رسانه
رسانه

انحراف :: جستجوگسترش خشونت اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

گسترش خشونت اجتماعی در پاسخ به این پرسش که در جامعه پرتحرک ما و در سالی که گذشت، مهمترین تحرکات اجتماعی از منظر تاثیرشان در جهت پیشبرد جامعه به سوی جامعه متجدد، یا در مسیر انحراف از جامعه متجدد یا در طریق بازگشت جامعه به عقب چه بوده اند می خواهم فقط به یک واقعیت اجتماعی اشاره کنم که می باید آن را به عنوان تحرکی در مسیر انحراف از جامعه متجدد به حساب آورد، آنچه که سنگین شدن و گستردن فضای خشونت اجتماعی می خوانم. منبع: http://khoshoonat95. /

تحریفات حادثه کربلا

درخواست حذف اطلاعات

از آنجائیکه حادثه کربلا برای ما مردم ، به عنوان یک حادثه بزرگ اجتماعی محسوب میشود ؛ یعنی حادثه عاشورا در تربیّت ما، در خلق وخوی ما اثر گذار است .حادثه ای عظیم که خود بخود ، .بدون هیچ قدرت خارجی که بخواهد مؤمنین را مجبور به پذیرش ان نماید ، در أیّام عاشورا ی حسینی ، میلیونها نفر و قهراً میلیونها ساعت از وقت خودشان را برای استماع قضایای عاشورا حسینی صرف میکنند و میلیونها تومان پول در این راه به عشق حسین علیه السلام ج میکنند . و لذا لازم وضرورت دارد که این قضیّه عاشورا همانطوری که اتّفاق افتاده است _ بدون کم وکاستی _ برای مردم بیان شود . و اگر کوچکترین _ دخل و تصرّفی _ از طرف ما در این حادثه صورت بگیرد ،حادثه را دچار انحراف نموده و آنگونه که ما باید از این حادثه درس بگیریم بر ع موجب انحراف و ضرر ما و دین خواهد شد . (بر گرفته از کتاب حماسه حسینی شهید مرتضی مطهّری ،ج 1 ، ص18 .)منبع: http://asre

دلایل ش تگی و انحراف آقایان

درخواست حذف اطلاعات

دلایل ش تگی و انحراف آقایان مردانهسلامت نیوز: از هر 9 مرد، یک نفر مبتلا به انحراف است. کجی می تواند بطرف بالا، پائین، سمت راست، چپ و یا مجموعه ای از آنها باشد، مثلا بطرف پائین و چپ. این ح نه تنها باعث درد هنگام مقاربت می شود بلکه لذت طرف مقابل را هم کاهش می دهد.اندازه مردانهبه گزارش سلامت نیوز، محمد رضا صفری نژاد در گفتگویی با سلامانه ضمن ارائه این آمار و توضیحات، ادامه داد: «انحراف 2 دلیل دارد: یا مادرزادی است و با رسیدن فرد به بلوغ شدت می یابد و خودش را ظاهر می کند یا اکتس که به دلیل ضربه به یا تحت فشار قرار گرفتن آن ایجاد می شود و در اصطلاح به آن بیماری پیرونی می گویند».رئیس انجمن علمی سلامت خانواده ایران و ، نوع اکتس را خطرناکتر از نوع مادرزادی دانست و یکی از دلایل بروز نوع اکتس را استفاده از دستگاههای مختلف برای تغییر اندازه معرفی کرد و هشدار داد: «سیر بیماری پیرونی معمولا بطرف ناتوان

دختران فراری در تهران

درخواست حذف اطلاعات

دختران فراری در تهران نوجوانان و جوانان بزرگترین سرمایه های هر کشوری محسوب می شوند. امروزه در اکثر کشورهای جهان فرار از خانه به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. در ایران فرار دختران از خانه با توجه به هنجارها و ارزشهای دینی و خانوادگی و اجتماعی ، یک آسیب و مشکل اجتماعی شایان توجه است. پیامدهای سوء فرار دختران نوجوان نه فقط جامعه بلکه خانواده و تمام انی که به نوعی با خانواده در ارتباطند را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به وضع فرهنگی و اجتماعی ایران، پدیده دختران فراری نوعی انحراف اجتماعی است. انحراف یعنی اجتناب و دوری از هنجارها و ارزش های مورد پذیرش جامعه است و هنگامی پدیدار می شود که فرد یا گروهی از پذیرش معیارهای جامعه سرباز زنند و آن را رعایت نکنند. منبع: http://pajohesh271. /

