رسانه
رسانه

از حضرت رضا ع روایت است چون ماه محرم داخل می شد پدرم را ی خندان نمی دید و اندوه و حزن پیوسته بر او غالب می شد تا روز دهم چون روز عاشورا می شد :: جستجو



از حضرت رضا (ع) روایت است: چون ماه محرم داخل می شد پدرم را ی خندان نمی دید و اند

درخواست حذف اطلاعات

امرو آغاز ماه محرم است ، اين ماه، ماه حزن اهل بيت عليهم السلام و شيعيان ايشان است. از حضرت رضا عليه السلام روايت است که: چون ماه محرم داخل مى شد پدرم را ى خندان نمى ديد و اندوه و حزن پيوسته بر او غالب مى شد تا روز دهم. چون روزعاشورا مى شد، آن روز روز مصيبت و حزن و گريه او بود و مى فرمود امروز روزى است که حسين عليه السلام شهيد شده است. مادرم کرده سفارش که بگو اول ماه ب انت و امي يا اباعبدالله (ع) پند عارفانه آيت الله ميرزا جوادآقا ملکي تبريزي(ره) درباره حال دوستان خدا در دهه اول محرم مي گويد : سزاوار است حال دوستان آل محمد(ص) در دهه اول محرم تغيير نموده و در دل و سيماي خود آثار اندوه و درد اين مصيبت هاي بزرگ را آشکار نمايند... بايد مقداري از لذايذ زندگي را که از خوردن و نوشيدن و حتي خو دن به دست مي آيد، ترک نموده و مانند ي باشند که پدر يا فرزند خود را از دست داده است...بايد احترام بزر





اعمال ماه محرم

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالي محرم از منظر ائمه(عليهم السلام) شيعيان از رضا(عليه السلام)، چنين نقل شده است: «وقتي محرم فرا مي رسيد، پدرم خندان ديده نمي شد، حزن و اندوه تا پايان دهه اول بر او غالب بود و روز عاشورا، روز حزن و مصيبت و گريه ايشان بود.» همچنين حضرت رضا(عليه السلام) درباره عاشورا مي فرمايد: « ي که عاشورا روز مصيبت و اندوه و گريه اش باشد، خداوند قيامت را روز شادماني و سرور او قرار خواهد داد.» اعمال شب اول ماه محرم 1ـ : اين شب چند دارد که يکي از آنها به شرح ذيل است: دو رکعت، که در هر رکعت بعد از حمد يازده مرتبه سوره توحيد خوانده شود. در فضيلت اين چنين آمده است: «خواندن اين و روزه داشتن روزش موجب امنيّت است و ي که اين عمل را انجام دهد، گويا تمام سال بر کار نيک مداومت داشته است.» 2ـ احياي اين شب. 3ـ نيايش و دعا. روز اول محرم اول محرم هر سال اولين روز سال قمري است. از محمدباقر(عليه السلام) روايت شده اس





اعمال ماه محرم

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالي محرم از منظر ائمه(عليهم السلام) شيعيان از رضا(عليه السلام)، چنين نقل شده است: «وقتي محرم فرا مي رسيد، پدرم خندان ديده نمي شد، حزن و اندوه تا پايان دهه اول بر او غالب بود و روز عاشورا، روز حزن و مصيبت و گريه ايشان بود.» همچنين حضرت رضا(عليه السلام) درباره عاشورا مي فرمايد: « ي که عاشورا روز مصيبت و اندوه و گريه اش باشد، خداوند قيامت را روز شادماني و سرور او قرار خواهد داد.» اعمال شب اول ماه محرم 1ـ : اين شب چند دارد که يکي از آنها به شرح ذيل است: دو رکعت، که در هر رکعت بعد از حمد يازده مرتبه سوره توحيد خوانده شود. در فضيلت اين چنين آمده است: «خواندن اين و روزه داشتن روزش موجب امنيّت است و ي که اين عمل را انجام دهد، گويا تمام سال بر کار نيک مداومت داشته است.» 2ـ احياي اين شب. 3ـ نيايش و دعا. روز اول محرم اول محرم هر سال اولين روز سال قمري است. از محمدباقر(عليه السلام) روايت شده اس





