رسانه
رسانه

اقتدار ملی :: جستجوحفظ و تقویت اقتدار اقتصادی از نگاه (ره) و ی

درخواست حذف اطلاعات

اقتدار اقتصادی یکی از عوامل و به‏‎گونه‏‎ای از مهم‏‎ترین عوامل اقتدار ملي است. در واقع اقتصاد یکی از مهم‏‎ترین مولفه‏‎های قدرت است چرا که امروزه تهدیدات اقتصادی یکی از شکننده‏‎ترین تهدیدات تلقی می‏‎شود. محور اصلی توطئه‏‎های و کارشکنی‏‎های دشمنان درماه‏‎های اخیر و آینده تلاش برای تحت فشار قراردادن و به تبع آن، به زانو درآوردن نظام ی در زمینه اقتصادی است. امروز عرصه و سنگر مقابله دشمنان عرصه اقتصادی است و از‏‎این‏‎روست که ی به ضرورت حرکت جهادی و حماسی در این عرصه تأکید دارند. از سوی دیگر یکی از اه مهم اقتصاد ی دستی به عزت و اقتدار اقتصادی است. عزت و اقتدار اقتصادی از یک سو به مفهوم افزایش عزت و اقتدار بین المللی و کاهش وابست (و نه کاهش روابط اقتصادی و تجاری) به دنیای خارج و از سوی دیگر به مفهوم رشد توسعه و شکوفایی اقتصادی است.استحکام اقتصاد داخل در مقابل اقتصاد بین المللی یکی از ارکان اقتدار

اقتدار مردانه؛ آن هم در کربلا

درخواست حذف اطلاعات

اقتدار مردانه؛ آن هم در کربلا اقتدار مرد مسئله ای است که در فرهنگ خانواده از جایگاه والایی برخوردار است. اقتدار مرد، او را در چشم خانواده عزیز می کند و در شه فرزندان بزرگ. لازم است، مرد برای ایفای نقش خود در خانواده مقتدر باشد. چنین نیست که مرد با ذلیل خود بتواند جایگاه شایسته ای در زند داشته باشد، بلکه آنچه موجب حفظ آبرو و موقعیت مرد در خانواده و جامعه می شود، اقتدار است؛ اقتداری دمندانه، نه قلدری ستمگرانه. الرِّجال قَوَّام ونَ عَلَى النِّساءِ؛ مردان س رست و قائم بر امور معاش ن اندمنبع: http://nikankashan. /

اقتدار مردانه؛ آن هم در کربلا

درخواست حذف اطلاعات

اقتدار مردانه؛ آن هم در کربلا اقتدار مرد مسئله ای است که در فرهنگ خانواده از جایگاه والایی برخوردار است. اقتدار مرد، او را در چشم خانواده عزیز می کند و در شه فرزندان بزرگ. لازم است، مرد برای ایفای نقش خود در خانواده مقتدر باشد. چنین نیست که مرد با ذلیل خود بتواند جایگاه شایسته ای در زندگی داشته باشد، بلکه آنچه موجب حفظ آبرو و موقعیت مرد در خانواده و جامعه می شود، اقتدار است؛ اقتداری دمندانه، نه قلدری ستمگرانه. الرِّجال قَوَّام ونَ عَلَى النِّساءِ؛ مردان س رست و قائم بر امور معاش ن اندمنبع: http://nikankashan. /

دشمن خوب می داند امنیت و اقتدار ایران از کجاست!

درخواست حذف اطلاعات

به هارت و هورت و شعار دادن های آقایان نیست، دشمن بخوبی می داند امنیت، اقتدار و عزت ایران در منطقه توسط چه انی بوجود آمده است! ع روی مجله در دست سفیر عربستان در منبع: http://chmd. /

تیم بسکتبال متوسطه اول دورود با اقتدار قهرمان استان شد

درخواست حذف اطلاعات

تیم بسکتبال متوسطه اول دورود با اقتدار قهرمان استان شد.این مسابقات با حضور 8 تیم از سراسر شهرستان های استان به میزبانی م آباد برگزار گردید . که تیم دانش آموزی متوسطه اول شهرستان دورود با مربی گری آقایان مهدی پور و رئوف پور رحمتی با اقتدار کامل به قرمانی رسید و جواز شرکت در مسابقات کشور ی را ب کرد . اعضاء تیم عبارتند از : پارسا پاپی ،سبحان ایمانی ،احسان آسترکی ،بهزاد کولیوند،آرمین پولادوند ،سعید ی،محسن خسروی،محمد مهدی امیدی ، حسین مهدی پور ، رضا ،امی حسین یاراحمدی زاده ،مهدی حیدری ،مسعود نصرتی ، منبع: http://sportdorudmedu. /

gesture_9

درخواست حذف اطلاعات

تصویر ذیل فرد را در ح اقتدار توام با احترام نشان می دهد گارد دستهای در هم فقل شده که البته در سطح پایین قراردارد نشان از یک نوع دفاع می باشد که به دلیل تمایل بدن به جلو حس احترام را میرساند و با توجه به تکیه گاه شدن میز برای فرد نشان تسلط و اقتدار او میباشد ضمنا چهره خندان فرد حاکی از رضایت او نیز دارد . منبع: http://rashidisabet. /

