رسانه
رسانه

انحراف در کتاب مقدس یان فعلی زندر کتاب مقدس :: جستجومقدّس بودن یعنی چه

درخواست حذف اطلاعات

♨️مقدّس بودن یعنی چه؟ ✅در کتاب مقدس، خداوند بارها دستور فرموده که: "مقدّس باشید، زیرا من قدّوسم" (اول پطرس ۱:‏ ۱۶). اما مقدس بودن به چه معنا است؟ طبق کتاب مقدس، برای ما ایماندارانِ به ، مقدس بودن یعنی "جدا شدن برای خدا و اختصاص یافتن به او". در عهد عتیق، افراد یا اشیایی را برای مصارف خاصی "جدا" می ساختند. ما يان فراخوانده شده ایم تا به خدا اختصاص بی م و از گناهان و شیوۀ گناه آلود زند در این دنیای پرگناه دوری نماییم. پس از خود بپرسیم: آیا من "مقدس و جداشده" هستم!

مقدّس بودن یعنی چه

درخواست حذف اطلاعات

♨️مقدّس بودن یعنی چه؟ ✅در کتاب مقدس، خداوند بارها دستور فرموده که: "مقدّس باشید، زیرا من قدّوسم" (اول پطرس ۱:‏ ۱۶). اما مقدس بودن به چه معنا است؟ طبق کتاب مقدس، برای ما ایماندارانِ به ، مقدس بودن یعنی "جدا شدن برای خدا و اختصاص یافتن به او". در عهد عتیق، افراد یا اشیایی را برای مصارف خاصی "جدا" می ساختند. ما يان فراخوانده شده ایم تا به خدا اختصاص بی م و از گناهان و شیوۀ گناه آلود زندگی در این دنیای پرگناه دوری نماییم. پس از خود بپرسیم: آیا من "مقدس و جداشده" هستم!

سوال یک خواننده غیر ی: چرا کتاب مقدس ساده و قابل فهم است؟ کت که خدا به انسان می

درخواست حذف اطلاعات

پاسخ: اگر خدا با زبان پیچیده سخن می گفت، مردم به دام سفسطه گرفتار می شدند و می گفتند:”چون جمله ساده و قابل فهم است، پس خدا آن را نگفته است.” از سوی دیگر، درک بخش هایی از کتاب مقدس چندان سهل و آسان نیست و نیاز به مطالعه تفاسیر دارد. تفاسیر زیادی به بررسی متن کتاب مقدس پرداخته اند. هدف از ارائه کتاب مقدس انسان از قلمرو گناه و زندگی با خداوند است و نه بررسی دستورزبان و درک معانی واژگان. alirezamolaeibaroughمنبع: http://alirezamolaeibarough. /

انحراف در کتاب مقدس یان فعلی (زندر کتاب مقدس )

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزیز دین خدا یکی هست و هر محدودهای از دین الهی که مربوط به زمان خودش بوده را به مار سانده تا اینکه به خاتم رسیده ایم ضمنا در دوران ان گذشته انحرافاتی هم در دینشان ایجاد شده البته با گذشت زمان که این دلیل انحراف در اديان قبلی و دلیل بالا که تمام م ومات پیام الهی به ما نرسیده و کاملترین دین دین خاتم منطقا خواهد بود دلیل ما برای اینکه یت و زرتشت و اديان قبل از ناقص هستند اما برای اینکه صرف ادعا نباشد مقداری از انحرافات را که هر عقل بیدار و هر انسان ازادی خواهی نمی پذیرد را اورده ام تا ادعایم ثابت شود 1. برتری بی چون چرای مرد بر زن: «اما می­خواهم که شما بدانید که سر هر مرد است و سر زن مرد» (رساله بولس به قرنتيان باب 11 آیه 3) 2. حکومت مرد بر زن مجازاتی خ برای ن است (سفر پیدایش باب 3) مرد جلال خداست و زن جلال مرد (رساله پولس به قرنتيان باب 11 آیه 7) برتری مردان بر زن همچون بر

کتاب مقدس...

