رسانه
رسانه

اجرای :: جستجوهمیاران مدرسه

درخواست حذف اطلاعات

جهت اجراي برنامه ها و داشتن محیط توام با دوستی و همدلی و اجراي نظم در کلیه امور آموزشگاه بر اساس علاقه و توانایی دانش آموزان از بین آنان تعدادی به عنوان یاد و مدد کار مربیان آموزشگاه انتخاب گردیدندمنبع: http://shahidhasanvand. /

در مهمانی یار بی زبان و دانش آموزان

درخواست حذف اطلاعات

روز دوشنبه بیست و چهارم آبان ماه جاری به مناسبت بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی مربیان فرهنگی - نگین تمجیدزاده و لیلا صحرانورد - با اجراي برنامه های فرهنگی :معرفی کانون و فعالیتها، معرفی کتاب با استفاده از طرح دیواری، نصب فضاسازی سیار، قصه گویی با استفاده از کارت قصه گویی اجراي مسابقه فرهنگی و اهداء جوایز اوریگامی، در مدرسه شهید پر به اجراي برنامه پرداختند. منبع: http://morghak1. /

در مهمانی یار بی زبان و دانش آموزان

درخواست حذف اطلاعات

روز دوشنبه بیست و چهار آبان ماه به مناسبت بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی مربیان فرهنگی -نگین تمجیدزاده و لیلا صحرانورد - با برنامه های فرهنگی : معرفی کانون و فعالیت ها، معرفی کتاب با کمک طرح دیواری، نصب فضاسازی سیار، قصه گویی با کارت قصه گویی و اهداء جایزه و اجراي مسابقه فرهنگی در جمع دانش آموزان مدرسه شهید پر به اجراي برنامه پرداختند. منبع: http://morghak1. /

شمارش مع اجرای شروع شد....

درخواست حذف اطلاعات

شاید تنها چند روز با اجراي فاصله داشته باشیم و با آغاز اجراي آن و کشورهای غربی م م خواهند شد، فورا تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه ایران را لغو کنند. منبع: http://13590601. /

امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به امتیازات و ویژگیهای داوری، قاضی طبیعی در حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری اعم از داخلی یا بین المللی، داوری است. وقتی از امتیازات داوری از قبیل سرعت، کارآیی، محرمانه بودن جریان رسیدگی و هزینه ها سخن به میان می آید اغلب منظور داوری به عنوان یک اسلوب حل و فصل دعوی است. اما داوری، در مرحله اجراي رأی داوری نیز دارای امتیازاتی است که کمتر به آن توجه شده است. مهم ترین امتیاز داوری از حیث اجراي رأی، آن است که چون طرفین با تراضی به داوری مراجعه می کنند، رأی داوری را می پذیرند و به صورت اختیاری اجرا می کنند. با این همه، در صورتی که محکوم علیه رأی را طوعاً اجرا نکند، امکان اجراي اجباری رأی به موجب قانون فراهم است. به این معنی که به همان اندازه که در قانون در جهت حمایت از حقوق محکوم له، از اجراي رأی داوری حمایت می کند، در مقام حفظ حقوق محکوم علیه، از اجراي رأی داوری مخدوش جلوگیری می کند. مق

پروژه چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

یک پروژه مجموعه ای از فعالیتهاست که برای دستی به منظور یا هدف خاصی انجام می گیرد . پروژه ها شامل فعالیتهایی هستند که باید در تاریخهای معین ، با هزینه هایی معین و کیفیت تعیین شده ای به انجام رسند ؛ لازمه موفقیت هر پروژه ، دستی توام به هر سه عامل زمان ، هزینه و کیفیت معین است و خارج شدن هر یک از سه عامل مذکور از حدود تعیین شده ، می تواند به انجام پروژه ای ناموفق و غیراقتصادی منجر شود . تعریف مدیریت پروژه: مدیریت پروژه برنامه ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان ، هزینه و کیفیت مشخص به سوی ایجاد نتایج مشخص آن است . مدیریت پروژه فعالیت های برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت بر اجرا و هدایت اجرا را در بر می گیرد و سعی دارد تا با استفاده درست از منابع ، نتایج مشخص و موردانتظار را با هزینه توافق شده قبلی در موعد درست خود تحویل دهد . به بیان دیگر : مدیریت پروژه بکارگیری دانش ، مهارتها ، ابزار و تکنیک