337 بستنی خوشمزه

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم یادته تو کلاس دینی بچه ها مدام می پرسیدن میشه گناه کنیم بعدش توبه کنیم؟ خودم هم مدت ها تو مخم می چرخید که نمیشه وسط جاده اصلی برم چند لحظه تو کوچه فرعی یک بستنی بخورم گشتی بزنم برگردم؟ برای من هزینه ی جدی برد تا بفهمم زندگی این شکلی نیست گاهی توی اون کوچه فرعی ه یک چاهی هست که بیفتی توش خدا می دونه بتونی دوباره در آی یا در آی هم از چند ناحیه ساقط شدی! یا تو اون بستنی ه لیکوره ... که دلت بخواد بازم ازش بخوری ... و خلاصه موندگار میشی توبه یک چیزی رو به زبون اوزدن نیست یک حالی ه که دل بخواه من نیست وما که هروقت اراده کنم بیاد بقول شاعر: کنم هر شب دعایی کز دلم بیرون رود مهرت/ولی آهسته می گویم الهی بی اثر باشد. چون اون یک درجه انحراف ه وقتی صد کیلومتر راه بری میشه یک کمان بزرگ از انحراف و حالا بیار باقالی بار کن شاید از اولش وقتی در جاده ی اصلی هستیم لازم نیست به گل و ب

دختران فراری در تهران

درخواست حذف اطلاعات

دختران فراری در تهران نوجوانان و جوانان بزرگترین سرمایه های هر کشوری محسوب می شوند. امروزه در اکثر کشورهای جهان فرار از خانه به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. در ایران فرار دختران از خانه با توجه به هنجارها و ارزشهای دینی و خانواد و اجتماعی ، یک آسیب و مشکل اجتماعی شایان توجه است. پیامدهای سوء فرار دختران نوجوان نه فقط جامعه بلکه خانواده و تمام انی که به نوعی با خانواده در ارتباطند را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به وضع فرهن و اجتماعی ایران، پدیده دختران فراری نوعی انحراف اجتماعی است. انحراف یعنی اجتناب و دوری از هنجارها و ارزش های مورد پذیرش جامعه است و هنگامی پدیدار می شود که فرد یا گروهی از پذیرش معیارهای جامعه سرباز زنند و آن را رعایت نکنند. منبع: http://pajohesh271. /

شعار یا عمل

درخواست حذف اطلاعات

میزان ولایت مداری در روستا بسیار پایین است و تنها تبدیل به یک شعار شده و شاید انحراف دوستان بیایید با اجرای اقتصاد مقاومتی ثابت کنیم چقدر کشور وروستایمان را دوست داریم منبع: http://akhbar-vandade. /

تفاوت مفاهیم آماری standard deviation و standard error

درخواست حذف اطلاعات

مفاهیم آماری انحراف استاندارد (standard deviation) (انحراف معیار) و خطای استاندارد (standard error) (خطای معیار) در زمره مفاهیمی هستند که بسیاری از محققین علوم پزشکی در خصوص استفاده صحیح از آنها دچار ابهام شده و آنها را اشتباهاً به جای هم به کار می گیرند. از اهمیت تمایز این دو شاخص همین بس که اکثر مجلات معتبر یکی از معیارهای پذیرش و چاپ مقاله ارسالی را منوط به مشخص نمودن دقیق این دو شاخص می دانند. انحراف استاندارد(sd): جذر واریانس نمونه ای، شاخصی است که نحوه پراکندگی (تغییرات) داده های نمونه ای حول میانگین شان را توصیف می کند. هدف اصلی پژوهشگر صرفاً توصیف داده های نمونه (آمار توصیفی) نیست بلکه هدف اصلی تعمیم نتایج نمونه به جامعه هدف (آمار استنباطی) است. برای این امر لازم است نتایج نمونه از اعتبار (reliability) کافی برخوردار باشند به عبارت دیگر اگر نمونه دیگری به جز آن نمونه به تصادف ا

تحلیل رابطه ی آلود هوا با ترافیک

درخواست حذف اطلاعات

آلود هوا از مهم ترین مخاطرات زیست محیطی کلان است که شناخت عوامل مؤثر بر آن کمک شایانی به کاهش آثار آن خواهد کرد. حل این مشکل نیازمند مطالعات دقیق در زمینۀ شناسایی متغیرهای مؤثر بر آلاینده هاست. هدف این پژوهش بررسی تغییرات شاخص کیفیت هوا در ارتباط با شرایط جوی و ترافیک در شهر تهران طی 60 روز (15 آبان تا 15 دی، معادل 6 نوامبر تا 5 ژانویه) برای هر یک از سال های 1389 تا 1391 بوده است. به منظور محاسبۀ همبست و تحلیل رگرسیون بین شاخص های کیفیت هوا (میان ن و بیشینه) با متغیرهای ترافیک و هواشناسی از ضریب همبست پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شاخص ناپایداری جو (شاخص– ki ) بیشترین تأثیر را بر تغییرات آلود هوا داشته است. در خصوص تخمین شاخص کیفیت هوا، مدل های رگرسیون ساده و چندگانۀ خطی در سال 1390، دقیق ترین مدل در تخمین بیشینة شاخص کیفیت هوا و دارای کمترین انحراف