درخواست حذف اطلاعات

چرا کتاب مقدس با سایر کتابها متفاوت است؟ علت تفاوت کتاب مقدس با دیگر کتابها این است که نویسندگان آن، به شکلی خاص از خود خدا الهام یافتند. روح مقدس خدا نویسندگان کتاب مقدس را هدایت کرد تا آنچه را که خواست خدا بود بنویسند (دوم تیموتائوس ۳: ۱۶؛ دوم پطرس ۱: ۲۱ و). کتاب مقدس سخنان انسانها نیست، بلکه کلام خود خدا است. اما خدا برای نگارش کلام خود از انسانها استفاه کرد. او کلمات کتاب مقدس را یک به یک بر انبیا دیکته نکرد؛ او کلام خود را با در نظر گرفتن شخصیت و توانایی های هر نبی و اکثرا در قالب مفاهیم فرهن و تاریخی، و در چهار چوب لغاتی که برای آن نبی آشنا بود، بر او الهام فرمود. همان گونه که عیسی ذاتی الهی بود که انسان شد، کتاب مقدس نیز کلام خدا است که به گونه ای قابل درک برای بشر و در قالب عناصر فرهن خاص انسانها عطا شده است تا انسانها بتوانند آن را به دور از ابهام درک و اطاعت کنند. کتاب مقدس ت

پولس در یت

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزیز پولس از شخصیت های تاثیر گذار بر یت هست و اصلا یت فعلي ساخته پرداخته این شخص هست حال باید شناختی از این شخص که تقریبا تمام یت امروز وام درا اموزه های او هستند راپیدا کنیم تا بدانیم یت امروز بر مبنای گفتار چه اشخاصی شکل گرفته البته تمام امور لازم در تشکیل یت امروز در دستور کارم نیست فعلا فقط پولس 1-پولس شخصی هست که به اعتراف خود کتاب مقدس از شکنجه گران قهار یت بودها کتاب مقدس کتاب اعمال رسولان باب 8 ایه 1 2- پولس قاتل استیفان شهید می باشد به اعتراف خود کتاب مقدس اعمال رسولان باب 8 آیه 3 3-او از علما درجه یک یهودیت و مخالف یت هست کتاب اعمال رسولان بصورت کلی ضمنا این را هم بدانید که بنا بر تعلیم کتاب مقدس عیسی پطرس را به جانشینی خودش معرفی میکند و...... انشالله بعدامنبع: http://mohabaat17. /

پولس در یت

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزیز پولس از شخصیت های تاثیر گذار بر یت هست و اصلا یت فعلي ساخته پرداخته این شخص هست حال باید شناختی از این شخص که تقریبا تمام یت امروز وام درا اموزه های او هستند راپیدا کنیم تا بدانیم یت امروز بر مبنای گفتار چه اشخاصی شکل گرفته البته تمام امور لازم در تشکیل یت امروز در دستور کارم نیست فعلا فقط پولس 1-پولس شخصی هست که به اعتراف خود کتاب مقدس از شکنجه گران قهار یت بودها کتاب مقدس کتاب اعمال رسولان باب 8 ایه 1 2- پولس قاتل استیفان شهید می باشد به اعتراف خود کتاب مقدس اعمال رسولان باب 8 آیه 3 3-او از علما درجه یک یهودیت و مخالف یت هست کتاب اعمال رسولان بصورت کلی ضمنا این را هم بدانید که بنا بر تعلیم کتاب مقدس عیسی پطرس را به جانشینی خودش معرفی میکند و...... انشالله بعدامنبع: http://mohabaat17. /

قصه گویی و شعر خوانی به مناسبت هفته دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته دفاع مقدس قصه گویی از کتاب صدای نفس های دشمن(شهید همت) و شعرخوانی از کتاب پاتک به لحظه ها (شعر دفاع مقدس ) برای اعضای کودک و نوجوان کتابخانه خوانده شد. منبع: http://emamhoseinlib. /

پیشگویی کتاب مقدس درباره تلویزیون، اینترنت و

درخواست حذف اطلاعات

در قرون گذشته مخالفان یت، پیشگویی های کتاب مقدس را صرفا فریب و خیال پردازی تلقی می د. یکی از این موارد در کتاب مکاشفه فصل ۱۱ آیه ۹ یافت می شود:” دو نبی خداوند توسط کشته می شوند و اجساد آنان سه روز و نیم در خیابان های شهر بزرگ به نمایش گذاشته خواهد شد. مردم از قوم های مختلف اجساد را تماشا خواهند کرد و در سراسر جهان جشن و پایکوبی خواهند پرداخت”. حدس و گمان کارشناسان کتاب مقدس این است که دو نبی مذکور، موسی و ایلیا می باشند که مطابق پیشگویی کتاب مقدس، در دوران حکومت ، بار دیگر ظهور خواهند کرد. هر دو نبی در تبدیل هیئت ظاهر شدند (متی فصل ۱۷ آیات ۱- ۷). یوحنا در رویا مشاهده کرد که دو نبی به مدت سه سال و نیم پیغام خدا را به مردم اعلام می کنند و این قدرت را دارند تا مانع بارش شوند، چشمه های آب را به خون تبدیل کنند و جهان را به بلایای گوناگون دچار سازند. در زمان ایلیا قحطی رخ داد (اول پادشاهان فصل ۱

