رسانه
رسانه

ادبیات ناخوانده :: جستجوبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

‎درگیر تو بودم که م به قضا رفت‎در من غزلی درد کشید و سرِ زا رفت‎سجاده گشودم که بخوانم غزلم را‎سمتی که تویی عقربه قبله نما رفت‎در بین غزل نام تو را داد زدم ، داد‎آنگونه که تا آن سر این کوچه صدا رفت‎بیرون زدم از خانه یکی پشت سرم گفت‎این وقت شب این شاعر دیوانه کجا رفت !؟‎من بودم و زاهد به دوراهی که رسیدیم‎من سمت شما آمدم او سمت خدا رفت‎با شانه شبی راهی زلفت شدم اما ...‎من گم شدم و شانه پی کشف طلا رفت‎در محفل شعر آمدم و رفتم و ... گفتند‎ناخوانده چرا آمد و ناخوانده چرا رفت !؟‎می خواست بکوشد به فراموشی ات این شعر‎سوزاندمش آنگونه که دودش به هوا رفت ...!!!‎شعر : محمد سلمانیمنبع: http://naeimehmirseraji73. /

درگیر تو بودم...

درخواست حذف اطلاعات

درگیر تو بودم که م به قضا رفت در من غزلی درد کشید و سر زا رفت سجاده گشودم که بخوانم غزلم را سمتی که تویی، عقربه ی قبله نما رفت در بین غزل نام تورا داد زدم داد آنگونه که تا آن سر این کوچه صدا رفت بیرون زدم از خانه یکی پشت سرم گفت این وقت شب این شاعر دیوانه کجا رفت من بودم و زاهد به دوراهی که رسیدیم من سمت شما امدم و او سمت خدا رفت با شانه، شبی راهی زلفت شدم اما من گمشدم و شانه پی کشف طلا رفت در محفل شعر امدم و رفتم و...گفتند ناخوانده چرا آمد و ناخوانده چرا رفت میخواست بکوشد به فراموشی ات این شعر سوزاندمش آنگونه که دودش به هوا رفتمنبع: http://saate0asheghi. /

ا...مد

درخواست حذف اطلاعات

کتاب تازه من با عنوان«ا...مد» توسط انتشارات مدرسه به تاز منتشر شده است. شمارا به خواندن ان دعوت می کنم. از انجا که مدتها دور از جلسات و نشستهای فرهن بوده ام نمی دانم این روزها فضای کتاب خواندن و ادبيات و این جور چیزها چه جور است؟به نظر خوب نمی اید...مجله ها که به نظرم یک شوخی سمجند در این فضایی که همه سرشان توی تلگرام است و اگر مطلبی بیش از چند خط باشد از ان ناخوانده می گذرند...نمی دانم اگر در اشتباهم مرا از اشتباه در اورید لطفا!...منبع: http://mohadeseh61. /

ا...مد

درخواست حذف اطلاعات

کتاب تازه من با عنوان«ا...مد» توسط انتشارات مدرسه به تازگی منتشر شده است. شمارا به خواندن ان دعوت می کنم. از انجا که مدتها دور از جلسات و نشستهای فرهنگی بوده ام نمی دانم این روزها فضای کتاب خواندن و ادبيات و این جور چیزها چه جور است؟به نظر خوب نمی اید...مجله ها که به نظرم یک شوخی سمجند در این فضایی که همه سرشان توی تلگرام است و اگر مطلبی بیش از چند خط باشد از ان ناخوانده می گذرند...نمی دانم اگر در اشتباهم مرا از اشتباه در اورید لطفا!...منبع: http://mohadeseh61. /

دل سروده هایم

درخواست حذف اطلاعات

خط.خط. تعریف من از تو یک خطی بود پا می ایی,توی تمام خط خطی هایم این خط من این خط تو جدی بگیر خط ونشان را از یاد برده ام خطوط موازی را تعریف خط و خط یادم نیست بگذار برو , همین دست خط ناخوانده کافیست.منبع: http://negharestan2. /

عاشقی نوشت

درخواست حذف اطلاعات

آمدنت را یادم نیست. بی صدا آمدی ... بی آنکه من بدانم ، بی اجازه م . بی آنکه من بخواهم! اکنون با ذره ذره وجودم ماندنت را تمنا میکنم! مهمون ناخوانده ی قلبم .... بمان که ماندنت را سخت دوست دارم. منبع: http://yevariharvari3. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

