رسانه
رسانه

اقتصاد :: جستجواطلاعیه رشته اقتصاد

درخواست حذف اطلاعات

میانترم دروس ذیل خانم گودینی بشرح ذیل : ============== 10 آذر 95 ساعت 10 صبح اقتصاد کلان 2 (5 فصل اول تا صفحه 176) اقتصاد بخش عمومی (2و3و4و5) ================ 13آذر 95 ساعت 10 صبح اقتصاد د 1 (6فصل اول تا صفحه 231) اقتصاد د 2 (4 فصل اول تا صفحه 173) ================ 15آذر 95 ساعت 10 صبح اقتصاد کلان 1 (4 فصل اول تا صفحه 218) ارزی طرح های اقتصادی (4 فصل اول تا صفحه 90) ================ 17آذر 95 ساعت 10 صبح اقتصاد منابع (5 فصل اول تا صفحه 114 ) اقتصاد مدیریت (5 فصل اول تا صفحه 152) ================ 20آذر 95 ساعت 10 صبح اقتصاد کشاورزی (5 فصل اول تا صفجه 158) ================ 22آذر 95 ساعت 10 صبح مالیه بین الملل (5 فصل اول تا صفحه 96) ================ 24آذر 95 ساعت 10 صبح اقتصاد صنعتی (4 فصل اول کتاب تا صفحه 150) منبع: http://pnu-brk. /

نقش شرکتهاى دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف اطلاعات

یک مسئله ى دیگر در سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصاد دانش بنیان است... این بخش شرکتهاى دانش بنیان و فعالیتهاى اقتصادى دانش بنیان خیلى جاده ى باز و امیدبخشى است. ما استعدادهاى برجسته اى داریم که میتوانند در این مورد کمک کنند. 10 ما باید هر کدام نقش خودمان را بشناسیم و آن را ایفاء کنیم. یکى از بخشهاى ما، اقتصاد است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرائطى، اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى اقتصادى که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنى دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانى که ما داریم. به نظر من یکى از بخشهاى مهمى که میتواند این اقتصاد مقاومتى را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکتهاى دانش بنیان است؛ این یکى از بهترین مظاهر و یکى از مؤثرترین مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى است؛ این را باید دنبال کرد.11 منبع: http://farzaneh80. /

اطلاعیه رشته اقتصاد

درخواست حذف اطلاعات

برنامه کلاسی جدید اقتصاد مربوط به خانم گودینی : تاریخ 8 الی 9:30 9:45 الی 11:30 11:30 الی 13 14 الی 15:30 25 آبان 95 اقتصاد بخش عمومی اقتصاد د 2 اقتصاد کلان 2 2 آذر 95 اقتصاد د 1 اقتصاد کلان 1 9آذر 95 مالیه بین الملل اقتصاد مدیریت اقتصاد منابع اقتصاد کشاورزی 16آذر 95 ارزی طرح های اقتصادی اقتصاد صنعتی اقتصاد د 2 اقتصاد کلان 2 23 آذر 95 اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی اقتصاد د 1 اقتصاد کلان 1 منبع: http://pnu-brk. /

درآمدی بر موضوع اقتصاد و فرهنگ

درخواست حذف اطلاعات

نگاه اقتصاد گران غربی به مقوله فرهنگ و تاثیر آن بر اقتصاد همچنین تاثیر پذیری فرهنگ از معادلات اقتصادی با انگاره های مفروض آقای دیوید تراسبی در سال 2000 را می توان گامی مهم در این زمینه در نظر گرفت . نوشته حاضر خلاصه ای از مجموعه مقالات آقای تراسبی است که بررسی شکاف بین فرهنگ و اقتصاد در جامعه می پردازد.منبع: http://negharman. /

بیشتر بحثهایی که در اقتصاد ی شده ،اخلاق اقتصادی است تا اقتصاد

درخواست حذف اطلاعاتبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

" اه اقتصاد مقاومتی چیست؟"طرح اقتصاد مقاومتی این مسئله را به ذهن متبادر می کند که اقتصاد باید در مقابل تهدید اقتصادی خارجی مقاومت کند. با وجود تحریم های اقتصادی، ما در حال حاضر به نوعی درگیر جنگ اقتصادی هستیم و با وجود اقتصاد مقاومتی است که می توان در مقابل تهدیدها مقاومت کرد و از مسائلی همچون از هم پاشیدگی اقتصاد جلوگیری کرد.تلاش برای از هم پاشیدگی اقتصاد، از اه دشمن است. اقتصاد مقاومتی باید اقتصادی باشد که در پایان یک جنگ اقتصادی همچنان پابرجا باشد و متلاشی نشود.ما به دنبال اه اقتصاد مقاومتی هستیم. یک اقتصاد غیرشکننده و در عین حال پاسخگو در زمینه های مختلف. در چنین شرایطی لازم است تا زمینه های مختلف دارای نوعی استقلال اقتصادی باشیم و در بخش های واقعی و مالی و… به خودکفایی برسیم و این مسأله با بهره گیری از اقتصاد مقاومتی محقق می شود. اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرا

تبیین نقش و جایگاه شرکت های دانش بنیان در توسعه اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف اطلاعات

یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است که در آن، نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل می شود و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است اج می گردد. توسعه ی شرکت های دانش بنیان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.اصطلاح اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر توسط ی مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصاد تبدیل شد. صاحب نظرانی با رویکردهای گوناگون در این حوزه اظهار نظر کرده اند؛ برخی با ادبیات علم اقتصاد، برخی با ادبیات اقتصاد ی و برخی نیز نقش مؤلفه های حوزه های فرهنگ و سیاست را در شکل گیری اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داده اند.با توجه به شرایط طرح اقتصاد مقاومتی، به نظر می رسد که یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است. در واقع برای اینکه را ارهای مناسبی جهت توسعه ی اقتصاد مقاومتی داده شود، ضروری است که پس از تعریف مفهومی اقتصاد مقاومت

نظام اقتصاد ی الگوی اقتصاد مقاومتی+مقاله

درخواست حذف اطلاعات

با نگاه توحیدی عالم دارای یک نظام واحد و هماهنگ است.این نظام زیرمجموعه هایی دارد"نظام اقتصادی" یکی ازاین زیرمجموعه هاست. در این مقاله منظور از نظام اقتصادی، نظامی است که با بکارگیری قواعد اقتصادی نظام الهی، در ارتباط با سایر نظامها و استفاده از ابزارهای اقتصادی وظیفه تأمین، توزیع و مصرف نیازهای جامعه را بر عهده دارد.یک نظام اقتصادی با این تعریف شامل سه بخش عمده"مکتب اقتصادی" ،"نهادهای مرتبط با اقتصاد" و"علم اقتصاد" می شود.با ترکیب این سه عنصر "اقتصاد ملی" که به نوعی دریک نظام ی همان "نظام اقتصاد ی" است، شکل می گیرد و اقتصاد ی هم در قالب یک "حکومت ی" تحقق می یابد.هدف نظام اقتصاد ی در سطح کلان افزایش ثروت جامعه و " رفاه عمومی" است. بااین نگاه گفته شد که"اقتصاد مقاومتی" محصول اقتصاد ی است.اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط بروز ناملایمات و حوادث و بحران ها و یا در مسیر اه ، پویا و پایدار

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

پژوهش خبری صدا و سیما: اقتصاد مقاومتی اشاره به ساختاری نظام مند دارد که در آن تهدیدات به فرصت ها بدل شده و زمینه رشد و توسعه اقتصادی و نهایتا عد اجتماعی از دل آن به وقوع خواهد پیوست. تحقق اقتصاد مقاومتی به مثابه یک هدف مورد نظر است، که نتیجه آن قطع وابستگی و جلوگیری از فشارهای اقتصادی دشمنان خواهد بود.اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ارائه عمل بیشتر به مردم و اقتصاد داخلی و حتی افزایش برنامه های توسعه ای سعی می نماید خود را در مقابل توطئه های دشمنان و حتی رقبای اقتصادی مقاوم کند، تا شرایط اقتصادی که بعضاً از جانب رقبا بر اقتصاد ملی تحمیل می شود، نتواند زمینه تسلط آنان را بر کشور فراهم کند. در دومین شماره موضوع" چیستی اقتصاد مقاومتی و تفاوت اساسی آن با اقتصاد ریاضتی؟ به " ویژگی ­های اقتصاد مقاومتی چیست؟پاسخ داده شد و به تعداد 30ویژگی آن اشاره شد. در این شماره موضوع " اه اقتصاد مقاومتی" را مورد بر

چرا اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است؟

درخواست حذف اطلاعات

نویسنده : سید پرویز جلیلی کامجو . چرا امروز دشمن تهاجم گسترده ی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است؟ آیا دشمن زودتر از ما به نقطه ضعف ما پی برده است؟ آیا تحریم های اقتصادی توانسته است بر اقتصاد خانوارهای ایرانی تأثیر منفی داشته باشد؟ آیا فشار اقتصادی بر مردم می تواند منجر به تغییرات فرهنگی و عقیدتی شود؟ و اینکه چرا در نظام ی اقتصاد، بعد از اعتقاد، مهم ترین رکن قیام و مقاومت علیه ظالم و استقلال محسوب می شود؟ اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی یک بحث تئوریک محض مختص و حوزه نیست، بلکه بیشتر اقتصاد کاربردی (applied economy) است. اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است که شاخص های آن ریشه در عمل دارد، نه حرف.منبع: http://hemayataztolid. /

