رسانه
رسانه

از زندگی بزرگان بیاموزیم :: جستجودلا تا بزرگی نیاری بدست نشاید که جای بزرگان نشست

درخواست حذف اطلاعات

(( بنام خدای مهربان )) بزرگش نخوانند اهل د که نام بزرگی را به زشتی برد جهانی نمانی بدون کدخ یکی میرود دیگری بجای مجلس بی بزرگان فیض نیست بوسیدن دست بزرگان عیب نیست گر بدانی بزرگی به معنایی چیست برای خاک بزرگان باید گریست دلا تا بزرگی نباری بدست نشاید که جایی بزرگان نشست منبع: http://hoseinraeisi22. /

سخنان بزرگان

درخواست حذف اطلاعات

سخنان بزرگان خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد .فیثاغورث هر جا که عشق بزرگی خانه کرده است خشم بزرگی نیز مسکن دارد .آلن لاکین نفرت همان خشم و غضب است که روی هم انباشته شده است .سیسرون منبع: http://porseshmehr9517. /

کلام بزرگان :

درخواست حذف اطلاعات

کلام بزرگان : * امانت داری ( بخشی از نامه 26 نهج البلاغۀ المؤمنین آقا علی ( ع ) ) کلام بزرگان : * امانت داری ( بخشی از نامه 26 نهج البلاغۀ المؤمنین آقا علی ( ع ) ) (( ی که امانت الهی را خوار شمارد و دست به خیانت آلوده کند ، خود و دین خود را پاک نساخته و در های خواری را در دنیا به روی خود گشوده و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود و همانا بزرگترین خیانت ! خیانت به ملت و رسواترین دغلکاری و دغلبازی با ان است .منبع: http://sem58. /

از زندگی بزرگان بیاموزیم

درخواست حذف اطلاعات

ستاد شهید (( مطهری )) شخصیتی که عمر شریف و ارزنده ی خود را در راه اه .. مقدس .. صرف کرد و با کجرویها و انحرافات مبارزه ی سر سختانه کرد ، در .. شناسی و فنون مختلفه ی .. و قرن ، کم نظیر بود ، در زندگي و پس از آن با جلوه های خود نور افشانی کرده و می کند . او با قلمی روان و فکری توانا در تحلیل مسائل .. ی و توضیح حقایق فلسفی با زبان مردم به تربیت و تعلیم جامعه پرداخت ، آثار قلم و زبان او آموزنده و روانبخش است و در طهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود ، مطهری پشتوانه ای محکم برای حوزه های دینی و علمی و خدمتگزاری سودمند برای ملت و کشور بود . خدایش رحمت کند و در جوار خدمتگزاران بزرگ .. جایگزین فرماید .منبع: http://khoshonat101. .. /

کلام بزرگان :

درخواست حذف اطلاعات

کلام بزرگان : * امانت داری ( بخشی از نامه 26 نهج البلاغۀ المؤمنین آقا علی ( ع ) ) کلام بزرگان : * امانت داری ( بخشی از نامه 26 نهج البلاغۀ المؤمنین آقا علی ( ع ) ) (( ی که امانت الهی را خوار شمارد و دست به خیانت آلوده کند ، خود و دین خود را پاک نساخته و در های خواری را در دنیا به روی خود گشوده و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود و همانا بزرگترین خیانت ! خیانت به ملت و رسواترین دغلکاری و دغلبازی با ان است .منبع: http://sem58. /

دوستی و رفاقت

درخواست حذف اطلاعات

سخنان بزرگان در مورد دوست سخنان بزرگان 3 دیدگاه، نظر شما چیست؟ در این بخش آسمونی جملات و اشعار بزرگان در مورد دوست و دوستی را به ترتیب حروف الفبا برای شما عزیزان به نمایش گذاشته ایم. آ «آری آغاز دوست داشتن است// گرچه پایان راه ناپیداست// من به پایان دگر نین .. م// که همین دوست داشتن زیباست» فروغ فرخزادمنبع: http://maten1370. .. /

در مجد و عظمت ائمه ، معصومین و بزرگان دینی هیچ جای شکی نیست

درخواست حذف اطلاعات

✅ در مجد و عظمت ائمه ، معصومین و بزرگان دینی هیچ جای شکی نیست و حضور در مراسم مذهبی و تجلیل نیز ، کاری ارزشمند و در خور تحسین می باشد . اما به معنی پیروی از آن بزرگان نیست.پیروی واقعی از ایشان در تصمیم گیریها و روابط اجتماعی و در اعمال فردی و جمعی تجلی می یابد . چه بسا در تجلیل از آنان ، پیروان ادیان و مذاهب دیگر بهتر از ما گفته و نوشته اند و مدعی نیز نبوده اند که پیرو ایشانند ولی در عمل بوده وهستند .حضور در مراسم اگر برای تجلیل و یادآوری باشد در خور توجه ، اما اگر بیشتر برای درخواست شفاعت ، جای بسیار تامل و تفکر.با ادب و احتراممرتضی یوسفی طهارم@yousefitaharamمنبع: http://yousefitaharam. /