اقتدار در تربیت

درخواست حذف اطلاعات

یکی از عوامل مهم اجرای دستور توسط کودک اقتدار والدین است . اگر می گویید نه بر سر حرف خود بمانید . برای تربیت کودک مراقب کلام خود باشید. باید حرفی را بزنیم که بتوانیم به آن عمل کنیم . پس اگر به کودک می گوییم باید فلان کار را انجام دهی باید انجام دهد و ما نیز باید بر سر حرف مان باشیم . وقتی به او می گوییم اگر کارت را انجام ندهی فلان کار را می کنم در صورتی که کودک دستور را انجام نداد باید به وعده ی خود عمل کنید. برای اینکه کودک به فرمان شما عمل کند راه آن دستور مقتدرانه است .منبع: http://cl avalyhaa. /

اقتدار در تربیت

درخواست حذف اطلاعات

یکی از عوامل مهم اجرای دستور توسط کودک اقتدار والدین است . اگر می گویید نه بر سر حرف خود بمانید . برای تربیت کودک مراقب کلام خود باشید. باید حرفی را بزنیم که بتوانیم به آن عمل کنیم . پس اگر به کودک می گوییم باید فلان کار را انجام دهی باید انجام دهد و ما نیز باید بر سر حرف مان باشیم . وقتی به او می گوییم اگر کارت را انجام ندهی فلان کار را می کنم در صورتی که کودک دستور را انجام نداد باید به وعده ی خود عمل کنید. برای اینکه کودک به فرمان شما عمل کند راه آن دستور مقتدرانه است .منبع: http://cl avalyhaa. /

سوال درباره اقتدار عیسی

درخواست حذف اطلاعات

آن گاه عیسی وارد معبد شد و به تعلیم مردم پرداخت.در این هنگام، سران کاهنان و مشایخ قوم نزد او آمدند و گفتند:" به چه اجازه ای این کارها را میکنی؟ چه ی این اقتدار را به تو داده است؟" عیسی در پاسخ گفت:" من نیز از شما پرسشی دارم. اگر پاسخ گفتید، من نیز به شما میگویم با چه اقتداری این کارها را می کنم. تعمید یحیی از کجا بود؟از آسمان یا از انسان؟" آنها بین خود بحث د و گفتند:" اگر بگوییم از آسمان بود، به ما خواهد گفت، پس چرا به او ایمان نیاوردید؟و اگر بگوییم از انسان بود، از مردم بیم داریم، زیرا همه یحیی را می دانند." پس به عیسی پاسخ دادند:"نمی دانیم" عیسی گفت:"من نیز به شما نمی گویم با چه اقتداری این کارها را می کنم." متی باب 21 آیات 27-23منبع: http://rastgarimasih. /

تیم تنیس روی میز دختران مقطع ابت با اقتدار قهرمان استان شد

درخواست حذف اطلاعات

مسابقات تنیس روی میز مقطع ابت دختران آموزشگاههای استان در شهرستان م آباد برگزار گردید که در این مسابقات تیم شهرستان دورد با اقتدار کامل به مقام قهرمانی رسید . نفرات برتر انفرادی:خانمها پونه مدل (مقام اول) - ثنا ایمانی (مقام سوم) وهلیا حجازی (پنجم) شدند. بازیکنان تیم : از راست هلیا حجازی- پونه مدل - ثنا ایمانی - فاطیما بهلولی و مربیان خانم ها کیانپور و مریم احمدی.منبع: http://sportdorudmedu. /

باندهای خشونت طلب

درخواست حذف اطلاعات

اعضای این گروه جرم را به عنوان یک شیوه زند پذیرفته و حتی خود را جدای از جامعه می پندارند و نسبت به هم و نسبت به گروه از صمیمیت خاصی برخوردارند. روابط بین اعضا براساس اعتماد متقابل شکل می رد، سلسله مراتب خاصی بر اعضا حاکم است، روش کار آنها نیز به صورت محرمانه و رازداری م یباشد، هر یک از اعضا در داخل گروه دارای شرح وظایفی می باشد و در نهایت جرائم را توأم با خشونت انجام می دهند. رئیس باند که خود را برتر از دیگران می داند به شکلی افراطی تسلط و اقتدار خود را به دیگران اثبات می کند و از آنان نیز تبعیت کورکورانه می خواهد، قدرت بدنی و خشونت وی ضامن اقتدار او است و از این رو در به کار ری این دو خصلت هرگز کوتاهی نمی کند( حسین زاده ، لمپنیسم ، تعدیدی قابل تامل بر امنیت ، 1386).منبع: http://yaskhashm. /