من با هیچ قراری نداشتماما اوغروب هر هفتهحضور سن نش راآنچنان بر لحظه هایم می گستراندکه ساعت ها یک گوشه بنشینمو به چرای نبودن آدم ها فکر کنم...دامن کهنه خاطرات را می گرفتو بی ملاحظه می تکاندو اینگونه همیشه مهمانی ناخوانده بودو بی اندازه دل رمنبع: http://hieva. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

من با هیچ قراری نداشتماما اوغروب هر هفتهحضور سنگینش راآنچنان بر لحظه هایم می گستراندکه ساعت ها یک گوشه بنشینمو به چرای نبودن آدم ها فکر کنم...دامن کهنه خاطرات را می گرفتو بی ملاحظه می تکاندو اینگونه همیشه مهمانی ناخوانده بودو بی اندازه دلگیرمنبع: http://hieva. /

عمو

درخواست حذف اطلاعات

عمو اومده بود عمو جان آدم جالبیست بی حوصله، مهربان، عصبی چقدر صفاتش نامتناسبند! همیشه همینطور بوده امروز زنگ زد گفت داخل آسانسورم! بعد هم در را زد ! ( از مهمان ناخوانده متنفرم ولی عمو که می آید ناراحت نمیشوم چون مطمئنم بیشتر از ۵ دقیقه دوام نمی آورد و میرود!) سلام کرد، یک کادو به خواهرم داد، رویش را بوسید و رفت! به همین کوتاهی! عمو تنها مهمانی است که آمدنش می چسبد، هدف دارد، می آید انجامش میدهد، بدون مکث میرود منبع: http://mahabane. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

اسم تو وسط باشدحال من دگر باشدمن از شه ات حتىمى شوم خوشحال و بس شادابکمانى روى لب هایمو نورى عمق چشمانمو هر شب با صدایت منبه آرامى روم در خوابتو مانند ى نیستىتفاوت از زمین تا ماهمنم در بند این قصههمین قصه بس کوتاهکجا مى برى من را تو؟نمى دانم ولى خوب استهمین همراهىِ در راههمین معا هاىکم و اندک و گاه بى گاه بگویم بى مهابا من،از این مهمان ناخواندهاز این احساس،خشنودمگمانم در همه عمرم تمام سال هایم رابه این اندازه درگیرِ ى چون تو نبودم سوگند راسخ٢٤ مهر ١٣٩٥منبع: http://lost-i. /

شاد بودن / بدون وجود خشم

درخواست حذف اطلاعات

خشم، حس آرامش ما را بر هم می زند و به صورت یک میهمان ناخوانده ظاهر می شود. علاوه بر این که خشم تولید استرس می کند و اثرات ذهنی و روانی ناخوشایندی به بار می آورد، باعث بالا رفتن فشار خون و برخی ناراحتی های جسمی نیز می شود...خشم معمولا در اثر ناکامی به وجود می آید. در این مواقع اگر لحظه ای توقف کنیم و فکرمان را سازمان دهی کنیم می توانیم حس ناکامی را از خود دور کنیم. در اصل ناکامی و به دنبال آن خشم وقتی ایجاد می شود که ما کنترل ذهن مان را از دست می دهیم.منبع: http://golmare. /

معبود

درخواست حذف اطلاعات

اگر روزی رسد دستم به دامانت کنم جان را به قربانت ولی بی لطف و احسانت چگونه شوم ناخوانده مهمانت چگونه تو معبود منی بگذار داد از دل بگیرم پناهم ده که بر سقف حرم منزل بگیرم تو دریایی و من تنها غریق مانده در باران تو فانوس رهم شو تا ره ساحل بگیرم اگر روزی رسد دستم به دامانت کنم جان را به قربانت ولی بی لطف و احسانت چگونه شوم ناخوانده مهمانت چگونه در این بازار بی مهری به دیدار تو شادم تو شادم کن که سوز غم برآمد از نهادم تو میگفتی صدایم کن ز سوز هر شب صدایت میزنم اما رسی آیا به دادم؟ کمک کن تا ابد تنها به تو عاشق بمانم به کوی عاشقی شعر خوش ماندن بخوانم کمک کن تا ابد تنها به تو عاشق بمانم به کوی عاشقی شعر خوش ماندن بخوانم به کوی عاشقی شعر خوش ماندن بخوانممنبع: http://roohola2004. /

ادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه های پژوهش

درخواست حذف اطلاعات

نویسندگان: نظری منظم هادی چکیده: ادبيات تطبیقی نوعی پژوهش بین رشته ای است که به مطالعه رابطه ادبيات ملت های مختلف با هم و بررسی رابطه ادبيات با هنرها و علوم انسانی می پردازد. ادبيات تطبیقی در زادگاه خود فرانسه بخشی از تاریخ ادبيات محسوب می شد و پژوهشگران فرانسوی بیشتر به دنبال سرچشمه های الهام و شواهد تاریخی ای بودند که موید پیوندهای ادبی ملت ها و بیانگر تاثی ذیری آن ها از یکدیگر باشد. از این رو، توجه به مساله زیبایی شناسی آثار ادبی اهمیت چندانی در مکتب فرانسوی ادبيات تطبیقی نداشت. مکتب تطبیقی که در نیمه دوم سده بیستم سر برکشیده بود، زیبایی شناسی و توجه به نقد و تحلیل را در راس کار تطبیقگری نهاد. مکتب مزبور، ادبيات را پدیده ای جهانی و در ارتباط با سایر شاخه های دانش انسانی و هنرهای زیبا می داند. برخی از تطبیقگران معاصر ، ادبيات تطبیقی را با مطالعات فرهنگی در آمیخته اند. در این مقاله، کوشش

جبر و اختیار

درخواست حذف اطلاعات

جبر و اختیار کدام یک این راه را برایم برگزید . کدام یک تورا به راهم کشاند . جبر یا اختیار بیاد دارم روزی که تو همانند مهمان ناخوانده وارد زندگیم شدی . انقدر اتفاقی که فکر نمی دلم اینگونه سردرگم حظورت شود . غروب پاییزی . لحظه به لحظه اش را بیاد دارم . پاییز لعنتی . به اختیار نبود . هرچه فکر میکنم اختیاری در کار نبود . تو بودی و من ... و هیچ دیگری چه می . ... فقط این را میدانم که اکنون به اختیار نبودنت را انتخاب کرده ام . سخت بود . تصمیم به نبودنت . ولی بودنی که دلت اینجا نبود ...منبع: http://wayofwhiteclouds. /

نظرسنجی

درخواست حذف اطلاعات

میخوام در پاسخ به کتاب "چرا ادبيات؟" ماریو بارگاس یوسا یه کتاب بنویسم. به نظرتون اسمشو کدوم بذارم خوبه؟ 1. زیرا ادبيات 2. چونکه ادبيات 3. دوست داشتم ادبيات 4. به تو چه ادبيات 5. همینه که هست ادبيات 6. گه نخور ادبيات 7. گمشو دیگه اینورا پیدات نشه ادبيات 8. برو به ریش بابات بخند ادبيات گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی کامنتهای وبلاگ ارسال کنید. باتشکر- روابط عَمَمی وبلاگمنبع: http://zahraaghaee2. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هنرمندم اگر با دست خالی زندگی اگر یک لحظه ام را چند سالی،زندگی پریشان می شوم از اینکه با لبخند مجبورم به آدم ها بگویم - آه - عالی زندگی به چشمم آشنا می آید این انسان ناخوانده لباسی را که در آن احتمالی،زندگی زمستان آمد و از آسمان گنجشک می ریزد زمستان رفت و با آشفته بالی زندگی قلم،دفتر،غزل،شاعر،غزل،شاعر،قلم،دفتر تمام لحظه هایم را خیالی زندگی خیالی زندگی که دائم فکر می - -هنرمندم اگر با دست خالی زندگی ! منبع: http://sanaz88. /

هرگز به هم نمی رسیم

درخواست حذف اطلاعات

می دانمعمری ست کنارِ هم وهرگز به هم نمی رسیمدرست مثل ریل هاییکه رؤیاهای ما را به سر منزلِ ممکن رسانده اندنازنین!هرگز نخواه که روزی به هم برسیمهمچون واگن های بی قرارِ هر قطاریواژگون خواهیم شدآن وقت همه می فهمندما حامل چند گفت و گوی عاشقانهچند نامه ی ناخوانده وچند بوسه ی بی ریا بوده ایم."شیرکو بی "منبع: http://bidgoly1356. /