به بهانه تعطیلی های زیاد و فرصت های که از دست می رود

درخواست حذف اطلاعات

بارها این جمله را از خیلی ها شنیده ام که .. ی با کار .. نمی تواند به جایی برسد ، یادم میاید همیشه وقتی این جمله را می شنیدم شروع می .. به هزار گونه بحث و استدلال و برهان و دلیل که نه اینگونه نیست یا از بزرگان .. ب و کار ایران مثال می زدم یا نمونه های از افراد موفق دنیا را برای رد .. این نظریه برمی شمردم ولی از شما چه پنهان این روزها خودم هم به همان نتیجه رسیدم ولی از منظری دیگر !از منظر رشد شخصی ، اوقات کار ن .. امروزه شاید مهم تر از اوقات کار .. باشد ! اینکه وقتی کار نمی کنید چه می کنید تعیین کننده میزان رشد فردیتان در زندگي می باشد ایکاش می شد کمی از اوقات فراغت بزرگان دنیا را دید! همیشه بخشی از زندگي بزرگان و افراد موفق دنیا که مربوط به نحوه کار .. و مدیریت شان بوده است بولد شده ! اما به نظر می رسد امروزه که هزاران برنامه ، بازی ، و اپلیکیشن برای بلعیدن زمان اوقات فراغت ما بسیج شده اند

تصویرگاه دویست و بیست و هشت

درخواست حذف اطلاعات

ولم کنید بروم سیگاری بگیرانمبروم کنار خیابان از ی ساعت قرار دریا را بپرسم!بروم بگویم سرکار خانوم زیبا چرا تنها ترانه میخوانید؟!من هم بلدم زندگي کنم...به خدا من شاعرتر از بعضی بزرگان به باران نگاه کرده ام...هی دوست دانای من!فقطبگو:کی وقت رفتن فرا خواهد رسید؟ منبع: http://hezartoyezehn. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

زندگي ذره ی کاهیست،که کوهش کردیم... زندگي نام نکویی ست،که خارش کردیم... زندگي نیست به جز نم نم باران بهار... زندگي نیست به جز دیدن یار... زندگي نیست به جزعشق... به جز حرف محبت به ی... ورنه هرخاروخسی... زندگي کرده بسی... زندگي تجربه ی تلخ فراوان دارد... دوسه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد... ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟؟؟ خدا داااند...منبع: http://tanhaeeayeman. /

تشکیل گروهی برای حل و فصل اختلاف خانوادگی

درخواست حذف اطلاعات

آمارطلاق خیلی زیاد شده به اندازه ازدواج ،یا کمی کمتر ،خیلی عجیبه در جامعه ی ازدواجها پفکی و زندگي تفکی شده یعنی بنیان ندارد با لبخندی سر می گیرد و با اشکی می میرد خیلی ناراحت کننده است بی صبری زوجین دادگاه دادگاه دادگاه چرا از پله های دادگاهها هرروز زن و شوهر بالا و پایین می روند چه فاجعه ای رخ داده مگر زن به مرد و یا مرد به زن چه جسارتی کرده که فقط دادگاه می تواند جبران کند و یا احقاق حق نماید پس گذشت چه شد پس پیمان شویی و زندگي مشترک چه شد پس یک جلد کلام الله مجید سر سفره عقد چه شد؟ چرا قرآن را که میان زنها الفت ایجاد می کند را به داوری نمی گیرند چرا پروندهای دادگاهها را زیاد می کنند چراهای دیگر هروقت رفیق و همشهرمان را در املش می بینم و سوال می کنم چه خبر با خنده می گوید سه تا طلاق 5 تا ازدواج گاهی دلایل طلاق خنده آور است عین همان دلایل ازدواج سطحی و سبک شعرهای عاشقانه در اوایل ازدواج

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هنرمندم اگر با دست خالی زندگي اگر یک لحظه ام را چند سالی،زندگي پریشان می شوم از اینکه با لبخند مجبورم به آدم ها بگویم - آه - عالی زندگي به چشمم آشنا می آید این انسان ناخوانده لباسی را که در آن احتمالی،زندگي زمستان آمد و از آسمان گنجشک می ریزد زمستان رفت و با آشفته بالی زندگي قلم،دفتر،غزل،شاعر،غزل،شاعر،قلم،دفتر تمام لحظه هایم را خیالی زندگي خیالی زندگي که دائم فکر می - -هنرمندم اگر با دست خالی زندگي ! منبع: http://sanaz88. /

