رسانه
رسانه

اگر فر باشد :: جستجورسیتال

درخواست حذف اطلاعات

پرنده ای باشد، که ببوسمش... کودکی باشد، که بخندانمش... درختی باشد، که به شاخه هایش، آب بپاشم... آبی باشد، که به طراوتش مرحبا بگویم... آسمانی باشد، که پاسخ بارانش، خنده هایم باشد... خاکی باشد، که ممنونش باشم برای آغوشش...

کِی باشد؟

درخواست حذف اطلاعات

مَن باشم و وِی باشد و مِی باشد و نِی..کِی باشد و کِی باشد و کِی باشد و کِی..مولاناپس نوشت : مَن هستم اما وِی نیست....

مهتاب شب

درخواست حذف اطلاعات

‍ ‍ اى کاش که مهتاب شبم روى تو باشدظلمتکده ام سلسله موى تو باشدموم لب تو پرشده از شهد عسل تاتلخى لبم حسرت کندوى تو باشددر فصل درو کاش تنم خوشه گندمتا در بغل داس دو بازوى تو باشدچشمى که خمار قدحى باده ناب استمست مى آن نرگس جادوى تو باشدموسى ید بیضا و ا نفسش گرمدرمان دلم گوشه ابروى تو باشدبگذار سرت رابه سر شانه ام امشببر دست دلم حلقه گیسوى تو باشدمن عطر نخواهم ز در خانه ی عطارجایی که در آن ذره ای از بوی تو باشد#طاهره_داورى

زندگی بر وفق مرادت باشد ...

درخواست حذف اطلاعات

زندگی کاش که بر وفق مرادت باشد آنکه از یاد تو را برد به یادت باشد بعد از این از ته دل کاش بخندی نه فقط خنده بر کنج لبت از سر عادت باشد غم نبینی گل من! اشک نبیند چشمت از تو در یاد همه چهره ی شادت باشد آنقدر بخت به روی تو بخندد که فقط حس هر که تو را دید حسادت باشد این همه غم که تو بر دوش کشیدی ای کاش جاش بر شانه ی تو مرغ سعادت باشد @aramkadeh

گر ی عاشق رخسار تو باشد چه کند ؟

درخواست حذف اطلاعات

گر ی عاشق رخسار تو باشد چه کند ؟طالب ت دیدار تو باشد چه کند ؟شوخی و بی خبر از درد گرفتاری دلدردمندی که گرفتار تو باشد چه کند ؟چه غم از ریش و دل افگار مرا ؟ ریشی که دل افگار تو باشد چه کند ؟قصد جان و دل یاران بود شه توبی دلی کر دل و جان یا تو باشد چه کند ؟ای طبیب دل بیمار، بگو بهر خداکان جگر خسته ، که بیمار تو باشد چه کند ؟گوش بر گفته احباب توان کرد ولیهر که را گوش به گفتار تو باشد چه کند ؟می کند بی تو هلالی همه شب ناله زارناتوانی که دلش زار تو باشد چه کند ؟هلالی جغتایی

اینکه ازت دورم آتیشم میزنه!ولی این سوختن رو دوست دارم.....

درخواست حذف اطلاعات

من باشم و وی باشد و می باشد و نی کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی....

فکر کن

درخواست حذف اطلاعات

فکر کن قهوه بنوشی ته ف باشد بعد از این دیدن او فرض مح باشداز خدا ساده بپرسی که تو اصلا هستی !؟گریه ات باعث تکرار سو باشدچمدان پرکنی خاطره ها را ببری ع هایش همه عمر وب باشد روز و شب قصه ببافی که تو را می خواهد باز پیچیده ترین شکل خی باشدتوی تنهایی خود فکر مسکن باشی قرص اعصاب فقط شامل ح باشد" ای که از کوچه ی معشوقه ی ما میگذری "قسمت ما نشد این عشق ، حل باشد .... علی صفری

کاش ی باشد...

درخواست حذف اطلاعات

دلم می خواست ی باشدکه مرا بلد باشد.بلد بودن مهم تر از عاشق بودنیا حتی دوست داشتن است. ی که تو را بلد باشد،با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید!می داند کی سکوت کند،کی کی نگاهت کند،کی سرت داد بزند..و کی در اوج عصبانیتمحکم در آغوشت بگیردکاش ی باشدکه مرا بلد باشد. ارمغان_مهدیقلى.