هرگز به هم نمی رسیم

درخواست حذف اطلاعات

می دانمعمری ست کنارِ هم وهرگز به هم نمی رسیمدرست مثل ریل هاییکه رؤیاهای ما را به سر منزلِ ممکن رسانده اندنازنین!هرگز نخواه که روزی به هم برسیمهمچون واگن های بی قرارِ هر قطاریواژگون خواهیم شدآن وقت همه می فهمندما حامل چند گفت و گوی عاشقانهچند نامه ی ناخوانده وچند بوسه ی بی ریا بوده ایم."شیرکو بی "منبع: http://bidgoly1356. /

هزار کار ناتمام و زمان در حال گذر

درخواست حذف اطلاعات

زمان اجازه نمی دهد که تو برای مدتی دست از کار بکشی اگر زمان را می توانستیم نگه داریم خیلی خوب می شد دیگر نگران این نبودیم که کارهایمان عقب می افتد ولی چه می توان کرد زمان در حال گذر است و با هیچ ی شوخی هم ندارد. کارهای عقب مانده و ناتمام و گاهی به سرانجام نرسیده و برخی ها اون وسط ول شده. شوقی می خواهد که همه را مرتب کنی حتی از ایمیل های ناخوانده گرفته و سوالهاییکه باید خیلی وقتها پیش پاسخ داده می شود ولی همه شان بصورت ناخوانده روی صفحه چشمک می زند. امروز نه شاید یه روز دیگر یه زمان خلوت تر دیگر بیاید تا من بشینم به چک ایمیل ها. کی؟ چه زمانی؟ و این سوالها همچنان هست. کارهای ناتمام پروژه ها که برخی ها یک سال است که خاک می خورد بدون هیچ ذوقی در انتظار دستی که بتواند یک بار دیگر شوق و شوق قبلی را به من باز گرداند. براستی چرا در تمام کارها ناتمام مانده ام؟ آیا این ذهن من است که می خواهد کارها ن

صدر الدین عینی و نمونه ادبیات تاجیکی

درخواست حذف اطلاعات

امسال نودمین سال انتشار نمونه ادبيات تاجیک توسط صدرالدین عینی پدر ادبيات تاجیکی است. اهمیت کتاب چنان است که انجیل یا کتاب مقدس تاجیکان و موجب استقلال این کشور فارسی زبان است. سرای ایرانشناسی درنظر دارد در نیمه دوم آذر ماه، با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجی تان و سفارت تاجی تان و موسسه فرهنگی اکو، نشستی در کتابخانه ملی ایران برگزار کند. جزئیات برنامه در آینده نزدیک باطلاع میرسد.منبع: http://iransaray. /

چطور وای فای خود را مخفی کنیم! +آموزش

درخواست حذف اطلاعات

چطور وای فای خود را مخفی کنیم! +آموزش این روزها وقتی دوست و آشنا دور هم جمع می شوند، کمی خوش و بش می کنند و بعد از آن می روند سر اصل مطلب، "پسورد وای فای تون جیه؟"، میزبان هم چاره ای ندارد رسم مهمان نوازی را باید به جا بیاورد و فراموش کند حجم و پهنای باندش محدود است و میخواهند از همین حجم محدود هم سهمی داشته باشند، بدتراز آن مهمان های ناخوانده اند، همسایه هایی که نگفته دست به سمت وای فای شخصی ما می برند.منبع: http://81. /

چطور وای فای خود را مخفی کنیم! +آموزش

درخواست حذف اطلاعات

چطور وای فای خود را مخفی کنیم! +آموزش این روزها وقتی دوست و آشنا دور هم جمع می شوند، کمی خوش و بش می کنند و بعد از آن می روند سر اصل مطلب، "پسورد وای فای تون جیه؟"، میزبان هم چاره ای ندارد رسم مهمان نوازی را باید به جا بیاورد و فراموش کند حجم و پهنای باندش محدود است و میخواهند از همین حجم محدود هم سهمی داشته باشند، بدتراز آن مهمان های ناخوانده اند، همسایه هایی که نگفته دست به سمت وای فای شخصی ما می برند.منبع: http://81. /