آیا کتاب مقدس تحریف شده است؟

درخواست حذف اطلاعات

آیا کتاب مقدس تحریف شده است؟ در بین ایرانيان بسیار شنیده می شود که کتب مقدس ما يان، دست خورده است، یا به عبارتی دیگر، تحریف شده است.ابتدا باید دید که منظور از «تحریف» چیست؟ کلمهء تحریف هم ریشه است با «انحراف». در واقع مدعيان تحریف کتاب مقدس معتقدند که متن اصلی بعدها دست خورده و افراد مغرض آن را به خاطر منافع خود تغییر داده اند.مقصود از تحریف این است که عده ای در متن مقدس یک دین یا ھر کتاب دیگری دست برده باشند. معنی دیگر تحریف می تواند این باشد که رھبران ھر دینی، پیام اصیل آن دین را به ھنگام تعالیم خود مورد تحریف قرار دھند.معتقدان به تحریف کتاب مقدس می گویند که کتاب ھر دینی تا ظهور بعدی دست نخورده باقی مانده، اما پس از ظهور جدید، از ميان رفته است و آنچه امروز در دست است، متن اصلی آن کتاب ھا نیست.چرا چنین ادعایی؟ دلیل چنین ادعایی از سوی این قبیل افراد این است که برخی مطالب کتاب مقدس يان با

کتاب مقدس انجیل

درخواست حذف اطلاعات

کتاب مقدس، مجموعاً به ما می آموزد که خدا محبت است و ان زۀ تمام کارهایش بر اساس محبت الهی او می باشد. او که می دانست انسان به خاطر ناتوانی اش قادر نیست خود را نجات دهد و به خدا برساند، جسم بشری پوشید و خود را به انسان رسانید. عیسی ، مظهر کامل خدا، می تواند انسان را از گناه نجات دهد و قلب و زند انسان را عوض نماید.آمینمنبع: http://babilroholghodos5. /

پولس در یت 3 مستندات جانشینی پولس

درخواست حذف اطلاعات

اما چرا به یکباره پولس ادعای جانشینی میکند او ادعا میکند که به الهام شده اما وقتی به کتاب مقدس مراجعه میکنیم اولا در هیچ جا عیسی اورا به جانشینی انتخاب نکرده بلکه پطرس را انتخاب میکند دوم اینکه اگر در کتاب مقدس بخواهیم مستنداتی که میتوان از آن این استفاده را کرد که پولس هم جانشین عیسی بوده به این عبارات کتاب مقدس بر میخوریم مثلا در کتاب مقدس پولس پس از نصیحت در مورد ن میگوید من فکر میکنم که آنچه میگویم از جانب خداست (ترجمه تفسیری) یا عین ترجمه که هنری مارتین آورده من گمان میکنم که روح خدا را دارم کتاب مقدس کتاب قرنتنيان باب 7 آیه39 یا در کتاب اعمال رسولان با18آیه9 اینطور میخوانیم که شبی در عالم رویا گفت ترسان مباش لذا ویل دورانت در مورد او میگوید او شخصیتی هیجان پذیر بوده و از روی احساسات حرف میزند تا الهام واقعی ت شناسی مقایسه ای صفحه 94(برداشت نگارنده از متن اصلی) در هر حال بطور

انحراف در کتاب مقدس یان فعلی (زندر کتاب مقدس )

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزیز دین خدا یکی هست و هر محدودهای از دین الهی که مربوط به زمان خودش بوده را به مار سانده تا اینکه به خاتم رسیده ایم ضمنا در دوران ان گذشته انحرافاتی هم در دینشان ایجاد شده البته با گذشت زمان که این دلیل انحراف در اديان قبلی و دلیل بالا که تمام م ومات پیام الهی به ما نرسیده و کاملترین دین دین خاتم منطقا خواهد بود دلیل ما برای اینکه یت و زرتشت و اديان قبل از ناقص هستند اما برای اینکه صرف ادعا نباشد مقداری از انحرافات را که هر عقل بیدار و هر انسان ازادی خواهی نمی پذیرد را اورده ام تا ادعایم ثابت شود 1. برتری بی چون چرای مرد بر زن: «اما می­خواهم که شما بدانید که سر هر مرد است و سر زن مرد» (رساله بولس به قرنتيان باب 11 آیه 3) 2. حکومت مرد بر زن مجازاتی خ برای ن است (سفر پیدایش باب 3) مرد جلال خداست و زن جلال مرد (رساله پولس به قرنتيان باب 11 آیه 7) برتری مردان بر زن همچون بر