پذیرفتن قرآن بدون اهل بیت (ع) سبب انحراف شده است

درخواست حذف اطلاعات

آیت الله حائری اخلاق با بیان اینکه درک و برداشت اشتباه از مفاهیم قرآن دارد گفت: اشتباه این است که قرآن را بدون اهل بیت می خواهد و قرآن بدون اهل بیت(ع) و درک اشتباه مفاهیم آن سبب انحراف افراد می شود. آیت الله محی الدین حائری در مسجد خاتم الانبیاء جزیره کیش به حضور گسترده و پرشور عاشقان باعبدالله الحسین(ع) در پیاده روی اربعین حسینی اشاره کرد و اظهارداشت: دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، عاشقانه و عارفانه در این مراسم حضور یافتند و دسته دیگری از دلسوختگان ائمه اطهار به ارائه خدمات به زائران پرداختند که تمامی این حرکات نشأت گرفته از عشق واقعی به ائمه اطهار (ع) است. وی بیان داشت: حضور پرشور 23 میلیون زائر در کربلا نتیجه شناخت واقعی قیام سرخ حسینی و نهضت عاشوراست، مردم به خوبی به فرهنگ عاشورا و اه اباعبدالله الحسین(ع) واقفند و این آگاهی و بصیرت از برکات زنده نگه داشتن مراسمات عزاداری شهادت ح

توازن و توزیع

درخواست حذف اطلاعات

امروزه شاهدیم که عدم توازن و توزیع ثروتهای ملی و عمومی بصورت غیر عادلانه در بین انسانها آنچنان شکافی ایجاد نموده که قرن ها هم اگر زمامداران عادل و متعهد و دانا بر سکوی قدرت در جهت اجرای عد قرار بگیرند قادر نیستند خطا و جرم و انحراف گذشتگان را جبران نمایند.منبع: http://safiiir. /

هالو والگوس چیست ؟

درخواست حذف اطلاعات

هالو والگوس چیست ؟ همانطور که دوستان و همنوردان محترم استحضار دارند عده قلیلی از کوهنوردان در اوایل کوهنوردی به علت آشنا نبودن، در انتخاب کفشهای کوهنوردی دچار اشتباه شده و در اثر پوشیدن کفشهای نامناسب ، بیماری هالو واگوس در پایشان پدیدار می شود و به انحراف شست پا که پدیده شایعی در انگشتان پا است دچار می شوند و این بیماری بیشتر در خانمها مشاهده می شود و کجی شست پا را هالو والگوس می نامند. هالو به معنای شست بوده و والگوس به معنای انحراف به سمت خارج است. این بیماری ممکن است زمینه خانواد داشته باشد. بیمار ممکن است همین مشکل را در پدر یا مادر یا خواهر و برادر خود هم ببیند. پوشیدن کفش نامناسب مثل کفش هایی با پنجه تنگ و باریک و کفش های پاشنه بلند از مهم ترین علل ایجاد کننده این بیماری است. متاسفانه 90 درصد ن کفش هایی میپوشند که برایشان تنگ است. کفش تنگ همچنین میتواند مشکلات عدیده دیگری مثل انگشت

هالو والگوس چیست ؟

درخواست حذف اطلاعات

هالو والگوس چیست ؟ همانطور که دوستان و همنوردان محترم استحضار دارند عده قلیلی از کوهنوردان در اوایل کوهنوردی به علت آشنا نبودن، در انتخاب کفشهای کوهنوردی دچار اشتباه شده و در اثر پوشیدن کفشهای نامناسب ، بیماری هالو واگوس در پایشان پدیدار می شود و به انحراف شست پا که پدیده شایعی در انگشتان پا است دچار می شوند و این بیماری بیشتر در خانمها مشاهده می شود و کجی شست پا را هالو والگوس می نامند. هالو به معنای شست بوده و والگوس به معنای انحراف به سمت خارج است. این بیماری ممکن است زمینه خانوادگی داشته باشد. بیمار ممکن است همین مشکل را در پدر یا مادر یا خواهر و برادر خود هم ببیند. پوشیدن کفش نامناسب مثل کفش هایی با پنجه تنگ و باریک و کفش های پاشنه بلند از مهم ترین علل ایجاد کننده این بیماری است. متاسفانه 90 درصد ن کفش هایی میپوشند که برایشان تنگ است. کفش تنگ همچنین میتواند مشکلات عدیده دیگری مثل انگ

