رسانه
رسانه

ایران را دوست دارم علی اشرف درویشیان :: جستجوعاشقانه های بی پایان

درخواست حذف اطلاعات

دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم حسینم دوست دارم همه م دوست دارم نفسم دوست دارم عمرم دوست دارم زند م دوست دارم دارو ندارم دوست دارم وجودم دوست دارم قلبم دوست دارم جیگرم دوست دارم یکی یدونم دوست دارم دوردونم دوست دارم سی لپ قرمزی من دوست دارم ذوق و شوق من دوست دارم متحول من دوست دارم عشق اول و آ وهمیش من دوست دارم صبورم دوست دارم مهربونم دوست دارم قلقلی من دوست دارم نفسم دوست دارم همسرکم دوست دارم عزیزکم دوست دارم جون من دوست دارم بی پایان همسفرم حسین من حسین من شیرینه مهرش به دل میشینه وقتی میخواد بشینه تو قلب من میشینه

علی اشرف درویشیان درگذشت

درخواست حذف اطلاعات

علي اشرف درويشيان روز پنجشنبه (۴ آبان) بر اثر بیماری در سن ۷۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.

«علی اشرف درویشیان» درگذشت

درخواست حذف اطلاعات

«علي اشرف درويشيان» روز پنجشنبه (۴ آبان) بر اثر بیماری در سن ۷۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.

گفت و گو با «علی اشرف درویشیان» درباره زندگی و ادبیات

درخواست حذف اطلاعات

گفت و گو با علي اشرف درويشيان سال 2006 میلادی در سلیمانیه عراق انجام شد و این گفت و گو درواقع بخشی از یک گفت و گوی بلند است با موضوع نقش روشنفکران در جامعه ايران و همین طور موضوع ادبیات کودک و نوجوان.

701- چون که منو از دوست داشتنشون غمگین نمیکنن

درخواست حذف اطلاعات

من شما رو دوست ندارم. من نارنگی دوست دارم. راه رفتن زیر بارون و لییتیوم گوش دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. برگشتنِ به کتابا بعد از چند روز رها شونو دوست دارم. چای با عطر گل سرخ دوست دارم. خو دن تا ساعتِ ده و بیدار شدن تنهایی رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. چیزبرگر زغالی دوست دارم. ساعت شنی دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. سفر دوست دارم. گریه برای ا رو دوست دارم. خو دن دوست دارم. خو دن و هیچوقت پا نشدن دوست دارم. سگ ها و گربه ها رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم.

تو را دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغـــاز عالــم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارمنه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی !من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غـم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزدبگوییم با هم : تو را دوست دارمجهان یک دهان شد همـــآواز با ما :تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم#قیصر_امین_پور

مراسم یادبود علی اشرف درویشیان لغو شد

درخواست حذف اطلاعات

همشهری آنلاین: برگزاری مراسم یادبود علي اشرف درويشيان به دلایل نامعلومی لغو شد.

من از عهد آدم تو را دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم قیصر امین پورمنبع: http://elahemasoud. /

قیصر امین پور، من از عهد آدم تو را دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

قیصر امین پور ، من از عهد آدم تو را دوست دارم من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغـــاز عالــم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارمنه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی !من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غـم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزدبگوییم با هم : تو را دوست دارمجهان یک دهان شد همـــآواز با ما :تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم(قیصر امین پور)

تو را دوست دارم ...

درخواست حذف اطلاعات

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب‌ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم‌نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی‌تر از غم ندیدم به اندازه‌ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم‌آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم   #قیصر_امین_پور

تو را دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه شبها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم: تورا دوست دارمنه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی!من ای حس مبهم تورا دوست دارمسلامی صمیمی تر ازغم ندیدمبه اندازه غم تورا دوست دارمبیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم : تورا دوست دارمجهان یک دهان شد هم آواز با ما:تو را دوست دارم، تورا دوست دارم...

درویشیان در کرج به خاک س می شود

درخواست حذف اطلاعات

مراسم تشییع پیکر علي اشرف درويشيان روز دوشنبه 10 صبح در بهشت سکینه کرج برگزار می شود.