شمع ها را روشن نگهدار

درخواست حذف اطلاعات

برای هر خاطره یک شمع بر روی هر تپش قلب اش روشن کرد ، احساسی از ژِلاتین لرزان و کمی خامه ی خیال زیر نور شمع های خاطره ، خوشمزه به نظر می آمد، اما وقتی هوس آدم های سَر زده از پشت پنجره ی ناخودآگاهی بی دعوت ، کف زدند میان گرمای دلپذیر حال او ، یعنی تمام کن! الان دیگر وقت فوتی از ته ِدل است برای خاموشی شمع های خاطره ات ، بس کن هوس ما شعله می کشد و آنگاه بی آنکه فرصت بدهند تا فاصله ی لحظه های خلوت اش را تا رسیدن به بزم ناخوانده یِ جیغ و سوت زیر تابش نورهای طی کند، کاردِ تیز و بَراقی را به دست اش داده اند تا پس ِ طوفانِ سهمگینی که از میان لب های ش وزیدن گرفت، تک تک شمع های روشن خاطره را به تاریکی بدرقه کند و در میان احساس و خیال خویش فرود آورد ، ای خلوت مقدس راز و نیاز و خاطره، او شبهای زیادی را برای بودن در پناه تو بیدار مانده است ، اما نشد ، نخواست یا نگذاشتند... علیرضا منبع:

مهمانهای ناخوانده

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزچهارشنبه مورخه 95/08/26اولیاء به همراه ک ن درنمایشگاه کتاب حضوریافته وبا محصولات فرهن وسرگرمیهای فکری کانون آشنا شدند. اجرای سرودک نه با موضوع من یارمهربانم توسط ک ن، قصه گویی، نمایش خلاق، نمایش ، ساخت کتابهای سفالی وپرواز با بالهای سفالی ازجمله برنامه های اجرایی دراین روز بود.درادامه برنامه ها عنبری مقدم مسئول مرکز درخصوص اهمیت مطالعه والدین ونقش آن درتشویق فرزندان به کتاب وکتابخوانی مطالبی را بیان نمودوخواستار توجه هرچه بیشتروالدین به این امرمهم گردید. منبع: http://nogalam. /

توران میر هادی در گذشت

درخواست حذف اطلاعات

به نام اللهتوران میرهادی پیش وت ادبيات کودک به رحمت ایزدی پیوستبانو توران میر هادی ۱۸آبان بر اثر سکته مغزی که وی را به کما برده بود، از دنیا رفت.توران میرهادی متولد ۱۳۰۶، از ۲۷شهریورماه به علت سکه مغزی در بیمارستان بستری بود. وی ادبيات لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.منبع: http://hrn89. /

مهمانهای ناخوانده

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزچهارشنبه مورخه 95/08/26اولیاء به همراه ک ن درنمایشگاه کتاب حضوریافته وبا محصولات فرهنگی وسرگرمیهای فکری کانون آشنا شدند. اجرای سرودک نه با موضوع من یارمهربانم توسط ک ن، قصه گویی، نمایش خلاق، نمایش ، ساخت کتابهای سفالی وپرواز با بالهای سفالی ازجمله برنامه های اجرایی دراین روز بود.درادامه برنامه ها عنبری مقدم مسئول مرکز درخصوص اهمیت مطالعه والدین ونقش آن درتشویق فرزندان به کتاب وکتابخوانی مطالبی را بیان نمودوخواستار توجه هرچه بیشتروالدین به این امرمهم گردید. منبع: http://nogalam. /

سخت است که دلتنگ شوی چاره نباشد...