ده شاهد برای اینکه «مولا» در حدیث غدیر به معنای « و » است

درخواست حذف اطلاعات

واقعه غدیر، ماجرایی است که کتمان وقوع آن، غیرممکن است و اساساً نامعقول ودر طول تاریخ، دیده نشده که مورخ و محدثی، منکر وقوع جریان غدیر باشد; مگر تعداد انگشت شماری که آنها نیز مدرک مورد وثوقی برای مخاطب خود ندارند. پس انکار چنین واقعه ای شدنی نیست، چرا که یکصد و ده تن از اصحاب ،روایت گر حماسه پرشکوه غدیرند و سیصد و شصت محدّث و مورّخ، اثر خود را به نقل آن آراسته اند. با این وجود، پس چه چیزی عامل ایجاد این انحراف شد؟ چه شد که دارنده مدال افتخار « من کنت مولاه، فهذا علیّ مولاه » خانه نشین شد؟ چه شد که نخستین بیعت کنندگان با علی(ع)، در پیمان شکنی نیز پیشگام و پیشتاز گشتند!!؟؟ و چه شد که کمتر از سه ماه پس از واقعه، شد آنچه که نباید می شد؟بی شک می توان گفت که مهمترین عامل این انحراف و اختلاف، و علت اصلی این تغییر مسیر، بحث و جدالی است که بر سر واژه «مولا» در حدیث نبوی وجود دارد . چرا که به پندار آ

سخن گوهربار علی سلام الله علیه در مورد علم بد

درخواست حذف اطلاعات

علوم بد و خوب دارند خوب آن موجب رستگاری و سعادتمندی هست اما علم بد موجب به خطر افتادن دین انسانها و انحراف از دین می گردد و در واقع بدترین علم است. علی سلام الله علیه فرمودند: علمی که با آن هدایت خود را فاسد و تباه سازی بدترین علم است. غررالحکم، ص444منبع: http://noahmadi3. /

انحراف در کتاب مقدس یان فعلی (زندر کتاب مقدس )

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزیز دین خدا یکی هست و هر محدودهای از دین الهی که مربوط به زمان خودش بوده را به مار سانده تا اینکه به خاتم رسیده ایم ضمنا در دوران ان گذشته انحرافاتی هم در دینشان ایجاد شده البته با گذشت زمان که این دلیل انحراف در ادیان قبلی و دلیل بالا که تمام م ومات پیام الهی به ما نرسیده و کاملترین دین دین خاتم منطقا خواهد بود دلیل ما برای اینکه یت و زرتشت و ادیان قبل از ناقص هستند اما برای اینکه صرف ادعا نباشد مقداری از انحرافات را که هر عقل بیدار و هر انسان ازادی خواهی نمی پذیرد را اورده ام تا ادعایم ثابت شود 1. برتری بی چون چرای مرد بر زن: «اما می­خواهم که شما بدانید که سر هر مرد است و سر زن مرد» (رساله بولس به قرنتیان باب 11 آیه 3) 2. حکومت مرد بر زن مجازاتی خ برای ن است (سفر پیدایش باب 3) مرد جلال خداست و زن جلال مرد (رساله پولس به قرنتیان باب 11 آیه 7) برتری مردان بر زن همچون بر

برخورد اتوبوس حامل زائرین کربلا و پژو ٢٠٦، جان ٢ نفر را گرفت

درخواست حذف اطلاعات

٦ حادثه که ٥ حادثه آن مربوط به زائرین کربلا و استان ایلام بوده طی روز گذشته و ساعات اول امروز (چهارشنبه) اتفاق افتاده است. به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ نادر رحمانی رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا درباره جزییات این تصادف ها گفت:تصادف اول: انحراف به چپ و توجه نداشتن به جلو تصادف دوم: تخطی از سرعت مطمئنه تصادف سوم: توجه نداشتن به جلو تصادف چهارم: به چپتصادف پنجم: رعایت ن فاصله طولی تصادف ششم: انحراف به چپ منبع: http://newnews95. /

تذکری بایسته

درخواست حذف اطلاعات

روش بعضی از مریدان ، پرداختن به یک رشته عملهاست که کمترین ارتباطی با طریقت ما ندارد دروغ و ناصحیح و فریبکاری و موجب تضییع وقت و انحراف از حقیقت این طریقت است؛ از آنجمله ادعای بعضی از آنها ، به تعبیر خواب و آگاهی از أمور غیبی و نوشتن دعاهایی که ارتباطی با اص طریقه ما نداردمنبع: http://yakasnazan. /

10مورد از کارهایی که هرگز نباید در یک جلسه انجام دهید (که البته مرسوم است )

درخواست حذف اطلاعات

1- دیر رسیدن 2-آماده نبودن برای موضوع 3-در انحصار گرفتن گفتگو 4-مطرح نظر خود به صورت پرسش 5-تعبیر نادرست از مسیر گفتگو 6-پرخاش 7-جویدن آدامس یا خوردن مداوم 8-روشن گذاشتن تلفن همراه 9-انحراف از موضوع جلسه 10-عدم خضور در جلسه به خاطر انجام کار های مهم ترمنبع: http://daniali54. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ه با خدا‎:‎معلم شهید حاجیه خانم رقیه رضایی لایی، در وصیتنامۀ خود در گفتگوی عاشقانه ای خطاب به معبود خود می گوید: “خداوندا! در آن لحظه که چشم دل ما به غیر تو خواهد بنگرد و از جهت محبت تو انحراف گیرد، کورش کن تا جز تو ی را نبیند و جز حلال تو به چشم اندازی دیگر نگاه تماشا نیفکند. ما آن دست و پا را نخواهیم که به معصیت تو بجنبد و آن جان و دل را نپسندیم که جز به عشق جانان زنده باشد و سعادتی عنایت فرما که چشمان ما جز در جستجوی رضای تو روشن نباشد و جز لقا و رضای تو دیگری را نبیند‎”.‎منبع: http://amadegigotvand. /