پروژه چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

یک پروژه مجموعه ای از فعالیتهاست که برای دستی به منظور یا هدف خاصی انجام می گیرد . پروژه ها شامل فعالیتهایی هستند که باید در تاریخهای معین ، با هزینه هایی معین و کیفیت تعیین شده ای به انجام رسند ؛ لازمه موفقیت هر پروژه ، دستی توام به هر سه عامل زمان ، هزینه و کیفیت معین است و خارج شدن هر یک از سه عامل مذکور از حدود تعیین شده ، می تواند به انجام پروژه ای ناموفق و غیراقتصادی منجر شود . تعریف مدیریت پروژه: مدیریت پروژه برنامه ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان ، هزینه و کیفیت مشخص به سوی ایجاد نتایج مشخص آن است . مدیریت پروژه فعالیت های برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت بر اجرا و هدایت اجرا را در بر می گیرد و سعی دارد تا با استفاده درست از منابع ، نتایج مشخص و موردانتظار را با هزینه توافق شده قبلی در موعد درست خود تحویل دهد . به بیان دیگر : مدیریت پروژه بکارگیری دانش ، مهارتها ، ابزار و تکنیک

متن کامل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

درخواست حذف اطلاعات

قانون نحوه اجراي محکومیت های مالی ماده ۱- هر به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجراي حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال أخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجراي احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود. ماده ۲- مرجع اجراء کننده رأی، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره - در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراء کن

مراحل پیاده سازی ایزو 9001

درخواست حذف اطلاعات

1- فاز شناخت بازدید از بخش های مختلف سازمان جهت شناخت وضعیت موجود سیستم مدیریت کیفیت مصاحبه با مسئولین فرآیند های مورد بررسی گزارش شناخت وضعیت موجود و اقدامات مورد نیاز جهت استقرار ا امات استاندارد تعیین مسیر استقرار سیستم مدیریت بر اساس گزارش شناخت وضعیت موجود 2- فاز آموزش برنامه ریزی و برگزاری آموزش بسته به تعداد پرسنل سازمان و سطح تحصیلات دوره ایزو ۹۰۰۱ عموما قبل از اجراي فاز مستند سازی برگزار گرددآموزش ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ – ممیزی داخلی بر اساس استاندارد iso 19011 ( آموزش ممیزی داخلی بهتر است در فاز اجراي سیستم مدیریت کیفیت برگزار می گردد ) 3- فاز مستندسازی ایزو (طراحی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ا امات iso 9001 )سیستم های مورد نیاز سازمان متناسب با اندازه سازمان و پیچیدگی فرآیند ها توسط تیم مشاور تدوین می گردد این سیستم ها در قالب مستنداتی شامل : روش های اجرايی ، دستورالعمل ها ،

عایق کاری رطوبتی

درخواست حذف اطلاعات

عایقکاری رطوبتی شامل اجراي ایزوگام، قیرگونی و آسف . تعمیر انواع عایق ها و رفع نم و رطوبت. اجراي ایزولاسیون یک کار فوق العاده تخصصی است و نباید اجراي آن به افراد بی تجربه و غیرحرفه ای س شود، زیرا نصب غیر اصولی باعث ت یب عایق و نفوذ آب به داخل سازه ها شده و زیانهایی را در پی خواهد داشت. ما با داشتن نیروهای مجرب و متعهد با سوابق درخشان آماد خود را برای ارائه خدمات به شهروندان عزیز در رابطه با اجراي عایقکاری اعلام داشته و امیدواریم با یاری پروردگار متعال و مساعدت شما دوستان، بتوانیم خدمات مفیدی را ارائه دهیم. مشاوره و بازدید رایگان از محل، اجراي اصولی عایق با قیمت مناسب، بیمه ایران و ضمانت نامه شرکت، پرداخت بصورت نقد و اقساط و ... ، جزو خدماتی است که ما ارائه میدهیم.منبع: http://gamgostar. /

عایق کاری رطوبتی

درخواست حذف اطلاعات

عایقکاری رطوبتی شامل اجراي ایزوگام، قیرگونی و آسف . تعمیر انواع عایق ها و رفع نم و رطوبت. اجراي ایزولاسیون یک کار فوق العاده تخصصی است و نباید اجراي آن به افراد بی تجربه و غیرحرفه ای س شود، زیرا نصب غیر اصولی باعث ت یب عایق و نفوذ آب به داخل سازه ها شده و زیانهایی را در پی خواهد داشت. ما با داشتن نیروهای مجرب و متعهد با سوابق درخشان آمادگی خود را برای ارائه خدمات به شهروندان عزیز در رابطه با اجراي عایقکاری اعلام داشته و امیدواریم با یاری پروردگار متعال و مساعدت شما دوستان، بتوانیم خدمات مفیدی را ارائه دهیم. مشاوره و بازدید رایگان از محل، اجراي اصولی عایق با قیمت مناسب، بیمه ایران و ضمانت نامه شرکت، پرداخت بصورت نقد و اقساط و ... ، جزو خدماتی است که ما ارائه میدهیم.منبع: http://gamgostar. /