وقایع واعمال محرم الحرام

درخواست حذف اطلاعات

بنام خالق عشق پيش از ، عرب جنگ در ماه محرم را حرام مي دانست و ترک مخاصمه مي کرد؛ لذا از آن زمان اين ماه بدين اسم نامگذاري شد.(1) و روز اول محرم را اول سال قمري قرار دادند.(2) در توضيح اين که چرا ماه هاي ديگر که جنگ در آنها حرام است، محرم ناميده نمي شود مي توان گفت: چون ترک جنگ از اين ماه شروع مي شد به آن محرم گفتند. اين ماه در مکتب تشيع يادآور نهضت حضرت سيدال (عليه السلام) و حماسه جاودان کربلاست. اين ماه، يادآور دلاورمردي هاي ياران با وفاي اباعبدالله الحسين(عليه السلام)، فداکاري هاي زينب کبري(سلام الله عليها)، حضرت سجاد(عليه السلام)، و همه اسراي کاروان حسين(عليه السلام)، است. اين ماه، يادآور خطبه ها و شعارهاي آگاهي بخش سالار شهيدان، نطق آتشين حضرت زينب(سلام الله عليها) و خطابه غرّاي زين العابدين(عليه السلام)، است. اين ماه، يادآور استقامت حبيب بن مظاهر و شهادت عون و جعفر است. آري اين م





اعمال و وقایع ماه محرم

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله پيش از ، عرب جنگ در ماه محرم را حرام مي دانست و ترک مخاصمه مي کرد؛ لذا از آن زمان اين ماه بدين اسم نامگذاري شد.(1) و روز اول محرم را اول سال قمري قرار دادند.(2) در توضيح اين که چرا ماه هاي ديگر که جنگ در آنها حرام است، محرم ناميده نمي شود مي توان گفت: چون ترک جنگ از اين ماه شروع مي شد به آن محرم گفتند. اين ماه در مکتب تشيع يادآور نهضت حضرت سيدال (عليه السلام) و حماسه جاودان کربلاست. اين ماه، يادآور دلاورمردي هاي ياران با وفاي اباعبدالله الحسين(عليه السلام)، فداکاري هاي زينب کبري(سلام الله عليها)، حضرت سجاد(عليه السلام)، و همه اسراي کاروان حسين(عليه السلام)، است. اين ماه، يادآور خطبه ها و شعارهاي آگاهي بخش سالار شهيدان، نطق آتشين حضرت زينب(سلام الله عليها) و خطابه غرّاي زين العابدين(عليه السلام)، است. اين ماه، يادآور استقامت حبيب بن مظاهر و شهادت عون و جعفر است. آري اين ماه، م





اعمال مهم ماه محرم

درخواست حذف اطلاعات

 برترين و پرفضيلت ترين اعمال ماه محرم اعمالي است که مخصوص دهه اول ماه محرم است که از شب اول اين ماه اغاز شده و تا شب عاشورا در غالب ادعيه و هاي مستحبي مشخص شده است. سايت آسموني در اين مقاله اعمال مهم ماه محرم و همچنين فضيلت انجام اعمال ماه محرم را براي شما عزيزان تهيه و تنظيم کرده است که در ادامه مي خوانيد. از اينکه آسموني را همراهي مي کنيد سپاسگزاريم.اعمال شب اول ماه محرم1ـ : اين شب چند دارد که يکي از آنها به شرح ذيل است:دو رکعت، که در هر رکعت بعد از حمد يازده مرتبه سوره توحيد خوانده شود.در فضيلت اين چنين آمده است:«خواندن اين و روزه داشتن روزش موجب امنيّت است و ي که اين عمل را انجام دهد، گويا تمام سال بر کار نيک مداومت داشته است.»2ـ احياي اين شب.3ـ نيايش و دعا.روز اول محرماول محرم هر سال اولين روز سال قمري است. از محمدباقر(عليه السلام) روايت شده است: «آن که اين روز را روزه بدارد، خدا





