خونخواهی از شهیدمان بود در حروراء محقق شد اینک عقبه قیام و ب ایی ت علویمنوط به همت شماست، ما هرچه توانستیم کردیم امید که مرضی درگاهاحدیت واقع شود... والسلام منبع: http://mokhtar95. /

العجل العجل یا مولا

درخواست حذف اطلاعات

یا صاحب ا مان! از چشمان کعبه، خون می چکد… ق ل پرستان از خون ه لیان، رود می سازند… هر روز، دل حجرالاسود از بودن آدم و آدم نبودن، سیاه تر می شود… مقام ابراهيم هست ولی ابراهيم نیست تا با تبرش گردن تمام بت ها و برج های شیاطین را درهم شکند… زمزم هست ولی اسماعیل نیست تا جرعه ای آب به کربلا برساند… توفان هست ولی کشتی نوح نیست… فریاد برائت از مشرکین صحرای عرفات به گوش می رسد… صفا و مروه، تشن را ضجه می زنند… . مولای من! به خون اولین م ع حرم، علی اکبر «بیا و معجزه کن! همین عاشورا!»* *قطعه۲۶منبع: http://ghasedakemontazer. /

اسامی ٢٨ بازیکن دعوت شده به تمرینات انتخ تیم نوجوانان هاوش گنبد اعلام شد

درخواست حذف اطلاعات

اسامی ٢٨ بازیکن دعوت شده به تمرینات انتخ تیم نوجوانان هاوش گنبد اعلام شد از سوی کادر فنی تیم والیبال نوجوانان هاوش گنبد اسامی ٢٨ بازیکن برای حضور در تمرینات انتخ این تیم اعلام شد. بازیکنان دعوت شده میبایست روز دوشنبه یکم آذر ساعت ١٤ در محل سالن المپیک گنبد خود را به مربیان تیم معرفی کنند. اسامی بازیکنان دعوت شده به قرار زیر است: فاروق گوگجلی، پویا ولی پور، علی بهرام علی نژاد، محمد صفا قرنجیک، مبین آق ارکاکلی، آرش بدراقی، حسن ملاعباسی، شاهین عالمی، حسام الدین نظری، علی بدراقی، سلیمان اصلانی، اسحق جرجانی، بنیامین ایگدری، پیرایش، احسان فرهمند، ابراهيم ایزانلو، ابراهيم جعفری، حسین نجاتی، دانیال دازگنبدی، محمدرضا مخمی، مهدی کمال غریبی، فرزین بیک محمدی، رحیم سرورق ، عبدالسمیع خواجه، رئوف ضیایی، یوسف آزمون، اسماعیل نازی، محمد اودک حسام الدین نظری به تیم هاوش برای مسابقات لیگ کشوری نزدیکتر شد ب او

عید قربان مبارک باد.

درخواست حذف اطلاعات

عید قربان یا عید الضحی روز دهم ذیحجه از عیدهای بزرگ مسلمانان است. در این روز خدا به حضرت ابراهيم (ع) فرمان داد فرزندش اسماعیل را ذبح کند. او اسماعیل را به قربانگاه برد ولی جبرئیل همراه با « ی» فرود آمد و ابراهيم آن را به جای اسماعیل قربانی کرد. سنّت قربانى در روز عید قربان در سرزمین منا به یاد آن رخداد است. مسلمانانی که برای حج، به زیارت خانه خدا می روند، وظیفه دارند در منا قربانی کنند. عبادت در شب و روز عید قربان بسیار سفارش شده است در روز عید قربان اعمالی مانند غسل ، عید قربان و قربانی ، زیارت حسین (ع ) و خواندن دعای ندبه، مستحب است. روزه گرفتن در عید قربان مانند عید فطرحرام است. منبع: http://kanoonpasargad1. /

نامه مختار به ابراهیم

درخواست حذف اطلاعات

نامه مختار ب ابراهيم از مختار ابو عبید ثقفی به ابراهيم بن مالک اشتر نخعی وقتی این نامه را میخوانی که یحتمل دیدار در قیامت میسر شده. ابراهيم،تو همیشه تکیه گاه امن برای من و قیام بودی، خدامیداند که هرگز به تو ونیات و کردارت شک ن جز یک بار که نوشتی ترک موصل اشتباه لشکرخدا در احد است، پنداشتم پاسوز موصل شدی از تو میخواهم مرا به خاطراین ظن ی حلال کنی، یکی از اه قیام که خونخواهی از شهیدمان بود در حروراء محقق شد اینک عقبه قیام و ب ایی ت علویمنوط به همت شماست، ما هرچه توانستیم کردیم امید که مرضی درگاهاحدیت واقع شود... والسلام منبع: http://mokhtar95. /

شجره نامه

درخواست حذف اطلاعات

ب خدمت همه دوستان چنال شجره چنال باید پس از هفتمین جد الی بالاتر به ابراهيم برسد که بنده این شجره را دارم اما فقط ذاز چند پدر بزرگ که به ابراهيم میرسند دوستان شجره دقیق رو خواستن در خدمتم. چون بصورت نوشتاری داخل دفترم دارم بعضی از دوستان چون شجره اونا به دستم نرسیده رو نمیدونم اگه دوست دارین اسم پدربزرگتون قید بشه تا جایی که بلدی اسم پدرها و پدربزرگهاتونو برام ارسال کنید منبع: http://chanal. /