برگی از تاریخ

درخواست حذف اطلاعات

در تاریخ آمده که یکی از نواب در حال احتضار، دور فراش او جمع شده اند.عده ای از بزرگان مخصوصا یکی از بزرگان قمیین هست که به حساب همه، او نفری است که باید نایب بعدی باشد.بالای سر نشست و بقیه هم دور تا دور فراش را گرفتند. نائب .. (ع) چشم باز میکند و نامه ای را از حضرت بیرون می آورد که تو خواهی مُرد و فلانی_ نایب بعدی_ را ما منصوب کردیم و آن فلانی است، که در صف نعال، پایین فراش نشسته بود." این بزرگ قمی بلند شد و او را بوسید و او را بر جای خود نشاند. دیگر نمی گوید مثل اینکه حضرت کانالیزه شده اند. مثل اینکه از جایی دیگر اطلاعاتشان کامل نبوده است." منبع: http://yaar110. .. /

سخن بزرگان در مورد "خشم"

درخواست حذف اطلاعات

سخن بزرگان در مورد "خشم" آن .. که ریشه خشم را از سرزمین دلش برکند و به نفس خود چیره شود از بزرگان بنی آدم است. حضرت محمد (ص) از خشم و غضب بپرهیز, زیرا غضب شخص را به مذلت پوزش طلبیدن وا می دارد. .. صادق (ع) اگر بر ناتوان خشمگین شوی, دلیل بر این است که قوی نیستی. ولتر بردباری در زمان خشم و خوشرویی به هنگام عسرت مشکل ترین کارهاست. بقراط تنبیه در هنگام خشم, اصلاح نیست, بلکه انتقام است. مونتینی حکیم باید که تیزی آتش خشم را به آب حلم بنشاند و .. هوس را به افزون .. د در شیشه کند و بنای کارها را به لطف نهد. بوذرجمهر خشم معتدل شایسته مرد حکیم است. فیلون خشمگین شدن, انتقام خطاهای دیگران را از خود گرفتن است. و .. ر پوپ خشم یک کینه مکشوف و موقتی است, ولی کینه یک خشم دائم و محفوظ. لابرویر سخنان آرام و ملایم خشم را فرو می نشاند. مثل یوگسلاوی طبیعت تند و عصبانی و ناراضی همیشه از نیمه راه به اس

رفیق

درخواست حذف اطلاعات

............................................................................................................ ........................................................................................................ ...................................................................................................... .............................................................................................................. ......................................................................................................... ...................................................................................................... ........................................................................................................ منبع: http://vooroojak79. /

اهانت به بزرگان اهل سنت، کار شیعه انگلیسی است

درخواست حذف اطلاعات۱۹ چهارمضراب_از آقایِ نی ِ جهان_ آقا حسن ائی

درخواست حذف اطلاعات

۱۹ چهارمضراب_از آقایِ نی ِ جهان_ آقا حسن ائی بر گرفته از: سلاطین آواز ایرانی(پژوهش و بررسی آواز بزرگان موسیقی دوره قاجار و پهلوی_آثار بزرگان موسیقی آذربایجان و عرب):@mahmoudmounesi مثنویِ همایون آلمان بیست و پنجمِ نوامبرِ ۲۰۱۶ http://s8.picofile.com/file/8276102650/19_chaharmezrab_masnaviye_homayoon_www_ iranian4_blogfa_com.rar.html منبع: http:// iranian4. /

۱۹ چهارمضراب_از آقایِ نی ِ جهان_ آقا حسن ائی

درخواست حذف اطلاعات

۱۹ چهارمضراب_از آقایِ نی ِ جهان_ آقا حسن ائی بر گرفته از: سلاطین آواز ایرانی(پژوهش و بررسی آواز بزرگان موسیقی دوره قاجار و پهلوی_آثار بزرگان موسیقی آذربایجان و عرب):@mahmoudmounesi مثنویِ همایون آلمان بیست و پنجمِ نوامبرِ ۲۰۱۶ http://s8.picofile.com/file/8276102650/19_chaharmezrab_masnaviye_homayoon_www_ iranian4_blogfa_com.rar.html منبع: http:// iranian4. /