کتاب مقدس انجیل

درخواست حذف اطلاعات

کتاب مقدس، مجموعاً به ما می آموزد که خدا محبت است و انگیزۀ تمام کارهایش بر اساس محبت الهی او می باشد. او که می دانست انسان به خاطر ناتوانی اش قادر نیست خود را نجات دهد و به خدا برساند، جسم بشری پوشید و خود را به انسان رسانید. عیسی ، مظهر کامل خدا، می تواند انسان را از گناه نجات دهد و قلب و زندگی انسان را عوض نماید.آمینمنبع: http://babilroholghodos5. /

پولس در یت 3 مستندات جانشینی پولس

درخواست حذف اطلاعات

اما چرا به یکباره پولس ادعای جانشینی میکند او ادعا میکند که به الهام شده اما وقتی به کتاب مقدس مراجعه میکنیم اولا در هیچ جا عیسی اورا به جانشینی انتخاب نکرده بلکه پطرس را انتخاب میکند دوم اینکه اگر در کتاب مقدس بخواهیم مستنداتی که میتوان از آن این استفاده را کرد که پولس هم جانشین عیسی بوده به این عبارات کتاب مقدس بر میخوریم مثلا در کتاب مقدس پولس پس از نصیحت در مورد ن میگوید من فکر میکنم که آنچه میگویم از جانب خداست (ترجمه تفسیری) یا عین ترجمه که هنری مارتین آورده من گمان میکنم که روح خدا را دارم کتاب مقدس کتاب قرنتنيان باب 7 آیه39 یا در کتاب اعمال رسولان با18آیه9 اینطور میخوانیم که شبی در عالم رویا گفت ترسان مباش لذا ویل دورانت در مورد او میگوید او شخصیتی هیجان پذیر بوده و از روی احساسات حرف میزند تا الهام واقعی ت شناسی مقایسه ای صفحه 94(برداشت نگارنده از متن اصلی) در هر حال بطور

شبان

درخواست حذف اطلاعات

" #شبان" یعنی چه؟ لغت فوق به معنای " #چوپان" می باشد. شبان کلمه ای است که به دفعات در کتاب مقدس مورد استفاده قرار گرفته شده است. در عهد قدیم، حاکمان نیز شبان نامیده می شدند، ولی بطور شاخص خداوند، شبان خوانده شده است. در عهد جدید، عیسای شبان نیکو و شبان اعظم گله نامیده شده است. کتاب مقدس : ارمیا ۲ و ۳ مز ۲۳ و ۸۰ اشعیا ۴۰ ارمیا ۲۵ یوحنا ۱۰ عبرانيان ۱۳ اول پطرس ۲ و ۵ منبع: http://bamasih. /

هشتمین نشست کتابخوان برگزار شد .

درخواست حذف اطلاعات

1395/7/6 هشتمین نشست کتابخوان کتابخانه ای با موضوع هفته دفاع مقدس با حضور مسئولین شهر مروست آقايان علیرضا فلاحتی بخشدار ، سید مهدی رضوی شهردار، علی اکبر ضیائيان موقت ، حسین دانشور مقدم فرمانده حوزه مقاومت حسین (ع)، جمعی از یون معزز و علاقه مندان به کتاب و کتابداران ، در کتابخانه شهید تاج فیروزه برگزار گردید . در این نشست هفت کتاب در زمینه دفاع مقدس به حاضران معرفی و تجربیات مطالعاتی به اشتراک گذاشته شد . خاطره گویی پاسدار جانباز حسین فتح آبادی و بازدید از نمایشگاه کتاب دفاع مقدس از حواشی این نشست بود .منبع: http://tajfirouzpl. /

سالروز بزرگداشت کوروش بزرگ

درخواست حذف اطلاعات

کوروش مقدس نیست اما کوروش انسان بود و انسانیت است که مقدس است کوروش مقدس نیست اما خدمتی که کوروش به این سرزمین کرد مقدس است کوروش مقدس نیست اما در تمام دنیا ایران وایرانی را با نام کوروش میشناسند ایران است که مقدس است کوروش مقدس نیست اما کوروش جاودانیست و جاودانگیست که مقدس است "سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرندسالروز بزرگداشت کوروش بزرگآنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند!منبع: http://dehghani44. /

