رسانه
رسانه

از ما بهترون :: جستجوکلاس درس زندگی

درخواست حذف اطلاعات

تو کشور ما یکی از اورگانهای که همیشه دستخوش تغییرات شده و همش خورده تو سرش آموزش و پرورش آ ش هم از تمام دنیا عقب موندیم . قبل انقلاب یعنی مثلا ده پنجاه ی ششم میگرفتن و حس پوز میدادن که سواد دارن اگه ی هم حالا شرایطش محیا بود درس می خوند و دیپلم میرفت که دیگه اون خیلی شانس داشت و از ما بهترون بودن و اصلا ی وضعی جلوشون دو لا راست میشدن اینقدر این درس و دیپلمشون قابل احترام بود که ی شهر می شناختنش اگه باز هم خیلی بابای پول داری داشتن و یکم هم شانس میرفتن و یا فرنگ درس می خوندن وقتی بر میگشتن انگار مدال طلای المپیک اوردن همه شهر برا خوش آمد جمع میشدن و ی روز پدر همه رو مهمون می کرد .منبع: http://matin061. /

سیرى در سیره مسوولین!

درخواست حذف اطلاعات

#یادداشت به لطفِ وجود شبکه هاى اجتماعى، خیلى از اتفاقات دیگر مثل سابق مخفى نمى ماند! از آن جمله سیره ى زندگى مسوولینى است که با اعتماد مردم به کرسى مى نشینند یا از سفره ى انقلاب ارتزاق مى کنند!نگاهى گذرا به صفحات اجتماعى آقازاده هاى(از ما بهترون) خیل کثیرى از مسولین، یک نکنه بسیار شگفت ان ز را در ذهن تداعى مى کند!آیا واقعا این ها آرمان ها و اه انقلاب بودند؟! تحصیلاتِ عالیه در کشورهاى اروپایى(بالاخص انگلستان)، ماشین هاى چند صدمیلیونى، لباس هاى چند میلیونى، مسافرت هاى غالبا خارجى، تفریحاتِ متفاوت، غذاها، رستوران ها، موبایل ها، کفش ها و زندگى هاى بى نهایت متفاوت از مردم! از همان مردمى که تا شب انتخابات عزیزان و ولى نعمت هاى پدران ایشان بوده اند و صبح انتخابات عوام و توده! همان هایى که تا شب انتخابات پشت تلفن "سرور گرامى هستند" و از فردا با "مشترک مورد نظر در دسترس نمى باشد" مواجه مى شوند!باید

سیرى در سیره مسوولین!

درخواست حذف اطلاعات

#یادداشت به لطفِ وجود شبکه هاى اجتماعى، خیلى از اتفاقات دیگر مثل سابق مخفى نمى ماند! از آن جمله سیره ى زندگى مسوولینى است که با اعتماد مردم به کرسى مى نشینند یا از سفره ى انقلاب ارتزاق مى کنند!نگاهى گذرا به صفحات اجتماعى آقازاده هاى(از ما بهترون) خیل کثیرى از مسولین، یک نکنه بسیار شگفت انگیز را در ذهن تداعى مى کند!آیا واقعا این ها آرمان ها و اه انقلاب بودند؟! تحصیلاتِ عالیه در کشورهاى اروپایى(بالاخص انگلستان)، ماشین هاى چند صدمیلیونى، لباس هاى چند میلیونى، مسافرت هاى غالبا خارجى، تفریحاتِ متفاوت، غذاها، رستوران ها، موبایل ها، کفش ها و زندگى هاى بى نهایت متفاوت از مردم! از همان مردمى که تا شب انتخابات عزیزان و ولى نعمت هاى پدران ایشان بوده اند و صبح انتخابات عوام و توده! همان هایى که تا شب انتخابات پشت تلفن "سرور گرامى هستند" و از فردا با "مشترک مورد نظر در دسترس نمى باشد" مواجه مى شوند!بای

ششصد و نود و شش

درخواست حذف اطلاعات

یکی از محاسن شبکه های اجتماعی مثل و اینستاگرام و غیره که امکان کامنت گذاری دارند این هستش که بصورت بارز و غیرقابل انکار یکی از بزرگترین عیوب ما ایرانی ها رو که باید به طور جدی فکری به حالش کرد رو عیان می کنه و اون چیزی نیست جز "عدم توانایی ما ایرانی ها در گفتمان " و " قضاوت دگماتیزم و و فناتیزم گاها افراطی " در قضاوت هامون . به نظرم ریشه ی اولی شاید در این باشه که اصولا ما ایرانی ها خودشیفته و رئیس مآب هستیم و توهم این رو داریم که حقیقت نزد ماست و بس . که آسمون باز شده و مای از ما بهترون رو انداخته پایین . دومی هم بالایی رو شامل میشه و هم اینکه فرهنگ قضاوت خصمانه و نامهربانانه چنان در ما نهادینه شده که خودمون رو آیه ی منزل آفرینش میدونیم و مدام در حال کالبد شکافی دیگران و غیبت هستیم .چنان که از خود غافلیم و با ذره بین و گاه تلسکوپ افتادیم به جان زندگی دیگران . مذهبی به جان غیرمذهبی غیرمذهب

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

علل ضعف آموزش ریاضی به محض اینکه کودک به مدرسه پا می گذارد با درسی به نام ریاضی آشنا می شود و معلم می گوید: «درس ریاضی را جدی بگیرید و برای فهمیدن آن احتیاج به تمرین بیشتری دارید». همین کلمه ی جدی بگیرید برای دانش آموز مشکل آفرین است، زیرا یادگرفته است که کارهای سخت را جدی بگیرد در نتیجه با ترس به مسائل آن نگاه کرده و ترس از این دارد که ممکن است ان را خوب یاد نگیرد و این امر مقدمه ای است برای دوری و حتی به وجودآمدن نفرت از درس ریاضی در ک ن انی که می خواهند در این عصر یعنی عصر حاکمیت علم فعالیت کنند، لازم است ایده های تازه را جذب، طرح های نو را درک و مسائل غیر سنتی را حل کنند. ریاضیات کلید مناسبی برای آمادگی جهت انجام این فعالیت هاست لذا علوم ریاضی تنها لازمه ی کار متخصصان آینده نیست، بلکه جزء لاینفک تعلیم و تربیت عموم مردم به شمار می رود از دیدگاه جورج پولیا: مهم ترین هدف آموزش ریاضی « شی