رسانه
رسانه

ادامه آیه 174 سوره آل عمران :: جستجو: تفسیر سوره آل عمران

درخواست حذف اطلاعات

لینک : تفسیر سوره آل عمران

اسامی سوره های قرآن کریم همراه با معنی

درخواست حذف اطلاعات

سوره فاتحه (1)؛ سوره بقره ( ) (2)؛ سوره آل عمران (3)؛ سوره نساء ( ن) (4)؛ سوره مائده (طعام) (5)؛ سوره انعام (چا ایان) (6)؛ سوره اعراف (بلندیها) (7)؛ سوره انفال (غنائم) (8)؛ سوره توبه (9)؛ سوره یونس (10)؛ سوره هود (11)؛ سوره یوسف (12)؛ سوره رعد (تندر). (13)؛ سوره ابراهیم (14)؛ سوره حجر (15)؛ سوره نحل (زنبور عسل) (16)؛ سوره بنی (پسران یعقوب) (17)؛ سوره کهف (غار) (18)؛ سوره مریم (19)؛ سوره طه (20)؛ سوره انبیا ( ان) (21)؛ سوره حج (22)؛ سوره مؤمنون (23)؛ سوره نور (روشنایی) (24)؛ سوره فرقان (25)؛ سوره شعرا (شاعران) (26)؛ سوره نمل (مورچه) (27)؛ سوره قصص (داستانها) (28)؛ سوره عنکبوت (29)؛ سوره روم (30)؛ سوره لقمان (31)؛ سوره سجده (32)؛ سوره احزاب (گروه ها) (33)؛ سوره سبا (34)؛ سوره ملائکه (فاطر- آفریننده) (35)؛ سوره یس (36)؛ سوره صافّات (فرشتگان صف بسته) (37)؛ سوره ص (38)؛ سوره زمر (جماعتها) (39)؛

کانال روز عمران

درخواست حذف اطلاعات

کانال روز عمران در تلگرام لیست کانال روز عمران بهترین کانال روز عمران جدید ترین کانال روز عمران کانال روز ی عمران کانال روز ادامه مطلب

هفته اول (دور بیست و نهم)

درخواست حذف اطلاعات

سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته اول از دور بیست و نهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.ختم همگانی سوره حمد به نیت شفای تمام بیماران دنیا ...همراهاننام سوره و شماره آیاتروژان سوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 24)رهاسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 25 الی 76)فرانسوره مبارکه حمد سوره مبارکه بقره (آیات 77 الی 119)فرشتهسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 120 الی 169)فرنازسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 170 الی 210)هانیهسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 211 الی 245)توت فرنگیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 246 الی 252)فانوسسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 253 الی 282)فرزانهسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 283 الی آ )سوره مبارکه آل عمران (آیات 1 الی 45)زینبسوره مبارکه حمدسوره مبارکه آل عمران (آیات 46 الی 100)سحرسوره مب

هفته دوم (دور بیست و ششم)

درخواست حذف اطلاعات

سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته دوم از دور بیست و ششم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.با بهترین آرزوها...همراهاننام سوره و شماره آیاتمنصورهسوره مبارکه بقره (آیات 102 الی 145)عاشقسوره مبارکه بقره (آیات 146 الی 190)فاطمهسوره مبارکه بقره (آیات 191 الی 230)فهیم بانوسوره مبارکه بقره (آیات 231 الی 259)گلنوشسوره مبارکه بقره (آیات 260 الی آ )سوره مبارکه آل عمران (آیات 1 الی 9)امیدوارسوره مبارکه آل عمران (آیات 10 الی 61)فرشتهسوره مبارکه آل عمران (آیات 62 الی 115)سعیدهسوره مبارکه آل عمران (آیات 116 الی 165)رؤیاسوره مبارکه آل عمران (آیات 166 الی آ )سوره مبارکه نساء (آیات 1 الی 11)لیلا دهقانیانسوره مبارکه نساء (آیات 12 الی 44)طنازسوره مبارکه نساء (آیات 45 الی 91)فرانسوره مبارکه نساء (آیات 92 الی 134)لیلاسوره مبارکه نساء(آیات 135 الی آ )سوره مبارکه مائده (آیات 1 الی 2)زینبسو

