رسانه
رسانه

اشتباهی که پیش آمده :: جستجوآه... آمده ای

درخواست حذف اطلاعات

راه گم کرده و با رویی چو ماه آمده ای مگر ای شاهد گمراه به راه آمده ای باری این موی سپیدم نگر ای چشم سیاه گر بپرسیدن این بخت سیاه آمده ای کشته چاه غمت را نفسی هست هنوز حذر ای آینه در معرض آه آمده ای از در کاخ ستم تا به سر کوی وفا خاکپای تو شوم کاین همه راه آمده ای چه کنی با من و با کلبه درویشی من تو که مهمان سرا شاه آمده ای می تپد دل به برم با همه شیر دلی که چو آهوی حرم شیرنگاه آمده ایمنبع: http://taza. /

حواستان باشد در زندگی چه اشتباهاتی میکنید ...

درخواست حذف اطلاعات

اشتباه داریم تا اشتباه هر اشتباهي کردید اشکالی ندارداما عاشق آدم اشتباه نشویدیا شاید بهتر باشد بگویماشتباهي عاشق نشویدآن وقت است که دیگر هیچ چیز مثل سابق نمیشوددیگر فاصله میوفتد بین شما و همه ی دل هایی که برایتان می تپنددیگر مُهرِ تا اطلاع ثانوی عشق ممنوع میخورد روی دلتانتا برای همیشه یادتان بماند که اشتباهي عاشق نشوید !منبع: http://e-andonian. /

منتظرم خدایا....

درخواست حذف اطلاعات

همیشه همینجور بوده آدمای اشتباهي در کنار هم، اتفاقات اشتباهي در زمانهای غلط و تا همیشه همینجور هم میمونه امشب شب تولدمه خدایا تو حرف دلمو میدونی اما تا کی میخوای منتظر بمونی؟ بنظرت وقتش نشده خواسته قلبمو توی شب تولدم بهم بدی؟؟؟منبع: http://heartbroken67. /

پیرجماران

درخواست حذف اطلاعات

رحلت جانسوزآن پیرجماران آمده/مثل عاشورا عزایی بهر ایران آمده/تا رفت چشمان زمزمی ازاشک شد/سوگوارش هم ملائک یاکه یزدان آمده/درعزای حضرت او مثل م مملکت/برنگار پیروانش چشم گریان آمده/آنچه باشد یامی ازبر ایرانیان/بعدروح الله جان جانان آمده/راه او اینک برای ملت ما گوهراست/پیروی ازولایت شرط ایمان آمده/انقلابش بهر

واژها با لرزه بر لب آمده

درخواست حذف اطلاعات

رباعى- واژه ها شرمنده و با لرزه بر لب آمده خواهرى در اربعین بیتاب و پرتب آمده هر که شد مهمان تو،غم را نثارش کرده اى کربلا بس کن دگر ، اکنون که زینب آمده ع.نامدار(متین)

بعد ی ال بهار آمده می بینی که ؟

درخواست حذف اطلاعات

بعد یک سال بهار آمده، می بینی که؟ باز تکرار به بار آمده، می بینی که؟ سبزی سجده ی ما را به لبی سرخ فروخت عقل با عشق کنار آمده، می بینی که؟ آن که عمری به کمین بود، به دام افتاده چشم آهو به شکار آمده، می بینی که؟ حمد هم از لب سرخ تو شنیدن دارد گل سرخی به مزار آمده، می بینی که؟ غنچه ای مژده ی پژمردن خود را آورد بعد یک سال بهار آمده، می بینی که؟ شاعر : فاضل نظری

/ فریاد مردم در تشییع رفسنجانی: این همه لشکر آمده به عشق آمده

درخواست حذف اطلاعات

ت بهار: مردم انقل در مراسم تشییع آیتالله هاشمی رفسنجانی شعار «این همه لشکر آمده به عشق آمده» سر دادند. ادامه: / فریاد مردم در تشییع رفسنجانی: این همه لشکر آمده به عشق آمده