چرا بی حج ؟

درخواست حذف اطلاعات

بخش سوم : چرا بی حج ؟ عدم شناخت و آگاهی اشاره یکی از عوامل بی حج زن در جامعه را می توان ناآگاهی و نادانی وی نسبت به مسئله ی حجاب دانست. آیات زادی در قران و روایات فراوانی از حضرات ائمه معصومین (ع) ذکر شده که جه و نادانی را موجب انحراف و انحطاط یک قوم و اقوام دانسته و بنیان همه ی بدختی های بشر را نادانی معرفی نموده است. در تأیید این مطلب به چند نمونه از آیات و روایات و نیز حکایاتی در این باره اشاره می شود: منبع: http://noor31. /

ویژن تر در درمان چشم چیست؟ بیشتر بدانید

درخواست حذف اطلاعات

ویژن تر چیست؟ ویژن تر برای درمان انحرافات چشم کاربرد دارد و یکی از بهترین نوع درمان این نوع بیماری ها میباشد که در ک ن بیشتر است یک درمان اسان و مناسب میباشد که قابلیت حل مشکل بیماری انحراف چشم میباشد عدم توازن و هماهن بین چشم ها-اختلالات همچون عدم تمرکز افت تحصیلی ایجاد سردرد و کاهش کارهای روزمره را به وجود میاورد

انحراف در کتاب مقدس یان فعلی (زندر کتاب مقدس )

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزیز دین خدا یکی هست و هر محدودهای از دین الهی که مربوط به زمان خودش بوده را به مار سانده تا اینکه به خاتم رسیده ایم ضمنا در دوران ان گذشته انحرافاتی هم در دینشان ایجاد شده البته با گذشت زمان که این دلیل انحراف در ادیان قبلی و دلیل بالا که تمام م ومات پیام الهی به ما نرسیده و کاملترین دین دین خاتم منطقا خواهد بود دلیل ما برای اینکه یت و زرتشت و ادیان قبل از ناقص هستند اما برای اینکه صرف ادعا نباشد مقداری از انحرافات را که هر عقل بیدار و هر انسان ازادی خواهی نمی پذیرد را اورده ام تا ادعایم ثابت شود 1. برتری بی چون چرای مرد بر زن: «اما می­خواهم که شما بدانید که سر هر مرد است و سر زن مرد» (رساله بولس به قرنتیان باب 11 آیه 3) 2. حکومت مرد بر زن مجازاتی خ برای ن است (سفر پیدایش باب 3) مرد جلال خداست و زن جلال مرد (رساله پولس به قرنتیان باب 11 آیه 7) برتری مردان بر زن همچون بر

انحراف رنگ ها

درخواست حذف اطلاعات

میزان انحراف رنگها هر گاه دسته کوچکی از نور خورشید به طور مایل از ماده شفاف مثلث شکلی به نام منشور عبور کند ،به نور های رن تجزیه می شود که می توان آنها را روی دیوار یا سفیدی دید. این دسته نور های رن را طیف می نامند. در طیف هفت رنگ بنفش ،نیلی ،آبی ، ،زرد ،نارنجی و قرمز وجود دارد. هر گاه منشور دیگری (یا یک عدسی محدب) را درست در مسیر پرتو های رن خارج شد ه از منشور اول قرار دهید پرتو های رن با هم ترکیب می شوند و دوباره نور سفید را تشکیل می دهند. در حقیقت نور سفید ترکیبی از هفت نور رن طیف است. اینها را رنگهای اساسی می گویند ، زیرا به رنگهای دیگری تجزیه نمی شوند منشور نور سفید را به صورت طیف تجزیه می کند، نور بنفش از همه بیشتر ش ته می شود و نور قرمز از همه کمتر ش ته می شود. منبع: http://mostafazadehdasht. /