دلا تا بزرگی نیاری بدست نشاید که جای بزرگان نشست

درخواست حذف اطلاعات

(( بنام خدای مهربان )) حتما پیشنهاد میشود از لینک زیر دیدن کنید فلش قرمز را کلیک کنید استاتوس های عاشقانه و بهترین برنامه های خواندنی ودیدنی پیشنهاد میکنم حتما دیدن فرمائید لذت ببرید حتما در مورد برنامه ها نظر بدهید خوشحال میشم ........ شماره تماس همراه اول:((:09132842238)) شماره تماس ایرانسل : ((09383098887)) آدرس ایمیلم :((hoseinraeisi19@gmail.com)) آدرس وبلاگم :((hoseinraeisi22.bolgfa.com)) بزرگش نخوانند اهل د که نام بزرگی را به زشتی برد جهانی نمانی بدون کدخ یکی میرود دیگری بجای مجلس بی بزرگان فیض نیست بوسیدن دست بزرگان عیب نیست گر بدانی بزرگی به معنایی چیست برای خاک بزرگان باید گریست دلا تا بزرگی نباری بدست نشاید که جایی بزرگان نشست منبع: http://hoseinraeisi22. /

دلا تا بزرگی نیاری بدست نشاید که جای بزرگان نشست

درخواست حذف اطلاعات

(( بنام خدای مهربان )) حتما پیشنهاد میشود از لینک زیر دیدن کنید فلش قرمز را کلیک کنید استاتوس های عاشقانه و بهترین برنامه های خواندنی ودیدنی پیشنهاد میکنم حتما دیدن فرمائید لذت ببرید حتما در مورد برنامه ها نظر بدهید خوشحال میشم ........ شماره تماس همراه اول:((:09132842238)) شماره تماس ایرانسل : ((09383098887)) آدرس ایمیلم :((hoseinraeisi19@gmail.com)) آدرس وبلاگم :((hoseinraeisi22.bolgfa.com)) بزرگش نخوانند اهل د که نام بزرگی را به زشتی برد جهانی نمانی بدون کدخ یکی میرود دیگری بجای مجلس بی بزرگان فیض نیست بوسیدن دست بزرگان عیب نیست گر بدانی بزرگی به معنایی چیست برای خاک بزرگان باید گریست دلا تا بزرگی نباری بدست نشاید که جایی بزرگان نشست منبع: http://hoseinraeisi22. /

دعوت مامون از به مجلس مباحثه بزرگان ادیان

درخواست حذف اطلاعات

دعوت مامون از به مجلس مباحثه بزرگان ادیانمأمون به خود، فضل بن سهل، دستور داد ص - بزرگ صائبین - و هربذ اکبر - بزرگ آتش پرستان - و علمای زرتشت و نسطاس رومی و علمای ادیان دیگر را جمع کند تا با آنها سخنی را در میان بگذارد. فضل بن سهل همه ی آنها را جمع کرد. مأمون به آنها گفت:« من پسر عمویی دارم که می خواهم با او مناظره کنید. فردا صبح همه شما نزد من حاضر شوید.» فضل نوفلی روایت می کند که: ما نزد حضرت رضا علیه السلام نشسته بودیم که یاسر، خادمش، وارد شد و عرض کرد:« آقای من! مأمون خدمت شما سلام می رساند و می گوید فردا علمای ادیان مختلف نزد ما جلسه ای تشکیل می دهند؛ شما هم تشریف بیاورید.»منبع: http://mosalman. /

راههای رفع پرخاشگری

درخواست حذف اطلاعات

آموزش کنترل پرخاشگری به وسیله خانواده؛ والدین به منظور آموزش کنترل پرخاشگری، خودشان هنگام خشمگین شدن باید بتوانند جلوی خشم خود را بگیرند و زمانی که با فرزند خود وارد بحث جدی می شوند کنترل کافی بر خود داشته باشند. روش دیگر این است که دختران و پسران خود را تشویق به داشتن رقابت های سالم ورزشی و عضویت در انجمن های فرهنگی نمائیم. شرکت در مراسم های مذهبی، گروههای موسیقی، نقاشی، بازی های جمعی و از این قبیل می تواند آرامش و روحیه گروهی را در کودک تقویت کرده و از پرخاشگری احتمالی او بکاهد. - نسبت به فرزند خود عشق و علاقه نشان دهیم؛ ک ن نیازمند عشق وعلاقه هستند. آنها خواهان داشتن روابطی گرم و صمیمانه با والدین و اعضای خانواده خود می باشند. ک ن دوست دارند از بودن در جمع خانواده خود احساس امنیت و آرامش کنند، تا بتوانند با اعتماد به نفس کافی در زندگي گام بردارند. - هیچ گاه از راهنمایی ک ن دریغ نک