هفته دوم (دور بیست و هشتم)

درخواست حذف اطلاعات

سلاو عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته دوم از دور بیست و هشتم ختم جمعی قرآن کریم  را اغاز می کنیم.. با بهترین ارزوها...همراهاننام سوره و شماره آیاتمنصورهسوره مبارکه بقره (آیات 216 الی 248)عاشقسوره مبارکه بقره (آیات 249 الی 281)فاطمهسوره مبارکه بقره (آیات 282 الی آ )سوره مبارکه آل عمران (ایات 1 الی 37)فهیم بانوسوره مبارکه آل عمران (آیات 38 الی 91)گلنوشسوره مبارکه آل عمران (آیات 92 الی 148)امیدوارسوره مبارکه آل عمران (آیات 149 الی 194)فرشتهسوره مبارکه آل عمران (آیات 195 الی آ )سوره مبارکه نساء (آیات 1 الی 26)سعیدهسوره مبارکه نساء (آیات 27 الی 74)رؤیاسوره مبارکه نساء (آیات 75 الی 113)طنازسوره مبارکه نساء (آیات 114 الی 162)فرانسوره مبارکه نساء (آیات 163 الی آ )سوره مبارکه مائده (آیات 1 الی 17)لیلاسوره مبارکه مائده (آیات 18 الی 57)زینبسوره مبارکه مائده (آیات 58 الی 103)جانانس

خلاصه درس و پاسخ نامه تشریحی سوالات کنکور سراسری دینامیک سازه(سال 91 و 92 و 93 و

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از نیک فایل خلاصه درس و پاسخ نامه تشریحی سوالات کنکور سراسری دینامیک سازه(سال 91 و 92 و 93 و 94) ویژه ی عمران با و پر سرعت . این مجموعه شامل خلاصه درس و سوالات و پاسخ تشریحی درس دینامیک سازه ویژه کنکور ی می باشد که دارای ویژگی های زیر هست: 1- خلاصه درس کاملا منظم و دسته بندی شده 2- خلاصه درس با بیان ساده 3- خلاصه درس به دور از فرمول های اضافی و تکراری 4- پاسخ تشریحی با ساده ترین راه حل ممکن 5- پاسخ تشریحی کنکور های سراسری 91 و 92 و 93 و 94 6- یادگیری این مجموعه کمتر از 4 روز 7- پوشش بالای 95 درصد نیاز شما در سر جلسه کنکور دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک سازه ی عمران دینامیک

هفته چهارم (دور بیست و ششم) و هفته اول (دور بیست و هفتم)

درخواست حذف اطلاعات

سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته چهارم از دور بیست و ششم و هفته اول از دور بیست و هفتم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم...با بهترین آرزوها ...همراهاننام سوره و شماره آیاتمنصورهسوره مبارکه ز ف (آیات 23 الی آ )سوره مبارکه دخان (آیات 1 الی 39)عاشقسوره مبارکه دخان (آیات 40 الی آ )سوره مبارکه جاثیه (تمامی آیات)سوره مبارکه احقاف (آیات 1 الی 20)فاطمهسوره مبارکه احقاف (آیات 21 الی آ )سوره مبارکه محمد (تمامی آیات)سوره مبارکه فتح (آیات 1 الی 9)فهیم بانوسوره مبارکه فتح (آیات 10 الی آ )سوره مبارکه حجرات (تمامی آیات)سوره مبارکه ق (آیات 1 الی 15)گلنوشسوره مبارکه ق (آیات 16 الی آ )سوره های مبارکهذاریات - طورامیدوارسوره های مبارکهنجم - قمرسوره مبارکه الرحمن (آیات 1 الی 40)فرشتهسوره مبارکه الرحمن (آیات 41 الی آ )سوره مبارکه واقعه (تمامی آیات)سوره مبارکه حدید (آیات 1 الی 18)سعیدهسوره

تلاوت مجلسی آیات 189 تا 194 سوره آل عمران کریم منصوری

درخواست حذف اطلاعات

تلاوت مجلسی آیات 189 تا 194 سوره آل عمران کریم منصوری قابل دریافت است.