تاسوعا و عاشورا به چه معنا است وآیا قبل از شهادت حسین (ع)تاسوعا و عاشورا وجود دا

درخواست حذف اطلاعات

عاشورا از ريشة عشر به معناي ده و دهم و تاسوعا از ريشه تسع به معناي نه و نهم است . اين لفظ فقط بر نهمين و دهمين روز محرم اطلاق شده است. به لحاظ آن که حوادث مهم کربلا در روز نهم و دهم ماه محرم الحرام اتفاق افتاد، اين دو روز را برجسته تر نموده و به نام تاسوعا و عاشورا يعني روز نهم و دهم محرم الحرام در فرهنگ مسلمانان به ويژه شيعيان از جايگاه خاصي بهره مند شد. ابن اثير در کتاب «نهايه» ميگويد: «عاشورا يک اسم ي است» .(1) همين مطلب را طريحي در «مجمع البحرين» گفته است. (2) البته پيش از واقعه کربلا ، هم (ص) و هم حضرت علي(ع) شهادت حسين(ع) را در کربلا پيشگويي کرده بودند. حسين(ع) نيز شهادت خود را پيشگويي کرده، به برخي از ان پيشين نيز شهادت آن حضرت وحي شده بود. (3). پس از آن که حضرت در کربلا به شهادت رسيد، روز عاشورا ميان مردم به روز حزن و اندوه شناخته شد و شيعيان علي(ع) آن روز را روز عزا و عزاداري قرار





اتفاقات و واقعه روز عاشورا به روایت ع

درخواست حذف اطلاعات

اتفاقات و واقعه روز عاشورا به روايت ع وقتي در اين 10 روز از محرم قرار مي گيريم ماتم و عزاي حسيني تمام کشور را فرا مي گيرد تا قيام حسين و حماسه عاشورا را تا ابد زنده نگه دارد. قيام حضرت حسين (ع) از روز خودداري از بيعت با يزيد تا روز عاشورا ۱۷۵ روز طول کشيد. قيام سالار شهيدان از مدينه آغاز و به کربلا ختم شد. اين قيام يک هفته در مدينه، ۴ ماه و ۱۰ روز در مکه، ۲۳ روز بين راه مکه تا کربلا (از دوم محرم تا دهم محرم) به طول انجاميد.ورود حسين (ع) به مکه، ماندن چهار ماه و پنج روز در اين شهر و تبليغ براي قيام، حرکت از مکه به طرف کوفه، استقرار در کربلا، چگونگي خيمه زدن، عدم آغاز حمله تا عصر تاسوعا و علت ي آن، بخشي از تصاوير روزشمار عاشورا است.منبع: http://iauashoora. /





اشتباه رایج در روایت و وقایع عاشورا

درخواست حذف اطلاعات

اشتباه رايج در روايت وقايع عاشورا: اشتباه اول: اوج عزاداري حسين(ع) ده روز اول ماه محرم الحرام است. بين سخنرانان و مداحان، مشهور است که هر شب را به يکي از ي کربلا اختصاص دهند؛ مثلاً شب سوم براي حضرت رقيه و شب هفتم را براي حضرت علي اصغر(ع) سوگواري مي کنند و تاسوعا را نيز به حضرت عباس(ع) اختصاص مي دهند. همين قرار داد بين مداحان و منبري ها باعث شده است که عده اي گمان کنند، حضرت رقيه روز سوم محرم به شهادت رسيده است و از همه بدتر اينکه گمان مي کنندحضرت ابالفضل(ع) در روز تاسوعا به شهادت رسيده است. اما حقيقت اين است که تمام ي کربلا در روز عاشورا به شهادت رسيده اند و حضرات اباالفضل، علي اکبر و علي اصغر همه قبل از حسين(ع) و در روز عاشورا در پيکار با عمر سعد کشته شده اند. حضرت رقيه(س) نيز پس از شهادت پدرش در شام از دنيا رفته است.





سخنان رضا(ع) درباره محرم

درخواست حذف اطلاعات

گـريـه کنندگان، بايد بر مثل حسين (عليه السلام) بگريند، زيرا گريه بر او گناهان بزرگ را مى شويد. نيز آن حضرت فرموده است: «هـرگـاه مـاه مـحـرم فـرا مـى رسـيـد، پـدرم موسى بن جعفر(عليهماالسلام)، خندان ديده نمى شد و پيوسته انـدوهناک بود، تا ده روز سپرى مى گشت و روز دهم، روز مصيبت و اندوه و گريه اش بود و مى گفت: عاشورا روز شهادت حسين (عليه السلام) است.» همچنين آن حضرت فرموده است: «مـحـرم مـاهـى اسـت که مردم دوران جاهليّت هم جنگ را در آن حرام مى شمردند، ولى (برخى از) اين امـّت، در ايـن ماه، ريختن خون ما را حلال شمردند و احترام ما را هتک د و زن و فرزندان ما را بـه اسـارت بـردنـد و چـادرهـامـان را آتـش زدنـد و اشياى قيمتى ما را به غارت بردند و احترام خدا (صلي الله عليه و آله) را درباره ما ناديده گرفتند. روز شهادت حسين (عليه السلام)، پلک هامان را خست و اشک ما را روان سـاخـت و عـزّت مـان را در سـرزمـ