حافظانه

درخواست حذف اطلاعات

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد من آن ن ن سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد روا مدار خدایا که در حریم وصال رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد همای گو مفکن سایه شرف هرگز در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد هوای کوی تو از سر نمی رود آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد به سان اگر ده زبان شود حافظ چو غنچه پیش تواش مهر بر دهن باشد منبع: http://greenlight. /

لحظه ترین

درخواست حذف اطلاعات

شیراز باشد، بهار باشد، عطر بهار نارنج باشد، پیاده روهای پرخاطره ی ارم باشد، فالوده و لیموی تازه باشد،... حتی غروب اش هم بهشت است.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خشونت علیه ن همیشه یک چشم کبود و دندان ش ته و بینی خونی نیست!!!!!!خشونت اضطر ست که در جان زن است که فکر میکند باید لاغرتر باشد، چاق تر باشد ،، زیباتر *باشد، خوشحال تر باشد، سنگین تر باشد، خانه دار تر باشد، عاقل تر باشد….خشونت آن چیزیست که زن نیست و فکر میکند باید باشد!!!خشونت آن نق ست که زن به صورتش میزند تا خودش نباشد ..تا برای مرد کافی باشد….!!منبع: http://mojezeye . /

حال دلت ڪـہ خوب باشد

درخواست حذف اطلاعات

حال دلت ڪـہ خوب باشد آدم ها همـہ شان دوست داشتنے اند حال دلت ڪـہ خوب باشد حتے چراغ قرمز هم برایت مڪثے دوست داشتنے مے شود حال دلت ڪـہ خوب باشد مے شوے هم بازے بچـہ ها و هم صحبت بزرگ ترها حال دلت ڪـہ خوب باشد رنگ ها همـہ خوش رنگ اند حال دلت ڪـہ خوب باشد حتے ابری ترین روزها هم ؋ـقط نوید باران می دهند حال دلت ڪـہ خوب باشد همـہ تو را قشنگ تر می بینند ... امشب تصمیم بگیر تمام چیزهایے ڪـہ آزارت میدهد را رها ڪنے تا حال دلت خوب شود ...

به خدا که کشتن سرباز، ابدا هم هنر نمی باشد

درخواست حذف اطلاعات

از برای حفظ این کشور، هر که را جگر نمی باشدهر ی شبیه آن سرباز، عشق میهن بسر نمی باشدبوده آرزوی مادرش اینکه، که پسر را شبی کند دامادهرگز از  غصه دل مادر، هر ی را خبر نمی باشدطبق فرموده رسول الله، حب کشور نشانه دین استهر که از دلش وطن رفته، دین او ثمر نمی باشدبه خدا که کشتن سرباز، ابداً هم هنر نمی باشدمثل سرباز بازی شطرنج، زدن آن هنر نمی باشدمحمدصادق رزمی

ویژ های یک معلم خوب در تفکر ابن سینا

درخواست حذف اطلاعات

ابوعلی سینا می گوید: ی که عهده دار تربیت ک ن می شود باید حداقل این خصوصیات را دارا باشد: 1- دمند باشد 2- دیندار باشد 3- آشنا با تربیت کودک باشد 4- باوقار و سن ن باشد 5- با مروت باشد 6- پاکدامن باشد 7- نظیف باشد 8- راه معا را بداند منبع: http://ijrood-edu93. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بیزارم از آن عشق که عادت شده باشد یا آن که گ محبت شده باشد دلگیرم از آن دل که در آن حس تملک تبدیل به غوغای حسادت شده باشد دل در تب و طوفان تنوع طلبی چیست؟ باغی ست که آلوده به آفت شده باشد خودبینی و خودخواهی اگر معنی عشق است، بگذار که آیینه نفرت شده باشد! از وهن خیانت به امانت چه بگویم آنجا که خیانت به خیانت شده باشد! شرمنده عشقیم و دل منجمد ما جا دارد اگر غرق خج شده باشد مقصود من از عشق نه این حس مجازی ست ای عشق مبادا که جسارت شده باشدمنبع: http://farimasahar. /

پائیز سخت

درخواست حذف اطلاعات

چه سختِ هم پاییز باشد ؛ هم ابر باشد ، هم باران باشد ! هم خیابان ِ خیس … امـــــا نه تـــــو باشی نه دستی برای فشردن باشد نه پایی برای قدم زدن باشد و نه نگاهـــی برای زل زدن … !

