رسانه
رسانه

اقتصادی :: جستجومتن سازمان تجارتی جهان

درخواست حذف اطلاعات

طرف های این موافقت نامه،با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه تلاش های تجاری و اقتصادي باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم زاید درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه پایدار،[و] در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادي باشد،با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه، و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادي آن ها، تلاش های مثبتی لازم است،با تمایل به همکاری در تحقق این هدف ها با ورود به ترتیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش معتنابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری

تعاون و تحقق اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف اطلاعات

در سالهای اخیر معیشت مردم و توسعه اقتصادي کشور مهمترین چالش کشور می باشد. لو در مسیری که برای مسوولان و مردم ترسیم شده کلید واژه هایی مانند اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادي و حمایت از تولید، کاروسرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی پله های نردبان پیشرفت و تعالی کشور را تشکیل می دهد. اگر در ماهیت کلمات فوق بیشتر تعمق کنیم درمی ی م که علی رغم این که جهت اصلی این کلمات، اه اقتصادي کشور را نشان می دهد اما لازمه تحقق هرکدام از آن ها ایجاد بسترهای اجتماعی و فرهنگی متناسب با هرکدام است و همین عامل باعث شده است که سیاستگذاری کلان فرهنگی ـ اجتماعی کشور به سمت بررسی و اصلاح معیشت مردم سوق پیدا می کند و در ابعادی بزرگتر، ماهیت رفتاری اجتماعی به خود می گیرد و به عنوان شاخصه ای اجتماعی ظهور می باید. کلیه حقوق این مقاله متعلق به وبلاگ سایبر ژورنالیست است... لطفا به ادامه مطلب بروید... منبع

رشد اقتصادی از افول تا صعود

درخواست حذف اطلاعات

یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادي کشور رشد پایدار اقتصادي است که موجب رونق اقتصادي خواهدشد. متأسفانه در ت دهم رشد اقتصادي منفی و وضعیت رکودی در کشور حاکم شد.

گفتگو با محمدرضا یوسفی نویسنده کتاب «سیر شه اقتصادی متفکران مسلمان»:

درخواست حذف اطلاعات

تلاش برای یافتن هویت خودمان و ریشه های تفکر اقتصاد ی کتاب سیر شه اقتصادي متفکران مسلمان به قلم محمدرضا یوسفی شیخ رباط، عضو هیأت علمی مفید و مدیر مرکز اقتصادي این از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ها (سمت) منتشر شده است، کت که آراء مهم ترین و برجسته ترین متفکران ی را در حوزه اقتصاد بر اساس سیر تاریخی بروز این شه ها بررسی می کند. در گفتگویی که با محمدرضا یوسفی داشتیم، وجه ممیزه این کتاب با آثار مشابه را انسجام مباحث، ارجاع به منابع اصلی و توجه به تمام تفکرات و جریانات تمدن ی می داند. با این حال این مفید معتقد است این کتاب هنوز نقطه آغاز است و مباحث زیادی از جمله بررسی جریان شه ی در دوران مدرن می تواند به عنوان موضوعات مکمل این کتاب مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. منبع: http://samtacir. /

آزمون بزرگ ت در چینش تیم اقتصادی/ ناهماهنگی وزرای اقتصادی تکرار نشود

درخواست حذف اطلاعات

انتخاب تیم اقتصادي در ت دوازدهم یکی از مهمترین دغدغه های فعالان اقتصادي و بخش خصوصی است چرا که آنها معتقدند ناهماهنگی تیم اقتصادي ت یازدهم سدی بر سر راه برنامه های ت بوده است.

پول و ارز و بانکداری

درخواست حذف اطلاعات

چارچوب نظریه پولی کلاسیک ها یک نظریه موفق پولی باید دو عنصراساسی رادربرداشته باشد: 1. نحوهعملکرداقتصادراتوصیفنماید. 2.تأثیرتغییردرحجمپولرابرمتغیرهایاقتصاديبیانکند. مدل کلاسیک ها: اولین نظریه سازمان یافته و عملی در خصوص توضیح نحوه تعیین متغیرهای عمده اقتصادي در سطح کلی مربوط به کلاسیک ها( 1770میلادی - 1930 میلادی) می باشد. آنها معتقد بودند که در یک سیستم سرمایه داری درشرایط نامتعادل، خود سیستم به صورت تصحیح کننده عمل خواهد کرد و اقتصاد در شرایط اشتغال کامل منابع و نیروی انسانی خواهد بود. عرضه ، تقاضای خود را بوجود می آورد. بنابراین جایی برای دخ ت وجود نخواهد داشت چون از دیدگاه کلاسیک ها تعادل در شرایط اشتغال کامل رخ می دهد. سیاست های پولی نمی توانند در مقادیر حقیقی اقتصادي مثل تولید ناخالص ملی اثر بگذارند. پول یک عامل خنثی به حساب خواهد آمد و فقط می تواند درسطح قیمت ها تأثیر بگذارد. تحول در

آزمون بزرگ ت در چینش تیم اقتصادی

درخواست حذف اطلاعات

انتخاب تیم اقتصادي در ت دوازدهم یکی از مهمترین دغدغه های فعالان اقتصادي و بخش خصوصی است چرا که آنها معتقدند ناهماهنگی تیم اقتصادي ت یازدهم سدی بر سر راه برنامه های ت بوده است.