درخواست حذف اطلاعات

سخت است که دلتنگ شوی، خنده نباشد مهمان تو جز حسرت ناخوانده نباشد در برکه ی تنهایی تو ، نیمه شبی سرد جز زورق مهتاب فریبنده نباشد سخت است که عمری بدوی، لحظه دیدار آن دم که رسیدی، نفسی مانده نباشد در گوشه ای از نصف جهان، خاطره ای دور رودی که دگر جاری و زاینده نباشد سخت است که با بغض بخندی که نبینند در چشم تو جز شبنم لغزنده نباشد با عشق بچینید شبی ، سفره ی احساس سهم تو فقط لقمه ی ته مانده نباشد سخت است که بازی بخوری از همه دنیا نقش تو به جز مهره ی بازنده نباشد دل بسته شوی مثل بیابان به کمی ابر یک سایه ی موهوم ، که بارنده نباشد سخت است دم چوبه ی ، ببخشی آن قاتل احساس ، که شرمنده نباشد برگشت کند پست، تمام غزلت را در آدرس شعر تو ، گیرنده نباشد سخت است که دلتنگ شوی چاره نباشد ای کاش به این حال ی، زنده نباشد سخت است که دلتنگ شوی، خنده نباشد مهمان تو جز حسرت ناخوانده نباشد علیرضا عرفان منبع:

باران...

درخواست حذف اطلاعات

تلنگر میزند امشب ی بر سقف این خانه تویی باران؟ تویی مهمان ناخوانده بزن باران ! تو هم زخمی بزن بر زخم این خانه . بزن آهنگ زیبایت صدای چک چکه سازت میان کاسه خالی شکنجه میکند امشب من تنهای زندانی تو ای باران از این ویرانه دل بگذر یقین بیرون این خانه هزاران دل هوای عاشقی داردمنبع: http://saate0asheghi. /

دیدار هیئتی از اهالی فرهنگ ، تاریخ و ادبیات شهرستان دزفول با کتابدارن شهرستان شو

درخواست حذف اطلاعات

دیدار هیئتی از اهای فرهنگ ، تاریخ و ادبيات شهرستان دزفول باکتابداران شهرستان شوش با توجه به هماهنگی های به عمل آمده این دیدار روز 1/5/95 راس ساعت 8:30 صبح در محل کتابخانه عمومی فجر شوش برگزار گردید.هدف این نشست ایجاد زمینه ی آشنایی، تعامل و گفتگو در خصوص مسائل فرهنگی و را ارهای توسعه مطالعه مفید می باشد.

غفلت از اربعین در ادبیات

درخواست حذف اطلاعات

محدثی اسانی می گوید: نگاه شعر پس از انقلاب به واقعه عاشورا متفاوت شد و نگاه عزت مند و حماسی وارد شعر عاشورایی شد. مصطفی محدثی اسانی، شاعر آئینی و متعهد کشور با بیان این که اربعین حسینی(ع) در سال های پس از پیروزی انقلاب ی از غربت و غفلت بیرون آمده است، اظهار کرد: نگاه جان دار و تازه ای در ادبيات پس از پیروزی انقلاب ی به اربعین حسینی(ع) شده است. اربعین در ادبيات گذشته کشورمان مغفول مانده و کمتر به آن توجه شده است.منبع: http://ashorayan. /

کتاب بینوایان (ویکتور هوگو)- اسکن شده

درخواست حذف اطلاعات

نویسنده: ویکتور هوگو نسخه قدیمی و اسکن شده کتاب بینوایان تصویر راستین سیمای مردم فرانسه در قرن نوزدهم است چهرهی چند قهرمان در بینوایان برجسته تر ترسیم شده است از جملهٔ آن ژان والژان. او مرد میانسال خسته روانی است با نیم تنهٔ کهنه و شلواری وصله دار که پس از گذراندن نوزده سال زندان با اعمال شاقه ,پس از تمام شدن ایام محکومیت جایی برای رفتن ندارد و ی پناهش نمی دهد حتی در لحظه ای حاضر می شود به زندان باز گردد ولی راهش نمی دهند ,درادامه کتاب آمده است در اوج در ماندگی و سیه روزی به خانه اسقفی پناه می برد اسقف با خوشرویی و مهربانی از او پزیرایی می کند ولی این مهمان ناخوانده نیمه شب ظروف نقرهٔ اسقف را به سرقت می برد.منبع: http://aptg. /

برشی از «درباره یِِ ادبیّات»

درخواست حذف اطلاعات

منِ نوجوانمان متنی را درستایشِ ادبیّات نوشته بود که گمان کردیم بد نیست هوا کنیمش. بخشی از آن همین است که آمده است: ادبیّات، که تویِ تنهایی به دنیا می آید، آیا تویِ تنهایی از دنیا می رود؟ به عبارتی، آیا ادبیّات بدونِ مخاطب می میرد؟ منبع: http://amirgharbifard. /