اجرای شبکه روشنایی

درخواست حذف اطلاعات

1-اجراي شبکه روشنایی بلوار مهارت میامی با پایه های تلسکوپی 12متری و چراغ 150وات سدیم و اجراي شبکه بیست کیلو ولت هواییی و نصب پست هوایی که جمعاً مبلغ1/000/000/000ریال بود که این پروژه در مدت یک ماه اجراء شده و به بهره برداری رسیده است. 2-اجراي شبکه روشنایی ورودی شهرک فدک شهرستان شاهرود با پایه های تلسکوپی 12متری و چراغ 150وات سدیم به تعداد 40اصله و با کابل کشی زمینی مقطع 16*4 در مدت کمتر از یک ماه با مبلغ1/200/000/000ریال انجام و بهره برداری شد.منبع: http://shahabgostarshahvar. /

حماسه سازان ( مشک در خاک و خون )

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت فرا رسیدن سالروز حماسه مقاومت مردم مشک مراکز مشک برنامه مشترکی در مرکز شماره 4 مشک اجرا د. برنامه های اجرا شده به شرح زیر می باشد. قرائت قرآن توسط عضو مرکز شماره 3 اجراي سرود ملی معرفی ایام و وقایع ( حماسه 4 آذر 1365) توسط خانم قلاوند نقالی و شاهنامه خوانی اعضا مرکز 3 اجراي دکلمه عضو شماره 2 قصه گویی خانم رحمتی ( نذر بی بی ) اجراي سرود توسط اعضا مرکز 5 اجراي مسابقه توسط خانم سروندی منبع: http://kpfandimeshk05. /

اثبات انتقال منافع مورد اجاره به غیر از طریق اجرای قرار معاینه محلی

درخواست حذف اطلاعات

اثبات انتقال منافع مورد اجاره به غیر از طریق اجراي قرار معاینه محلی - تشخیص درجه ارزش صورتمجلس تامین دلیل با دادگاه است رای دادگاهدادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1399 مورخ 29/11/83 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر تخلیه یک باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره به شماره ... مورخه 1/3/44 دفتر ... حوزه ثبتی تهران جزء پلاک یازده فرعی از .... اصلی بخش هفت تهران به جهت انتقال مورد اجاره به غیر و پرداخت خسارات دادرسی اشاره دارد مخالف قانون ومحتویات پرونده و مدارک ابرازی است زیرا قطع نظر از اینکه دعوی به طرفیت منتقل الیه ادعائی طرح و اقامه نشده چون اولا" موافق مندرجات صورت مجلس معاینه محل که مورد استناد خواهن بوده و توسط قاضی صادر کننده رای تنظیم گردیده مراتب انتقال به غیر مورد گواهی قرار نگرفته و مغازه در زمان اجراي قرار معاینه محل در اختیار خواندگان بوده است همچنین در اجراي قرار تحقیق

مراحل اجرای سقف کوبیا

درخواست حذف اطلاعات

به نقل از icivil.ir : مراحل اجراي سقف کوبیا در این فایل مصور بصورت خلاصه آورده شده است .سقف کوبیا یکی از بهترین سقف هایی است که این روزها متدوال شده است البته باید بدانیم شرط استفاده بهینه از سیستم های مختلف ساختمانی اجراي صحیح آنهاست . در ادامه میتوانید این فایل را بفرمایید منبع: http://civilhajipour. /

برگزاری مرحله اول کلاسهای طرح شهاب در دبیرستان حضرت رسول (ص)

درخواست حذف اطلاعات

طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) سرانجام پس از چالشهای فراوان در سال تحصیلی گذشته در پایه چهارم ابت یک منطقۀ آموزشی از هر استان اجراء شد. اکنون می توان گفت که موتور طرح شهاب برای شناسایی استعدادهای دانش آموزان بصورت نظام مند روشن شده است و موانع نمی تواند این مطالبۀ عمومی از مسئولان را تحت تأثیر قرار دهد.. در این میان اما تبیین لایه ها و ابعاد مختلف طرح در عرصۀ نظر و عمل برای مخاطبان مختلف از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. برای مخاطبان این مجله که عموماً همکاران مراکز استعدادهای درخشان در سراسر کشور می باشند شرح ماجراي شکل گیری ایده تا مرحلۀ اجراي سراسری طرح می تواند به آنها در فهم دقیق آنچه که قرار است در اجراي طرح شهاب اتفاق بیفتد کمک خواهد کرد. البته پروندۀ حاضر دربرگیرندۀ همۀ آن چیزی نیست که در طرح شاهد اجراي آن هستیم. جنس طرح شهاب شناسایی استعدادهای دانش