ا امات اقتصاد مقاومتى

درخواست حذف اطلاعات

مسئله ى اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتى مهم است. البته اقتصاد مقاومتى ا اماتى دارد. مردمى اقتصاد، جزو ا امات اقتصاد مقاومتى است. این سیاستهاى اصل ۴۴ که اعلام شد، میتواند یک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد. البته کارهائى انجام گرفته و تلاشهاى بیشترى باید بشود. بخش خصوصى را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادى تشویق بشوند، هم سیستم بانکى کشور، دستگاه هاى تى کشور و دستگاه هائى که میتوانند کمک کنند - مثل قوه ى مقننه و قوه ى قضائیه - کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند. کاهش وابستگى به نفت یکى دیگر از ا امات اقتصاد مقاومتى است. این وابستگى، میراث شوم صد ساله ى ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیتهاى اقتصادىِ درآمدزاى دیگرى جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینه ى اقتصاد انجام داده ایم. امروز صنایع دانش بنیان از

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نام گذاری سال جدید با عنوان اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل توسط ی، سازمان تأمین اجتماعی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در سازمان را پیگیری کرد. در این راستا با توجه به دستورالعمل ابلاغی توسط مدیر عامل محترم سازمان، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بعنوان دبیرخانه کمیته اقتصاد مقاومتی در سازمان تعیین و با برگزاری جلسات منظم داخلی و بین بخشی ، نسبت به انجام این مهم اقدام نمود که ماحصل آن است اج چندین گزارش در این زمینه بود. به طوریکه در این گزارشات، مفاهیم ، تاریخچه سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ساختار و فرآیند تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی، شناسایی ریسک ها در سازمان تأمین اجتماعی و اثرات آن بر سازمان تأمین اجتماعی در راستای اقتصاد مقاومتی مورد بررسی واقع شد و نهایتاً پروژه هایی در راستای مقاوم سازی سازمان جهت مقابله با ریسک ها تعریف گردید.منبع: http://eght

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

یکی از مهم ترین محورهایی که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به آن توجه خاصی گردیده، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان می باشد. در همین راستا معظم انقلاب ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه را به عنوان یکی از اه اقتصاد مقاومتی دانستند. یکی از اموری که می تواند کمک نماید تا کشور به میزان تولید دانش بنیان دست پیدا نماید،درک ضرورت تولید دانش بنیان در جامعه می باشدمنبع: http://nargesbarzegar. /

چرا اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است؟

درخواست حذف اطلاعات

نویسنده : سید پرویز جلیلی کامجو . چرا امروز دشمن تهاجم گسترده ی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است؟ آیا دشمن زودتر از ما به نقطه ضعف ما پی برده است؟ آیا تحریم های اقتصادی توانسته است بر اقتصاد خانوارهای ایرانی تأثیر منفی داشته باشد؟ آیا فشار اقتصادی بر مردم می تواند منجر به تغییرات فرهنگی و عقیدتی شود؟ و اینکه چرا در نظام ی اقتصاد، بعد از اعتقاد، مهم ترین رکن قیام و مقاومت علیه ظالم و استقلال محسوب می شود؟ اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی یک بحث تئوریک محض مختص و حوزه نیست، بلکه بیشتر اقتصاد کاربردی (applied economy) است. اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است که شاخص های آن ریشه در عمل دارد، نه حرف.منبع: http://bso-pnu. /

چرا اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است؟

درخواست حذف اطلاعات

نویسنده : سید پرویز جلیلی کامجو . چرا امروز دشمن تهاجم گسترده ی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است؟ آیا دشمن زودتر از ما به نقطه ضعف ما پی برده است؟ آیا تحریم های اقتصادی توانسته است بر اقتصاد خانوارهای ایرانی تأثیر منفی داشته باشد؟ آیا فشار اقتصادی بر مردم می تواند منجر به تغییرات فرهنگی و عقیدتی شود؟ و اینکه چرا در نظام ی اقتصاد، بعد از اعتقاد، مهم ترین رکن قیام و مقاومت علیه ظالم و استقلال محسوب می شود؟ اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی یک بحث تئوریک محض مختص و حوزه نیست، بلکه بیشتر اقتصاد کاربردی (applied economy) است. اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است که شاخص های آن ریشه در عمل دارد، نه حرف.منبع: http://bso-11. /