از انتقادات تند و صریح طلاب جوان تا زینت المجلسی مسئولان/ انقلاب: نگویید «آمده ب

درخواست حذف اطلاعات

یکی از دوستان درباره ی حوزه گفتند که «ما به حوزه آمده بودیم که این کار بشود، آمده بودیم که آن کار بشود»؛ من با این تعبیر مخالفم. نگویید «آمده بودیم»؛ بگویید «آمده ایم». «بودیم» یعنی چه ؟

وقت اسارت

درخواست حذف اطلاعات

برزینب وسجاد اوبنگرچه ح آمده/بعدازحسین وکربلاوقت اسارت آمده/ازکوفه تاشام بلابرنیزه رأس است/همراه زینب و ن نورولایت آمده/باخطبه های آتشین رسوانموده دشمنان/بهردفاع دین حق اوتاشهادت آمده/سخت است داغ کربلابعدش اسارت سختتر/بنگریزیدوخیزران بهرشقاوت آمده/یامهدی صاحب زمان آرامشی ده برحسین/برشیعیان روزفرج گنج سعادت آمده/

ماه ولایت

درخواست حذف اطلاعات

ذیحجه وعیدغدیرماه ولایت آمده/ازبهر مخلوق خدا لطف وسعادت آمده/ماهی که حج حاجیان تفسیروحدت میکند/برمسلمین و شیعیان شورو بشارت آمده/ازبرکت مولا علی این بندگی حاصل شود/ذیحجه در تقویم ما نور ت آمده/اندرولایت محوری عشق است وحسن عاقبت/باگوهرحب ولی گنج رضایت آمده/اینک بود سیدعلی هم و هم مقتدا/بهرظهور مهدوی باخیل امت آمده/

پیرجماران

درخواست حذف اطلاعات

رحلت جانسوزآن پیرجماران آمده/مثل عاشورا عزایی بهر ایران آمده/تا رفت چشمان زمزمی ازاشک شد/سوگوارش هم ملائک یاکه یزدان آمده/درعزای حضرت او مثل م مملکت/برنگار پیروانش چشم گریان آمده/آنچه باشد یامی ازبر ایرانیان/بعدروح الله جان جانان آمده/راه او اینک برای ملت ما گوهراست/پیروی ازولایت شرط ایمان آمده/انقلابش بهرمهدی رهگشای برظهور/ ما آن امیدهرمسلمان آمده/

جانباز کربلا

درخواست حذف اطلاعات

جانباز دشت کربلامیلاد عباس آمده/عیدی دهد برما خدا میلاد عباس آمده/حیدرببوسد دست او درروز میلادش نگر/باعشق او گیرم ولا میلاد عباس آمده/بنگرحسین وزینبش خوشحال اندرمقدمش/عالم زاو گیرد صفا میلاد عباس آمده/گنج بصیرت دائما ازاو به شیعه میرسد/نامش شده دارالشفا میلاد عباس آمده/لبخند شادی میزند مهدی برای این عمو/معنا کند درس

میلادزینب

درخواست حذف اطلاعات

مژده دهیدای شیعیان میلادزینب آمده/خندد مومنان میلادزینب آمده/لبخندپیغمبرنگرزهرای اوهم شادمان/ایزدشودلطفش عیان میلادزینب آمده/اندربغل گیردحسین این خواهردردانه را/شدمجتبی خنده کنان میلادزینب آمده/پیغام عاشورائیان ازاورسیده برجهان/لطف خداشدبیکران میلادزینب آمده/ توسل میکندبر مظلومه اش/تبریک برصاحب زمان میلادزینب آمده/

مکتوب

درخواست حذف اطلاعات

از ماضی مطلقاً بعید آمده ایمبا قلب لبا لَب از امید آمده ایمدر دفتر کائنات مکتوب شدهما هر دو برای هم، پدید آمده ایمزهرا موسی پور