عزت و اقتدار علوی

درخواست حذف اطلاعات

(امروز 95/2/1): « رم فلان تِ فاسدِ وابسته توخالیِ پوک با پول و دلار نفتی در فلان بیانیه، حزب الله را محکوم کند؛ به درک! چه اهمیتی دارد! حزب الله و جوانان آن مثل خورشید می درخشند و مایه افتخار دنیای هستند.» قابل توجه تمردان! غیرت و اقتدار علوی را از این بزرگوار بیاموزید.منبع: http://najjwa. /

مایه آرامش و اقتدار کشور هستند

درخواست حذف اطلاعات

مسؤول کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح: مایه آرامش و اقتدار کشور هستند مسؤول کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: حضور باشکوه مردم در مراسم بدرقه پیکر ی گمنام، نشانه حس ایثار و وفاداری ملت ایران و مایه اقتدار و آرامش کشور است.منبع: http://kiasar-city. /

قدرت آتش ویرانگر نیروهای مسلح ایران ....

درخواست حذف اطلاعات

با فرض براینکه رژیم صهیونیستی یک روز بخواهد اقدام نظامی انجام دهد؛ موشک های ایرانی اثری از ای مهم سرزمین های ی باقی نخواهند. نیروهای مسلح ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب ی اقتدار و ولایتپذیری خود را در نبرد با صدامیان نشان دادند. نیروهای مسلح ایران در جنگ با رژیم بعث در عمليات های مختلف اقتدار خود را به دشمن نشان دادند. پس از پایان جنگ تحمیلی نیز و پاسداران و نیروهای مردمی با تمام توان قدرت دفاعی خود را افزایش دادند تا در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کنند. منبع: http://has1390. /

قدرت و اقتدار پسر خدا

درخواست حذف اطلاعات

قدرت و اقتدار پسر خدا ۱۹پاسخ عیسی چنین بود: «آمین، آمین، به شما می گویم که پسر از خود کاری نمی تواند کرد مگر کارهایی که می بیند پدرش انجام می دهد؛ زیرا هر چه پدر می کند، پسر نیز می کند.۲۰زیرا پدر، پسر را دوست می دارد و هر آنچه می کند به او می نمایاند و کارهای بزرگتر از این نیز به او خواهد نمایاند تا به شگفت آیید.۲۱زیرا همانگونه که پدر مردگان را برمی خیزاند و به آنها حیات می بخشد، پسر نیز به هر که بخواهد، حیات می بخشد.۲۲و پدر بر ی داوری نمی کند، بلکه تمام کارِ داوری را به پسر س است.۲۳تا همه پسر را حرمت گذارند، همانگونه که پدر را حرمت می نهند. زیرا ی که پسر را حرمت نمی گذارد، به پدری که او را فرستاده است نیز حرمت ننهاده است.۲۴آمین، آمین، به شما می گویم، هر که کلام مرا به گوش رد و به فرستندۀ من ایمان آورد، حیات جاویدان دارد و به داوری نمی آید، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است.۲۵آمین، آمین، ب

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

نویسنده: جعفر کوشکی بررسی مؤلفه های اقتدار اقتصادی و تحلیل وضعیت ایران از مهم ترین مسائلی که نه تنها در عرصه ی بین المللی، بلکه در خودباوری و اعتماد به نفس هر ملتی بسیار حائز اهمیت است، موضوع اقتدار یا ضعف آن کشور است که این عامل در نحوه ی چینش و پیشبرد اه کشورها، در ارتباط با سایر ملل، بسیار اهمیت دارد. هرچه کشور دارای مؤلفه های قدرت بیشتری باشد، در مسائل چالشی و مورد اختلاف با سایر کشورها دارای قدرت چانه زنی بالاتری خواهد بود. یکی از مهم ترین مؤلفه های اقتدار هر کشوری، اقتدار اقتصادی است. اقتصاد به سبب عوامل متعددی، از جمله ارتباط تنگاتنگ با سیاست و اث ذیری از آن و اثرگذاری بر آن و همچنین اثر مستقیم بر معیشت مردم، که جزء نیازهای اولیه محسوب می گردد، همواره نقش بسزایی را در مناسبات جهانی ایفاء کرده و از این جهت است که هرگاه کشورهای غربی، به دلیل قدرت اقتصادی بالا، بخواهند بر کشوری سلطه پی