دارم میمیرم واییی

درخواست حذف اطلاعات

شکمم درد میادبعد این قضیه از سال 90 اینا به خاطر عوارضش دچار یبوست میشم.تقریبا سالی پنج شیش بار.بقیه سال هم همچین مساعد نیست اوضاعم.امروز کلاس دارم. حذفم میکنه اگه نرم.الان یه مهمون ناخوانده اومده.من حالم بده خیلی بد.کاش بمیرم.بمیرماگه این اتفاق نمیفتاد من مث قدیم.....اونوقت الان روده معده و...داغون نمیشد.یادمه قبل این اتفاق فقط یه بار وقتی پنج سالم بود اینجوری شدم.اللن هرسال چند بار مبتلا میشماصا هم دارو جواب نمیده فقط دلدرد بیشتر رو سبب میشهخسته ام.تازه عفونت ادرارم که اونم واسه نخوردن اب کافی بود خوب شده بود.دارم میمیرم از درد.اهه مهمون بره گمشهلعنت به که روند زند عادیمو بهم ریخت.دیگه اون دخترک سالم و شاد سابق نیستماین زنه موندگاره ظاهرا.حالم بده خیلی بددد .درد همه زند منهتو سن نوجوونی به انواع مرضها دچار شدم..الان لابد تو ذهنتون راه درمانه .من عقل دارم میدونم.اما شرایطم جوریه که تا حد

خانه های قدیمی . . .

درخواست حذف اطلاعات

خانه های قدیمی را دوست دارم چونکه . . . چایی همیشه دم بود روی سماور توی قوری در خانه همیش باز بود مهمان ها دلیل و برهان نمی خواستند غذاها ساده و خانگی بود بویش نیازی به هود نداشت عطرش تا هفت خانه می رفت ی نان خشکه نداشت نان برکت سفره بود مهمان ناخوانده ، آب خورشت را زیاد می کرد بوی شب بو ها و خاک نم خورده حیاط غوغا میکرد خبری از های ضخیم و مجلسی نبود نور خورشید سهمی از خانه های قدیم بود! دلخوری ها مشاوره نمیخواست دوستی ها حساب و کتاب نداشت و سلام ها اینقدر معنا نداشت! منبع: http://asalak80. /

دیدار هیئتی از اهالی فرهنگ ، تاریخ و ادبیات شهرستان دزفول با کتابدارن شهرستان شو

درخواست حذف اطلاعات

دیدار هیئتی از اهای فرهنگ ، تاریخ و ادبيات شهرستان دزفول باکتابداران شهرستان شوش با توجه به هماهنگی های به عمل آمده این دیدار روز 1/5/95 راس ساعت 8:30 صبح در محل کتابخانه عمومی فجر شوش برگزار گردید.هدف این نشست ایجاد زمینه ی آشنایی، تعامل و گفتگو در خصوص مسائل فرهنگی و را ارهای توسعه مطالعه مفید می باشد.منبع: http://officelibraryshoush. /

ایرانشناسی در ژاپن: پیشینه و چشم انداز

درخواست حذف اطلاعات

سرای ایرانشناسی با همکاری انجمنهای علمی دانشجویان گروههای تاریخ، و فرهنگ و زبانهای باستانی تهران برگزار میکند:سخنران: هاشم رجب زادهزمان ساعت 14 تا 16، 13 مهر 1395مکان: تالار عباس اقبال، دانشکده ادبيات، تهران پ.ن. بدلیل فوریت برقراری نشست، امکان اطلاع رسانی گسترده نبود. بهرصورت برخی دانشجویان دانشکده ادبيات از صحبتهای ایشان بهره بردند.منبع: http://iransaray. /