توصیه ها

درخواست حذف اطلاعات

دوستان عزیز. در اجراي آزمون شنیداری لطفا قبل از اجراي فایل صوتی را روی موبایل کپی کنید . سیستم صوتی را به آن وصل کنید که نیاز کمتری به لب تاپ و کامپیوتر باشد . قبل از اجرا حتما یک بار چک کنید . تا آنجایی که ممکن است جلسه امتحان باید سکوت و آرامش داشته باشد . خلاقیت همکاران در اجراي این ازمون خیلی مهم است. لطفا تجربیات و خلاقیتتان را در زمینه برگزاری آزمون برای گروههای آموزشی ارسال کند.منبع: http://englishgroup19. /

تصاویری از اجرای نمایش کلاس قرآن کتابخانه (ره) سمنان

درخواست حذف اطلاعات

تصاویری از کلاس قرآن کتابخانه عمومی (ره) سمنان به مربیگیری سرکار خانم ایمانی نژاد بیش از یک ماه هر ساعت 17الی 18 برگزار می شود. این جلسات قرآن با قرائت سوره هایی از قرآن مجید ، به همراه قصه گویی و اجراي نمایش، می باشد. منبع: http://ketabkhaneshabaneh. /

مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه کدامند ؟

درخواست حذف اطلاعات

مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه را می تون به شرح زیر تقسیم بندی نمود: 1 - تحلیل پروژه 1-1- مروری بر اه و شرایط اجرايی پروژه 1-2- تفکیک پروژه و تهیه فهرست فعالیتها 1-3-بررسی روابط بین فعالیتها و تهیه فهرست آن 1-4- ترسیم شبکه پروژه 2 - برآورد مدت ، هزینه و منابع اجرايی 2-1- برآورد حجم عملیات و منابع موردنیاز فعالیتها 2-2- برآورد مدت و اجراي فعالیتها 2-3- برآورد هزینه های غیر مستقیم پروژه 2-4- تهیه بودجه تفصیلی پروژه 3 - زمانبندی پروژه 3-1- زمانبندی شبکه پروژه 3-2- تهیه ج مشخصات پروژه 3-3- بررسی شرایط نامناسب جوی 3-4- بررسی سایر مسایل و مشکلات احتمالی 4 - برنامه ریزی منابع و شناخت رابطه زمان-هزینه 4-1- برنامه ریزی و تخصیص منابع 4-2- بررسی رابطه زمان-هزینه 4-3- تاریخگذاری پروژه 5 - تهیه برنامه نهایی و اجرايی پروژه 5-1- صدور مجوز برای شروع پروژه 5-2- تهیه برنامه نهایی و اجرايی پروژه 5-3- تا

مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه کدامند ؟

درخواست حذف اطلاعات

مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه را می تون به شرح زیر تقسیم بندی نمود: 1 - تحلیل پروژه 1-1- مروری بر اه و شرایط اجرايی پروژه 1-2- تفکیک پروژه و تهیه فهرست فعالیتها 1-3-بررسی روابط بین فعالیتها و تهیه فهرست آن 1-4- ترسیم شبکه پروژه 2 - برآورد مدت ، هزینه و منابع اجرايی 2-1- برآورد حجم عملیات و منابع موردنیاز فعالیتها 2-2- برآورد مدت و اجراي فعالیتها 2-3- برآورد هزینه های غیر مستقیم پروژه 2-4- تهیه بودجه تفصیلی پروژه 3 - زمانبندی پروژه 3-1- زمانبندی شبکه پروژه 3-2- تهیه ج مشخصات پروژه 3-3- بررسی شرایط نامناسب جوی 3-4- بررسی سایر مسایل و مشکلات احتمالی 4 - برنامه ریزی منابع و شناخت رابطه زمان-هزینه 4-1- برنامه ریزی و تخصیص منابع 4-2- بررسی رابطه زمان-هزینه 4-3- تاریخگذاری پروژه 5 - تهیه برنامه نهایی و اجرايی پروژه 5-1- صدور مجوز برای شروع پروژه 5-2- تهیه برنامه نهایی و اجرايی پروژه 5-3- تا