دوشنبه سرتیپ پوردستان:اقتدار نیروی زمینی کمر دشمن را ش ت

درخواست حذف اطلاعات

جانشین فرمانده کل با اشاره به برخی دستاوردهای نیروی زمینی گفت: اقتدار نیروی زمینی کمر دشمن را ش ت. جانشین فرمانده کل با اشاره به برخی دستاوردهای نیروی زمینی گفت: اقتدار نیروی زمینی کمر دشمن را ش ت. سرتیپ احمدرضا پوردستان فرمانده پیشین نیروی زمینی و جانشین فرمانده کل صبح امروز در مراسم تودیع خود، با بیان اینکه نیروی زمینی اولین نیرویی است که در برابر دشمن بعثی و و ضدانقلاب وارد شد، گفت: در در ری های کردستان نیروی زمینی دو هزار شهید تقدیم می کند و این گویای عمق رشادت و فداکاری نیروی زمینی بود. وی افزود: اقتدار نیروی زمینی باعث شد کمر دشمن بشکند. یکی از قرارگاه های در ر در جنگ قرارگاه جنوب بود. رشادت همین فرمانده( حیدری) باعث شد دشمن و منافق ناکام بماند. بارها با ایشان بر روی موتورسیکلت در برابر رژیم بعثی می جن دیم. جانشین فرمانده کل یادآور شد: امروز با چهره جدیدی از تهدید روبرو هستیم؛ نیرو

پروژه ای که جان کری لو داد!

درخواست حذف اطلاعات

باید در مقابل جریان هایی که خود را متحد امریکا در داخل معرفی کرده یا آنکه مواضع حمایتی از منافع غرب را دنبال می کنند هوشیار بود با اقتدار از قطب بندی اجتماعی روی موضوعاتی که با منافع ملي گره می خورد، جلوگیری کردو...منبع: http://rezababaiy. /

جنگ افروزی و کشتار بیولوژیک چگونه مانع اقتدار مسلمانان شده است؟

درخواست حذف اطلاعات

جنگ افروزی و کشتار بیولوژیک چگونه مانع اقتدار مسلمانان شده است؟ کشتار بیولوژیک (بیوتروریسم) چیست؟ جنگ افروزی چگونه سبب ویرانی بلاد ی شده است؟ سست عقیده ی مسلمانان از طریق بیوتروریسم به چه شکل است؟ وظیفه ی ژن vmat2 در بروز اعتقادات و معنویات در انسان ها چگونه است؟ هدف پروژه ی مخوف funvax یا وا ن علیه بنیادگرایی ایمانی چیست؟ جواب این سوالات را در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت و در صفحات 121 تا 125 این کتاب مطالعه بفرمایید. آنچه در فصل 3 این کتاب به طور کامل می خوانید: در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت به مهم ترین خطرات و تهدیدات نوینی که مسلمانان با آن روبه رو هستند، پرداخته شده است. خطراتی که سبب شده تا مسلمانان از راه ی به اقتدار جهانی و خوشبختی باز بمانند و همواره در مشقت به سر ببرند. منبع: http://islsc. /

جنگ افروزی و کشتار بیولوژیک چگونه مانع اقتدار مسلمانان شده است؟

درخواست حذف اطلاعات

جنگ افروزی و کشتار بیولوژیک چگونه مانع اقتدار مسلمانان شده است؟ کشتار بیولوژیک (بیوتروریسم) چیست؟ جنگ افروزی چگونه سبب ویرانی بلاد ی شده است؟ سست عقیده ی مسلمانان از طریق بیوتروریسم به چه شکل است؟ وظیفه ی ژن vmat2 در بروز اعتقادات و معنویات در انسان ها چگونه است؟ هدف پروژه ی مخوف funvax یا وا ن علیه بنیادگرایی ایمانی چیست؟ جواب این سوالات را در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت و در صفحات 121 تا 125 این کتاب مطالعه بفرمایید. آنچه در فصل 3 این کتاب به طور کامل می خوانید: در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت به مهم ترین خطرات و تهدیدات نوینی که مسلمانان با آن روبه رو هستند، پرداخته شده است. خطراتی که سبب شده تا مسلمانان از راه ی به اقتدار جهانی و خوشبختی باز بمانند و همواره در مشقت به سر ببرند. جهت آشنایی بیشتر با کتاب آموزنده ی علمی ترین دین بشریت اینجا کلیک بفرمایید. منبع: http:/

جنگ افروزی و کشتار بیولوژیک چگونه مانع اقتدار مسلمانان شده است؟

درخواست حذف اطلاعات

جنگ افروزی و کشتار بیولوژیک چگونه مانع اقتدار مسلمانان شده است؟ کشتار بیولوژیک (بیوتروریسم) چیست؟ جنگ افروزی چگونه سبب ویرانی بلاد ی شده است؟ سست عقیده ی مسلمانان از طریق بیوتروریسم به چه شکل است؟ وظیفه ی ژن vmat2 در بروز اعتقادات و معنویات در انسان ها چگونه است؟ هدف پروژه ی مخوف funvax یا وا ن علیه بنیادگرایی ایمانی چیست؟ جواب این سوالات را در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت و در صفحات 121 تا 125 این کتاب مطالعه بفرمایید. آنچه در فصل 3 این کتاب به طور کامل می خوانید: در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت به مهم ترین خطرات و تهدیدات نوینی که مسلمانان با آن روبه رو هستند، پرداخته شده است. خطراتی که سبب شده تا مسلمانان از راه ی به اقتدار جهانی و خوشبختی باز بمانند و همواره در مشقت به سر ببرند. جهت آشنایی بیشتر با کتاب آموزنده ی علمی ترین دین بشریت اینجا کلیک بفرمایید. منبع: http:/