تیم اقتصادی ت ویژگی های لازم در جنگ اقتصادی را ندارد

درخواست حذف اطلاعات

کرمان - رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس با اشاره به اینکه تیم اقتصادي ت ویژگی های لازم در جنگ اقتصادي را ندارد، گفت: در شرایط فعلی نیاز به فرمانده ای واحد، متخصص و مبتکر داریم.

تیم اقتصادی ت ویژگی های لازم در جنگ اقتصادی را ندارد

درخواست حذف اطلاعات

کرمان - رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس با اشاره به اینکه تیم اقتصادي ت ویژگی های لازم در جنگ اقتصادي را ندارد، گفت: در شرایط فعلی نیاز به فرمانده ای واحد، متخصص و مبتکر داریم.

تیم اقتصادی ت ویژگی های لازم در جنگ اقتصادی را ندارد

درخواست حذف اطلاعات

کرمان - رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس با اشاره به اینکه تیم اقتصادي ت ویژگی های لازم در جنگ اقتصادي را ندارد، گفت: در شرایط فعلی نیاز به فرمانده ای واحد، متخصص و مبتکر داریم.

تیم اقتصادی ت ویژگی های لازم در جنگ اقتصادی را ندارد

درخواست حذف اطلاعات

کرمان - رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس با اشاره به اینکه تیم اقتصادي ت ویژگی های لازم در جنگ اقتصادي را ندارد، گفت: در شرایط فعلی نیاز به فرمانده ای واحد، متخصص و مبتکر داریم.

تیم اقتصادی ت ویژگی های لازم در جنگ اقتصادی را ندارد

درخواست حذف اطلاعات

کرمان - رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس با اشاره به اینکه تیم اقتصادي ت ویژگی های لازم در جنگ اقتصادي را ندارد، گفت: در شرایط فعلی نیاز به فرمانده ای واحد، متخصص و مبتکر داریم.

سدهای بزرگی که راه اقتصاد ایران را بسته اند

درخواست حذف اطلاعات

یکی از مهمترین اه اقتصادي ت دوازدهم به منظور رسیدن به رشد اقتصادي هشت درصدی بر اساس آنچه در برنامه ششم اعلام شده جذب سرمایه گذاری خارجی است که در حال حاضر این امر با موانع مختلف اقتصادي و غیر اقتصادي مواجه است.

برای حل مشکلات اقتصادی می توان از تجربه ت میرحسین استفاده کرد/باید ستاد بحران اق

درخواست حذف اطلاعات

تیم اقتصادي ت های یازدهم و دوازدهم، نه تنها بینش کافی ندارند بلکه ناهماهنگ هم هستند و در این شرایط ، مسائل اقتصادي قابل حل نیست.

فضای شش گانه ت برای بی خیالی 6 بحران اقتصادی!

درخواست حذف اطلاعات

گویا با گذشت بیش از یک ماه از ت و با وجود شناخت و تبیین شش بحران اقتصادي همچنان بدنه و تیم اقتصادي ت این چالش های بزرگ اقتصادي را نمی بیند و اولویت های دیگری در ت مطرح است.

ونزوئلا ؛اسم رمز اقتصادی ت یازدهم برای انتخابات

درخواست حذف اطلاعات

یکی از پروژه های که تیم اقتصادي ت تدبیرو امید در دستور کار خود قرارداده ترساندن مردم از اینکه هرفردی غیر از رئیس ت دوازدهم شود شرایط اقتصادي ایران بدتر ازوضعیت اقتصادي ونزوئلا شود.

تهران: مسئولان پاک اجازه ندهید افرادخائن میلیاردها از بیت المال را ب ند و فرار ک

درخواست حذف اطلاعات

ایسنا نوشت: خطیب این هفته تهران با اشاره به اهمیت بیان مسائل اقتصادي گفت: یکی از پیشنهادهای من در این وضعیت اقتصادي این است که به وم ترمیم و تغییر تیم اقتصادي ک نه توجه شود، زیرا گفته می شود برخی از اعضا سیاست های اقتصادي ت را قبول ندارند. چند ص در تصمیمات اقتصادي ت شایسته نیست شنیده شود.

تحقق منافع اقتصادی، شرط برای ادامه همکاری با اروپا

درخواست حذف اطلاعات

در جلسه ستاد اقتصادي ت که به ریاست رئیس جمهور و با شرکت مسئولان اقتصادي ت تشکیل شد، پیگیری اجرای سیاست‎های اقتصادي ت در پی تحولات اخیر در مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

تحقق منافع اقتصادی ایران؛ شرط برای ادامه همکاری با اروپا

درخواست حذف اطلاعات

در جلسه ستاد اقتصادي ت که به ریاست رئیس جمهور و با شرکت مسئولان اقتصادي ت تشکیل شد، پیگیری اجرای سیاست‎های اقتصادي ت در پی تحولات اخیر در مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