ماندگار

درخواست حذف اطلاعات

#ماندگارآمده بودم بی خبر آزادآمده بود بگذرم .....آمدیآرام آرم از کناره های زندگیچون ماهی خواب هایم شدیچون سقوط کرده تو شدمچون بی خویشتنم کردی کجا می رود دیگر این تن رها شده در آغوش رهگذر تنت؟آمده بودم بی خبر آزادآمده بود که فقط بگذرم .....#حجت_فرهنگدوست اردیبهشت96

شعر به سراغ من آمده

درخواست حذف اطلاعات

شعر به سراغ من آمده اما من بلد نیستم که شعر بگویم راستش. اما دلم خواست حالِ شعر را می دانم که اگر ترتیب کلمات را به هم بزنم نمی شود که شعر.اما من دلم شعر می خواهد. این که شعر به سراغ من آمده نشانه خیلی خوبی است.

جانباز کربلا

درخواست حذف اطلاعات

جانباز دشت کربلامیلاد عباس آمده/عیدی دهد برما خدا میلاد عباس آمده/حیدرببوسد دست او درروز میلادش نگر/باعشق او گیرم ولا میلاد عباس آمده/بنگرحسین وزینبش خوشحال اندرمقدمش/عالم زاو گیرد صفا میلاد عباس آمده/گنج بصیرت دائما ازاو به شیعه میرسد/نامش شده دارالشفا میلاد عباس آمده/لبخند شادی میزند مهدی برای این عمو/معنا کند درس وفا میلادعباس آمده/

void main (void) 61

درخواست حذف اطلاعات

من خودم را به ی تحمیل نمی کنم من می دانم که چیزی جز اشتباه ِ ... نیستم کلا اشتباهي هستم ، اشتباه است که هستم ، اشتباهي آمده ام ، اگر دست خودم بود نبودم شرمنده ام ... به خاطر بودنم ... از انی که می بینندم ... انی که مجبور به تحمل بودن من هستند چکار کنم ... خداست دیگر ... پرنده های زیبا می آفریند ... الاغ هم می آفریند ... منبع: http://line-1. /

غزل

درخواست حذف اطلاعات

شنیده ای که سر و پای خسته ام پی عشق......چقدر بی تو ش .. ت و به زیر آمده امچه نغمه های غریبی که در دل از نی صبر......رسید تا تن دردم، نفیر آمده ام.ببین که یوسف شعرم به چاه دل نرسید......اگرچه بر تن هر قطره ام نشانه ی توست نگو که ماه حریرت بریده از شب وصل......دلی میان کمانم که تیر آمده ام.درون .. ی سرخم خزان قصه ی تو است......به خون سرد رسیدم به آشیانه ی قلببهار عمر گرفتی که در سیاحت طبع. . ....به هر بهانه شکفتی کویر آمده ام.گذشت شرح دل آشوب لحظه های نبود......که بود با تو در آرامشم قیام کبودش .. ت خلوتم از شور هر ترانه و آه......به وقت خواندنت از جان چه دیر آمده ام.رسیده ام به .. ای بودن از دل بند... ...چنین به دست تو افتاده در زمانه ی عشقببین که بر تن هر لحظه ام ستایش تو است......به یک اشاره ی چشمت اسیر آمده ام.- بچگیام -.#فاطمه_خجسته #غزل_دوری . telegram.me/fateme_khojasteh .منبع: http:

اى اهل حرم! میر و علمدار نیامد...