دلم کمی حرف زدن میخواهد

درخواست حذف اطلاعات

کاش باشد ی که درک کند، ی بفهمد و ی که پشتیبانت باشد... کاش ی باشد که بی منت کنارت باشد.... من در میان جمع و دلم خیلی تنهاست....

پدر میخواسته نام او را لیلمور بگذارد،یعنی مادر کوچک

درخواست حذف اطلاعات

اسم دخترها باید شعر باشد،باید خود تغزل باشد،باران باشد،رزق باشد روزی باشد به زندگی آدم ها،هی نم نم بزند به خانه،انار مامان جان تو میوه بهشتی منی،تو بارونی ریز ریز نم نم شفاف

حرامم باد

درخواست حذف اطلاعات

حرامم باشداگر با داشتن عشقی چون تواگر بعد از دل بستن به توچشمانم جای دیگر چرخیده باشددلم حوالی دلی دیگر دل دل کرده باشدقلبم تپش هایش برای غیر تو بوده باشدذهنم ی غیر تو را مرور کرده باشدحرامم باشدیادت نرودمن از سر عشق با توامآ تو نمیدانیآدم یکی مانند تو را داشته باشددیگر حواسش جای دیگری نمیرودسیما خانی

غم و اندوه این جانم تمامش مال تو باشد

درخواست حذف اطلاعات

من و قلب پریشانم، تمامش مال تو باشدببین حتی بهارانم، تمامش مال تو باشدبه یادت گریه ها ، به زیر نم نم بارانمن و این چتر و بارانم، تمامش مال تو باشدغمت افتاده بر جانم، پریشان کرده احوالمغم و اندوه این جانم، تمامش مال تو باشددعای هر ی تو، در این اوقات که حتی دین و ایمانم، تمامش مال تو باشددر این ساعات پایانی، پرم از غصه ات بانومن و این عمر پایانم، تمامش مال تو باشدمحمدصادق رزمی

عطر نرگس

درخواست حذف اطلاعات

سلام علی آل یاسین... چه خوش است دل ز بند تن و جان رهیده باشد و به اذن حضرت عشق ، ز قفس پریده باشد قلمم خیال دارد به هوایتان ببارد اگر از ریا نباشد ... وگر اشک دیده باشد دل خسته و صبورم به فرج امید دارد و مباد روزی آید ، ز تو دل بریده باشد چه خوش است نم نم عشق ، ز کلامتان ببارد سحری که عطر نرگس به جهان چکیده باشد گل من ... ! روا نباشد ، همه یاسهای این باغ به هوای انتظارت قدشان خمیده باشد به چه کار آید این چشم،..؟! که نبوده محرم یار گله دارم از دو چشمی که رخت ندیده باشد منم آن کبوتری که پر و بال زخمی اش را به غبار جمکرانت به شفا کشیده باشد ببرم دو بال خود را حسرت به مزار هر شهیدی که به خون تپیده باشد و دوباره آمد من و نامه ی تباهم چه کنم که این سیاهی ثمرش سپیده باشد ..!؟ دل من س امشب به دیار کربلا … دل به گمانم این غزل هم به حرم رسیده باشد.... الهم عجل لولیک الفرج ماس دعای فرج

مرا بلد باشد

درخواست حذف اطلاعات

دلم می خواهد ی باشد که مرا بلد باشد.. بلد بودن، مهم تر از عاشق بودن یا حتی دوست داشتن است..   ی که تو را بلد باشد، با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید می داند کِی سکوت کند کِی کی نگاهت کند کِی سرت داد بزند و کِی در اوج عصبانیت، محکم در آغوشت بگیرد   کاش ی باشد که مرا بلد باشد..  

یادم باشد همه این ها را...