گفتار بزرگان در مورد خشم

درخواست حذف اطلاعات

گفتار بزرگان در مورد خشم · نیرومندترین مردم آن است که بر خشم خویش غالب آید. (افلاطون) · خشم بیش از حد گرفتن وحشت آورد و لطف بی وقت هیبت ببرد.(سعدی) · بردباری در زمان خشم وخوش رویی هنگام سختی ،مشکل ترین کارهاست.(بقراط) · آنکه بر خشم خود مسلط می شود،بر همه چیز مسلط است.(خسرو سینایی) خشم حربه ی افراد ضعیف است.(سهیل محمودی) · ی که خشم خود را دنبال کند خود را ضایع کرده است.(ابوالفضل بیهقی) · وقتی که عاقل خشم ن می شود ،دیکر عاقل نیست. (ابوالفضل بیهقی) · تنبیه در هنگام خشم صلاح نیست ،بلکه انتقام است.(میشل دومونتنی) · انسان خشم ن ،همیشه فکر می کند که بیش از توان خود قدرت دارد.(آلبرتانوی برشیا)" برگرفته از کتاب گفتار بزرگان تالیف حسین رحمت نژاد"منبع: http://safiremehrabanei. /

را ارهای رفع پرخاشگری

درخواست حذف اطلاعات

- آموزش کنترل پرخاشگری به وسیله خانواده؛ والدین به منظور آموزش کنترل پرخاشگری، خودشان هنگام خشمگین شدن باید بتوانند جلوی خشم خود را بگیرند و زمانی که با فرزند خود وارد بحث جدی می شوند کنترل کافی بر خود داشته باشند. روش دیگر این است که دختران و پسران خود را تشویق به داشتن رقابت های سالم ورزشی و عضویت در انجمن های فرهنگی نمائیم. شرکت در مراسم های مذهبی، گروههای موسیقی، نقاشی، بازی های جمعی و از این قبیل می تواند آرامش و روحیه گروهی را در کودک تقویت کرده و از پرخاشگری احتمالی او بکاهد. - نسبت به فرزند خود عشق و علاقه نشان دهیم؛ ک ن نیازمند عشق وعلاقه هستند. آنها خواهان داشتن روابطی گرم و صمیمانه با والدین و اعضای خانواده خود می باشند. ک ن دوست دارند از بودن در جمع خانواده خود احساس امنیت و آرامش کنند، تا بتوانند با اعتماد به نفس کافی در زندگي گام بردارند. - هیچ گاه از راهنمایی ک ن دریغ نکنید؛

بودن و زندگی

درخواست حذف اطلاعات

بودن دلیل میخواهد...وماندن دلیل محکمتر....نمیشود بی دلیل ماند......باید ی باشد که محکم بندت کند به خودش.... به زندگي....باید ص باشد که صدا بزند نامت را.....و تو برگردی به سمت زندگي......باید ی باشدکه دستهایت رامحکم بگیرددر دستانش......تا تاب نخوری بین این همه بلا تکلیفی باید یک آغوش گرم باشد که تو را سهم خود کند.....باید یک نفر باشد.....یک دلیل محکم برای زندگي.....منبع: http://majidkakvan. /

شعرزیبادرموردچناران

درخواست حذف اطلاعات

صبحدم آید نسیمی از گلستان چناران می برد جان را به همراهش به بستان چناران می دهد بوی هشتمین این شهر ما هست میقات الرضا این باغ رضوان چناران بوی مشک و بوی عنبر میرسد از هر طرف اینهمه باشد سراسر عطر ریحان چناران من نمی گویم چناران هست شهری بی بدیل می بری بهره ز عمرت در بهاران چناران تا که هستی زنده اندر شهر ما مسکن کنی گر ببینی غمزه ای از گلعذاران چناران مردم این شهر در مهمان نوازی اند این سخن باشد ز قول میهمانان چناران در همه اقصای عالم گشتم و پیدا نشد شیر مردان دلیری چون جوانان چناران این چناران معدن علم است و فضل است و ادب بس بزرگان درس خواندند در دبستان چناران ای چناران شاد باش و شاد زی اندر قرون با نظام الملک طوسی با بزرگان چناران میل رادکان زعهد سلجوف است ما را یادگار رو ببین آن یادگار عهد باستان چناران قند آن شیرین بود مانند شهد شکرین آبشار اخلمد باشد لویزان چناران این چن