نمایشگاه کتاب دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

از شیوه های بسیار جالب و پر بازده معرفی کتاب در کتابخانه های عمومی به نمایش گذاشتن کتاب ها با مناسبت های روز می باشد. دفاع مقدس که تاثیر بسیار بزرگی بر زندگی گذشته، حال و آینده مردم ایران زمین داشته است، از موضوعات بسیار مهم و حساس ملی و میهنی می باشد و گرامی داشت هفته دفاع مقدس از بزرگترین راه های بررسی این رویداد هشت ساله کشورمان می باشد. و معرفی کتاب های دفاع مقدس از فعالیت های سازندهع کتابخانه ها محسوب می گردد. خبر نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در کتابخانه شهید شفیعی را در کانال خبری، فرهنگی این کتابخانه مطالعه کنید. https://telegram.me/ketabkhane_ma منبع: http://ktabkhane. /

معرفی کتاب جشن پتو

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته دفاع مقدس خانم قشقایی و خانم حسن زاده با هماهنگی مدرسه پسرانه نزدیک کتابخانه، طی یک برنامه مشترک، کتاب جشن پتو را به نوجوانان معرفی کرده و با ارائه خلاصه کتاب سوالاتی در مورد کتاب از دانش آموزان پرسیدند. به نفراتی که به سوالات پاسخ صحیح داده بودند به رسم یادبود کت اهداء شد. منبع: http://asdpl. /

برنامه های مرکز در هفته دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس برنامه های فرهن ،هنری متفاوتی در مرکز برگزار گردید.از جمله برنامه های اجرا شده در مرکز شامل معرفی کتابهای مرکز درحوزه دفاع مقدس ،معرفی واقعه هفت مهر 1360،سانحه هواپیمایی وشهادت پنج تنازفرماندهای رده بالای کشور به نامهای سرلشکر فکوری،نامجو،جهان ارا،فلاحی وکلاهدوز،عطر افشانی مزار وشعر خوانی از کتاب صدای بال لک لک ها ورنگ امیزی نقاشی در خصوص دفاع مقدس بود. منبع: http://kanoonpfghalhar. /

برنامه های مرکز در هفته دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس برنامه های فرهنگی ،هنری متفاوتی در مرکز برگزار گردید.از جمله برنامه های اجرا شده در مرکز شامل معرفی کتابهای مرکز درحوزه دفاع مقدس ،معرفی واقعه هفت مهر 1360،سانحه هواپیمایی وشهادت پنج تنازفرماندهای رده بالای کشور به نامهای سرلشکر فکوری،نامجو،جهان ارا،فلاحی وکلاهدوز،عطر افشانی مزار وشعر خوانی از کتاب صدای بال لک لک ها ورنگ امیزی نقاشی در خصوص دفاع مقدس بود. منبع: http://kanoonpfghalhar. /

کتاب «جستاری در اصطلاح شناسی و مبانی ادبیات داستانی دفاع مقدس» به چاپ دوم رسید.

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و شه ی، کتاب «جستاری در اصطلاح شناسی و مبانی ادبیات داستانی دفاع مقدس»، به قلم آقای احمد شاکری محقق گروه ادبیات شه پژوهشگاه، به چاپ دوم خود رسید.منبع: http://nagdonazar. /

ولین ها در دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

اوّلین کاربرد واژه دفاع مقدس محمد خامه یار اوّلین بار که (ره) واژه دفاع مقدس را به کار بردند، در 22 بهمن سال 1360، مصادف با شانزدهم ربیع الثانی 1402 ق، به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب ی بود که در بخشی از سخنان خود فرمودند: چنانچه این جانب و مسؤولین مکرراً اعلام نموده ایم، ملت و ت ایران تسلیم احکام مقدس قرآن و اند...منبع: http://mohammadetemadi76. /

کتاب «فلسفه ایده اولیه» در مرحله پژوهش است

درخواست حذف اطلاعات

احمد شاکری، نویسنده در گفتگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهن باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اعلام این خبر که هم اکنون مشغول پژوهش برای نگارش کتاب های «دشمن شناسی در ادبیات داستانی دفاع مقدس» و «فلسفه ایده اولیه» است، اظهار داشت: کتاب «فلسفه ایده اولیه» پژوهشی در حوزه فلسفه مضاف است که برای اولین بار به مبحث ایده اولیه و کارکرد آن می پردازد. وی افزود: پژوهشگاه فرهنگ و شه ی این کتاب را منتشر خواهد کرد. این نویسنده اظهار داشت: دشمن شناسی یک موضوع راهبردی در ادبیات دفاع مقدس بوده و با توجه به اینکه جنگ تقابل دو نیروی نظامی است، شناخت ویژ های دشمن اهمیت پیدا می کند. کتاب«دشمن شناسی در ادبیات داستانی دفاع مقدس» نیز به همین موضوع می پردازد. شاکری خاطرنشان کرد: هم اکنون کتاب «درباره مانایی و میرایی» را به دست ناشر س ام و منتظر انتشارش هستم. یادآور می شود؛ شاکری تا به امروز کتاب هایی چون «انجمن مخفی»،