درخواست حذف اطلاعات

یادم باشد دیگر به حرف ها اعتماد نکنم... یادم باشد طوطی صفتان را دور نگه دارم... یادم باشد به هر .. همان اندازه احترام بگذارم که ظرفیتش را در او می بینم! یادم باشد روی پای خودم بایستم بی کمک حرافان بی عمل! یادم باشد که چقدر امروز دمغم! یادم باشد به راه خویش بروم که هرچیز کارمای خودش را دارد... یادم باشد که هر چیز به وقت خودش و در زمان مناسب اتفاق می افتد... خیلی چیزها را باید به یاد داشته باشم...منبع: http://h20. .. /

توجهت یک جا باشد

درخواست حذف اطلاعات

حاج صاحب عضد الله می گوید: مرحوم آیت الله کشمیری به من گفت : شما باید توکلتان به خدا قرص و محکم باشد گفتم : چطور آقا؟ گفت : قلبت ، توجهت ، یک جا باشد نه همه جا فقط خداتوجهت راست باشد ، مستقیم باشد ، صادق باشد ، صادقانه .... شیدا صفحه 74

برکات سوره یاسین

درخواست حذف اطلاعات

صلی الله علیه و آله وسلم به المؤمنین فرمودند: ای علی! «یس» را بخوان که در آن ده اثر است: هر که آن را قرائت کند: 1) اگر گرسنه باشد سیرگردد؛ 2) اگر تشنه باشد، سیراب گردد؛ 3) اگر باشد، پوشانیده گردد؛ 4) اگر عزب باشد، ازدواج کند؛ 5) اگر ترسان باشد، امنیت یابد؛ 6) اگر مریض باشد، عافیت یابد؛ 7) اگر زندانی باشد، نجات یابد؛ 8) اگر مسافر باشد، در سفرش یاری شود؛ 9) نزد میت خوانده نمی شود مگر اینکه خدا بر او آسان گیرد؛ 10) اگر گمشده داشته باشد، گمشده اش را پیدا کند.

تو نباشی

درخواست حذف اطلاعات

سخت است دلم پیش تو باشد تو نباشی احساس غزل خوان تو باشد تو نباشی سخت است که محدوده ی ممنوع خیالم جولان گه افکار تو باشد تو نباشی تحریم بدی شامل حالم شود آنروز فکرم همه آغوش تو باشد تو نباشی دریای نمک پر شد و سخت است برایم هر لحظه دلم شور تو باشد تو نباشی میترسم از این بال که در لحظه ی پرواز زنجیر به رویای تو باشد تو نباشی... .   #محمدسینا_روزبهانی

غزل خوب است در وصف المؤمنین باشد

درخواست حذف اطلاعات

خدا می خواست تا تقدیر عالم اینچنین باشد ی که صاحب عرش است، مهمان زمین باشدخدا در ساق عرش خویش جایی را برایش ساختکه حتی ماورای دیده ی روح الامین باشدخدا می خواست از رخساره ی خود برداردخدا می خواست تا دست خودش در آستین باشدعلیٌّ حُبّهُ جُنّه ، قسیمُ النّار والجَنّهخدا می خواست آن باشد، خدا می خواست این باشدعلی را قبل از آدم آفرید و در شب معراجبه پیغمبر نشانش داد تا حقّ الیقین باشدبه جز نام علی در پهنه ی تاریخ نامی نیستکه بر انگشتر پیغمبران نقش نگین باشدبه جز او نیست دستاویز محکم در دل طوفانبه جز او نیست وقتی صحبت از حبل المتین باشدمرا تا خطبه های بی الف راهی کن و بگذارکه بعد از خطبه ی بی نقطه ی تو نقطه چین باشدمرا در بیت بیت شعرهایم دستگیری کنغزل های تو بی اندازه باید دلنشین باشدغزل لطف خداوند است، شاعرها خبر دارندغزل خوب است در وصف المؤمنین باشد احمد علوی

ی که شاهد عشق عجیب من باشد

درخواست حذف اطلاعات

ی که شاهد عشق عجیب من باشد،بعید نیست که به فکر فریب من باشدبعید نیست نخواهد که ما به هم برسیم، و گریه سهم نگاه غریب من باشد کدام دختر این شهر جز تو لایق بود،که ه ن دل نانجیب من باشدخدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست، گذاشت  سرخترین سیب، سیب من باشد حسود نیستم اما ی به غیر خودم، غلط کند که بخواهد رقیب من باشدبه هر ی که شبیه تو نیست بدبینم،اجازه هست که عشقت نصیب من باشد؟!امید صباغ نو

یادم باشد همه این ها را...