سخنان رضا(ع) درباره محرم

درخواست حذف اطلاعات

گـريـه کنندگان، بايد بر مثل حسين (عليه السلام) بگريند، زيرا گريه بر او گناهان بزرگ را مى شويد. نيز آن حضرت فرموده است: «هـرگـاه مـاه مـحـرم فـرا مـى رسـيـد، پـدرم موسى بن جعفر(عليهماالسلام)، خندان ديده نمى شد و پيوسته انـدوهناک بود، تا ده روز سپرى مى گشت و روز دهم، روز مصيبت و اندوه و گريه اش بود و مى گفت: عاشورا روز شهادت حسين (عليه السلام) است.» همچنين آن حضرت فرموده است: «مـحـرم مـاهـى اسـت که مردم دوران جاهليّت هم جنگ را در آن حرام مى شمردند، ولى (برخى از) اين امـّت، در ايـن ماه، ريختن خون ما را حلال شمردند و احترام ما را هتک د و زن و فرزندان ما را بـه اسـارت بـردنـد و چـادرهـامـان را آتـش زدنـد و اشياى قيمتى ما را به غارت بردند و احترام خدا (صلي الله عليه و آله) را درباره ما ناديده گرفتند. روز شهادت حسين (عليه السلام)، پلک هامان را خست و اشک ما را روان سـاخـت و عـزّت مـان را در سـرزمـ





بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

چرا محرم؟! پيش از عرب، جنگ در اين ماه را حرام مي دانست و ترک مخاصمه مي کرد؛ لذا از آن زمان اين ماه بدين اسم نامگذاري شد.(1) و روز اول محرم را اول سال قمري قرار دادند.(2) در توضيح اين که چرا ماه هاي ديگر که جنگ در آنها حرام است، محرم ناميده نمي شود مي توان گفت: چون ترک جنگ از اين ماه شروع مي شد به آن محرم گفتند. اين ماه در مکتب تشيع يادآور نهضت حضرت سيدال و حماسه جاودان کربلاست. اين ماه، يادآور دلاورمردي هاي ياران با وفاي اباعبدالله الحسين(عليه السلام)، فداکاري هاي زينب کبري(سلام الله عليها)، حضرت سجاد(عليه السلام)، و همه اسراي کاروان حسين(عليه السلام)، است. اين ماه، يادآور خطبه ها و شعارهاي آگاهي بخش سالار شهيدان، نطق آتشين حضرت زينب(سلام الله عليها) و خطابه غرّاي زين العابدين(عليه السلام)، است. اين ماه، يادآور استقامت حبيب بن مظاهر و شهادت عون و جعفر است. آري اين ماه، ماه پيروزي حق ب





گلچین مداحی شب عاشورا محرم +

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت برگزاري سوگواري سالار شهيدان(ع)، شما مي توانيد فايل صوتي مداحان را درشب عاشورا از ماه محرم کنيد.





روضه عصر عاشورا به روایت انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

ماجراي عصر عاشورا و حضور حضرت زينب در قتلگاه اباعبدالله الحسين عليه السلام به روايت حضرت آيت الله که در تهران در تاريخ ۵ مهر ۶۴ بيان کرده اند را در «تابناک» مي بينيد و مي شنويد.





دهه اول محرم در گلستان هیئت کجا برویم؟

درخواست حذف اطلاعات

روز ۳۱ شهريور، اولين روز ماه محرم است، ماهي که با حماسه عاشورا و شهادت حضرت سيدال (ع) و يارانش در کربلا زبانزد است. شما براي شرکت در هيات هاي عزاداري امسال چه برنامه اي داريد؟





مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کریمی

درخواست حذف اطلاعات

مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کريمي مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کريمي مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کريميو در اين ساعت از : مداحي شب عاشورا محرم ۱۳۹۶ با صداي مداح حاج محمود کريمي با کيفيت عالي و e madahi mahmoud karimi be name moharram 96 az khazar مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کريمي با مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کريمي مداحي محمود کريمي شب عاشورا به صورت يکجا همه نوحه هاي محمود کريمي





مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کریمی

درخواست حذف اطلاعات

مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کريمي مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کريمي مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کريميو در اين ساعت از خزر موزيک: مداحي شب عاشورا محرم ۱۳۹۶ با صداي مداح حاج محمود کريمي با کيفيت عالي و e madahi mahmoud karimi be name moharram 96 az khazar مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کريمي با مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کريمي مداحي محمود کريمي شب عاشورا به صورت يکجا همه نوحه هاي محمود کريمي





مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ مهدی رسولی

درخواست حذف اطلاعات

مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ مهدي رسولي با کيفيت عالي مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ مهدي رسولي با کيفيت عالي مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ مهدي رسوليو در اين ساعت از خزر موزيک: مداحي شب عاشورا محرم ۱۳۹۶ با صداي مداح حاج مهدي رسولي با کيفيت عالي و e madahi mehdi rasouli – moharram 96 az khazar “ويژه محرم و ايام سوگواري” مداحي شب عاشورا محرم ۹۶هيئت ثارا.. رهروان و مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ مهدي رسولي با مداحي شب عاشورا مهدي رسولي محرم ۹۶ مداحي مهدي رسولي شب عاشورا به صورت يکجا همه نوحه هاي مهدي رسولي





هایی که محرم را به تصویر کشیدند

درخواست حذف اطلاعات

واقعه عاشورا و قيام حسين (ع) دستمايه ها و سريال هاي زيادي قرار گرفته است. برخي از آنها به بخشي از تاريخچه اين رويداد پرداخته اند و برخي ديگر، داستاني را در بستر ايام عزاداري محرم روايت کرده اند. در اين ويدئو برخي از مهمترين آثاري را که با محوريت «واقعه عاشورا» ساخته شده اند، مرور مي کنيم.





مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ سید مجید بنی فاطمه

درخواست حذف اطلاعات

مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ سيد مجيد بني فاطمه مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ سيد مجيد بني فاطمه مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ سيد مجيد بني فاطمهو در اين ساعت از خزر موزيک: مداحي شب عاشورا محرم ۱۳۹۶ با صداي مداح حاج سيد مجيد بني فاطمه با کيفيت عالي و e madahi seyed majid banifatemeh be name moharram 96 az khazar “ويژه محرم و ايام سوگواري” مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ سيد مجيد بني فاطمه با مداحي شب عاشورا سيد مجيد بني فاطمه محرم ۹۶ مداحي سيد مجيد بني فاطمه شب عاشورا به صورت يکجا همه نوحه هاي سيد مجيد بني فاطمه





روضه چهارم - حزن و اندوه حضرت آدم برای حسین(ع)

درخواست حذف اطلاعات

وقتى که انوار خمسه طاهره در انگشتان حضرت آدم اشراق نمود، نور جناب حسين عليه السلام در ابهام قرار گرفت، و هر وقت چشم حضرت آدم عليه السلام به انگشت ابهامش ميافتاد مهموم و محزون ميشد. و اين اثر تا حال باقى است که هر ، خنده بر او غالب شود وقتى که به انگشت ابهام نگاه کند حزن بر او غالب ميشود.





مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ کربلایی جواد مقدم

درخواست حذف اطلاعات

مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ کربلايي جواد مقدم با کيفيت عالي و مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ کربلايي جواد مقدم با کيفيت عالي و مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ کربلايي جواد مقدمو در اين ساعت از خزر موزيک: مداحي شب عاشورا محرم ۱۳۹۶ با صداي مداح حاج کربلايي جواد مقدم با کيفيت عالي و e madahi javad moghaddam be name moharram 96 az khazar مداحي شب عاشورا محرم ۹۶ کربلايي جواد مقدم با مداحي شب عاشورا کربلايي جواد مقدم محرم ۹۶ مداحي کربلايي جواد مقدم شب عاشورا به صورت يکجا همه نوحه هاي کربلايي جواد مقدم





بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

يکم محرم، اولين روز از ماه حزن و اندوه آل محمدعليهم السلام است،که همه انبياء وملائکه و شيعيان و دوستان اهل بيت عليهم السلام محزون اند. بايد گفت:ماه حزن واندوه تمام عالم است،چرا که همه ساله از اول محرم تا روز عاشورا پيراهن سيدال ء عليه السلام را از عرش خدا رو به زمين مي آويزند و حزن واندوه عالم را فرا مي گيرد. اعمال شب اول ماه محرم 1ـ : اين شب چند دارد که يکي از آنها به شرح ذيل است: دو رکعت، که در هر رکعت بعد از حمد يازده مرتبه سوره توحيد خوانده شود. در فضيلت اين چنين آمده است: «خواندن اين و روزه داشتن روزش موجب امنيّت است و ي که اين عمل را انجام دهد، گويا تمام سال بر کار نيک مداومت داشته است.»(5) 2ـ احياي اين شب.(6) 3ـ نيايش و دعا.(7) روز اول محرم اول محرم هر سال اولين روز سال قمري است. از محمدباقر(عليه السلام) روايت شده است: «آن که اين روز را روزه بدارد، خداوند دعايش را اجابت مي





بعد از عاشورا بر اهل بیت حسین (ع) چه گذشت؟

درخواست حذف اطلاعات

روز عاشورا روز اندوه اهل بيت (ع) و روزي است که عالم هستي بر مصيبت سيدال ء(ع) مي گريد.





آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با شب دهم محرم الحرام و سالگرد واقعه خونين عاشورا، آيين سنتي خطبه‎خواني امشب در حرم مطهر حضرت رضا(ع) برگزار شد.





اقامه ظهر عاشورا در نخستین پایتخت تشیع/ غریو عاشورایی «هیهات منا الذله»

درخواست حذف اطلاعات

حسيني پس از گذشت 1378 سال از واقعه دهم محرم سال 61 هجري قمري در دشت نينوا، عاشوراييان آذربايجان در نخستين پايتخت تشيع ظهر عاشورا را به ياد آ ين حضرت سيدال حسين بن علي(ع) در صحراي کربلا اقامه د.





کمپاین جمع آوری خون همزمان با روز عاشورا در هرات راه اندازی شد

درخواست حذف اطلاعات

هم زمان با روز عاشورا دهم محرم (سالروز شهادت حضرت حسين "ع") در سه بخش از هرات کمپاين جمع آوري خون راه اندازي شده است.





ماجرای گفتگوی حسین علیه السلام و حضرت زینب در شب عاشورا به روایت انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

پايگاه اطلاع رساني khamenei.ir روايتي از ماجراي گفتگوي حسين عليه السلام و حضرت زينب در شب عاشورا به روايت حضرت آيت الله که در تهران در تاريخ ۲۰ مهر ۶۳ بيان کرده اند را منتشر کرده…





مراقبه سالک در روز عاشورا

درخواست حذف اطلاعات

(اي عزيز سالک!) روز عاشورا، را نمي توان با غير آن مقايسه نمود و بر دوستان و مواليان آن بزرگوار است که در اين ايام حالش به گونه اي باشد که با ايامي که مصيبتي به خود آنها مي رسد، شبيه باشد، و در اين راه به خانواده آن بزرگوار اقتدا کند و خود را شبيه آنها گرداند. آيا شنيده اي که بني هاشم تا پنج سال از شهادت آن .. چه .. د؟! (از .. صادق(ع) روايت شده که «هيچ زن هاشميه اي، سرمه به چشم نکشيد و خضاب نکرد و به مدت پنج سال از هيچ سراي هاشمي دودي برنخاست، تا عبيدالله زياد کشته شد » (ترجمه نفس المهموم، ص 276) آيا مصيبت «رباب» همسر آن حضرت را در عزاي آن بزرگوار نشنيده اي؟! (حضرت رباب تا يک سال زير سقف نرفت و از شدت غم و اندوه در مصيبت حضرت اباعبدالله(ع) بيمار شد و بيش از يک سال بعد از واقعه عاشورا زنده نماند. و بعضي گويند، به مدت يک سال در کربلا بر سر قبر شوهر خود حضرت حسين(ع) بماند، پس از آن به مدينه رف





۱۶ هزار دقیقه برنامه با موضوع عاشورا و محرم/ب ایی موکب بزرگ احمدبن موسی (ع) در ک

درخواست حذف اطلاعات

مديرکل صدا وسيماي فارس گفت: ۱۶ هزار دقيقه برنامه با موضوع محرم و عاشورا در اين مرکز توليد و پخش شده است.