به مناسبت هفته دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس رونمایی از کتاب "نمادهای حماسی در شعر دفاع مقدس"اثر : زهرا یزدانی طبائی( فرهنگيان)با همکاری : نهاد کتابخانه های استان تهران ، اداره فرهنگ و ارشاد ی شهرستان قرچک ، انجمن ادبیات داستانی شهرستان شهریار ، جمعیت شهر امید و انتشارات نظریبا حضور : فرهیختگان ، نویسندگان و جمعی از رزمندگان دوران دفاع مقدسزمان : 4 مهر 95 ساعت 3 تا 5 بعد از ظهرمکان : یوسف آباد ، پارک شفق ، کتابخانه شهید دستغیبسخنرانان : تیمسار محمد مسعود بهمنی ( نویسنده و جانباز و از فرماندهان غرب کشور در دوران دفاع مقدس) ،مهدی شیرآلی ( نویسنده آثار دفاع مقدس) ،برومند شکری ( نویسنده آثار دفاع مقدس) ،حجت الله محمدی (جانباز و نویسنده آثار دفاع مقدس)،محمد حسین قربانی زواره (رزمنده و نویسنده آثار دفاع مقدس و نهضت ها) ،عباس عابد ساوجی (نویسنده آثار دفاع مقدس )،ناهید اسدی ( نویسنده آثار دفاع مقدس ) و جعف

رفتار نجاشی با پناهندگان صدر چگونه بود؟

درخواست حذف اطلاعات

امروزه اکثر پناهندگان مسلمان به کشورهای ی مهاجرت می کنند. جالب است که این اتفاق در صدر هم رخ داد. هشتاد تن از اصحاب برای گریز از آزار و اذیت بت پرستان قبیله قریش، به حبشه گریختند. حبشه کشور امن و آرامی بود و پادشاه ی آن “نجاشی” نام داشت. او مردی مهربان و رئوف بود. دشمنان برای نجاشی هدایا فرستادند و درخواست د پناهندگان مسلمان را به آن ها تحویل دهد. اما نجاشی با درخواست آنان موافقت نکرد. نجاشی به دشمنان پاسخ داد:”مسلمانان از ميان تمام سرزمین ها، کشور مرا برگزیدند و من آن ها را تحویل نخواهم داد.” اگر کتاب مقدس تحریف شده بود، رفتار نجاشی با پناهندگان مسلمانان چگونه بود؟ فرمود: درخت را از میوه اش می شناسند. اگر کتاب مقدس تحریف شده، پس دست است و ایمانداران ی پیرو . آیا پیروان نظریه تحریف کتاب مقدس، تصویری که از در ذهن دارند محبت، صلح و آرامش و حمایت از پناهندگان است؟ چرا نجاشی، پناهندگان م

نشست کتابخوان گرامیداشت هفته دفاع مقدس به همت اداره کتابخانه های عمومی و ناحیه م

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته دفاع مقدس نشست کتابخوان گرامیداشت هفته دفاع مقدس به همت اداره کتابخانه های عمومی و ناحیه مقاومت بسیج خاتم برگزار گردید به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی خاتم نشست کتاب خوان گرامیداشت هفته دفاع مقدس به همکاری اداره کتابخانه های عمومی و ناحیه مقاومت بسیج خاتم روز یکشنبه 4 مهرماه (ساعت 9) در محل کتابخانه حضرت ولی عصر(عج) با حضور جمعی از مسئولین شهرستان برگزار گردید. در آغاز این نشست سید عباس طباطبایی رئیس اداره کتابخانه های عمومی ضمن خیر مقدم و یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند و در ادامه به معرفی اجمالی طرح کتاب خوان و اه آن پرداخت و ابراز امیدواری کرد با همکاری ادارات شهرستان خاتم، برگزاری نشست های کتاب خوان در این شهرستان رونق یابد و در ادامه کتاب "حکایت زمستان" اثر"سعید عاکف در خاطرات عباس حسین مردی" را معرفی نمودند. در این نشست که با استقبال جمع ک