هفته اول (دور چهاردهم)

درخواست حذف اطلاعات

سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته اول از دور چهاردهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.ختم جمعی سوره حمد به نیت شفای همه بیماران جهانهمراهاننام سوره و شماره آیاتعروسک کوچولوسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 37)رحمت خلیلیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 38 الی 69)توت فرنگیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 70 الی 83)دوستسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 84 الی 126)فاطمهسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 127 الی 176)حدیثسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 177 الی 215)مریمسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 216 الی 248)رهاسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 249 الی 274)سلویسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 275 الی آ )سوره مبارکه آل عمران (آیات 1 الی 29)سعیدهسوره مبارکه حمدسوره مبارکه آل عمران (آیات 30 الی 140)سبز اکلیلیسوره مبارکه حمدسو

چیستان های قرآنی

درخواست حذف اطلاعات

1- کدام سوره ای است که خلاصه قرآن است و ده نام دارد؟2- کدام سوره قرآن است که همنام یکی از ف ات است؟3- کدام سوره است که همنام یکی از فروع دین است؟4- سفر فضایی چه نام داشت؟5- عدد بی نقطه در قرآن چیست؟6- نام دو کشور که در قرآن نقطه ندارند؟7- کدام سوره به ریحانه القرآن مشهور است؟8- نام دیگر سوره ی ملک کدام است؟9- کدام سوره از سوره های قرآن دارای 2 بسم الله می باشد؟10- بیشترین تعداد سوگندهای قرآن در کدام سوره است؟ ******************************جواب1- حمد2- سوره ی حدید(آهن)3- سوره ی حج4- معراج5- احد یعنی یکی در آيه ی قل هو الله احد6- مصر و روم7- سوره ی یاسین8- سوره ی تبارک9- سوره ی مبارکه ی نمل10- سوره ی شمس با 11 سوگندمنبع: http://shahedmarewan1. /

تلاوت مجلسی آیات164-171 سوره آل عمران توسط کریم منصوری

درخواست حذف اطلاعات

تلاوت مجلسی آیات164-171 سوره آل عمران توسط کریم منصوری قابل دریافت است.

راز و رمزهای های قرآن

درخواست حذف اطلاعات

عظیم ترین آيه قرآن ؟ آیة الکرسی عد آمیزترین آيه قرآن ؟ ان الله یأمربالعدل والأحسان بهترین قصه قرآن ؟ قصه حضرت یوسف سوره ای که فضیلت قرائتش 12 برابر قرآن است ؟ سوره یاسین عروس قرآن ؟ سوره الرحمن قلب قرآن ؟ سوره یاسین ریحانه قرآن ؟ سوره یاسین مادر قرآن ؟سوره حمد سوره حجاب ؟سوره نور سوره ان ؟ سوره بروج سوره علی (ع) ؟ سوره واقعه سوره حسین (ع) ؟سوره فجر آيه های نامدار آيه استرجاع ؟ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ آيه 156 سوره بقره آيه حجاب ؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ آيه 30 سوره نور آيه چشم زخم ؟وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ آيه 51 سوره قلم آيه تحدی ؟ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَت

تلاوت مجلسی آیات 1 - 37 سوره آل عمران توسط محمد محمود طبلاوی

درخواست حذف اطلاعات

تلاوت مجلسی آیات 1 - 37 سوره آل عمران توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.

معمّاهای قرآن (90)

درخواست حذف اطلاعات

                                       معمّاهای قرآنی (90)     1 - عبارت قرآنی " فیها یَدعُونَ فیها " در کدام آيه قرآن کریم آمده است؟     2 - خداوند در روز قیامت با چه انی حرف نمی زند و به آنها نگاه نمی کند و پاکشان نمی        گرداند؟    3 - اولین خانه ای که برای مردم قرار داده شد کدام خانه بود؟    4 - در قرآن کریم خداوند متعال بهترین امّت را چه امّتی دانسته است؟                           (ج