هنوزم دوستت دارم عشقم

درخواست حذف اطلاعات

 تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که آب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت به آرزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به خاطربوی لاله های وحشیبه خاطر گونه ی زرین آفتاب گردانبرای بنفشیِ بنفشه ها دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه انی که ندیده ام دوست می دارمتورا برای لبخند تلخ لحظه هاپرواز شیرین خاطره ها دوست می دارمتورا به اندازه ی همه ی انی که نخواهم دید دوست می دارماندازه قطرات باران ، اندازه ی ستاره های آسمان دوست می دارمتو را

ترا / مصطفی علوی

درخواست حذف اطلاعات

تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم«مهدی اخوان ثالث»تو را بی دوست دارمگرفتار،دپرس،پکر دوست دارمگِل آلوده باشی که ماهی بگیرممن این وضع را بیشتر دوست دارمگُهر خیزی و خاک پر گوهرت رااز این رو که دارد گُهر دوست دارمو این سفره را تا زمانی که پهن استبه اندازه ی صد نفر دوست دارمنه در فکر تولید علمم نه دانشفقط واردات شکر دوست دارمجهان پیش می تازد اما کماکانتو را توی عصر حجر دوست دارمپدر دار هستی و تاریخ داریولی من تو را بی پدر دوست دارمدلیلش دکلهای نفت است بی شکتو را ذره ای هم اگر دوست دارم#مصطفی_علوی

تو را دوست می دارم

درخواست حذف اطلاعات

تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم

تو را دوست می دارم

درخواست حذف اطلاعات

تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم  تو را به جای همه نی که دوست نمی دارم دوست می دارم.جز تو ، که مرا منع تواند کرد؟من خود،خویشتن را بساندک می بینم.پ.ن:می گویند دوست داشتن برتر از عشق است!

من ایران را دوست دارم و هر که ایران را دوست اشته باشد هم دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

من ايران را دوست دارم و هر که ايران را دوست اشته باشد هم دوست دارم. وقتی اخباری می شنوم که نشان از عدم دوستی ما نسبت به خودمان هست ولو عمدی نباشد ناراحت می شوم. من این نوع کار ها را به خود زنی تعبیر می کنم.

روزگار من....

درخواست حذف اطلاعات

من روزگار غربتم را دوست دارم این حس و حال و ح م را دوست دارم یک ع کوچک توى جیبِ کیفِ پولم تنها ترین هم صحبتم را دوست دارم بر ع آدم هاى دل بسته به دنیا هر تیک و تاکِ ساعتم را دوست دارم امروز دوباره خاطرت مهمان من بود مهمانى بى دعوتم را دوست دارم هر چند باعث مى شود هر روز ببارم اما دل کم طاقتم را دوست دارم عادت شده این گریه هاى بى تو ، هر چند مى خندى امّا من عادتم را دوست دارم "مهران" منبع: http://bavareghalat. /

دوست دارم تو را

درخواست حذف اطلاعات

تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست دارم... تو را بخاطر دوست داشتن دوست می دارم، برای اشکی که خشک شد و هیچوقت نریخت. لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت تو را بخاطر خاطره ها، پشت به آرزوهای محال،نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه انی که ندیده ام دوست می دارم تو را برای لبخند تلخ لحظه ها، پرواز شیرین خاطره ها دوست می دارم تو را به اندازه همه انی که نخواهم دید دوست می دارم اندازه قطرات باران ، اندازه ستاره های آسمان ،دوست می دارم تو را به اندازه خودت ،اندازه آن قلب پاکت دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را بجای همه انی که نمی شناخته ام ...دوست می دارم تو را بخار زیبایی چشمانت دوست می دارم و البته اگر بخواهم راست گفته باشم تو را فقط و فقط بخاطر خودت دوست می دارممنبع: http://rezataha1. /

از این که دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

از این که دوست دارم بیشتر بخونم بیشتر یاد بگیریم ، آرم بخونم تا بیشتر بفهمم خیلی خوشحال میشم . دوست دارم بخونم بنویسم ، دوست دارم کمک کنم به تو دوست عزیز دوست دارم ، دوست دارم هر روز با دوست های جدید آشنا بشم مثلا تو ! خیلی دوست دادم راجب من انتقاد کنید بیا به خودم بگید راجب هر موضوعی میخواد بگید بحث کنیم . خیلی دوست دارم هم خودمه هم خدارو هم تو رو قدر لحظه های پاییزی تون رو بدونید

نوشتار شمس لنگرودی برای درگذشت درویشیان

درخواست حذف اطلاعات

شمس لنگرودی می گوید:علي اشرف درويشيان در کودکی بشریت می زیست؛ با چشم اندازهای زیبا به آینده بشریت.