ارشد و ی مدیریت و برنامه ریزی فرهن

درخواست حذف اطلاعات

در مقطع ارشد و ی، فقط دانستن نظریه مهم نیست بلکه باید هر نظریه رو با نظریات دیگه تفکیک کرد و کارکردش رو در زند اجتماعی مد نظر قرار داد. تا در ذهن شما نهادینه شود.. نقطه عطف هر نظریه را در ذهن خود مدام تکرار کنید. مثال: اشتروس=زبان-خویشاوندی. اسپنسر= تطور اجتماعی. پیتر بلاو=مبادله. دورکیم=اخلاق-خودکشی. ماتیو آرنولد=آموزش فرهنگ. رولان بارت=نشانه شناسی(اسطوره ها). مار = جبرگرایی اقتصادی. وبر= اخلاق پروتستانی.اقتدار. دارندروف=اقتدار. پارسونز=کنش عقلانی. هربرت مید= دیگری تعمیم یافته. من فاعلی من مفعولی. بلومر = کنش متقابل نمادین.(کنش مشترک) گافمن=کنش نمایشی. فاصله نقش هومنز=مبادله زیمل=کنش متقابل. هوسرل=پدیدارشناسی. آگوست کنت=پوزیتیویسم. ابن خلدون=کشمکش(کشمکش اجتماعی). کارفینگل=روش شناسی مردمی. هابرماس=کنش ارتباطی-هرمنوتیک. گرامشی=هژمونی. مارکوزه =انسان تک ساحتی. کولی= خودآیینه سان. لوکاچ=مد-چی

دلواپسی وخوشبینی

درخواست حذف اطلاعات

وقتی منعقد شد گروهی به آن معترض بودند ودر جامعه ایران بعنوان دلواپس نامیده شدند وگروه کثیری تحت تاثیر تبلیغات به قضیه خوشبین بودند اما زمان هر چه می گذرد بد عهدی گروه 5+1 بالاخص بیشتر می شود واثرات قابل لمس این عهدنامه بسیار ناچیز است ودر نتیجه روز به روز بر تعداد دلواپسان که هیچگونه گرایش هم ندارند افزوده می شود وبرخی هم قبلا در جرگه خوشبینان بودندکه به دلایل مختلف دلواپس شده اند واکنون با گذشت چندین ماه نه تنها چیزی به دست نیاوردیم بلکه خیلی چیزها هم از دست دادیم که به دلایلی از ذکر آنها معذورم. درجامعه بین الملل چند مقوله قدرت چانه زنی را در معاهدات و معادلات بین المللی بالا می برد 1-قدرت اقتصادی 2-قدرت نظامی -3- موقعیت ژئو پلتیکی4-مقبولیت اجتماعی هیئت حاکمه. هر چند در قضیه خیل عظیمی از دلسوزان کشور حرف شان شنیده نشد ودر زیر تیترهای تبلیغاتی رسانه های حامی ت ورسانه های خارجی به فراموشی

*دهم آذر،سالروز بزرگداشت آیت الله مدرس(رحمت الله)و روز مجلس شورای ی گرامی باد*

درخواست حذف اطلاعات

(سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست)(شهید مدرس رحمت الله علیه) (مجلس شورای ی یکی از آزادترین و فع رین مجتمع های م ی جهان و امید نظام مقدس و مظهر اقتدار و اختیار،ملت شریف ایران است)* فرزانه انقلاب(دام ظله)منبع: http://adinefarahan. /

بهترین بازیکن لیگ تا پایان هفته دهم؟

درخواست حذف اطلاعات

سیدجلال حسینی برای دومین بار با اقتدار نفر اول نظرسنجی برنامه نود شد.نکته جالبش هم تعداد رای های کاپیتان بارسلوناست که نصف سید جلال است. 641,842 تعداد رای های سید جلال در برنامه نود است.منبع: http://fcperspolisnewss. /

اجرای بیش از 110 برنامه در هفته بسیج ناحیه تکاب

درخواست حذف اطلاعات

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تکاب گفت: ناحیه تکاب در راستای تحقق منویات ی (مد ظله العالی) امسال 116 برنامه مختلف در رده های ناحیه اجرا خواهد نمود. به گزارش خبرگزاری بسیج آذربایجان غربی، سرهنگ کاظمی در نشست خبری که با حضور صداو سیما، خبرگزاری بسیج و خبرگزاری شیز برگزار شد، اظهار کرد: بسیج در واقع مظهر عشق و دلدادگی و مصداق صدق و صفا و صداقت و مهربانی است. بسیج مصداق کامل اقتدار ملي ، مظهر انقل و لنقل گری و پیشرفت و مبارزه با فساد و اشرافی گری است. سرهنگ کاظمی افزود: امسال روز اول بسیج متبرک شده است با اربعین حسینی سرور و سالار شهیدان حسین(ع) و ناحیه مقاومت بسیج با اجرای 116 برنامه مختلف از جمله افتتاح خانه های محرومان ، و مساجد و غسالخانه در قالب طرح محرومیت ز ، برگزاری نمایشگاه ، ویزیت رایگان ان در درمانگاه بسیج ، دیدار با خانواده ء و غیره در شهرستان و حوزه های تابعه در خدمت ان خواهد بود. وی