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

و هنوز لبخند میزنم ؛ چون کیف دستی ام پر از کتاب است و من .... از آن ها انتظار دارم که چیزهایی درباره ی خودم ، که نمی دانم شان را به من بگویند پ.ن : پی نوشت های مهت : ما آدم ها بی نیستیم فقط به شکل ساده ای تنها هستیم پ.ن : کتاب مقدس آدم برفی ها یک آیه دارد : « دلگرم نشو »منبع: http://thepen. /

کتاب «فلسفه ایده اولیه» در مرحله پژوهش است

درخواست حذف اطلاعات

احمد شاکری، نویسنده در گفتگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اعلام این خبر که هم اکنون مشغول پژوهش برای نگارش کتاب های «دشمن شناسی در ادبیات داستانی دفاع مقدس» و «فلسفه ایده اولیه» است، اظهار داشت: کتاب «فلسفه ایده اولیه» پژوهشی در حوزه فلسفه مضاف است که برای اولین بار به مبحث ایده اولیه و کارکرد آن می پردازد. وی افزود: پژوهشگاه فرهنگ و شه ی این کتاب را منتشر خواهد کرد. این نویسنده اظهار داشت: دشمن شناسی یک موضوع راهبردی در ادبیات دفاع مقدس بوده و با توجه به اینکه جنگ تقابل دو نیروی نظامی است، شناخت ویژگی های دشمن اهمیت پیدا می کند. کتاب«دشمن شناسی در ادبیات داستانی دفاع مقدس» نیز به همین موضوع می پردازد. شاکری خاطرنشان کرد: هم اکنون کتاب «درباره مانایی و میرایی» را به دست ناشر س ام و منتظر انتشارش هستم. یادآور می شود؛ شاکری تا به امروز کتاب هایی چون «انجمن مخف

عد ِ کتاب مقدسی

درخواست حذف اطلاعات

عد به صورت ساده یعنی آن که هر و هر چیزی بدانچه شایستگی و سزای آن را دارد، برسد. عد یک اصل انسانی است که ضروری و مقبول همه ی انسان ها در طول تاریخ است. قوانین حقوقی و قضایی در جوامع پیشرفته با تلاش فراوان بناست عادلانه وضع شوند. یت تبشیری/پولسی خود را نه فرقه که دینی پیشرو تبلیغ می کند. یت تبشیری همگان را دعوت به خود می نماید. عالمان و مبلغان ی کتاب مقدس را به تمامه الهام الهی و مقدس می شمرند. آنان با ارجاع به کتاب مقدس موعظه می کنند، ارشاد می کنند، سفارش می کنند، برنامه می دهند و مدعی ترویج اخلاق و عد ند. آیه ی زیر یکی از آموزه های کتاب مقدس است که منطقا و بر پایه ی تقدس کتاب مقدس بایستی مورد باور يان باشد: « نزد آنها سجده مکن ، و آنها را عبادت منما، زیرا من که یهوه ، خدای تو می باشم ، خدای غیور هستم ، که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می گیرم

ّب ایی نمایشگاه کتاب « حماسه جـــاوید » به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با آغاز هفته گرامیداشت دفاع مقدس، از تاریخ 31شهریور تا 7 مهر، نمایشگاه کت با عنوان « حماسه جاوید» در حوزه موضوعی دفاع مقدس و در قالب کتاب شعر، کودک، خاطرات، زندگینامه و ... در محل کتابخانه ی باقریه پذیرای اهل کتاب و کتابخوانی است. «خاطرات ایران، خاطرات ایران تر »، «آن بیست و سه نفر»، «جاده جنگ»، «پایی که جاماند»، «نورالدین پسر ایران»، «لشکر خوبان»، «پوتین های مریم»، « غواص شجاع» و ... برخی از عناوین به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه می باشد. منبع: http://shohadayebagheriye. /

کتاب های دفاع مقدس ،ورق خوردند.

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ویژه برنامه ای با همکاری اداره بنادر و کشتیرانی،مجتمع اموزشی بندر و کانون پرورش فکری برگزار شد مراسم سخنرانی ،نمایشگاه کتاب،معرفی شخصیت شهذای شهر بندر و معرفی کتاب و وقایع و ایام و...از جمله مهمترین برنامه های اجرا شده به همین مناسبت بود . . منبع: http://bandaremam-kpfkvn. /

فراخوان جمع خوانی کتاب کمال کور سل در بخش ن نایان و کم بینایان کتابخانه میر فندر

درخواست حذف اطلاعات

به نام اللهجمع خوانی کتاب کمال کورسل تنها شهید اروپایی دفاع مقدس نوشته محمدصادق حسینی در بخش ن نايان کتابخانه عمومی میر فندرسکی برگزار می شود.همزمان با گرامی داشت هفته کتاب، در راستای ارتقای سطح مطالعاتی جامعه هدف و هم شی و پویایی لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. منبع: http://bmpl. /