فایل پی دی اف؛ اقتصاد مقاومتی در قرآن (۲)

درخواست حذف اطلاعات

درحوزه عمل اقتصادی خداوند خواهان اقتصاد مقاومتی است به طوری که اقتصاد فرد مسلمان و جامعه ی بر پایه خود استوار بوده و به جز خداوند به یا جایی تکیه نداشته باشد البته از نظر خود اقتصاد نقش اساسی و مهمی در زندگی بشر و جامعه انسانی ایفا می کند؛ بحث اقتصاد مقاومتی که از سوی انقلاب، در سال های اخیر مطرح شده است دارای یک عقبه بسیار قوی و عمیق دینی است. در واقع این مکتب فکری که توسط انقلاب مطرح شده است، یک مکتب فکری دینی است که به دنبال شکل گیری اقتصادی فعال، خود اتکا، تلاش گر و بدون نظر و چشمداشت به اقتصاد کشورهای است. اگر مشاهده می‎کنیم که ی اصرار خاصی به شکل گیری اقتصاد مقاومتی دارند از این حیث است که این اقتصاد دارای ریشه‎ای اعقتادی و دینی است؛ در قرآن مجید آیات فراوانی به ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی اشاره می‎کند.منبع: http://sarbaz-rahbar. /

مختصات اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف اطلاعات

اقتصاد مقاومتی شامل چه قلمروهایی می شود و در روابط اجتماعی و انسانی چه تأثیراتی می گذارد؟ آیا نگاه ما به اقتصاد مقاومتی باید اقتضایی باشد؛ که دوره ی خاص خودش را دارد؟ آیا برای کشور ما که نفت بر اقتصادش سیطره دارد، کارایی دارد؟ «مهدی زریباف» در گفت و گوی اختصاصی با «برهان» به این سؤالات پاسخ می دهند.آیا تاکنون درباره ی «مختصات یک اقتصاد مقاومتی»، بررسی کارشناسی صورت گرفته است؟ واقعیت این است، اگر چه این روزها اغلب مسئولان در رسانه ی ما از واژه و ادبیات اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه کار وجِ اقتصاد ایران از چالش های اخیر، نام می برند اما متأسفانه هیچ دستورالعمل واقعی از اقتصاد مقاومتی توسط مراکز مطالعاتی ـ پژوهشی و حتی دستگاه های تی و غیر تی ارائه نشده است! حال سؤال این است که مختصات اقتصاد مقاومتی چیست؟ چه دستگاه هایی وظیفه ی طراحی ، تدوین و اجرای آن را دارندمنبع: http://hemayataztolid. /

اقتصاد ی

درخواست حذف اطلاعات

تعریف علم اقتصاد علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن ها اهتمام می ورزد.مسأله ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و نیز نگرش خاصی به آن دارد. اقتصاد ی نظام اقتصاد ی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عد اجتماعی. نگاه ویژه ی به اقتصاد اقتصاد ی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می داند؛ در حالی که در منابع و امکانات نامحدود معرفی شده اند. وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ( سوره ابراهیم، آیه ۳۴ )و اگر بخواهید نعمت های خداوند را در شمار بیاوری

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

منابع:1. رو مه ملت، مقاومت اقتصادی از رهگذر اقتصاد مقاومتی، مورخه 18 / 6 / 91.2. حسین زاده، محمد، ا امات سال تولید ملی، سایت الف.3. سخنان حمیدرضا فولادگر، تبلور اقتصاد مقاومتی در دل تحقق اصل ۴۴ نهفته است، خبرگزاری خانه ملت، مورخه 13 / 5 / 91.4. سخنرانی حجت ال غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، محورهای اساسی اقتصادمقاومتی، خبرگزاری فارس، مورخه 9 / 5 / 91.5. لواسانی، سیده زینب، اقتصاد مقاومتی در امتداد جهاد اقتصادی، اقتصاد تبیان، مورخه 11 / 6 / 91.6. نریمانی، میثم، 5اصل اقتصاد مقاومتی، پایگاه خبری و تحلیلی ندا آنلاین، مورخه 6 / 5 / 91.7. یارمحمدیان، ناصر، آیا تحریم های اقتصادی علیه ایران تاثیرگذارند؟ رو مه دنیای اقتصاد شماره 2758، مورخ 4 / 7 / 90.8. تک تحریم و بانک اقتصاد مقاومتی، سایت آفتاب، مورخه 27 / 6 / 91.9. عزیزیان، رضا، تثبیت نرخ ارز از م ومات اقتصاد مقاومتی، رو مه