خواص سوره واقعه و افزایش رزق و روزی حلال

درخواست حذف اطلاعات

خواص سوره واقعه, فواید خواندن سوره واقعه برای افزایش رزق و روزی, دستور العمل خواندن سوره واقعه جهت افزایش رزق و روزی حلال سوره واقعه پنجاه و ششمین سوره قرآن است سوره واقعه چه فضیلت و خواصی دارد؟ سوره واقعه در جزء بیست وهفتم قرآن کریم قرار دارد و قسمت کوچکی از اوا این جزء را در برگرفته است. واقعه تنها نام این سوره ی مبارکه است این کلمه در نخستین آيه این سوره مبارکه آمده است. سوره واقعه در «مکّه» نازل شده و داراى ۹۶ آيه است‏. ادامه مطلب

قرآن کریم :

درخواست حذف اطلاعات

الَّذینَ یُنْفِقونَ فِى السَّرّاءِ وَ الضَّرّاءِ وَ الْکاظِمینَ الْغَیْظَ وَ الْعافینَ عَنِ النّاسِ وَ اللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ؛ [سوره آل عمران، آيه ۱۳۴] (پرهیزکاران) .. انى هستند که در توانگرى و تنگدستى انفاق مى کنند و خشم خود را فرو مى برند و از خطاى مردم در مى گذرند ، و خداوند نیکوکاران را دوست داردمنبع: http://porseshe-17-mehr. .. /

سوره قدر با ترجمه

درخواست حذف اطلاعات

سوره قدر نود و هفتمین سوره قرآن کریم مکی است  و چهار آيه دارد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اسامی سوره های قرآن و معانی آنها

درخواست حذف اطلاعات

اسامی سوره های قرآن و معانی آنهاهمانطور که می دانید سوره های قرآن 114 تا هستند. در این مطلب نام و معنی نام سوره های قرآن را به همراه تعداد آيه های آنها را برای شما آورده ایم.بازدید : 12,271 نفرنام و معانی سوره های قرآنقرآن آرامش دلها و تسکین دهنده قلب هاست. راه .. به خداست. هر یک از سوره های قرآن معنی و مفهوم خاصی دارد، پس بهتر است با نام ها و معانی آنها و تعداد آیات سوره های قرآن بیشتر آشنا شوید. معنای سوره های قرآن1. فاتحه :باز .. ـ 7 آيه.2. بقرة : .. ماده ـ 286 آيه.3. آل عمران :خاندان عمران ـ 200 آيه.4. نساء : .. ن ـ 176 آيه.5. مائده :طَبَق غذا (سفرة غذا) ـ 120 آيه.6. انعام :چها .. ایان ـ 165 آيه.7. اعراف :مکانی بین بهشت و جهنم ـ 206 آيه.8. انفال :زیادی، غنیمت، هبه ـ 75 آيه.9. توبه :بازگشتن ـ 129 آيه.10. یونس :نام حضرت یونس ـ علیه السّلام ـ یکی از .. ان خدا ، 109 آيه.11. هود :نام حضرت ه

دعای شماره 198

درخواست حذف اطلاعات

-شفای هر بیماری : مرحوم محدث نوری می گوید : از اکرم برای شفای هر بیماری این عمل نقل شده است در ظرفی تمیز با زعفران نوشته شود سپس شسته و آشامیده گردد کلمات این است اعوذ بکلمات الله امات و اسمائه ( الحسنی ) کلها عامة من شر السامة و الهامة و ( من شر ) العین الامة و من شر حاسد اذا حسد سپس سوره حمد و توحید و فلق و ناس و آیات زیر : بقره ۱۶۳ - بقره ۲۵۵ تا ۲۵۷ - بقره ۲۸۵ ده آيه اول سوره آل عمران و ده آيه آ ان نیز که از ان فی خلق السموات و الارض می باشد و نیز اول آيه سوره نساء دستور دیگری نیز در ذیل آن امده است که به این صورت است :( با دستور بالا فرق می کند ) اول ایه از سوره مائده و اول ایه از سوره انعام نوشته و اول ایه از سوره اعراف و آيه ۵۴ سوره اعراف و ایه ۸۱ سوره یونس و آيه ۶۹ سوره طه و ده آيه اول از سوره صافات تمامی نوشته سپس سه مرتبه شسته و وضوی گرفته و سه مرتبه از آن آشامیده شود و صورت و تما

صورتجلسه دفاعیه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

درخواست حذف اطلاعات

1-سیمین پیمانی--------کامپیوتر2-محبت بارانی---------عمران3-سید حسین تخواه-------عمران4-علی دهگانی---------عمران5-مولود جعفرزاده-------کامپیوتر6-علی بهزادی---------برق7-کاوس مردانی--------عمران8-محسن فرهمندپور-------کامپیوتر9-رضا نادعلی پور------برق

تفسیرآیات176 0 سوره آل عمران

درخواست حذف اطلاعات

خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند.