تاریخچه تاسوعا و عاشورا

درخواست حذف اطلاعات

عاشورا از ريشة عشر به معناي ده و دهم و تاسوعا از ريشه تسع به معناي نه و نهم است. اين لفظ فقط بر نهمين و دهمين روز محرم اطلاق شده است. به لحاظ آن که حوادث مهم کربلا در روز نهم و دهم ماه محرم الحرام اتفاق افتاد، اين دو روز را برجسته تر نموده و به نام تاسوعا و عاشورا يعني روز نهم و دهم محرم الحرام در فرهنگ مسلمانان به ويژه شيعيان از جايگاه خاصي بهره مند شد. ابن اثير در کتاب «نهايه» ميگويد: «عاشورا يک اسم ي است» .(1) همين مطلب را طريحي در «مجمع البحرين» گفته است. (2) البته پيش از واقعه کربلا ، هم (ص) و هم حضرت علي(ع) شهادت حسين(ع) را در کربلا پيشگويي کرده بودند. حسين(ع) نيز شهادت خود را پيشگويي کرده، به برخي از ان پيشين نيز شهادت آن حضرت وحي شده بود. (3) پس از آن که حضرت در کربلا به شهادت رسيد، روز عاشورا ميان مردم به روز حزن و اندوه شناخته شد و شيعيان علي(ع) آن روز را روز عزا و عزاداري قرار





روز عاشورا -محرم 1395(روضه وداع و قتلگاه )

درخواست حذف اطلاعات

جهت کامل مراسم روز عاشورا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد...[ادامه مطلب را در اينجا بخوانيد ...]





روز محرم

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصي از فايل هلپ روز محرم با و پر سرعت . لينک و يد پايين توضيحاتفرمت فايل word  و قابل ويرايش و پرينتتعداد صفحات: 1 روز محرممحرم نخستين ماه از ماه هاي دوازده گانه قمري و يکي از ماه هاي حرام است که در دوران جاهليت و نيز در ، جنگ در آن تحريم شده بود. شب و روز اول محرم به عنوان اول سال قمري داراي و آداب خاصي است که در کتاب شريف مفاتيح الجنان بيان شده است. محرم، ماه حزن و اندوه و عزاداري شيعيان در شهادت حضرت حسين عليه السلام است. حوادث و وقايع فراواني در ماه محرم رخ داده است که در زير به برخي از آنها اشاره مي شويم: غزوه ذات الرقاع، فتح خيبر، ازدواج حضرت زهرا، ورود مؤمنان علي عليه السلام، حادثه خونين کربلا - تاسوعا و عاشورا و شهادت حسين عليه السلام و اسارت خاندان به کوفه و شام. همچنين نقل است که به خلافت رسيدن عثمان، قتل محمد امين برادر مأمون عباسي، قتل جعفر برمکي و انقراض آل بر





تاریخچه تاسوعا و عاشورا

درخواست حذف اطلاعات

عاشورا از ريشة عشر به معناي ده و دهم و تاسوعا از ريشه تسع به معناي نه و نهم است. اين لفظ فقط بر نهمين و دهمين روز محرم اطلاق شده است. به لحاظ آن که حوادث مهم کربلا در روز نهم و دهم ماه محرم الحرام اتفاق افتاد، اين دو روز را برجسته تر نموده و به نام تاسوعا و عاشورا يعني روز نهم و دهم محرم الحرام در فرهنگ مسلمانان به ويژه شيعيان از جايگاه خاصي بهره مند شد. ابن اثير در کتاب «نهايه» ميگويد: «عاشورا يک اسم ي است» .(1) همين مطلب را طريحي در «مجمع البحرين» گفته است. (2) البته پيش از واقعه کربلا ، هم (ص) و هم حضرت علي(ع) شهادت حسين(ع) را در کربلا پيشگويي کرده بودند. حسين(ع) نيز شهادت خود را پيشگويي کرده، به برخي از ان پيشين نيز شهادت آن حضرت وحي شده بود. (3) پس از آن که حضرت در کربلا به شهادت رسيد، روز عاشورا ميان مردم به روز حزن و اندوه شناخته شد و شيعيان علي(ع) آن روز را روز عزا و عزاداري قرار





تی محرم عاشورا

درخواست حذف اطلاعات

قيمت : 18000 تومانتي محرم عاشورااتوکشي شده و سلفون کشيپارچه پنبه اي دو رودر رنگ بندي مشکي و درجه يک [ادامه مطلب را در اينجا بخوانيد ...]





| روضه خوانی انقلاب در عزای حسین(ع)

درخواست حذف اطلاعات

در ويدئوي زير ي قديمي از روضه خواني انقلاب در ماه محرم را مشاهده مي کنيد. ايشان در اين سخنراني که سال 1363 انجام شد، ماجراي گفتگوي حسين(ع) و حضرت زينب(س) در شب عاشورا را روايت مي کنند.