معرفی کتاب ویژه ماه محرم

درخواست حذف اطلاعات

آذرخش کربلا مولف: محمدتقی مصباح یزدی تحقیق و تنظیم کتاب: غلامحسن محرمی ناشر کتاب : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی (ره) نوع جلد: شومیز قطع: رقعی سال نشر: 1391 شمارگان: 2000 چاپ جاری: 9 تعداد صفحات: 336 این کتاب مجموعه سخنرانی های در حسینیه ی قم در محرم 1421 است که به قلم آقای محمود پاک روان ویرایش شده و چاپ اول آن در بهار 1379 با شمارگان 5000 نسخه و به کوشش انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی (رحمه الله) انجام پذیرفته است. گفتنی است این کتاب تاکنون در ده نوبت تجدید چاپ شده است.مطالب این کتاب حاصل نگارش دوازده جلسه سخنرانی حضرت می باشد که به قرار ذیل است:در جلسات اول و دوم با عنوان «شبهاتی پیرامون عاشورا و بزرگ داشت آن» به این شبهات پاسخ می گویند: علت گرامیداشت عاشورا بعد از گذشت بیش از هزار و چهارصد سال چیست؟ چرا عزاداری می کنیم، آیا بهتر نیست به جای عزاداری از جلسات بحث و گفت وگ

مهمان خائن خانه های مسلمانان

درخواست حذف اطلاعات

مهمان خائن خانه های مسلمانان با هدف از بین بردن ایمان و یاد خدا و ایجاد انحراف در اعتقادات و شک و شبهه از هیچ تلاشی دریغ نمی کند. واین غول دجال واره ( ) ابزار برای رسیدن به اه خود است. عوامل استکبار امروز بد درست می کنند . نوار بد درست می کنند. حرفهای بد درست می کنند. شعر بد می گویند. داستان بد می نویسند. همه اینها را داخل کشور بین نوجوانان و جوانان و مردم عادی پخش و منتشر می کنند واز طریق ررواج می دهند. واقعا گنداب فسادی است که تیرهای خود را به سمت ملتها و کشور ما هدفگیری می کند. ی( 26/2/ 75 با هدف از بین بردن ایمان ویاد خدا و ایجاد انحراف در اعقادات و شک و شبهه از هیچ تلاشی دریغ نمی کند. دعوت به نفاق و فسق – دعوت به کارهای پست و دعوت به فساد قلب و نفاق-دعوت به اء و سخنان لغو. خشونت و خودکشی . ترویج مدگرایی. ترویج عرفانهای کاذب و فرقه های نادرست برای گمراهی جوانان. تز ل اعتقادی. تمس و ا

آداب راه رفتن : قسمت ششم ( کنترل ویژه زبان و چشم)

درخواست حذف اطلاعات

دو عضوی که در جریان راه رفتن بیشتر از اعضای دیگر برای ارتباط با دیگران استفاده میشوند چشم برای شناسایی افراد و زبان برای تکلم با دیگران است به همین دلیل این دو عضو بیش از اعضای دیگر در معرض لغزش و انحراف هستند . صادق علیه السلام برای این دو عضو در راه رفتن اهمیت خاصی قائل شده و به صورت جداگانه به انحرافات آن دو اشاره کرده اند«... و لا تکن مستهزئا فی مشیک...و غض بصرک عما لا یلیق بالدین و اذکر الله کثیرا فإنه قد جاء فی....منبع: http://mhd68. /

انحراف رنگ ها

درخواست حذف اطلاعات

میزان انحراف رنگها هر گاه دسته کوچکی از نور خورشید به طور مایل از ماده شفاف مثلث شکلی به نام منشور عبور کند ،به نور های رنگی تجزیه می شود که می توان آنها را روی دیوار یا سفیدی دید. این دسته نور های رنگی را طیف می نامند. در طیف هفت رنگ بنفش ،نیلی ،آبی ،سبز ،زرد ،نارنجی و قرمز وجود دارد. هر گاه منشور دیگری (یا یک عدسی محدب) را درست در مسیر پرتو های رنگی خارج شد ه از منشور اول قرار دهید پرتو های رنگی با هم ترکیب می شوند و دوباره نور سفید را تشکیل می دهند. در حقیقت نور سفید ترکیبی از هفت نور رنگی طیف است. اینها را رنگهای اساسی می گویند ، زیرا به رنگهای دیگری تجزیه نمی شوند منشور نور سفید را به صورت طیف تجزیه می کند، نور بنفش از همه بیشتر ش ته می شود و نور قرمز از همه کمتر ش ته می شود. منبع: http://mostafazadehdasht. /

آداب راه رفتن : قسمت ششم ( کنترل ویژه زبان و چشم)

درخواست حذف اطلاعات

دو عضوی که در جریان راه رفتن بیشتر از اعضای دیگر برای ارتباط با دیگران استفاده میشوند چشم برای شناسایی افراد و زبان برای تکلم با دیگران است به همین دلیل این دو عضو بیش از اعضای دیگر در معرض لغزش و انحراف هستند . صادق علیه السلام برای این دو عضو در راه رفتن اهمیت خاصی قائل شده و به صورت جداگانه به انحرافات آن دو اشاره کرده اند«... و لا تکن مستهزئا فی مشیک...و غض بصرک عما لا یلیق بالدین و اذکر الله کثیرا فإنه قد جاء فی....منبع: http://mhd68. /