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ویژه برنامه ای همراه با معرفی کتاب در مدرسه هاجر برگزار گردید که به شرح ذیل می باشد: 1- قصه گویی توسط خانم رحیمی نیکو 2- شعرخوانی توسط یکی از دانش آموزان 3- معرفی کلاس داستان نویسی و قصه خوانی توسط خانم یحیی پور 4- معرفی کتاب توسط اعضای کتابخانه (رمان هستی و رمان دختری با روبان سفید) - معرفی کتاب توسط خانم رحیمی نیکو ( رمان پیشگو) 5- اجراي مسابقه و اهدای جایزه به برندگان 6- معرفی کتابخانه و فعالیتهای فرهنگی آن 7- اجراي نمایش عروسکی توسط اعضا 8- برگزاری نمایشگاه کاریکاتور کتاب منبع: http://rezarozbeh. /

اجرای فعالیتهای شاد کانون باحضوراعضا به روایت تصویر

درخواست حذف اطلاعات

قصه گویی و اجراي نمایش خلاق توسط اعضا اجراي تکنیکهای مختلف نقاشی لذت بخش ترین کاردستی : کلاژ کاردستی: معرفی کتاب تخم مرغها- اجراي طرحهای ادبی معرفی کتاب- اجراي فعالیت شعر خوانی منبع: http://kanoonkordijan1. /

همکاری و اجرای پروژه با ادارات مختلف

درخواست حذف اطلاعات

همکاری و اجراي پروژه در مناطق 7 ، 5 و 3 فضای سبز شهرداری تبریز همکاری با اداره منابع طبیعی و محیط زیست استان آذربایجان شرقی و اجراي پروژه در شهرستان ورزقان همکاری در شهرک صنعتی شهید سلیمی در بخش فضای سبز کارخانجات همکاری با باغات و ویلاها در استان همکاری با مجتمع های مس ی شهرستان تبریز در بخش ضدعفونی فاضلاب و بخش فضای سبز همکاری و مشاوره در امر گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی همکاری با پژوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب کشور همکاری با سازمان پارک و فضای سبز تبریز ارائه خدمات توسط کادری مجرب لطفا جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 09149133028منبع: http://czst. /

توضیحاتی چند در مورد شرکت

درخواست حذف اطلاعات

گروه هوا پالایش کاسپین با نام تجاری هپک با مشارکت تعدادی از ین با تجربه و تیم اجرايی متخصص و باسابقه با بیش از 18 سال سابقه فعالیت در زمینه تاسیسات در اقصی نقاط ایران مشغول به فعالیت میباشد . یکی از مهم ترین اه تأسیس این شرکت مدیریت، ممیزی و بهینه سازی مصرف با هدف کمک به افزایش بهره وری انرژی می باشد. - مشاوره،طراحی و اجراي پروژه های صنعتی،بیمارستانی،ساختمانی .فروش و خدمات پس از فروش سیستم های گرمایشی و سرمایشی - تحقیقات کاربردی و بررسی آ ین دستاوردهای علمی و صنعتی، تلاش برای پیاده سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی در چارچوب طرح های اجرايی با توجیه اقتصادی مناسب - ارایه خدمات فنی و ی نصب ،اجرا ، فروش، تامین قطعات وتجهیزات - بررسی تولیدات داخلی و خارجی با بالاترین کیفیت و در کمترین زمان برای مشتریان با توجه به دانش فنی طراحی و ساخت زمینه های فعالیت تهویه مطبوع : مشاوره،طراحی و اجراي پروژههای ص

چرایی عدم اجرای «طرح تعالی مدیریت مدرسه» در تمام مدارس کشور

درخواست حذف اطلاعات

معاون آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به انتقادی مبنی بر اینکه چرا تمام مدارس تحت پوشش طرح تعالی مدیریت مدرسه قرار ندارند، گفت: اگر ما بدون بستر مناسب به دنبال اجراي طرح باشیم، طرح ش ت خواهد خورد.منبع: http://shjbaran. /

مزایا و معایب اتصالات پیچ و مهره ای:

درخواست حذف اطلاعات

مزایا و معایب اتصالات پیچ و مهره ای:مزایای اتصالات پیچی به شرح زیر است:1) سرعت اجرا :سرعت اجراي سازه های با اتصالات پیچ و مهره ای نسبت به اتصالات جوشی بالاتر و کاملا قابل لمس می باشد و زمان ساخت سازه های پیچ و مهره ای کمتر از سازه های با اتصالات جوشی است و با توجه به مدت زمان بالای اجراي پروژه های کشورمان این نوع از سازه ها جهت کاهش زمان ساخت پیشنهاد می گردد .2) سرعت نصب: در این گونه از سازه ها بدلیل حذف کامل جوشکاری در محل نصب سازه ، فقط با جای گذاری قطعات و بستن تعدادی پیچ و مهره محدود می شود که این عامل باعث افزایش چشمگیر سرعت نصب می شود و خطاهای نصب به حداقل خود می رسد.3) امکان بازنمودن سازه و استفاده مجدد: اعضای سازه های فولادی را که با پیچ به یکدیگر متصل شده اند، می توان از هم جدا نمود و در محل دیگری مجددا آنها را به یکدیگر متصل و سازه جدیدی را احداث نمود. این موضوع در اجراي سازه های

دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک

درخواست حذف اطلاعات

بند 2_3_2_4 دستورالعمل طراحی و اجراي سقف های تیرچه و بلوک✅ اتصال مستقیم اندود به بلوک پلی استایرن با هر شکل هندسی اعم از معمولی یا شیاردار به تنهایی و بدون استفاده از اتصالات مکانیکی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتا باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچه ها نظیر سیستم ر تس استفاده شود.

باید گیر همه بیاید..........

درخواست حذف اطلاعات

تاریخچه تشکیل هیئت های 7 نفره و مدیریت های اراضی بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب ی و بدنبال بلاتکلیفی که در بخش زمین در سطح کشور بوجود آمد بسیاری از مالکین بازارعین ن روستاها دچار اختلاف شده و برخی از آنان اراضی خود را رها کرده و به علت تضادی که با اهالی روستاها داشتند اراضی آنها توسط زارعین تصرف و تحت کشت قرارگرفت در بعضی از نقاط کشور نیز گروههای ضد انقلاب به منظور ب محبوبیت اقدام به تقسیم اراضی مالکین بین کشاورزان نمودند و در مجموع ضرورت تعیین مرجعی که بتواند پاسخگوی درخواست متقاضیان زمین بوده و به اختلافات مالکیت اراضی رسیدگی کند به شدت احساس میشد لذا چند نفر از مراجع تقلید از طرف شورای انقلاب یت یافتند که طرحی ارائه دهند تامشکلات ایجاد شده را سامان بخشد بنابراین طرح قانون نحوه احیاء وواگذاری اراضی کشاورزی در حکومت ایران تهیه و در تاریخ 26/01/1359 به تصویب شورای انقلاب

وظایف قوه قضاییه

درخواست حذف اطلاعات

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و های مشروع نظارت بر حسن اجراي قوانین کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراي حدود و مقررات مدون جزایی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین[۱]منبع: http://pilot95. /

تمدیدانجام طرح غربالگری دیابت در شهر ناغان

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با اجراي طرح غربالگری دیابت در مناطق شهری کشور ,این طرح با همکاری پایگاه بهداشتی ناغان برای افراد بالای 30 سال اجرا شده است.زمان اجراي طرح از اول مهرماه1394 تا پایان اسفندماه1394 بود.که زمان اجراي این طرح به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. و تا ا فروردین 1395 ادامه دارد. همکاران مجری طرح در پایگاه بهداشتی ناغان عبارتند از: ناصر حسین پور کارشناس مبارزه با بیماریها و کارشناس ارشد رفاه اجتماعی علی مالکی سونکی بهورز.خانم ها کریمی.شاهین.رییسی.حاتم پور. ی و خانم مهدوی. پزشکان: بهروز فتاحی و پویا مشکدار بهورز نمونه در هفته دیابت شهرستان کیار:محمود اسکندری بهورز خانه بهداشت جهمان منبع: http://savadesalamat. /

کاخ عشق

درخواست حذف اطلاعات

این روزایی که نبودم داشتم اجر رو اجراي کاخ عشقم میذاشتم ...... هر روز و هر لحظه که میگذره عشقمون پاک تر ،خالص تر،ناب تر و زیبا تر میشه...... بیشتر از هر روزو همیشه دوست دارم مرد من،داود خودمی نفسممنبع: http://dako2430. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

جناب آقای ربیعی مدیرمحترم پروژه دهشاد با سلام و احترام پیرو مذاکره حضوری در جلسه مورخه 19/7/95 و رونوشت نامه شماره (ب ش 33) مورخه 7/5/95 به استحضار میرساند طرح آبیاری تحت فشار(قطره ای) باغستان شفق از طریق جهادکشاورزی توسط پیمانکار درحال انجام است و باعنایت به اینکه نقشه برداری صورت گرفته و طرح اجرايی نیز تهیه گردیده است ، احتمالا در آینده ای نزدیک اجراي طرح آغاز گردد. باتوجه به اینکه 85درصد هزینه های طرح به عهده ت و 15 درصد آن نیز می بایست توسط مالکین تامین گردد و از آنجائیکه تعدادی از قطعات هنوز تعیین تکلیف نشده و در اختیار دادگاه می باشد،لذا اجراي طرح بدون هماهنگی با نمایندگی دادگاه با مشکل مواجه خواهدشد. استدعا دارد دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تادرهنگام اجراي طرح سهم هزینه قطعات مربوط به دادگاه به نحو مقتضی تامین گردد. بدیهی است اجراي این طرح ارزش افزوده بالایی را ایجاد خواهدکرد و