void main (void) 81

درخواست حذف اطلاعات

دعا می کنید برای اینکه زمان بیاید؟بیاید چکار کند آن موقع؟ چی آماده کرده اید برای او؟ تجهیزات جن آماده کرده اید در حدی که دشمنان از آن بترسند؟ زمینه سازی قدرت و اقتدار کرده اید برای او؟ چی ؟ چیکار کرده اید؟ چه هنری کرده اید که الان می خواهید؟ خودتان را مس ه کرده اید با این بساط مس ه ی انتظار که به راه انداخته اید هم بیاید ، اصلا سنت خدا این نبوده است که این کارها معجزه آمیز انجام بشود ، مثل بنی اسراییل که می گفتند : موسی ، تو و خدایت بروید بجن د ما همینجا هستیم این هم که زمینه سازی قدرت و اقتدار برای او نکرده اید و می خواهید او بیاید مثل کار بنی اسراییل است، می خواهید هیچ کاری نکنید ، بنشینید سر جایتان ، یک نفر بیاید کارها را درست کند. هرگز سنت خدا این نبوده است ، إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِمسوره مبارکه الرعد آیه ۱۱لَهُ مُعَقِّباتٌ مِن بَینِ یَدَی

همت بسیار

درخواست حذف اطلاعات

هزاره با اقتدار باشید محمد علی احمدی لعلی شاعر افغانی دائم در پی کمال وهنر بسیار باشید زین جهت رو سوی اقتدار باشید بیوقفه در سعی و تلا ش گسترده مصمم همیشه با عزم استوار باشید استفاده ای مطلوب از عمر خویش به روز خست ناپذیر سر کار باشید استعداد های ناب را هدر ندهید با انرژی و وهمتی سرشار باشید ز دست ندهید فرصت های بدست پیش به سوی عزت و وقار باشید سستی و تنبلی را ز خود دور نمائید مبادا غفلت و افتاده بی لار باشید با قاعده و اصول زند در پیش با علم روز دنیا هماهنگ و عیار باشید علم آموزی دستوری گرامی عمل به سخنش پیروی هوشیار باشید تا بکی ه در این جهان با شتاب بی خیال مثل علیل و بیمار باشید آستین همت بالا کمر را بی بند درجست و خیز زن ومرد جرار باشید عقل داده برایت پروردگار عالم با این ت جانم سازگار باشید جهد و تلاش در پی دار خوب ثمر از حاصلش خیر وار خیر وار باشید انبیاء و ا

نقش هشت سال دفاع در ساختار فرهنگ عمومی کشور

درخواست حذف اطلاعات

مقاومت هشت ساله‏ی ملت ایران در جنگ تحمیلی، توانمندی ایدئولوژی را به عنوان مقوله‏ای فرهنگی و در عصر حاضر بار دیگر به اثبات رسانده است و جوهر مقاومت و پایداری را در برابر مطامع استکبار و تئوری‏های تحمیلی به عنوان سمبل بازیافت هویت دینی و اقتدار فرهنگی وارد زندگی مردم کرده است. فراتر از این، راحل قدس سره و (مدظله)، روح مبارزه و حفظ انگیزه دفاعی را تبلور دین و دینداری می‏دانند.منبع: http://mohammadetemadi76. /

دلواپسی وخوشبینی

درخواست حذف اطلاعات

وقتی منعقد شد گروهی به آن معترض بودند ودر جامعه ایران بعنوان دلواپس نامیده شدند وگروه کثیری تحت تاثیر تبلیغات به قضیه خوشبین بودند اما زمان هر چه می گذرد بد عهدی گروه 5+1 بالاخص بیشتر می شود واثرات قابل لمس این عهدنامه بسیار ناچیز است ودر نتیجه روز به روز بر تعداد دلواپسان که هیچگونه گرایش هم ندارند افزوده می شود وبرخی هم قبلا در جرگه خوشبینان بودندکه به دلایل مختلف دلواپس شده اند واکنون با گذشت چندین ماه نه تنها چیزی به دست نیاوردیم بلکه خیلی چیزها هم از دست دادیم که به دلایلی از ذکر آنها معذورم. درجامعه بین الملل چند مقوله قدرت چانه زنی را در معاهدات و معادلات بین المللی بالا می برد 1-قدرت اقتصادی 2-قدرت نظامی -3- موقعیت ژئو پلتیکی4-مقبولیت اجتماعی هیئت حاکمه. هر چند در قضیه خیل عظیمی از دلسوزان کشور حرف شان شنیده نشد ودر زیر تیترهای تبلیغاتی رسانه های حامی ت ورسانه های خارجی به فراموشی