درخواست حذف اطلاعات

وعده ای داده ای و راهی دریا شده ای / خوش به حال لب اصغر که تو سقا شده‏اى آب از هیبت عباسى تو مى‏لرزد / بى عصا آمده‏اى حضرت موسى شده‏اى به سجود آمده‏اى یا که عمودت زده‏اند / یا خج زده‏اى وه که چه زیبا شده‏اى یا اخا گفتى و ناگه کمرم درد گرفت / کمر خم شده را غرق تماشا شده‏اى منم و داغ تو و این کمر بش ته/ تویى و ضربه‏اى و فرق ز هم وا شده‏اى سعى بسیار مکن تا که ز جا برخیزى / اندکی فکر خودت باش ببین تا شده‏اى مانده‏ام با تن پاشیده‏ات آ چه کنم؟ / اى علمدار حرم مثل معما شده‏اى مادرت آمده یا مادر من آمده است؟ / با چنین حال به پاى چه ى پا شده‏اى؟ تو و آن قد رشیدى که پر از طوبى بود / در شگفتم که در این قبر چرا جا شده‏اىمنبع: http://abrokh. /

عشق تو

درخواست حذف اطلاعات

هنوز هم عجب حالی دارم وقتی این اهنگو گوش میکنم آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم ور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم آمده ام چو عقل و جان از همه دیده ها نهان تا سوی جان و دیدگان مشعله ی نظر برم آمده ام که رهزنم بر سر گنج شه زنم آمده ام که زر برم زر نبرم خبر برم گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن گر ز سرم کله برد من ز میان کمر برم اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم آنک ز زخم تیر او کوه شکاف می کند پيش گشاد تیر او وای اگر سپر برم گفتم آفتاب را گر ببری تو تاب خود تاب تو را چو تب کند گفت بلی اگر برم آنک ز تاب روی او نور صفا به دل کشد و آنک ز جوی حسن او آب سوی جگر برم در هوس خیال او همچو خیال گشته ام وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم این غزلم جواب آن باده که داشت پيش من گفت بخور نمی خوری پيش ی دگر برم منبع: http://shamgahbanoo. /

روزخدا

درخواست حذف اطلاعات

روز خدا میرسد موسم شور آمده/ بهر وطن مومنین روز حضور آمده/چشم جهانی کنون دوخته شد سوی ما/عزت ایرانیان شورو شعور آمده/ذکرلب هر ی مرگ به دشمن بود/برهمه سختی نگروقت عبورآمده/راه شهیدان ما راه وخداست/سوی وطن ی از ره دور آمده/داده بصیرت کنون حضرت سید علی/در مه بهمن نگرجشن و سرور آمده/نهضت بیدارما راه ولایت رود/چون برآن مهدی و روز ظهور آمده/

عشق تو

درخواست حذف اطلاعات

هنوز هم عجب حالی دارم وقتی این اهنگو گوش میکنم آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم ور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم آمده ام چو عقل و جان از همه دیده ها نهان تا سوی جان و دیدگان مشعله ی نظر برم آمده ام که رهزنم بر سر گنج شه زنم آمده ام که زر برم زر نبرم خبر برم گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن گر ز سرم کله برد من ز میان کمر برم اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم آنک ز زخم تیر او کوه شکاف می کند پيش گشاد تیر او وای اگر سپر برم گفتم آفتاب را گر ببری تو تاب خود تاب تو را چو تب کند گفت بلی اگر برم آنک ز تاب روی او نور صفا به دل کشد و آنک ز جوی حسن او آب سوی جگر برم در هوس خیال او همچو خیال گشته ام وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم این غزلم جواب آن باده که داشت پيش من گفت بخور نمی خوری پيش ی دگر برم منبع: http://shamgahbanoo. /

اى اهل حرم! میر و علمدار نیامد...