مختصری از اعمال ماه محرم

درخواست حذف اطلاعات

اعمال ماه محرم اعمال شب اول ماه محرم ۱- : اين شب چند دارد که يکي از آنها به شرح ذيل است: دو رکعت، که در هر رکعت بعد از حمد يازده مرتبه سوره توحيد خوانده شود. در فضيلت اين چنين آمده است: «خواندن اين و روزه داشتن روزش موجب امنيّت است و ي که اين عمل را انجام دهد، گويا تمام سال بر کار نيک مداومت داشته است.» ۲- احياي اين شب. ۳- نيايش و دعا. روز اول محرم اول محرم هر سال اولين روز سال قمري است. از محمدباقر(عليه السلام) روايت شده است: «آن که اين روز را روزه بدارد، خداوند دعايش را اجابت مي کند، همانگونه که دعاي زکريا(عليه السلام) را اجابت کرد.» دو رکعت خوانده شود و پس از آن سه بار دعاي زير قرائت گردد: « اللَّهُمَّ أَنْتَ الْإِلَهُ الْقَدِيمُ وَ هَذِهِ سَنَةٌ جَدِيدَةٌ فَأَسْأَلُکَ فِيهَا الْعِصْمَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ الْقُوَّةَ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ »؛ بارالها! تو خداي





چهار اشتباه رایج در روایت وقایع عاشورا

درخواست حذف اطلاعات

شهيد مرتضي مطهري در جلد نخست «حماسه حسيني» اشتباهات رايج در روايت وقايع عاشورا را برشمرده است که در ادامه به 4 مورد از اصلي ترين آنها اشاره مي شود. اشتباه اول: اوج عزاداري حسين(ع) ده روز اول ماه محرم الحرام است و در بين سخنرانان و مداحان، مشهور است که هر شب را به يکي از ي کربلا اختصاص دهند؛ مثلاً شب سوم براي حضرت رقيه و شب هفتم را براي حضرت علي اصغر(ع) سوگواري مي کنند و تاسوعا را نيز به حضرت عباس(ع) اختصاص مي دهند. همين قرارداد بين مداحان و منبري ها باعث شده است که عده اي گمان کنند، حضرت رقيه روز سوم محرم به شهادت رسيده است و از همه بدتر اينکه گمان مي کنند حضرت ابالفضل(ع) در روز تاسوعا به شهادت رسيده است.اما حقيقت اين است که تمام ي کربلا در روز عاشورا به شهادت رسيده اند و حضرات ابالفضل، علي اکبر و علي اصغر همه قبل از حسين(ع) و در روز عاشورا در پيکار با عمر سعد کشته شده اند. حضرت رقيه(س) ني





دعای حضرت فاطمه(س)برای رفع مشکلات

درخواست حذف اطلاعات

دعاي حضرت فاطمه(س)براي رفع مشکلاتقطب راوندي در کتاب دعوات خود از زين العابدين(ع) روايت کرده است که «پدرم در روز عاشورا مرا به خود چسباند و به من فرمود: اي پسرم! دعايي از من به ياد بسپار که مادرم فاطمه(س) آن را به من ياد داد و او نيز از پدرش (ص) ياد گرفته بود و جبرئيل نيز آن را براي برآورده شدن حاجات و انجام کارهاي مهم و برطرف شدن اندوه و بلاهاي سخت و کارهاي دشوار به (ص)ياد داده بود و آن دعا اين است:الهي!بِحَقِّ ياسين وَالقُرآنِ الحَکِيمِو بِحَقِّ طه وَالقُرآنِ العَظيمِيا مَن يَقدِرُ عَلي حَوائِجِ السّائِلينَيا مَن يَعلَمُ ما فِي الضَّميرِيا مُنَفِّساً عَنِ المَکرُوَبينَيا مُفَرِّجاً عَنِ المَغمُومينَيا راحِمَ الشَّيخِ الکَبيرِيا رازِقَ الطِّفلُ الصَّغيرِيا مَن لا يَحتاجُ اِلي َّفسيرِصَلِّ عَلي مُحَمَّد و آلِ مُحَمَّدوَافعَل بي کذا و کذاو به جاي کذا و کذا حاجت را ذکر کنيد.نسخه شفاءسايت رسمي





«گِل مالی» روایتی از عمق اندوه عاشورا؛ عشقی که از آب وخاک می روید

درخواست حذف اطلاعات

«گِل مالي» حديث اندوه عميق قلب هايي است که ساليان سال عشق خود را به سيدال (ع) در خاک و آب پرورش داده اند و خاکي ترين آئين عاشورايي را به نمايش گذاشته اند.