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عزیز (ص) می فرمایند: خوشا به حال ی که قائم اهل بیت مرا درک کند و پیش از قیامش به او اقتدار نماید .دوست اورادوست بدارد و از دشمن وی بیزاری جوید و ولایت ان هدایتگر پیش از او را نیز بپذیرد.اینان دوستان من و مورد علاقه و محبت من و گرامیترین امت من در نزد من هستند.منبع: http://saheb-alzaman5. /

پارادایمی برای سبک زند ی و ایرانی

درخواست حذف اطلاعات

رمزگشایی از این تعبیر که ی، خانواده را در مقدمه سیاست های کلی خانواده «سنگ بنای جامعه ی» و «پشتوانه اقتدار کشور و نظام» خوانده اند، رهیافت های جدیدی را فراروی مسئولان و نهادهای متولی قرار می دهد. سیاست های کلی خانواده درواقع مکمل سیاست های کلی جمعیت است که در اردیبهشت سال 93 از سوی ی ابلاغ گردید. لطفا ادامه مطلب راکلیک فرمایید منبع: http://bigdeli95. /

یکپارچگی داخلی و پیشرفت علمی

درخواست حذف اطلاعات

سرتیپ صادقی گویا از پیش وتان دفاع مقدس در بازدید از غرفه نشریات در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفت و گو با خبرنگار آجا گفت: یکپارچگی داخلی و پیشرفت علمی از کلید واژه های ی (مدظله العالی) است. به گزارش روابط عمومی ، وی در ادامه افزود: ما در بخش نظامی به بالاترین مهارت دست پیدا کرده ایم و به آن مرحله از علم نظامی رسیده ایم که می توانیم با بهره مندی از هشت سال دفاع مقدس در مواقع بحرانی بهترین تصمیم ها را اتخاذ نماییم. این پیش وت نظامی در ادامه به بینش والای (ره) در چینش جدید نیروهای مسلح ایران اشاره کرد و افزود: (ره) با و پاسداران توانستند تخصص، انقل و مردمی بودن را با نظام گره بزنند و امروز نیز در رأس نیروهای مسلح ما ولی فقیهی مدبر و آگاه قرار داد تا ترکیب نیروهای مسلح ما، اقتدار و سربلندی را برای کشور به ارمغان بیاورد.وی در ادامه به مبانی شه های دفاعی معظم انقلاب اشاره

دریادار سیاری: ناوگروه عرض اقیانوس اطلس را طی خواهد کرد

درخواست حذف اطلاعات

را کدخدای جهان نمی دانیم/ برنامه ای برای ید ناوشکن نداریم فرمانده نیروی دریایی حضور ناوگروه این نیرو در اقیانوس اطلس را نشانه اقتدار ملت ایران عنوان کرد. دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه یک» به مناسبت هفتم آذر (روز نیروی دریایی) درخصوص حضور ناوگروه های در آبهای آزاد و بین المللی بخصوص در اقیانوس اطلس که اخیرا برای اولین بار صورت گرفته است، اظهار داشت: ناوگروه ٤٤ ما روز 16 مهر از جنوب کشور حرکت کرد و به خلیج عدن و بندر دارالسلام در تانزانیا رفت و اکنون در آبهای اقیانوس اطلس و در آفریقای جنوبی پهلو گرفته است. سیاری گفت: این کار انجام شد تا نشانه اقتدار مردم ایران باشد. وی تاکید کرد: ما به آب های منطقه محدود نیستیم و باید دست بلندی در آب های جهان داشته باشیم چراکه امنیت بدون اقتدار ایجاد نمی شود. فرمانده نیروی دریایی درخصوص اظهارات ترامپ

می دونم که خدا تو رو به من هدیه داد

درخواست حذف اطلاعات

پاشو که وقت نداریم شب کوتاههیه دقیقه رو حروم نکنیم صبح تو راههبیا و چشاتو ببند باز کنتو بخند ناز کنتو آسمون دل منو تو پرواز کنتو یک نیگاهتو شدی تکیه گاهمی دونم که خدا تو رو به من هدیه داددلمو بردی حالا صبر کن نرو کجا؟ بیا و بمون دیگه پیشم بابا تو رو خدایه دفعه نری جدا شی باید ما شیمبه هم انرژی بدیم و پر از اقتدار شیمآره جملمو با تو تموم می کنم همه عمرمو تپش قلب من واسه تو هست و بودهنوزم دلم می خواد ببرم دست تو موتپس از ورود تو ، نفس ربوده شداصلا تو بودی که ازت سرودمواسه رسیدن به تو من بد سر سختمحتی اگر فاصله ها باشه صد فرسخپس اشتباه نکن و من رو از دست ندههرگز بر نمی دارم دست از سرتدوری من از تو حالا هست مسالهعشق من