درخواست حذف اطلاعات

وعده ای داده ای و راهی دریا شده ای / خوش به حال لب اصغر که تو سقا شده‏اى آب از هیبت عباسى تو مى‏لرزد / بى عصا آمده‏اى حضرت موسى شده‏اى به سجود آمده‏اى یا که عمودت زده‏اند / یا خج زده‏اى وه که چه زیبا شده‏اى یا اخا گفتى و ناگه کمرم درد گرفت / کمر خم شده را غرق تماشا شده‏اى منم و داغ تو و این کمر بش ته/ تویى و ضربه‏اى و فرق ز هم وا شده‏اى سعى بسیار مکن تا که ز جا برخیزى / اندکی فکر خودت باش ببین تا شده‏اى مانده‏ام با تن پاشیده‏ات آ چه کنم؟ / اى علمدار حرم مثل معما شده‏اى مادرت آمده یا مادر من آمده است؟ / با چنین حال به پاى چه ى پا شده‏اى؟ تو و آن قد رشیدى که پر از طوبى بود / در شگفتم که در این قبر چرا جا شده‏اىمنبع: http://abrokh. /

قرار گرفتن های گوناگون در داوری فجر اشتباه شورای سیاستگذاری بود

درخواست حذف اطلاعات

کمال تبریزی گفت: امسال جشنواره چون سبدی شده بود که ها از هر دری آمده بودند؛ دو مستند، یک تجربی، یک انیمیشن و سه اول داشتیم که همه باید در یک موقعیت قضاوت می شدند، این اشتباهي بود که شورای سیاست گذاری کرد.

اعیاد شعبانیه

درخواست حذف اطلاعات

اعیاد سوم و چهارم و پنجم ماه شعبان صلوات مژده ایدل ماه شعبان آمده چهچه زن بلبل به بستان آمده طوطی و طاووس و هدهد با هما کبک با قمری غزلخوان آمده ادامه مطلب

جوان و جنگ نرم

درخواست حذف اطلاعات

باتفنگش نتوانسته شکارم درفته با مطرب واینترنت وسازآمده استناوگانش نتوانسته مهارم درفته با لُعبتک؟ چشم نواز آمده استبمب وموشک نتوانسته بترسانندم و تویتر شایعه ساز آمده استشیمیایی زد ومن باز عقب ننشستمبا کراک و تاخت و تاز آمده استچون لگن شد اثر ناو هواپیمابرپخش مه زمه واره به ناز آمده استبس که از نغمه قرآن و دعا می ترسدبا و عربده و تپ تپ جاز آمده استفتنه هایش به بصیرت همه خنثی رفته با ساحر و با شعبده بازآمده استایسم ها شرقی وغربی همه رسوا گشتندفرقه پردازی وعرفان مجازآمده استمن جوانم چوعلی اکبری الگوی من استمشق و تدبیرم از او روح نواز آمده استگر بحقیم، ازانبوه عدوباکی نیستمرگ خونین وسعادت به ترازآمده استمن به یک ضربه کنم، چاره ی مکر دشمنمبطل منکر و اء آمده استدشمنی کو به دوصدحیله ز در بیرون شدگرکه غفلت کنی از پنجره باز آمده استجز دو روزی دگر از ت او باقی نیستاستقامت کنی آن محرم راز آمده استبی

ولادت سید الساجدین علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات

ولادت سید الساجدین ع صلوات مژده یاران گل به بستان آمده طوطی و هدهد غزلخوان آمده نرگس و نسرین و یاس و نسترن لاله و ریحان امان آمده ادامه مطلب

نمیدونم عنوانشو چی بذارم. خودتون فکر کنید

درخواست حذف اطلاعات

هر کدام از ما آدمها در یک برهه ای از زندگیمون درگیر آدمهای اشتباهي شدیم... ن نا

طرحی برای آسف مسیرها با مواد سلو ی به دست آمده از کاغذ تو

درخواست حذف اطلاعات

طرح جدیدی در هلند برای آسف مسیرهای دوچرخه‌سواری با مواد بازیافتی به‌دست‌آمده از کاغذهای استفاده‌شده‌ی تو به اجرا در آمده است.