راز عصبانیت رییس جمهور

درخواست حذف اطلاعات

هوالحق مواضع اخیر آقای به ویژه در نمایشگاه مطبوعات را برخی نوعی عملیات روانی جهت انحراف افکار عمومی از ناکارآمدی ت در وعده ها ، بدفرجامی ، بدعهدی ، حقوق های نجومی، فساد 8 هزار میلیاردی و....می دانند یعنی رییس جمهور در حال زدن حرف هایی است تا با احساسی شدن و دو قطبی شدن فضا مشکلات و ناکار آمدی ت فراموش شده و به نوعی منجر به ب پایگاه اجتماعی گردد.نمی توان منکر مسایل فوق شد ولی ظاهرا راز عصبانیت ایشان بیشتر از نتایج نظر سنجی ها و افت میزان رای ایشان باشد!!!منبع: http://tahlil20. /

368-وارونگی-1395/8/25

درخواست حذف اطلاعات

درد است شعر اینجا با این گسل های همه برزخ ایستاده، اوج قله ی امکان بی جا اینجا یک عده ی قلیل در ژرف اندوه فراموشی بیچاره و مضطر انبوه انسان ها بی قید، اندک مردم مطرحدر صحنه ی قدرت با حرف های پوچ و بی معنا تکرار های خالی از انجام یک انحراف کوچک آغاز پشت کبود میله ها بی نام انسان دانشخواه خود بنیاد سگ ها غذاشان یونجه و کاه است در آخور ها گوشت لذیذ و استخوان گرم شب ها همه رویای ما وارونه می تابد در گنبد وارونه ی دوار سرمایه گشته حاکم مطلق انسان شده برده خدمتگزار معبد تثلیث حاکم شده ن نا دجال با یک سراب و چشم و یک ایده ""حسین زرتاب ""منبع: http://zartab. /

دنیا پرست

درخواست حذف اطلاعات

از انحرافات فکری و بیماریهای اخلاقی دنیا پرستی است که از نظر دین مقدس بسیار مذمت و سرزنش شده است. و ازاینکه اکثریت مردم کم و بیش گرفتار این عادت ناپسند و رذیله اخلاقی هستند بصورتی که بعضی راه افراط و جمعی راه تفریط را در این مسیر پیموده اند، از این دو، نظر صحیح دین مقدس ذکر میگردد تا عاشقان مکتب رسول الله *ص* بتوانند صراط مستقیم را انتخاب نموده از خطرات انحراف در امان باشند.منبع: http://mohsenmeamar. /

این یا آن؟

درخواست حذف اطلاعات

یک چیزی هست که نمی دانم چه بناممش، مرض بناممش یا انحراف فکری، غفلت بخوانمش یا راحت طلبی، اما هرچه هستی باش، پناه می برم برخدا از دست تو... یک چیزی هست که ماندگار خیلی به آن وابسته شده، تمام هم وغمش شده اینکه در مورد موضوعات صحبت کند، همه چیز را بداند و برای بقیه هم تعریف کند، ماندگار نمی گوید که این کاریست بیهوده، اما باید تعریف کرد که من چقدر از عمرم را باید روی بررسی تئوری ها بگذارم؟ و آیا اینکه همه ی زندگی همین کتاب هاست و نظریات و بحث و جدل ها؟ من از این می ترسم که وقتی در رشته ام اولویتم این شده که بشوم و صحنه ی اجرا و عمل را که امروز نیازی بیش از هر دوره به آن احساس می شود را فراموش می کنم، از این می ترسم که نکند ته دلم راحتی را می خواهد و راضی شده ام به صحبت و قلم و کاغذی که شاید نیاز مهمتر این روزها نیست. من از این مرض، از این انحراف فکری، از این غفلت، از این راحت طلبی یا از این هر

انگار خودم نیستم . .

درخواست حذف اطلاعات

انحراف بینی اذیتم میکنه ، بوی عطر ساد رو استشمام نمیکنه . زبونم سن ن شده ، از گفتن طعم خوش زند عاجز . چشم هام ضعیف شدند ، هیچی رو درست نمیبینم . گوش هایم سن ن شده ، صدای دلم را بدرستی نمیشنوم . حس لامسه ام درست عمل نمیکنه ، با گرمی ها سرد ، و با سردی ها حس برآفروخت میکنم. حس ششمم دیگه خوب کار نمیکنه . بدنم توازن نداره ، همآهنگ با آهنگ سرزند نمی ه و پیچ و تاب نمیخوره . کجا حکایت خبط و چرا خطاست رائحه ی عطیه از رقت شماست عطا و هدیه را کی ارزش است جدیّت به رویکردی که در فناست ز ما هم به بره ی ما حمله میشود بر یام گرگ جبیر ترحم رواست چنان که فرح بر درد نآفراست آدمی را همی آدمیت سزاست امین منبع: http://wizwizak. /