دارم میمیرم واییی

درخواست حذف اطلاعات

شکمم درد میادبعد این قضیه از سال 90 اینا به خاطر عوارضش دچار یبوست میشم.تقریبا سالی پنج شیش بار.بقیه سال هم همچین مساعد نیست اوضاعم.امروز کلاس دارم. حذفم میکنه اگه نرم.الان یه مهمون ناخوانده اومده.من حالم بده خیلی بد.کاش بمیرم.بمیرماگه این اتفاق نمیفتاد من مث قدیم.....اونوقت الان روده معده و...داغون نمیشد.یادمه قبل این اتفاق فقط یه بار وقتی پنج سالم بود اینجوری شدم.اللن هرسال چند بار مبتلا میشماصا هم دارو جواب نمیده فقط دلدرد بیشتر رو سبب میشهخسته ام.تازه عفونت ادرارم که اونم واسه نخوردن اب کافی بود خوب شده بود.دارم میمیرم از درد.اهه مهمون بره گمشهلعنت به که روند زندگی عادیمو بهم ریخت.دیگه اون دخترک سالم و شاد سابق نیستماین زنه موندگاره ظاهرا.حالم بده خیلی بددد .درد همه زندگی منهتو سن نوجوونی به انواع مرضها دچار شدم..الان لابد تو ذهنتون راه درمانه .من عقل دارم میدونم.اما شرایطم جوریه که تا

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

✅این پیام را برای دوستانتان فوروارد کنید #همه_چیز_در_درون_توست ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽﺧﺪﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻮﺳﺖﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻗﻪ ﻋﻠﻒ ﻧﯿﺰﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺷﺖ ، ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﻭ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺪﺍ ، ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽﺁﻧﮕﺎﻩ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽﺍﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖﺍﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﯽ ؟ﺑﺎ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ ،ﻭ ﺑﯽ ﺍﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﺳﺖﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺰﻧﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺎﺵ !ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻦ !ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻮ❗️ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺎﺵ @@@@@@@@@@در حقیقت ما همه بشر بودیم...تا اینکه -نژاد ارتباطمان را برید-مذهب از یکدیگر جدایمان ساخت-سیاست بینمان دیوار کشید و-ثروت از ما طبقه ساختهمه میخواهند بی آنکه بدانند اسارت چیست!اسارت به میله های دور جسمت نیست.به حصارهای دور تفکرت است..##########آینه زن ها را خوب می فهمدکه تمام غربت شان راپشت رژ قرمزخط چشم نازک و لاک های رنگارنگ شان پنهان می کنند هر صبح نقاب بی تفاوت

نامه...

درخواست حذف اطلاعات

نامه رسان نامه ای به دستم می دهد یک روز... من آن روز نامه را باز می کنم... نمی دانم از طرف چه ی ست ... اما حتم دارم ناخوانده نمی گذارم... نامه ای از دست آینده ای که خیلی وقته گمش ... امروز پرم از نامه ای که بی صبرانه به دستم خواهد رسید... من از آینده ها خوشبینانه می نویسم... قلبم گواهی به آرامش میدهد...مهر وامضا بماند برای روزی که پستچی نامه را به دستانم بدهد... ومن زیر آن بنوسم ...آینده در دستان من است... مهر وامضا :باران غریبی... فرستنده :خدای تبارک وتعالی... منبع: http://ahoorezaee72. /

سرزده بیا ...

درخواست حذف اطلاعات

سر زده بیا و غافلگیرم کن مثل برف اوایل آذر ناخوانده تر از این برف و سرما مگر بود؟ ببین چه خوش به استقبالش رفتم ببین چه گرم به استقبال این سرما استخوان سوز رفتم تو برگرد من لباسم را فرش قرمز میکنم و لبانم را گلهای زیر قدمهایت بی پروا بیا , بی نشان بیا , من همه شوق توام مهمان نوازیم را میشناسی از هیچ نترس با دل قرص و سربلند برگرد من همه زخم هایم درونم را با چسب زخمهای خاطراتت پوشانیده ام تو که می شناسی ام به رویت نمی اورم که الان دیر است برای امدنت که از من ناتمام ، جز نامم و چند دست نوشت تمامی نمانده مگر به روی برف و سرمای آذر آورده ام که زود امده ؟؟؟ دل نگران نباش, برگرد سرزده تر از این برف در را بگشا سو ک تر از این سرما بر من هجوم کن سنگین تر از این ترافیک در خیابانهای قلب من شو راه رفتنت را دیگر باز نکن مگر نشنیده ای بعلت بارش بی هنگام و غافلگیرانه برف جاده هراز و فیروزکوه که هیچ مسیر شم