تمدیدانجام طرح غربالگری دیابت در شهر ناغان

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با اجراي طرح غربالگری دیابت در مناطق شهری کشور ,این طرح با همکاری پایگاه بهداشتی ناغآن برای افراد بالای 30 سال اجرا شده است.زمان اجراي طرح از اول مهرماه 1393 تا پایان اسفندماه 1393 بود.که زمان اجراي این طرح به مدت یک ماه دیگر تمدید ش. و تا ا فروردین 1395 ادامه دارد. همکاران مجری طرح در پایگاه بهداشتی ناغان عبارتند از: ناصر حسین پور کارشناس مبارزه با بیماریها و کارشناس ارشد رفاه اجتماعی علی مالکی سونکی بهورز.خانم ها کریمی.شاهین.رییسی.حاتم پور. ی و خانم مهدوی. پزشکان: بهروز فتاحی و پویا مشکدار بهورز نمونه در هفته دیابت شهرستان کیار:محمود اسکندری بهورز خانه بهداشت جهمان منبع: http://savadesalamat. /

آیین گشایش آثار خوشنویسی رضوانی در مشهد برگزار می شود

درخواست حذف اطلاعات

آئین گشایش نمایشگاه آثار خوشنویسی علی اکبر رضوانی همراه با اجراي فرازهایی از ترکیب بند محتشم کاشانی در نگارخانه رضوان برگزار می شود. همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، نمایشگاه آثار خوشنویسی علی اکبر رضوانی با عنوان این نظم گریه خیز درنگارخانه رضوان برگزار می شود. در این نمایشگاه علاوه بر نمایش 40 اثر خوشنویسی به خط ش ته نستعلیق، رضوانی به اجراي فرازهایی از ترکیب بند محتشم کاشانی خواهند پرداخت. آئین گشایش این نمایشگاه و اجراي اثر روز شنبه 29 آبان از ساعت 17 الی 20 برگزار و در ادامه در روزهای یکم و دوم آذر تنها بخش نمایش آثار برگزار خواهد شد.منبع: http://h amaldin. /

اجرای طرح عضویت سراسری

درخواست حذف اطلاعات

با اجراي طرح عضویت سراسری میتوانید با عضویت در یک کتابخانه از کلیه کتابخانه های سراسر کشور که به این سامانه متصل می باشند خدمات دریافت کنید .بدین منظور با مراجعه به کتابخانه و درخواست عضویت و یا تغییر عضویت کتابخانه ای به عضویت سراسری میتوانید با مراجعه به تمام کتابخانه ها از خدمات آنها استفاده نمائید .منبع: http://merajlib. /

شهرداری به زمین های 45 تاری سوهانک پلاک 79

درخواست حذف اطلاعات

در جهت اجراي پیاده سازی حدوحدود و ارابعه زمین ٤٥ تار سوهانک که نتیجه ان اشکار شدن تصرفات غیر قانونی و عدوانی شهرداری و اشخاص محلی شده است و مشخص گردیده که١- در حدود ٤ الی ٥ تار از زمین ها را شهرداری و پیمانکاران نهال کاری نموده اند که عمر نهال ها تقریبا ٢ماه است و مقدار٢ تار را چاله کنی کرده تا در فرصت مناسبی اقدام به درخت کاری و تصرف نماید -٢-اشخاص محلی که در مجاور پلاک ٤٥ تار باغ دارند حدود ٣ تار از زمین ها توسط سیم خاردار و ستون های چوبی تصرف عدوانی نموده اند -٣-در روند اجراي میخ کوبی عوامل شهرداری به نقشه بردار و کارگران مشغول به کار ما حمله ور شده اقدام به به زور گیری ضرب شتم و سرقت اثاث کار وتعطیلی پروژه شدندلذا با توجه به محق بودن و به جهت احقاق حق و حقوق مالکانه اعضای ٤٥ تاری و حراست از اراضی که شهرداری و مالکان محلی تصورشان بر این است که مساحت فنس کشی شده که در حدود ٢٠ تار است فقط