جملات زیبا از بزرگان جهان

درخواست حذف اطلاعات

جملات زیبا از بزرگان جهان حقیقتش این است که حواسم اینجا نیست ! راستش اصلا اینجا نیست … می بینم، می شنوم، بو می کشم و چیزهای دیگه … همان حرکاتِ معمولی را می کنم … ولی دلم یک جای دیگر است … دلم اصلا اینجا نیست .! ساموئل بکت . جملات زیبا از بزرگان جهان . . آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد، به زودی موفق می گردد … ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است! زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه هستند تصور می کند … مونتسکیو . . جملات زیبا از بزرگان جهان . چه قدر دردناک است این مشکل که همیشه برای فرار از دست یک آدم به آدم دیگری پناه برده ایم … اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است "ریچارد یاتس" . . جملات زیبا از بزرگان جهان . زند چیز چرندی است اما انسان، اگر تا آنجا که می تواند از آن لذت نبرد، باید خیلی ابله باشد … سامرست موآم . . جملات زیبا از بزرگان جهان . به دنبال آرزوهایم می روم هر

پند و اندرز

درخواست حذف اطلاعات

دلا تا بزرگی نیاری به دستبه جای بزرگان نشاید نشست بزرگیت باید در این دسترسبه یاد بزرگان برآور نفس سخن تا نپرسند لب بسته دارگهر نشکنی تیشه آهسته دار نپرسیده هر کو سخن یاد کردهمه گفته خویش را باد کرد به بی دیده نتوان نمودن چراغکه جز دیده را دل نخواهد به باغ سخن گفتن آنگه بود سودمندکز آن گفتن آوازه گردد بلند... «نظامی»منبع: http://adabiatland. /

پند و اندرز

درخواست حذف اطلاعات

دلا تا بزر نیاری به دستبه جای بزرگان نشاید نشست بزر ت باید در این دسترسبه یاد بزرگان برآور نفس سخن تا نپرسند لب بسته دارگهر نشکنی تیشه آهسته دار نپرسیده هر کو سخن یاد کردهمه گفته خویش را باد کرد به بی دیده نتوان نمودن چراغکه جز دیده را دل نخواهد به باغ سخن گفتن آنگه بود سودمندکز آن گفتن آوازه گردد بلند... «نظامی»منبع: http://adabiatland. /

نظر فیلسوف حکیم ارد بزرگ درباره پاسخ به آدمهای شیاد

درخواست حذف اطلاعات

از آدمهای خودستایی که آرزوهای شما را به ریشخند می گیرند، دوری کنید. حکیم ارد بزرگاز طبیعت می توان ، امید و شوق به زندگي را آموخت. حکیم ارد بزرگاگر پرواز را باور کنی ، پر و بال خواهی گرفت. حکیم ارد بزرگامید به بهروزی و رشد را از خویش دریغ نکنید. حکیم ارد بزرگامید و شوق به زندگي ، پشت دروازه شهر آدمهای تحقیر شده و غمگین نمی ایستد. حکیم ارد بزرگاگر ی را بسیار دوست دارید، پیوسته به او خاطرات شیرین، هدیه دهید. حکیم ارد بزرگ یادها و خاطرات شیرین، زنجیر نادیدنی میان آدمیان است که آنها را در کنار هم نگاه می دارد. حکیم ارد بزرگ زمان کیمیاست، آن را صرف پاسخ به دروغ پردازی آدمهای شیاد و مردم آزار نکنید. حکیم ارد بزرگ منبع: http://maniajoon. /

شعرزیبادرموردچناران

درخواست حذف اطلاعات

صبحدم آید نسیمی از گلستان چناران می برد جان را به همراهش به بستان چناران می دهد بوی هشتمین این شهر ما هست میقات الرضا این باغ رضوان چناران بوی مشک و بوی عنبر میرسد از هر طرف اینهمه باشد سراسر عطر ریحان چناران من نمی گویم چناران هست شهری بی بدیل می بری بهره ز عمرت در بهاران چناران تا که هستی زنده اندر شهر ما مسکن کنی گر ببینی غمزه ای از گلعذاران چناران مردم این شهر در مهمان نوازی اند این سخن باشد ز قول میهمانان چناران در همه اقصای عالم گشتم و پیدا نشد شیر مردان دلیری چون جوانان چناران این چناران معدن علم است و فضل است و ادب بس بزرگان درس خواندند در دبستان چناران ای چناران شاد باش و شاد زی اندر قرون با نظام الملک طوسی با بزرگان چناران میل رادکان زعهد سلجوف است ما را یادگار رو ببین آن یادگار عهد باستان چناران قند آن شیرین بود مانند شهد شکرین آبشار اخلمد باشد لویزان چناران این چن