طارمی: از اول آمده بودیم که گل نخوریم

درخواست حذف اطلاعات

مهاجم تیم ملی کشورمان گفت که تیم ایران آمده بود که گلی از ازب تان دریافت نکند.

| استقبال ویژه خبرنگاران از | رئیس جمهور: دوباره آمده ام برای ایران

درخواست حذف اطلاعات

حجت ال و المسلمین ، رییس جمهور بعد از ثبت نام برای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران گفت: به ملت ایران اعلام می کنم همه ما باید دوباره بیاییم. من امروز دوباره برای ایران و آمده ام. برای بیشتر در این سرزمین وامنیت گسترده تر در ایران آمده‎ام، آمده‎ام برای پيشرفت بیشتر.

راه اشتباهی که نوه مصدق در پیش گرفت

درخواست حذف اطلاعات

در یکی دیگر از اسناد لانه جاسوسی نظر یکی از کارکنان سفارت درباره ارتباطات هدایت الله متین دفتری اینگونه آمده است: «متین دفتری و همسرش می خواهند رابطه خود را با کارمندان سفارت حفظ کنند.

نماد @ از کجا آمده است؟

درخواست حذف اطلاعات

شاید برای شما جالب باشد بدانید که علامت "ات ساین" چگونه به وجود آمده است.

جوان و جنگ نرم

درخواست حذف اطلاعات

باتفنگش نتوانسته شکارم درفته با مطرب واینترنت وسازآمده استناوگانش نتوانسته مهارم درفته با لُعبتک؟ چشم نواز آمده استبمب وموشک نتوانسته بترسانندم و تویتر شایعه ساز آمده استشیمیایی زد ومن باز عقب ننشستمبا کراک و تاخت و تاز آمده استچون لگن شد اثر ناو هواپیمابرپخش مه زمه واره به ناز آمده استبس که از نغمه قرآن و دعا می ترسدبا و عربده و تپ تپ جاز آمده استفتنه هایش به بصیرت همه خنثی رفته با ساحر و با شعبده بازآمده استایسم ها شرقی وغربی همه رسوا گشتندفرقه پردازی وعرفان مجازآمده استمن جوانم چوعلی اکبری الگوی من استمشق و تدبیرم از او روح نواز آمده استگر بحقیم، ازانبوه عدوباکی نیستمرگ خونین وسعادت به ترازآمده استمن به یک ضربه کنم، چاره ی مکر دشمنمبطل منکر و اء آمده استدشمنی کو به دوصدحیله ز در بیرون شدگرکه غفلت کنی از پنجره باز آمده استجز دو روزی دگر از ت او باقی نیستاستقامت کنی آن محرم راز آمده استبی

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

امروز عشقمو دیدم؛ دیروز پشت تلفن انقدر گریه که امروز دیگه فقط برا من بود ... صبح فکر نمی وقت داشته باشه، وقتی دیدم زنگ زد که بیام، (طبق قرار دیروز)، خیلی خوشحال شدم. زودی آماده شدم، تا اونجا راهی نبود، نمی دونم چجوری خودمو رسوندم اونجا، تو راه لایی می کشیدم بیا و ببین ! اصلا بعضی وقتا از خودم تعجب می کنم ! خدارو شکر ترافیک نبود زود رسیدم. خیلی دوسش دارم. وقتی می بینم ناراحته، همه ی غم دنیا میشینه رو دلم. دوست دارم هرجوری هست بهش کمک کنم. احساس می کنم تنها ی که تو دنیا دلم می خواد تمام احساسی که دارمو براش هزینه کنم فقط اونه. کاش بتونم موفق بشم. اونم همینطور. من تو آزمونم. اون تو کارش. وقتی چ و غمگین میبینم بغضم میگیره، دلم می خواد یه روزی ببینمش که دیگه هیچوقت پشت نگاه مهربونش اندوه نباشه ... دقیقا یه ماه تا آزمون مونده. خدایا کمکم کن. کمکمون کن ... پ ن: بهم گفت چادر بهت میاد. بهش گفتم، چ