جرم و مفهوم آن در جرم شناسی

درخواست حذف اطلاعات

جرم هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون پیش بینی و برای آن مجازات تعیین شده است. در جرم شناسی جرم دارای معنای وسیع تری است که علاوه بر معنای قانونی,انحراف اخلاقی ـــــــ اجتماعی را نیز در بر می رد. از طرف دیگر در جرم شناسی جرم یک واقعیت انسانی ــــــ اجتماعی است ,یعنی انسان با تمام ویژ های زیستی و روانی ای که دارد در یک جامعه ی معین و با شرایط ویژه آن, مرتکب جرم می شود بنابر این در جرم شناسی علل زیستی , روانی و اجتماعی جرم مورد بررسی قرار می رد تا با شناسایی آن علل, از وقوع جرم پیش ری شده و به اصلاح و درمان مجرمان اقدام بشود.منبع: http://mohammadkheradpour. /

اگه علاقه به ماشین لو داری

درخواست حذف اطلاعات

از انحرافات فکری و بیماریهای اخلاقی دنیاپرستی از جمله دوست داشتن ماشین های لو و گران قیمت است که از نظر دین مقدس بسیار مذمت و سرزنش شده است. و ازاینکه اکثریت مردم کم و بیش گرفتار این عادت ناپسند و رذیله اخلاقی هستند بصورتی که بعضی راه افراط و جمعی راه تفریط را در این مسیر پیموده اند، از این دو، نظر صحیح دین مقدس ذکر میگردد تا عاشقان مکتب رسول الله *ص* بتوانند صراط مستقیم را انتخاب نموده از خطرات انحراف در امان باشند.منبع: http://mohsenmeamar. /

جرم و مفهوم آن در جرم شناسی

درخواست حذف اطلاعات

جرم هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون پیش بینی و برای آن مجازات تعیین شده است. در جرم شناسی جرم دارای معنای وسیع تری است که علاوه بر معنای قانونی,انحراف اخلاقی ـــــــ اجتماعی را نیز در بر می گیرد. از طرف دیگر در جرم شناسی جرم یک واقعیت انسانی ــــــ اجتماعی است ,یعنی انسان با تمام ویژگی های زیستی و روانی ای که دارد در یک جامعه ی معین و با شرایط ویژه آن, مرتکب جرم می شود بنابر این در جرم شناسی علل زیستی , روانی و اجتماعی جرم مورد بررسی قرار می گیرد تا با شناسایی آن علل, از وقوع جرم پیشگیری شده و به اصلاح و درمان مجرمان اقدام بشود.منبع: http://mohammadkheradpour. /

انگار خودم نیستم . .

درخواست حذف اطلاعات

انحراف بینی اذیتم میکنه ، بوی عطر سادگی رو استشمام نمیکنه . زبونم سنگین شده ، از گفتن طعم خوش زندگی عاجز . چشم هام ضعیف شدند ، هیچی رو درست نمیبینم . گوش هایم سنگین شده ، صدای دلم را بدرستی نمیشنوم . حس لامسه ام درست عمل نمیکنه ، با گرمی ها سرد ، و با سردی ها حس برآفروختگی میکنم. حس ششمم دیگه خوب کار نمیکنه . بدنم توازن نداره ، همآهنگ با آهنگ سرزندگی نمی ه و پیچ و تاب نمیخوره . کجا حکایت خبط و چرا خطاست رائحه ی عطیه از رقت شماست عطا و هدیه را کی ارزش است جدیّت به رویکردی که در فناست ز ما هم به بره ی ما حمله میشود بر یام گرگ جبیر ترحم رواست چنان که فرح بر درد نآفراست آدمی را همی آدمیت سزاست امین منبع: http://wizwizak. /

استفاده ابزاری از نهاد های بین المللی

درخواست حذف اطلاعات

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در 15 بهمن 1384 برابر با 4 فوریۀ 2006 با تشکیل اجلاس اضطراری، با صدور یک قطعنامۀ موضوع هسته ای را به شورای امنیت ارسال نمود. از 35 عضو شورای حکام سه کشور ونزوئلا، و کوبا به این قطعنامه رأی منفی و 5 کشور آفریقای جنوبی، لیبی، اندونزی، الجزائر و بلاروس نیز به آن رأی ممتنع دادند. در ارتباط با ارسال موضوع هسته ای به شورای امنیت این سؤال مطرح است که آیا از منظر حقوقی اساساً گزارش به شورای امنیت توسط آژانس به درستی صورت پذیرفت؟ به منظور پاسخ گویی به این سؤال، ضروری می نماید که از یک طرف مبانی گزارش دهی یا ارجاع موضوع هسته ای یک کشور توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت بر اساس مقررات بین المللی ذی ربط مورد تجزیه و تحلیل قرار رد و از طرف دیگر، این نکته مشخص شود که آیا از این حیث موضوع هسته ای ایران بر اساس تصمیمات گذشته شورای حکام به شورای امنیت ار