بررسی سیاست های اقتصادی ت بعد از وج از

درخواست حذف اطلاعات

همشهری آنلاین: در جلسه ستاد اقتصادي ت که به ریاست رئیس جمهور و با شرکت مسئولان اقتصادي ت تشکیل شد، پیگیری اجرای سیاست های اقتصادي ت در پی تحولات اخیر در مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

تأکید برضرورت تحقق منافع اقتصادی ایران از برای ادامه همکاری

درخواست حذف اطلاعات

در جلسه ستاد اقتصادي ت که به ریاست رئیس جمهور و با شرکت مسئولان اقتصادي ت تشکیل شد، پیگیری اجرای سیاست های اقتصادي ت در پی تحولات اخیر در مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

خجسته: مفسدان اقتصادی در شوند

درخواست حذف اطلاعات

رئیس فرا یون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس شورای ی گفت: من مانند بقیه مردم منتظر سران مفاسد اقتصادي دستگیر شده در میدان تهران هستم که همه ببینند نظام مقتدرانه با فساد اقتصادي برخورد می کند.

پدرام سلطانی: امنیت اقتصادی حق ان نیست

درخواست حذف اطلاعات

گروه اقتصادي: در حالی که موضوع سرکشی یا عدم سرکشی به حساب های بانکی فعالان اقتصادي در سال گذشته بحث های متعددی را در فضای اقتصادي و رسانه ای کشور رقم زده بود، نائب رییس اتاق ایران در صفحه شخصی اش در یکی…

رئیس جمهور تیم اقتصادی را تغییر دهد

درخواست حذف اطلاعات

عضو کمیسیون اقتصادي مجلس گفت: ت علاوه بر تغییر در حوزه مدیران اقتصادي در سیاست های اقتصادي هم تغییر ایجاد کند.

راه حل رئیس دستگاه قضا برای حل مشکلات اقتصادی

درخواست حذف اطلاعات

مشکل اقتصادي را باید با تدبیر اقتصادي حل کرد و البته همه مشکلات نیز ناشی از سوءتدبیر نیست. بخشی از آن هم به جنگ اقتصادي تمام عیار دشمن بازمی گردد که امیدواریم قدرت، اقتدار و حضور مردم در صحنه و عزت ملت،…

مسائل اقتصادی را برای مردم تشریح کند

درخواست حذف اطلاعات

رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس از عدم گفتگوی صریح و شفاف تیم اقتصادي ت به ویژه رئیس جمهور با مردم در خصوص مشکلات اقتصادي انتقاد کرد.

مشکلات اقتصادی قابل حل است

درخواست حذف اطلاعات

رییس کمیسیون اقتصادي مجلس شورای ی مشکلات اقتصادي را قابل حل دانست و گفت: با جلوگیری از فساد و رانت می توانیم از این بحران اقتصادي عبور کنیم.

هشدار نیلی برای بازگشت تورم

درخواست حذف اطلاعات

مشاور اقتصادي رئیس جمهوری نقطه ش ت رشد اقتصادي در کشور را سال ۱۳۸۷ عنوان کرد و اوج آن را سال ۱۳۹۱ به دلیل تحریم های اقتصادي دانست و گفت: شکاف درآمدی یکی از مهم ترین عواملی است که رشد اقتصادي در کشور احساس نمی شود زیرا سطح درآمدها پایین است.

پیشران های رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

درخواست حذف اطلاعات

رشد اقتصادي یکی از دغدغه های فعالان اقتصادي و اقتصاددان هاست، چگونه اقتصاد ایران می تواند اقتصادي باشد که نرخ رشد بالایی را تجربه کند؟

تیم اقتصادی ت منسجم تر عمل کند/منطقه ویژه اقتصادی در شاهرود

درخواست حذف اطلاعات

شاهرود- نایب رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس ب ان اینکه تیم اقتصادي ت امروز باید منسجم تر از سابق عمل کند، گفت: در هفته های اخیر شاهد برخی تصمیمات غلط بوده ایم.

تیم اقتصادی ت هم قسم شوند

درخواست حذف اطلاعات

مساله چینش تیم اقتصادي ت این روزها به یک مساله بسیار مهم در فضای اقتصادي کشور تبدیل شده است. در این راستا، برای حرکت به سمت چابک سازی، هماهنگ سازی اقدامات تیم اقتصادي ت و جوان گرایی چه برنامه ها…

چرا رشد اقتصادی پسا ملموس نیست؟

درخواست حذف اطلاعات

یک کارشناس اقتصادي معتقد است" درک و حس مردم نمی تواند و نباید مبنای تصمیم گیری های اقتصادي یا قضاوت درباره درستی یا نادرستی توافقاتی مانند قرار بگیرد، چرا که در اکثر مواقع در حوزه اقتصاد جامعه نگاهی کوتاه مدت و کم عمق به آثار سیاست های اقتصادي و دارد".

کاپیتان تیم اقتصادی ت دوازدهم کیست؟

درخواست حذف اطلاعات

چهار ضلع از پنج ضلع اقتصادي ت روز گذشته در همایش بانکداری ی دور هم گرد آمدند. رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادي ت، امور اقتصادي و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز در سالن همایش های…