علی(ع) مرد اقتصاد و تولید

درخواست حذف اطلاعات

علی(ع) مرد اقتصاد و تولید علی(ع) راد مرد تاریخ، مرد اقتصاد هم بود؛ او در طول زندگی خود با موفقیت کم نظیری اقدام به تولید اقتصادی و خلق ثروت شخصی کرد.دنیای اقتصاد - همزمان رویکرد نظری او در گسترش زیربناهای تولید اعم از نهادهای اقتصادی و زیربناهای فیزیکی در سطح سرزمینی و همچنین دریافت او از سازمان مدیریت اقتصاد در سطح کلان حائز تامل جدی است.تاکنون آنچه از علی(ع) برای ما تصویر شده، بیشتر بیانگر جنبه های ایمان، عصمت، علم، شجاعت، مهربانی، شفقت، اخلاق، ایثار، فداکاری، زهد، بی رغبتی به دنیا، بردباری، سیاست، کیاست، امانت، وفاداری و هزاران صفت نیکوی دیگر بوده است. به عبارت دیگر ما علی(ع) را به مثابه آیینه تمام نمای صفات جمال و جلال خداوندی شناخته ایم، که صد البته این چنین است. لیکن کمتر ی با ما از علی(ع) به عنوان مرد زندگی، اقتصاد و تولید سخن گفته است. این قلم در این یادداشت در پی اشاره ای کوتاه به

سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی (۶)

درخواست حذف اطلاعات

توسعه صادرات غیرنفتی راهبرد برون رفت از مشکلات برخلاف تصور بعضی که نگاه انفعالانه و انزواگرایانه به اقتصاد مقاومتی دارند، در سیاست های مد نظر ی نگاه برون گرایانه برای اقتصاد وجود دارد. پایه و اساس برون گرایی اقتصاد؛ فعال سازی ظرفیت های اقتصادی و نیروی انسانی کشور در جهت توسعه صادرات، به منظور گسترش همکاری ها و مبادلات اقتصادی است. به طوری که در بند 10 از بندهای 24 گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات تأکید ویژه ای شده است. در این نوشتار ضمن نقد و بررسی دو راهبرد متداول صنعتی شدن که توسط کشورهای در حال توسعه طی 70 سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، به بیان الگویی بومی برای تحقق اه اقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت. منبع: http://shoarsal. /

چیستی اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف اطلاعات

اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار (درشرایط کنونی تحریم) و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و ا ام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است.و صد البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می شود.در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد. معظم انقلاب ی استفاده از همه ظرفیتهای بخشهای تی و غیر تی، اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با اسراف را از

موضوع علم اقتصاد ی

درخواست حذف اطلاعات

چکیده . این مقاله به بحث درباره ی موضوع علم اقتصاد ی و گستره ی آن می پردازد. در این باره سه نظریه وجود دارد: موضوع علم اقتصاد ی همچون علم اقتصاد متعارف، پدیده های اقتصادی است؛ موضوع آن رفتارهای اقتصادی مسلمان ها در جامعه ی ی است؛ موضوع آن رفتارهای اقتصادی انسان ها در جامعه ی انسانی است. نظریه ی سوم معتقد است که علم اقتصاد ی علمی جهان شمول و مشتمل بر قانون های علمی عامی است که این علم را بر تبیین رفتارهای انسان با صرف نظر از باورها و ارزش های وی، قادر می سازد. این مقاله با تحلیل نظریه های پیش گفته به این نتیجه می رسد که، علم اقتصاد جهان شمول امکان تحقق ندارد و علم اقتصاد را به دو وجه می توان به منتسب کرد: از راه موضوع و از راه مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی. اگر موضوع علم، رفتارهای انسان های مسلمان در جامعه ی ی باشد حتی اگر روش وصف و تبیین و پیش بینی ی ان باشد، نتیجه ها فرق می کند؛منبع: h

تقسیم بندی فصول کتاب جهت نقد وبررسی کتاب اقتصاد پایه دهم سال تحصیلی 96-1395

درخواست حذف اطلاعات

با سلام و احترام خدمت همکاران گرامی بنا بر تقسیم بندی دبیرخانه جهت نقد و بررسی کتاب اقتصاد دهم سال تحصیلی 96-1395 بخش دوم ،فصل اول(پول) به استان ایلام واگذار گردیده است. از همکاران گرامی تقاضا دارم نظرات خود را به ایمیل گروههای آموزشی اقتصاد استان (eghtesad_ilam@yahoo.com) و یا تلگرام گروه آموزشی ارسال نمایید.منبع: http://ilameconomic. /