سخنان بزرگان در مورد کتاب و مطالعه

درخواست حذف اطلاعات

به از کتاب، ی در زمانه یار تو نیست که هیچ یار،شب و روز در کنار تو نیست (ابراهیم صهبا) وبا آنان کتاب و میزان فرود آوردیم،تا مردم به انصاف بر خیزند(حدید۲۵) علم را باید با نوشتن ،به بند کشید (حضرت محمد ص ) * ی که با کتاب ها خود را آرامش دهدهیچ آرامشی را از دست ندهد(حضرت علی ع ) *بر تو باد از کتاب ها،فرا گرفتن آن چه در آن هاست (حضرت علی ع ) *کتاب غذای روح است (حضرت علی ع ) *طبیعت،یگانه کت است که کلیه صفحاتش پر معنی است (گوته) *خوشبخت ی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد:کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند (ویکتور هوگو) *کتاب،بوستان تزیینی است که گل های آن از بزرگان می روید،از بزرگان سخن می گوید و کلام زندگان را ترجمه می کند (حافظ) *برگ های کتاب،به منزله ی بال هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند (ولتر) *مطالعه یگانه طریق آشنایی و گفتگو با بزرگان است (

انتخاب زندگی شاهانه یا مرگ شاهانه!

درخواست حذف اطلاعات

نثر باستانی پاریزی،از جمله نثرهایی سلیس، روان و شیرینی ست که از خواندنش لذت می برم در کتاب نان جو و ... از قول مرحوم عصار آورده است: یکه زن دارد مثل سگ زندگي میکند و مثل شاه می میرد، و آن ی که زن ندارد، مثل شاه زندگي می کند و مثل سگ می میرد!منبع: http:// jkavi. /

تولد

درخواست حذف اطلاعات

15 مهر زا روز سهراب مبارک زندگي رسم خوشایندی است زندگي بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگي چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود زندگي جذبه دستی است که می چیند زندگي نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگي بعد درخت است به چشم ه زندگي تجربه شب پره در تاریکی است زندگي حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگي سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد زندگي دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگي شستن یک بشقاب است زندگي یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگي مجذور آینه است زندگي گل به توان ابدیت زندگي ضرب زمین در ضربان دل ما زندگي هندسه ساده و ی ان نفسهاست... زندگي تر شدن پی در پی زندگي آب تنی در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در یک قدمی است... سهراب سپهریمنبع: http://babaey95. /

سخنان بزرگان در مورد کتاب و مطالعه

درخواست حذف اطلاعات

به از کتاب، ی در زمانه یار تو نیست که هیچ یار،شب و روز در کنار تو نیست (ابراهیم صهبا) وبا آنان کتاب و میزان فرود آوردیم،تا مردم به انصاف بر خیزند(حدید۲۵) علم را باید با نوشتن ،به بند کشید (حضرت محمد ص ) * ی که با کتاب ها خود را آرامش دهدهیچ آرامشی را از دست ندهد(حضرت علی ع ) *بر تو باد از کتاب ها،فرا گرفتن آن چه در آن هاست (حضرت علی ع ) *کتاب غذای روح است (حضرت علی ع ) *طبیعت،یگانه کت است که کلیه صفحاتش پر معنی است (گوته) *خوشبخت ی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد:کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند (ویکتور هوگو) *کتاب،بوستان تزیینی است که گل های آن از بزرگان می روید،از بزرگان سخن می گوید و کلام زندگان را ترجمه می کند (حافظ) *برگ های کتاب،به منزله ی بال هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند (ولتر) *مطالعه یگانه طریق آشنایی و گفتگو با بزرگان است (

جملات زیبا و ناب از بزرگان

درخواست حذف اطلاعات

❃❃❃❃❃❃❃❃جملات زیبا و ناب از بزرگان ❃❃❃❃❃❃❃❃❃ ❃ ❃ زند پانتومیم است حرف دلت را به زبان بیاری باختی … ❃ ❃ سالوادور دالی ❃ ❃ ❃ ❃ ❃❃❃❃❃❃❃❃ جملات زیبا و ناب از بزرگان ❃❃❃❃❃❃❃❃ ❃ ❃ ❃ دخترکم هیچگاه هم آغوشی هایت را با عشق مقایسه نکن هیچ مردی در رختخواب نامهربان نیست…!! ❃ ❃ چارلی چاپلین ❃ ❃ ❃ ❃ ❃❃❃❃❃❃❃❃ جملات زیبا و ناب از بزرگان ❃❃❃❃❃❃❃❃ ❃ ❃ ❃ دقایقی در زند هست که دلت برای ی آنقدر تنگ میشود که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی ! ❃ ❃ گابریل گارسیا مارکز ❃ ❃ ❃ ❃ ❃❃❃❃❃❃❃❃ جملات زیبا و ناب از بزرگان ❃❃❃❃❃❃❃❃ ❃ ❃ ❃ ایـــن روزهــا هـوا خیلی غبـار آلـود است ، گـرگ را از سگ نمی توان تشخیـص داد ! هنگـامـی گـــرگ را می شنـــاسیـــم کــه دریــده شـده ایم…! ❃ ❃ آل پاچینو ❃ ❃ ❃ ❃ ❃❃❃❃❃❃❃❃ جملات زیبا و ناب از بزرگان ❃❃❃❃❃❃❃❃ ❃ ❃ ❃ گفتی که : می بوسم تو را گفتم تمنا می کنم گفتی که : گ