درخواست حذف اطلاعات

یادم باشد دیگر به حرف ها اعتماد نکنم... یادم باشد طوطی صفتان را دور نگه دارم... یادم باشد به هر همان اندازه احترام بگذارم که ظرفیتش را در او می بینم! یادم باشد روی پای خودم بایستم بی کمک حرافان بی عمل! یادم باشد که چقدر امروز دمغم! یادم باشد به راه خویش بروم که هرچیز کارمای خودش را دارد... یادم باشد که هر چیز به وقت خودش و در زمان مناسب اتفاق می افتد... خیلی چیزها را باید به یاد داشته باشم...منبع: http://h20. /

یادم باشد......

درخواست حذف اطلاعات

یادم باشد حرفی نزنم که دلی بلرزد... خطی ننویسم که آزار دهد ی را یادم باشد که روز و روزگار خوش است ....وتنها دل ما دل نیست.... یادم باشد جواب کینه را با کمتر از مهر ؛ و جواب دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم.... یادم باشد باید در برابر فریادها سکوت کنم و برای سیاهی ها نور بپاشم.... یادم باشد از چشمه درسِِ وش بگیرم و از آسمان درسِ پـاک زیستن.... یادم باشد سنگ خیلی تنهاست... یادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار کنم مبادا دل تنگش بشکند ..... یادم باش

چهل نفر وسط کوچه

درخواست حذف اطلاعات

شدی شهید که غربت عیار داشته باشدمدینه بعد تو تار داشته باشدسه آیه ات حسن و زینب و حسین شد امانشد که آ کوثر چهار داشته باشدچهل نفر وسط کوچه آه فکر ن دعلی به خانه زنی باردار داشته باشدچهل نفر همه مست سقیفه اند و مولابه یاری از چه ی انتظار داشته باشدگمان نمی کنم این سان که در ش ته به دیواربه کوچه فاطمه راه فرار داشته باشدشفاعتم نکنی در حضور مرگ خوشم کهبه احترام تو قبرم فشار داشته باشدنه در حدود مدینه ست نه به نگردیدمگر که می شود این زن مزار داشته باشد؟مهدی رحیمی

به خدا که کشتن سرباز، ابدا هم هنر نمی باشد

درخواست حذف اطلاعات

از برای حفظ این کشور، هر ی را جگر نمی باشدهر که را همچو آن سرباز، عشق میهن بسر نمی باشدمنتظر بوده مادر سرباز، که پسر را شبی کند دامادهرگز از  غصه دل مادر، هر ی را خبر نمی باشدطبق فرموده رسول الله، حب کشور نشانه دین استهر که از دلش وطن رفته، پس ز دین هم اثر نمی باشدبه خدا که کشتن سرباز، ابدا هم هنر نمی باشدمثل سرباز بازی شطرنج، زدن آن هنر نمی باشدمحمدصادق رزمی

حسین جنتی

درخواست حذف اطلاعات

باید که ز داغم خبری داشته باشد هر مرد که با خود جگری داشته باشد حالم چو دلیری است که از بخت بد خویش در لشکر دشمن پسری داشته باشد حالم چو درختی است که یک شاخه ی نا اهل بازیچه ی دست تبری داشته باشد سخت است پیمبر شده باشی و ببینی فرزند تو دین دگری داشته باشد !!! اویخته از گردن من شاه کلیدی این کاخ کهن بی که دری داشته باشد .. سر در گمی ام داد گره در گره اندوه "خوشبخت کلافی که سری داشته باشد"منبع: http://370moon. /

دهاتی

درخواست حذف اطلاعات

چوپان شده تا شاعر ذاتی شده باشدآواره آن مـــاه  دهاتــــی  شده  باشدچـــوپان شده  در جنگــل بادام  بچـــرخدتا مست چهل چشم هراتی شده باشدشاید اثر جنگل بادام و کمی بغضمنجر به غزلواره آتـــی شده باشدسخت است ولی می گذرم از نفسی کهجز با نفس گرم تـــو قاطــــی شده باشداز بین ده انگشت یکی قسمتش این نیستدر لیـــقه موهــــات  دواتــــی  شده باشدتو... چایی...بی قند...و یک عالمه زنبورشاید لب فنجان شکلاتـــی شده باشد- حامد عسکری

حافظانه

درخواست حذف اطلاعات

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد روا مدار خدایا که در حریم وصال رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد همای گو مفکن سایه شرف هرگز در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد هوای کوی تو از سر نمی رود آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد به سان اگر ده زبان شود حافظ چو غنچه پیش تواش مهر بر دهن باشد منبع: http://greenlight. /