28 آبان

درخواست حذف اطلاعات

هیچ حس روی نمی شود کرد / مسئولان از اقتصاد مقاومتی گزارش دهند موقت دامغان با بیان اینکه مسئولان از اجرای اقتصاد مقاومتی گزارش دهند تصریح کرد: با برگزاری همایش ها و نوشتن سربرگ نامه ها اقتصاد مقاومتی صورت نمی گیرد بلکه اقتصاد مقاومتی باید همراه با اقدام و عمل واقعی باشد . منبع: http://namaz1382. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تبیین اقتصاد مقاومتی:اه اقتصاد مقاومتی چیست ؟) اقتصاد مقاومتی مفهومی است که د ی مقاوم سازی، بحران ز و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود که قطعا باور و مشارکت همگانی واعمال مدیریت های عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و ا ام چنین موضوعی است منبع: http://ferestheh anpour. /

نمودی از جهانی سازی اقتصادی ؛ تجارت بین المللی

درخواست حذف اطلاعات

موضوع: مدیریت بازرگانیسال انتشار(میلادی): 2016 چکیده: تجارت بین المللی نه تنها یکی از نیروهای محرک اصلی جهانی شدن اقتصادی است، بلکه یکی از آشکار ترین تجلیات فرآیند جهانی شدن می باشد. به عنوان مثال توسعه تجارت بین المللی کشور دارای تاثیر مستقیمی بر سطح جهانی شدن اقتصاد کشور است . مقال? حاضر دربار? شاخص های تجارت بین المللی در این زمینه و در مورد آنهایی است که بهترین منع کننده سطح جهانی شدن اقتصادی کشور و یا بخش منحصر به فرد اقتصاد است. در دهه های اخیر، فرآیندهای انجام شده در اقتصاد جهانی اغلب با جهانی شدن همراه هستند. برجسته ترین جنب? فرآیند جهانی شدن که در حال رشد است ، وابستگی متقابل اقتصاد ملی بوسیل? افزایش ادغام تجارت، امور مالی، افراد و ایده ها در بازار جهانی است . جهانی شدن اقتصاد از طریق اتصال و وابستگی متقابل اقتصادهای ملی است.کلمات کلیدی: تجارت بین المللی، جهانی شدن، جهانی شدن اقتص

اقتصاد مقاومتی از دیدگاه ی

درخواست حذف اطلاعات

اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار (درشرایط کنونی تحریم) و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و ا ام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است.و صد البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می شود.در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد. معظم انقلاب ی استفاده از همه ظرفیتهای بخشهای تی و غیر تی، اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با اسراف را از

مقاومت اقتصادی، پیشران اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف اطلاعات

حضرت آیت الله فرزانه انقلاب امسال(1395) را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام نهاد و انتظار می رود که در عرصه اقتصادی تحول و تغییرات مثبت ملموس و قابل ملاحظه ای رخ دهد. و شعار امسال منجر به اقدام و عملی قابل تحسین و در خور توجه در حوزه اقتصاد گردد اما آیا تاکنون چنین اتفاقی رخ داد ویا در حال رخ دادن است؟ اگر بلی آثار و نشانه ها و مصداقهای آن کدامند و اگر خیر چرا به به چه علت؟برای بررسی این موارد یک بار دیگر مروری میکنیم بر تعاریف اقتصاد واقتصاد مقاومتی و تاکیدات مدیران عالیرتبه نظام در این خصوص و تحلیلی بر آنچه که گذشت و آنچه که برای عملیاتی این شعارمیبایست انجام میگرفت و شایسته است انجام گیرد. اقتصاد مجموعه بزرگی از فعالیتهای به هم مرتبط تولیدی و مصرفی دانسته شده که در تعیین چگونگی تخصیص منابع کمیاب کمک میکند. اقتصاد دانشی است که با درنظر گرفتن کمبود کالا و تولید ومحدودیت منابع ونیازهای

تفاوت اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی

درخواست حذف اطلاعات

ابتدا اینکه بین ریاضت اقتصادی (austerity plan) و اقتصاد ریاضتی تفاوت است ،کمتر ی به تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی غرب پرداخته است که منجر به بروز ابهاماتی در این خصوص شده و برخی از مردم این دو مفهوم را مکمل و یا مترادف یکدیگر دانسته اند. در این گزارش تلاش می کنیم این مفاهیم را مقایسه کنیم تا ابهامات بر طرف شود. در این گزارش میکوشیم ابتدا به تعاریف این دو نوع اقتصاد بپردازیم و سپس به تشریح اقتصاد مقاومتی از نگاه ی و مد نظر ایشان پرداخته و در پایان تبیین این نوع اقتصاد و ایرانیزه آن میپردازیم. اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا درشرایط کنونی تحریم و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت ، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و ا ام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و