سخنان بزرگان در مورد کتاب و مطالعه

درخواست حذف اطلاعات

به از کتاب، ی در زمانه یار تو نیست که هیچ یار،شب و روز در کنار تو نیست (ابراهیم صهبا) وبا آنان کتاب و میزان فرود آوردیم،تا مردم به انصاف بر خیزند(حدید۲۵) علم را باید با نوشتن ،به بند کشید (حضرت محمد ص ) * ی که با کتاب ها خود را آرامش دهدهیچ آرامشی را از دست ندهد(حضرت علی ع ) *بر تو باد از کتاب ها،فرا گرفتن آن چه در آن هاست (حضرت علی ع ) *کتاب غذای روح است (حضرت علی ع ) *طبیعت،یگانه کت است که کلیه صفحاتش پر معنی است (گوته) *خوشبخت ی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد:کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند (ویکتور هوگو) *کتاب،بوستان تزیینی است که گل های آن از بزرگان می روید،از بزرگان سخن می گوید و کلام زندگان را ترجمه می کند (حافظ) *برگ های کتاب،به منزله ی بال هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند (ولتر) *مطالعه یگانه طریق آشنایی و گفتگو با بزرگان است (دکار

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

... اولین نین روستای ابر به نام حاج ابری و حاج شیر خان بودند ت وقت آن زمان از ایشان و خانواده شان میخواهد که در منطقه بسطام س ت یافته و زندگي کنن ولی اینان قبول نمی کنند و میگویند ما با این آب و هوای نمی توانیم زندگي کنیم چون در کوهستان بزرگ شده ایم ومی آیند به منطقه ی کوهستانی ابر درسال ۱۳۰۷از طرف ت برای دادن شناسنامه به روستا می آیند چون اهالی اطلاعاتی از خود نداشتن بعد فامیل ها براساس بزرگان ده به نام آنها داده شد اهالی طایفه ای زندگي می این دو طایفه شدیدا باهم مشکلاتی رو داشتن مثلا دختر پسراشون باهم ازدواج نمی مساجد هم نمی رفتن که بامرور زمان بالا رفتن سطح سواد این دو دستگی از بین رفت البته ناگفته نماند هنوز به طور کمرنگ بعضی جاها این اختلافات از طرف بزرگان دیده می شود به امید از بین رفتن و آبادانی ابر. روستای ابریکی از روستاهای شهرستان شاهرود در استان سمنان می باشد .این روستا در۳۵کیلو

سلام برتمام باوفایان عالم

درخواست حذف اطلاعات

معرفت درگرانیست به هر ندهندش پرطاووس قنشگ است وبه کر ندهندش تیکه برجای بزرگان نتوات زدبه گزاف م باب بزرگی همه اماده کنی ..

تشویق ..

درخواست حذف اطلاعات

درآموزشگاه به عنوان معاون پرورشی مشغول فعالیت هستم.یکی ازوظایف ماتشویق .. دانش آموزان به شرکت درمراسم .. جماعت ظهر وعصراست که درمدارس برگزار میشودمن دراین زمینه بخاطرحضورفع .. ر دانش آموزان طرحی به صورت مسابقه ای پیاده .. که این طرح به صورت ذیل میباشد: 1_ بر روی برگه a4رنگی وخط کشی شده احادیثی از بزرگان دین در رابطه با .. نوشته میشد که این برگه ها به صورت کارت های کوچکی درآورده و برش داده میشد از قبل به دانش آموزان اطلاع رسانی می .. هر .. در .. حضور پیدا کند از ما یک کارت دریافت میکند 2_دانش آموز باید این کارت ها را جمع آوری میکرد 3_ در پایان سه ماه هرفصل به تعداد دانش اموزانی که بیشترین کارت را دریافت نموده ،که نشان دهنده از شرکت فعال آنها در مراسم .. جماعت بوده هدایایی داده میشد نتایچ این طرح: یادگرفتن احادیث از بزرگان دین درمورد .. _ عدم خستگی ،بی حوصلگی ،دلسردی ،شور وشوق زیاد جهت شرکت