فضایل و اه سوره «علق»

درخواست حذف اطلاعات

سوره علق اولین سوره ای است که بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و یکی از چهار سوره سجده دار قرآن است که واجب است وقتی به آيه مورد نظر رسیدیم سجده کنیم . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

دعای شماره 198

درخواست حذف اطلاعات

-شفای هر بیماری : مرحوم محدث نوری می گوید : از اکرم برای شفای هر بیماری این عمل نقل شده است در ظرفی تمیز با زعفران نوشته شود سپس شسته و آشامیده گردد کلمات این است اعوذ بکلمات الله امات و اسمائه ( الحسنی ) کلها عامة من شر السامة و الهامة و ( من شر ) العین الامة و من شر حاسد اذا حسد سپس سوره حمد و توحید و فلق و ناس و آیات زیر : بقره ۱۶۳ - بقره ۲۵۵ تا ۲۵۷ - بقره ۲۸۵ ده آيه اول سوره آل عمران و ده آيه آ ان نیز که از ان فی خلق السموات و الارض می باشد و نیز اول آيه سوره نساء دستور دیگری نیز در ذیل آن امده است که به این صورت است :( با دستور بالا فرق می کند ) اول ایه از سوره مائده و اول ایه از سوره انعام نوشته و اول ایه از سوره اعراف و آيه ۵۴ سوره اعراف و ایه ۸۱ سوره یونس و آيه ۶۹ سوره طه و ده آيه اول از سوره صافات تمامی نوشته سپس سه مرتبه شسته و وضوی گرفته و سه مرتبه از آن آشامیده شود و صورت و تما

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه 51+صوت

درخواست حذف اطلاعات

ترتیل صفحه 51 از سوره مبارکه آل عمران(جزء سوم)

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه 50+صوت

درخواست حذف اطلاعات

ترتیل صفحه 50 از سوره مبارکه آل عمران(جزء سوم)

استخدام یا کاردان عمران و معماری در تهران

درخواست حذف اطلاعات

به یا کاردان عمران و معماری با تخصص متره و براورد جهت شرکت ین مشاور در تهران نیازمندیم.از متقاضیان ... نوشته استخدام یا کاردان عمران و معماری در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد. ادامه: استخدام یا کاردان عمران و معماری در تهران

خدا چه انی را دوست دارد و چه انی را دوست ندارد ؟

درخواست حذف اطلاعات

خدا چه انی را دوست دارد و چه انی را دوست ندارد ؟ رضا(ع) بسم الله الرحمن الرحیمخدای تعالی در قران کریم با تکرار دو جمله در آیات متعدد چند دسته از افراد را مورد محبت خود و چند دسته افراد را دور از محبت خود معرفی کرده است. ان دو جمله این است: «ان الله یحب» و « ان الله لا یحب» که در ادامه این جملات صفات پسندیده و ناپسند را آورده و به انها اظهار محبت و یا اظهار غضب فرموده است.آن آیات به شرح ذیل می باشند:آيه 190 سوره بقره : إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَقطعاً خدا م ین‌ را دوست‌ نمی‌دارد.آيه 36 سوره نساء: إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مَنْ کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًاچون‌ قطعاً خدا، ی‌ که‌ متکبّر و ف فروش‌ باشد، دوست‌ نمی‌دارد.آيه 107 سوره نساء: إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مَنْ کَانَ خَوَّانًا أَثِیمًازیرا خدا افراد خ