مردی که ز حد خود فراتر باشد

درخواست حذف اطلاعات

** مردی که ز حد خود فراتر باشد **داراب 4 داد 97اشــــکم شده جــاری مـــژه ام تر باشدآســـــودگـــی ام زیر صـــــنوبر باشــدباید که شـــــکافت حــــجم تنـــهایی اومردی که ز حــــد خــــود فـــراتر باشدگلها شـــــده پ ر ز پــــــریشــــانی بادپـــرواز بده شـــــعر کــــه در سر باشدیادی کن و بفــــــرست به تــــنهایی منیاد تــــو کــــه در بــــاد شــــناور باشدشعــــری از گریه ســرودم به مزار مادرشعر تلخی است که شایسته مادر باشدزده ام آتـــش بی دود به گـــلخانه شهرشــــعله آتـــــشم از دور مـــــنور باشدپ رم کــــردی و دادی به پرستان خیالپر بــــزن تا دلــــم از داغ تــو پ ر باشداز فتاح بحرانیhttp://fbahrani.blogsky.com

حریم خصوصی، مفهومی رو به فراموشی

درخواست حذف اطلاعات

خشونت خیابانی باشد یا مشکلات خانوادگی، جشن تولد باشد یا مراسم ازدواج، ختم باشد یا عیادت از بیمار، آتش سوزی باشد یا مصدوم شدن عده ای در تصادف ، فرقی به حال جماعت گوشی به دست نمی کند و وقت و بی وقت و بدون…

جنس زندگی

درخواست حذف اطلاعات

هر جهانش مملو از آشوب باشد باید که حالش با ی هم خوب باشدبا یک نفر باشد که حالش را بفهمدپر طاقت و پر صبر چون ایوب باشد پیش نگاهش آدمی بسیار خوب و ...وارسته و بسیار هم محبوب باشددنیا برای زندگی جای قشنگیستوقتی که جنس زندگی مرغوب باشد قطعا که آدم های دنیا در تلاشند تا سهم هر از جهان مطلوب باشددیده به بوی پیرهن پر نور گردد در عشق هر هم قد یعقوب باشد #سجاد_صادقی

بهانه ی گریه های نیمه شب

درخواست حذف اطلاعات

گریه , ساعت ندارد, مکان ندارد, مقدمه هم نمی خواهد, نه بهانه, نه دلیل حتی,گریه فقط یک سوزن می خواهد...سوزن می خواهد که بزنیش به تاول بغض های باد کرده ات و بترکانیشان,حالا این سوزن می تواند یک حرف باشد,یک تنه باشد,یک ع باشد,یک اسم باشد,یک تاریخ باشد,یک نگاه باشد,یک قطره باران باشد,یک تابلوی سرچهارراه باشد,یک عدد باشد,یک...اصلا هیچ کدام اینها هم می تواند نباشد, نباشد و ته همینجور شُر شُر بباری وسط بیابانِ لم یزرعِ دل به امیدی که تِنجه ای بروید از بوته ی گل سرخ.+ یا حبیب الباکین

شعر نذر شاهچراغ

درخواست حذف اطلاعات

سخت است وقتی که بدانی آبرویت در خطر باشد هم چون درختی راه و اطراف تو مملو از تبر باشد لبخند ت رابدوزی بر لبت چون دلقکی خسته اما به روی صورتت همیشه از غم چشم تر باشد سخت است وقتی که ببینی خانه ات در رطوفانست حکمی برایت آمده در پشت ش پسر باشد از پشت خنجر می خوری در این نفاق آباد تنهایی آماج تیغی باز هم رم که در دستت سپر باشد تنها به دنبال ی تا بشنود این بغض ت را حتی برایت گوش های حافظ شیراز کر باشد تو بی جهت در تا ی با بغض خود در رو ابرالود راننده کد می داد در شیراز شاید یک نفر باشد می گفت یک شاهچراغی هست در بالا بلند شهر از جنس سلطان اسان همه را او در نظر باشد مربع حالا نشستم چون پری در باد از غم رها اینجا.. مشمول الطافش اگر جای تو حتی پشت در باشد مجتبی اصغری فرزقی (کیان)منبع: http://mo1351. /