پیچیدگی و اعوجاج در قطعات

درخواست حذف اطلاعات

پیچیدگی و اعوجاج در قطعات مورد جوشکاری مقدمه: در اغلب کارهای ی به مقادیر خطای مجاز توجه خاصی می شود. دلیل این امر این است که ساختن قطعاتی با ابعاد و شکل کاملا دقیق ویا کاملا مشابه معمولا امکان پذیر نبوده و این امر در کار ی یک واقعیت انکار ناپذیر است. البته، اجزایی که خارج از محدوده این مقادیر مجاز خطا قرار داشته باشند، می توانند باعث بروز مشکلاتی شوند. در بعضی موارد می توان با اجراي عملیاتی بعد از سوار اجزا، به میزان حد مجاز دلخواه دست یافت. در بعضی موارد می توان با اجراي عملیاتی بعد از سوار اجزا ، به میزان حد مجاز دلخواه دست یافت. اما مواقعی وجود دارد که بعد از نصب ، دیگر امکان بهبودی و تصحیح وضعیت نخواهد بود. در اینگونه موارد واضح است که باید کار از ابتدا در حد خطای مجاز صورت گیرد. اما در بعضی موارد قطعات بعد از جوشکاری دچار عیبی می شوند که به سختی قابل ترمیم است و هزینه زیادی را در بر د

اجرای طرح آموزشی وا یناسیون طیور روستایی در طرقبه ش ز

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش طرقبه نیوز، هادی شایسته رئیس اداره دامپزشکی طرقبه ش ز ضمن گرامیداشت هفته بسیج از اجراي کلاس های آموزشی وا یناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل با مشارکت بسیج سازندگی طرقبه ش ز در شهرستان خبر داد. وی افزود: جهت آشنایی با بیماری نیوکاسل، راه های انتقال، راه های پیشگیری و علائم بیماری مذکور مطالبی ارائه شده و همچنین توضیحاتی در خصوص نحوه آماده سازی وا ن، میزان مصرف آن در طیور، روش حمل و نگهداری وا ن به ان مجری طرح داده شده است. رئیس اداره دامپزشکی طرقبه ش ز ضمن تأکید بر اهمیت اجراي این طرح اظهار داشت: هدف از اجراي طرح پیشگیری از بروز و انتشار بیماری نیوکاسل و کاهش تلفات در جمعیت طیور بومی بوده که از طرفی کمک به اقتصاد خانوار روستایی بوده و همچنین از انتقال بیماری در مرغداری های صنعتی نیز پیشگیری خواهد شد. گفتنی است با ارائه وا ن نیوکاسل خوراکی و سایر م ومات آن توسط دامپزشکی شهرست

آموزش حرکات دست و نفس گیری

درخواست حذف اطلاعات

گام یازدهم : دستها در حرکت قورباغه از سر پنجه تا انتهای ساعد مسیر را به شکل عدد 5 فارسی طی می کنند . بدین صورت که با نوک پنجه های دست همراه با نوشتن عدد پنج ، آب را به زیر بدن و چانه خود می کشیم و سپس دستها را در کنار هم زیر چانه جفت کرده ، از محل دندانه عدد 5 به جلو بر می گردانیم . سپس پنجه ها را کمی از هم فاصله داده و مهیای اجراي حرکت دست بعدی می شویم . این تمرین را در ح ایستاده ، روبروی دیوار تکرار می کنیم ... ادامه مطلب ... منبع: http://swim-learn. /

همکاری دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه مدیریت زیست بومی تالاب میقان

درخواست حذف اطلاعات

همکاری دستگاه های اجرايی در اجراي برنامه مدیریت زیست بومی تالاب میقان/ معرفی مزیت ها و استعدادهای استان زمانی قمی استاندار مرکزی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در محل استانداری برگزار شد، برهمکاری دستگاه های اجرايی در اجراي برنامه مدیریت زیست بومی تالاب میقان تاکید کرد. زمانی قمی استاندار مرکزی با تاکید بر اجرايی شدن اجراي برنامه مدیریت زیست بومی تالاب میقان، اظهار کرد: دستگاه های اجرايی استان باید همکاری لازم را در این راستا داشته باشند و اجراي این برنامه باید بطور جدی مورد پیگیری قرار گیرد . استاندار مرکزی بیان کرد: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری باید نسبت به احصا وظایف هر دستگاه اقدام و بسته حمایتی هر دستگاه را ابلاغ نماید، در اجراي این برنامه همه دستگاه های اجرايی می توانند وارد عمل شود، گرچه دستگاه هایی مانند منابع طبیعی و امور آب در این زمینه وظیفه سنگی