جشنواره ملاصدرا

درخواست حذف اطلاعات

باسمه تعالی با عرض سلام وتسلیت ایام فاطمیه حضور کلیه همکاران ،با توجه به اینکه جشنواره ملا صدرا در سال جاری در درس اقتصاد اقدام به برگزاری مسابقه سخنرانی برای دانش اموزان وتهیه درسنامه اقتصاد مقاومتی برای دبیران نموده است لذا شایسته است همکاران محترم نسبت به تشویق دانش اموزان جهت شرکت در مسابقه سخنرانی با موضوع نقش دانش اموز در عملیاتی ساختن اقتصاد مقاومتی اقدام نمایید . همچنین دبیران محترم می توانند از طریق تهیه یک درسنامه با موضوع اقتصاد مقاومتی حداقل در 3 وحداکثر در 5 صفحه اقدام وتا پایان فروردین ماه به این گروه آموزشی ارسال نمایند .(سایر دستورالعمل ها در بخشنامه جشنواره موجود می باشد) گروه آموزشی اقتصاد وعلوم اجتماعی ناحیه د ویزدمنبع: http://ejtemaiey2. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

گفتمان سازی مفاهیم کلان- برگزاری نشست ها، نمایشگاه ها و ... با این موضوعات(بد عهدی امریکایی ها در رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران/ روند تحریم ها و آثار آن از ابتدای انقلاب ی/ اهمیت اقتصاد مقاومتی در عبور شرایط نابسامان اقتصاد فعلی، استفاده درست از ظرفیت های متعدد کشور؛ مصون ماندن از نوسانات اقتصاد جهانی و تحریم های مجدد/ تبیین ابعاد درون زایی، عد محوری، دانش بنیانی و پویا و پیشرو بودن اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مدل کارآمد برای اقتصاد کشوربچه های بهشت" الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ "اقتصاد مقاومتی منبع: http://ferestheh anpour. /

اقتصاد چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

نویسنده: طهماسب محتشم تشاهی . بطور کلی پی بردن به تعریف، ماهیت و هدف هر علمی توسط دانشجو، کنجکاوی طبیعی او را نشان می دهد. دانشجوی رشته اقتصاد و شاخه های وابسته نیز بطور طبیعی می خواهد بداند که اقتصاد چیست؟ تلاش زیادی از جانب اقتصاددانان برای پاسخ به این سؤال و سؤالات مربوط به آن صورت گرفته، ولی تاکنون هیچ کدام از تعاریف اقتصادی، تعاریف قابل قبول و جامعی نبودند. در حال تکامل بودن این علم تقریباً نوپا، دلیل اصلی در عدم امکان دستی به تعریفی جامع از علم اقتصاد است. همان طور که یکی از اقتصاددانان مشهور جهان به نام «جان استوارت میل» در قریب به یک قرن پیش گفته است: «تعریف یک علم، بطور اجتناب ناپذیر بعد از طرح موضوعات آن و در زمانی دورتر، امکان پذیر است». علم اقتصاد هنوز به عنوان یک علم کامل و تکامل یافته مورد شناسایی قرار نگرفته است. لذا این نظر که «اقتصاد یک علم تکامل نیافته ولی بی پایان است»من

چه آینده ای در انتظار اقتصاد ایران است؟

درخواست حذف اطلاعات

گفتاری از عادل پیغامی* آینده ی مطلوب برای اقتصاد ایران چیست؟ یک اقتصاد صنعتی؟ یا یک اقتصاد دانش بنیان؟ وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت خام چه وضعیتی پیدا می کند؟ سهم بخش های سنتی اقتصاد همچون کشاورزی، خدمات، صنعت و انرژی در اقتصاد آینده چقدر باید باشد؟ این ها پرسش هایی است که پیش از پاسخ به آن ها باید به مقدماتی اشاره کرد. اگر به تاریخ چند صدساله ی اخیر دقت کنیم، می بینیم که نخستین لوکوموتیو رشد اقتصادی جهان «کشاورزی» بوده است. این دوره صنعتی و تقریبا پیش از قرن پانزدهم میلادی بود. حدوداً بین سال های ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی، «تجارت» لوکوموتیو رشد اقتصادی جهان شد. یعنی هر کشوری که تجارت مناسبی داشت، پیشرفته به حساب می آمد. اما از سال ۱۷۰۰ تا اواسط قرن بیستم این «صنعت» بود که محور اصلی پیشرفت شد. جالب اینکه بدانیم نخستین عرصه ای که انقلاب صنعتی از آن آغاز شد، صنعت ریسندگی و نساجی بود. پس از آن،

جزوه درس "اقتصاد کلان"