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عیسی : خداوند به غیر از پسر خدا و نجات دهنده، عنوان دیگری که به عیسی داده می شود خداوند است. درباره واژه "خداوند" باید متذکر شد که این واژه برگردان واژه یونانی "کوریوس" به معنی سرور، رئیس و یا فردی مقتدر است2. اینکه عیسی به راستی در مقام اقتدار قرار داشت از اینجا معلوم می شود که در کتاب مقدس 82 مرتبه با عنوان "خداوند عیسی " مورد خطاب قرار گرفته است. جدای از این، آیاتی در کلام هستند که به اقتدار و خداوندی عیسی اشاره می کنند. یکی از آنها فیلیپیان 2: 9-11 است. در آنجا اینطور می خوانیم: فیلیپیان 2: 9-11 " از این جهت خدا نیز او [عیسی] را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید. تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود، و هر زبانی اقرار کند که عیسی ، خداوند است برای تمجید خدای پدر." همچنین اول قرنتیان 15: 24-28 می گوید: " و بعد از آن انته

پایان نامه با موضوع مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا

درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه با موضوع مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرامقدمه :از نظر تاریخی قدیمی ترین شکل ثبت شده از دموکراسی ت ای یونان بویژه آتن است . در قرن پنجم قبل از میلاد ، آتن در میان سایر اجتماعات شهری و قدرت های رقیب به عنوان اولین ت شهر به وجود آمد. «بسط و گسترش دموکراسی در آتن یکی از سرچشمه های الهام بخش شه های جدید بوده و آرمانهای آن از قبیل برابری در میان شهروندان و احترام به قانون و عد ، در گذر از قرون و اعصار به شه در غرب شکل بخشیده است. دموکراسی در یونان به معنای حکومت خود مردم بود ، یعنی همان چیزی که اینک دموکراسی مستقیم نامیده می شود.»البته باید یاد آوری کرد که این دموکراسی شامل ن و بردگان نمی شده است.در واقع سیاست مردمی و در رأس همه آنها آتشفشان مردم فرانسه و گرایش آنها به سیاست در سالهای انقلاب ، تاریخ دموکراسی را دگرگون ساخته است. می توان گفت شه های که در اذهان فلاسفه و رادیکال های مح

نداجا وارد اقیانوس اطلس شد

درخواست حذف اطلاعات

دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی صبح امروز در نشست خبری که در آستانه 7 آذر روز نیروی دریایی برگزار شد، اعزام 44 ناوگروه به آبهای آزاد و بین المللی را نشانه اقتدار نیروی دریایی دانست و گفت: علاوه بر این تاکنون،5 ناوگروه صلح و دوستی نیز به کشورهای دیگر رفته اند. سیاری با تاکید استمرار حضور در خلیج عدن به جهت ایجاد امنیت پایدار اظهار داشت: تاکنون 3844 فروند نفت کش و تجاری را در خلیج عدن اسکورت کردیم تا اقتصاد کشور دچار آسیب نشود.منبع: http://shamil. /

هفته ت مبارک باد...

درخواست حذف اطلاعات

هفته ت، هفته اقتدار و پیروزى تى است که حمایت و پشتیبانى میلیونها تن از ملت خود را همراه دارد. هفته ت، هفته سپاس و قدردانى از تى است که هدفش اجراى حدود الهى و احکام آسمانى و ایجاد جامعه اى سرشار از عد ، نظم و امنیت است. این هفته مبارک بر همه ت مردانى که وجود خویش را وقف خدمت به و جامعه کرده اند، خجسته و فرخنده باد. به مناسبت انفجار دفتر نخست ی در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت دو یار دیرین (ره) و انقلاب و دو اسوه علم و تقوا، شهید محمد علی رجایی، رئیس جمهور و محمد جواد باهنر، نخست که نمونه ای از تمردان مردمی بودند و نیز به منظور آشنایی مردم با فعالیت ها و بیان اه و برنامه های آینده ت، هفته ای به نام هفته ت نامگذاری شده است که از دوم تا هشتم شهریور می باشد. علت نامگذاری چنین هفته ای این است که ت شهید رجایی، نخستین ت مکتبی بود که در آن دوره بحرانی حداکثر تلاش و کوشش خود را برای خدمت به اه مق

قیمت تردمیل ۱۵ آبان ۱۳۹۵

درخواست حذف اطلاعات

برای امروز برای شما کاربران گرامی لیست قیمت تردمیل های بدون موتور را قرار داده ایم امیدواریم مفید باشد. امروز: شنبه - ۱۵ آبان ۱۳۹۵ قیمت: 985000 تومان تردمیل دی کی سیتی kw20 قیمت: 1150000 تومان تردمیل دی کی سیتی kr20 قیمت: 2400000 تومان تردمیل آبی تسمه ای روبیمکث قیمت: 2800000 تومان تردمیل آبی رولردار aq400 منبع: http://pricetreadmills. /