شجره نامه

درخواست حذف اطلاعات

ب خدمت همه دوستان چنال شجره چنال باید پس از هفتمین جد الی بالاتر به ابراهيم برسد که بنده این شجره را دارم اما فقط ذاز چند پدر بزرگ که به ابراهيم میرسند دوستان شجره دقیق رو خواستن در خدمتم. چون بصورت نوشتاری داخل دفترم دارم بعضی از دوستان چون شجره اونا به دستم نرسیده رو نمیدونم اگه دوست دارین اسم پدربزرگتون قید بشه تا جایی که بلدی اسم پدرها و پدربزرگهاتونو برام ارسال کنید منبع: http://chanal. /

العجل العجل یا مولا

درخواست حذف اطلاعات

یا صاحب ا مان! از چشمان کعبه، خون می چکد… ق ل پرستان از خون ه لیان، رود می سازند… هر روز، دل حجرالاسود از بودن آدم و آدم نبودن، سیاه تر می شود… مقام ابراهيم هست ولی ابراهيم نیست تا با تبرش گردن تمام بت ها و برج های شیاطین را درهم شکند… زمزم هست ولی اسماعیل نیست تا جرعه ای آب به کربلا برساند… توفان هست ولی کشتی نوح نیست… فریاد برائت از مشرکین صحرای عرفات به گوش می رسد… صفا و مروه، تشنگی را ضجه می زنند… . مولای من! به خون اولین م ع حرم، علی اکبر «بیا و معجزه کن! همین عاشورا!»* *قطعه۲۶منبع: http://ghasedakemontazer. /

شوخی های خاص شهید ابراهیم هادی

درخواست حذف اطلاعات

ابراهيم در گوش او که چیزی از این مراسم نمی دانست حرفی زد.جوادبا تعجب وبلند پرسید:جدی می ؟! ابراهيم هم آرام گفت: یواش بابا هیچی نگو! بعد به طرف منبرگشت. خیلی شدید وبدون صدا می خندید.گفتم: چی شده ابرام؟ زشته نخند! گفت: به جواد گفتم… برای مراسم ختم شهید شهبازی راهی یکی از ای مرزی شدیم. طبق روال وسنت مردم آنجا مراسم ختم از صبح تاظهربرگزار میشد.ظهر هم برای میهمانان آفتابه لگن می آوردند. باشستن دستهای آنان مراسم با صرف ناهار تمام می شد. درمجلس ختم که وارد شدم جوادبالای مجلس نشسته بودوابراهيم کنار اوبود. من هم آمدم وکنار ابراهيم نشستم.ابراهيم هادی وجواد دوستانی صمیمی ومثل دو برادر برای هم بودند.شوخی های آنها هم در نوع خود جالب بود. در پایان مجلس دونفرازصاحبان عزا ظرف آب ولگن آوردند.اولین ی که به سراغش می رفتند جواد بود.ابراهيم در گوش او که چیزی از این مراسم نمی دانست حرفی زد.جوادبا تعجب وبلند پر

همایش مداحان اهل بیت به میزبانی زاده ابراهیم(ع) خنجشت اقلید

درخواست حذف اطلاعات

همایش مداحان، هیئت امناء و خدام بقاع متبرکه شهرستان م بید به میزبانی هیأت امنای زاده ابراهيم(ع) در شهرستان خنجشت اقلید برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس، همایش مداحان، هیئت امناء و خدام بقاع متبرکه شهرستان م بید به میزبانی هیأت امنای زاده ابراهيم(ع) در شهرستان خنجشت اقلید برگزار گردید. علیرضا منوچهری عنوان نمود: در این همایش بهمراه اقامه جماعت ظهر و عصر که با حضور شهرستان م بید، رئیس سازمان تبلیغات ی شهرستان م بید برگزار گردید از مداحان، هیئت امناء و خدام متبرکه شهر م بید تجلیل گردید.منبع: http://khonjesht1. /

آیا حسین علیه السلام به مقصودش رسید؟!

درخواست حذف اطلاعات

نمایندگان خدا در روی زمین برای هدایت و دعوت خلق به سوی معبود خود همه توان خود را در این راه ج د و تمام سختی ها و ناملایمتی ها را برای رضایت درگاه الهی تحمل نمودند. از داستان های جالب و پندآموزی که در قرآن ذکر شده زندگی حضرت ابراهيم علیه السلام می باشد. در سوره انبیاء درباره دعوت ابراهيم علیه السلام و عدم همراهی مردم با ایشان آمده است که وقتی ابراهيم متوجه گمراهی مردم شدمنبع: http://ashorayan. /

دعا را از حضرت ابراهیم (ع) بیاموزیم .

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا دعا را از حضرت ابراهيم (ع) بیاموزیم . " محمد بارونی " حضرت ابراهيم (ع) از ان بزرگی است که برای اصلاح و هدایت امت خود تلاش های فراوانی انجام داد. او از قوم خود خواست تا دست از بت پرستی بردارند و به سوی خداپرستی رو آورند. به قوم خود دستور داد تا خ را بپرستند که آفریدگار جهان و همه ی موجودات عالم هستی است و از عبادت بت های که هیچ عقل و شعوری ندارند و حتی توانایی دفاع از خود ندارند، دست بردارند . اما این قوم گمراه از فرمان های این الهی اطاعت ن د. ابراهيم (ع) پس از ابلاغ رس رو به درگاه خدا کرد و درخواست هایی از پروردگار خود نمود . او با این دعاها به قوم بت پرست خود آموخت که هر چه براى دنیا و آ ت مى خواهید ، باید از خدا طلب کنید، نه از بت های سنگی و چوبی و یا افراد گمراهی که ادعای خ دارند. دعای حضرت ابراهيم از پروردگاه 1- پروردگارا ! به من علم و دانش و حق بینى مرحمت فرما. ( رَبِّ