فراخوان جمع خوانی کتاب کمال کور سل در بخش ن نایان و کم بینایان کتابخانه میر فندر

درخواست حذف اطلاعات

به نام اللهجمع خوانی کتاب کمال کورسل تنها شهید اروپایی دفاع مقدس نوشته محمدصادق حسینی در بخش ن نايان کتابخانه عمومی میر فندرسکی برگزار می شود.همزمان با گرامی داشت هفته کتاب، در راستای ارتقای سطح مطالعاتی جامعه هدف و هم شی و پویایی لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. منبع: http://bmpl. /

برنامه های هفته دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته دفاع مقدس قصه گویی از کتاب "آسوده اش نگذارید"نوشته مهدی میر کیایی و بيان خاطرات طنز دفاع مقدس از کتاب " اکبرکاراته وبچه ننه ها" نوشته محسن صالحی حاجی آبادی در کتابخانه ی خورمیز برگزار شد. یکی دیگر از برنامه های اجرا شده در این کتابخانه به مناسبت هفته دفاع مقدس ب ایی نمایشگاهی از کتاب هایی در همین حوزه بود. منبع: http://ke-shohadakhormiz. /

نشست مهر ماه

درخواست حذف اطلاعات

نشست کتابخوان این نشست ها به منظور معرفی کتاب و آشنایی مردم با کتاب های متفاوت در کتابخانه های عمومی کشور اجرا می گردد. کتابخانه شهید شفیعی، به مناسبت هفته دفاع مقدس نشست کتابخوانی برای گروه سنی نوجوان بر پا نمود.چند تن از نوجوانان روستای رئیس آباد، کتاب های مناسب سن خود را، برای دوستان و خانواده خود معرفی نمودند. از جمله برنامه های این نشست :✅معرفی کتاب ✅اهدا جوایز ✅اعلام خبر های مهم کتابخانه کتابهای چون دشت بان احمد دهقان، جنگ تمام شد!... نشد؟ و ... که همگی موضوع دفاع مقدس را پوشش می دادند. شرکت کننده گان علاوه بر دختران نوجوان ، مادران و خانواده آنها نیز بودند که به منظور آشنایی با کتاب ها و تشویق نوجوانانشان به امر مطالعه در جلسه حاضر شدند. از جمله بخش های نشست معرفی، مطهره قاسمی پور برنده مسابقه وبلاگ نویسی تابستان 1395، بود. جایزه او کمک هزینه سفر مشهد مقدس می باشد. که توسط آژانس مس

نشست کتاب خوان کتابخانه (ره) به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با هفته دفاع مقدس و بزرگداشت رشادت ها و دلاوری ها ی بزرگان ودلیران ایران زمین نشست کتابخوان آسمانی ها درکتابخانه عمومی (ره) برگزار شد. در این نشست آثاری معرفی شدند که هم به نوعی یاد و مرتبه شهیدان و ایثارگران را ذهنمان تداعی میکند. منبع: http://karahroudlib. /

فریاد می دارد

درخواست حذف اطلاعات

- فریاد می دارد/ جواد هاشمی/ ناشر: شرکت کارآفرینان فرهنگ و هنر این کتاب اصولاً کتاب جامع و کار راه اندازی است. این دو کلمه، بهترین توصیفش می تواند باشد. کتاب مجموعه 720 عزل عاشورایی است که از تمام اعصار و دوره های شعر فارسی جمع آوری شده؛ از فیض کاشانی، تا حمیدرضا برقعی. جمع آوری جامع یک طرف قضیه این کتاب است و روی دیگرش، فهرست بندی جالب آن می باشد. کتاب به یاد عدد مقدس کربلا، در چهل منزل تدوین شده؛ چهار سرفصل و موضوع کلی. از مدت ها قبل از عاشورا تا مدت ها بعد از آن (بازگشت اسرار و اربعین)؛ چهل منزلی که هم شامل مناسبت های مهم تقویم عاشوراست و هم بزرگواران شاخص آن حادثه. جامعیت تاریخی و موضوعی کتاب، آن را گزینه مناسبی برای برطرف هر نیازی کرده است.منبع: http://aminpoorlib-lali. /

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس به مدت یک هفته

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس ع و پوستر ی گرانقدر و و ماکت وسایل جنگی ، رو مه و بنر عملیات های مهم 8 سال دفاع مقدس به نمایش گذاشته شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه تقویت ارزشهای ی و معنوی و تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت بود.منبع: http://miyanehpl. /