اعجاز های قران

درخواست حذف اطلاعات

*کامل ترین شناسنامه ی قرآن*تاکنون شاید اطلاعاتی وسیع ودقیق و عمیق تر در خصوص قرآن یکجا ندیده باشید. با تامل بخوانید ولذت ببریدنام: قرآن، قرآن یک کلمه ای عبری است اسم اصلی قرآن فرقان می باشدلقب قرآن : مجیدزبان قرآن : عربیزمان نزول : 27 رجب سال 40 عام الفیلمحل نزول : مکه مکرمه, غار حِرافرستنده : الله .. جل جلاله ..ملکه وحی : حضرت جبرئیلگیرنده : حضرت محمد تعداد وحی : ۲۴۰۰۰ مرتبهمدت نزول : ۲۳ سالاولین آيه : إقرا باسم ربک الذی خلقاولین سوره : العلقآ ین سوره : النصرآ ین آيه : الیوم اکملت لکم دینکمتعدادجزء : ۳۰ جزءتعداد سوره : ۱۱۴ سورهبا عظمت ترین آيه : آیت الکرسیطولانیترین سوره : سوره بقرهکوتاه ترین سوره : سوره کوثربزرگترین آيه : آيه ۲۸۲ سوره بقرهکوچکترین آيه: کلمه (طه) از سوره بیستمتعداد سوره های مکی: ۸۲ سورهتعداد سوره های مدنی: ۲۰ سورهتعداد سوره های مکی و مدنی : ۱۲ سورهسوره نصف قرآن : سوره کهف

فضیلت و خواص سوره قلم

درخواست حذف اطلاعات

شصت و هشتمین سوره قران کریم است که 52 ایه دارد و در مکه نازل شده است. این سوره به «ن والقلم» نیز شهرت دارد.(1) رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم در فضیلت این سوره فرمودند: هر سوره قلم را قرائت نماید خداوند ثواب افراد خوش اخلاق را به او عطا می کند. (2) از صادق علیه السلام نیز در این باره روایت شده است: هر سوره قلم را در های واجب یا مستحبی قرائت کند هیچگاه به فقر مبتلا نمی شود و پس از مردن از تاریکی قبر در امان خواهد بود.(3) ادامه مطلب

تفسیر آیات93-95 سوره آل عمران

درخواست حذف اطلاعات

خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند.

فضیلت و خواص سوره معارج

درخواست حذف اطلاعات

هفتادمین سوره قرآن کریم است که مکی و دارای 44 آيه است. این سوره به «سأل سائل» نیز شهرت دارد. (1) رسول گرامی صلی الله علیه واله وسلم در فضیلت این سوره فرموده اند: هر سوره معارج را قرائت کند خداوند ثواب انی که رعایت امانت و عهدهای خود را می کنند و انی که بر های خود مواظبت می کنند را به او عطا می کند.(2) در سخنی از صادق علیه السلام نیز آمده است: هر سوره معارج را زیاد بخواند خداوند از گناهان او پرسش نخواهد کرد و در روز قیامت او را نزد و اهل بیتش علیهم السلام ن خواهد کرد.(3) ادامه مطلب

چگونه شب بخوانم؟

درخواست حذف اطلاعات

شب چند رکعت است و چگونه خوانده می شود؟ شب 11 رکعت است. 8 رکعت آن را به نیت نافله شب، و مانند صبح به صورت 4 تا دو رکعتی می خوانند. دو رکعت دیگر به نام "شفع" نامیده می شود، و در این دو رکعت نیز می توان در هر رکعت پس از سوره حمد، سوره توحید را خواند، و همچنین هر بخواهد می تواند در رکعت اول پس از حمد سوره "قل اعوذ برب الناس"، و در رکعت دوم پس از حمد سوره "قل اعوذ برب الفلق" را بخواند. ادامه مطلب

تحقیق درموردقران

درخواست حذف اطلاعات

قرآن کت است که نام بیش از 70 سوره اش از مسائل انسانی گرفته شده استو بیش از 30 سوره اش از پدیده های مادی و تنها 2 سوره اش از عبادات! آنهم حج و ! ادامه مطلب

فصل پاییز

درخواست حذف اطلاعات

کلاغه میگه خبرخبر پرستوها میرن سفر حالا که فصل پاییزه برگ درختا می ریزه بارون می باره نم نم یه وقت زیاد یه وقت کم هوا یه خُرده سرده برگ درختا زرده پاییز خیلی قشنگه ببین چه رنگارنگه!منبع: http://ayda01390. /