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع دانشجویان محترم رشته کارشناسی مدیریت تعاون مرکز جامع علمی کاربردی میناب می رساند جزوه درس اقتصاد کلان را از طریق لینک زیر کنید. لیتک اقتصاد کلانمنبع: http://mmoludi. /

چرا باید به سمت اقتصاد دانش بنیان برویم؟

درخواست حذف اطلاعات

یکی از عواملی که در تئوری های رشد درونزااهمیت بسزایی دارد، «پیشرفت تکنولوژی» می باشد. پیشرفت تکنولوژی از آن حیث که «تحقیقات» را در کشور افزایش می دهد، می تواند بازدهی عوامل دیگر مانند «کار» و «سرمایه» را افزایش داده، باعث افزایش بهره وری نیروی کار و تعمیق سرمایه گشته و رشد مداوم در کشور را تضمین کند. قابل ذکر است که «پیشرفت فنی» مورد بحث در اقتصاد، پیشرفت های تکنولوژیکی است که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین توسعه ی تولیدات دانش بنیان که بتواند به توسعه ی تحقیقات در کشور منجر شود تأثیر زیادی بر تحقق رشد اقتصادی مداوم در کشور دارد. طبق تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس «تولید و توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات» شکل گرفته و سطح بالایی از سرمایه گذاری در آن به «ابداع» و «نوآوری» اختصاص می یابد .یکی از مهم ترین محورهایی که در سیاست

چرا انقلاب از پیشرفت اقتصاد مقاومتی راضی نیستند؟

درخواست حذف اطلاعات

معظم انقلاب «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» را به رؤسای قوا ابلاغ کرده و قوای کشور را به «اجرای بی درنگ و با زمان بندی مشخص» این سیاست ها م م د. در ادامه به بررسی ن یتی ایشان از اجرایی نشدن این سیاست ها و دلایل آن پرداخته ایم.منبع: http://eghtesademogavemati. /

آینده ای "اصولی تر و دورزانه تر "برای کشور با اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف اطلاعات

حوزه اقتصاد مقاومتی که چند سالی است توسط ی طرح گردیده، بسیار گسترده است. به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه باشگاه خبرنگاران جوان، در حوزه های اقتصادی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه و ما به ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب ی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصه های جدید اقتصادی است. یکی از این مفاهیم، اقتصاد مقاومتی است. حوزه اقتصاد مقاومتی که چند سالی است توسط ی طرح گردیده، بسیار گسترده است. بر این اساس در تبیین حوزه اقتصاد مقاومتی ابتدا نیاز است ابعاد موضوع شناسایی و موضوعات مختلف به لحاظ اهمیت طبقه بندی شوند. این سطح از کار به اصطلاح تدوین نقشه ی اقتصاد مقاومتی خوانده می شود. این تحقیق تلاش کرده استمنبع: http://bso-11. /

اقتصاد مقاومتی چیست ؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

اقتصاد مقاومتی (به انگلیسی: resistive economy)[۱] روشی برای مقابله با تحریم ها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده می باشد.در شرایطی که صادرات و واردات هیچ کدام برای آن کشور مجاز نمی باشد. معمولاً ت های پس از مواجهه با بحران های اقتصادی و تهدید به تحریم به سمت اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی نظام اقتصادی حرکت می کنند.اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی اثر آن تاثیرها می باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید گردد.طبق نظر ت مردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد فشارها و عبور از سختی ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است. منبع: http://nargesbarzegar. /

تبیین و مؤلفه های کلیدی اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف اطلاعات

اقتصاد از جمله اموری است که درکنار ابعاد دیگر جوامع همچون ثبات ، نظام فرهنگی، اجتماعی و... در میزان پایداری جوامع و رشد و شکوفایی آن ها نقش به سزایی ایفا می کند. از این رو اگر ملتی بخواهد از سویی همواره به روند رو به رشد خود ادامه داده و از سوی دیگر در برابر دشمنان و ارائة برنامه ها و الگوهای آنان آسیب پذیر نباشد، باید برنامه ای اتخاذ نماید که در سایة آن، این دو امر ممکن گردد. ی(مد) بنا به این ضرورت، برنامه ای تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» را مطرح نمودند که از حیث نظری و عملی تأمین کنندة این دو امر مهم می باشد. این نوع اقتصاد بر مبنای جهان بینی توحیدی، دارای مؤلفه هایی است که با اتکا و به کارگیری هر یک می توان ضمن تمهید و تأمین مقاومت در اقتصاد، جامعة ی و بشری را به توسعه و پیشرفت مادی و معنوی رهنمون ساخت. از جمله این مؤلفه ها می توان به: مردمی اقتصاد، تقویت فرهنگ کار و تولید، کاهش وابستگی به