محمود ت آبادی برای درگذشت نویسنده «سال های ابری» چه نوشت؟

درخواست حذف اطلاعات

ایسنا نوشت: محمود ت آبادی در پی درگذشت علي اشرف درويشيان نوشت: «علي اشرف بیمار یک مریضیِ باستانی در سرزمین ما ايران بود و آرزومند آنکه روزی روزگاری این بیماری درمان بشود که البته نشد و به نظر می رسد به این زودی ها هم شدنی نخواهد بود.»

نوشته ت آبادی برای درگذشت درویشیان

درخواست حذف اطلاعات

محمود ت آبادی در پی درگذشت علي اشرف درويشيان متنی نوشت.

ثانیه های کاذب: تو را به جای همه نی که دوست نمی دارم دوست می دارم

درخواست حذف اطلاعات

تو را دوست می دارم تو را به جای همه نی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به جای همه روزگارانی که…

به اندازه ی غم تو را دوست دارم....

درخواست حذف اطلاعات

تو را دوست دارم....تو را دووووست دارم....تو  رادوستدارم.....+ دوستت دارم ، عليرضا قربانیو دیگر جانی برایم نمانده با گذران شب و این موسیقی......

آهنگ جدید حجت اشرف زاده بنام کوچ

درخواست حذف اطلاعات

آهنگ جدید حجت اشرف زاده به نام کوچ new by hojjat ashrafzadeh called kooch آهنگ : حمید اکبرزاده / می و مستر : محمد فلاحی ادامه مطلب

تو را دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

یقین دارم تو را دوست دارم من تو را صادقانه دوست دارم تو را به دور از غرور به دور از ریا مثل کودکی به دور از دروغ تو را مثل نیمه ی جان مثل لحظه ی اولین دیدار اولین بوسه اولین آغوش من تو را عاقلانه دوست دارم شیما سبحانی

سیصد و پانزده

درخواست حذف اطلاعات

من ماه شعبان رو دوست دارم. شادی های پشت سر هم رو دوست دارم. مولودی های عربی این روزا رو دوست دارم. شیرینی های مکرر نذری های این روزها رو دوست دارم. همانجای «روز واقعه» که گفت : راحله! تمام حجت من بر مسلمانی، حسین بن علي است... عیدتون مبارکا و نوووش!

حرف

درخواست حذف اطلاعات

خیلی دلم از خودم و .. پره، دوست دارم خالی بشم، دوست دارم دلیل خیلی چیزا که بقیه به ظاهر که نگاه میکنن متوجه نمیشند رو بگم، دوست دارم بگم چقدر خوشحالم از این که خیلی از مشکلات بقیه با هم کمتر شده، بیشتر دوست دارم بقیه همدیگرو دوست داشته باشن تا این که بخوان به من توجه کنن یا منو مخاطب احساسشون قرار بدن، درکش یکم سخته.. واسه خودم.. خیلی دوست دارم، ولی ...

دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

دوست دارمزیبایی را دوست دارم برگ زرد خزان طلوع آفتاب و نسیم صبحگاهی بهار و شب مهتاب و گل ها و درختان را دوست دارمنغمه زیبای پرندگان موج دریا و جنگل و ساحل زیبا صلح و دوستی اشرف مخلوقات همه را دوست دارمشنبه 96/10/2 یوسف غفاروند

دوست داشتن

درخواست حذف اطلاعات

زهرا دوست داری چه کار کنیدوست دارم نقاشی کنمدوست دارم برم واسه خودم بستنی ب مدوست دارم برم ببینمدوست دارم این بیقراری تموم شهدوست دارم یه دل سیر گریه کنمدوست دارم درس بخونمدوست دارم با دستام یه چیزی درست کنمدوست دارم برم یه جا هیچ نباشهدلم میخواد  یه دل سیر بخوابمدلم میخواد خدا وقت استراحت میداددیگه چیاقتصادییه خونه متوسط مرکز شهریه ماشین دویست و شبشماهیانه یه حقوق متوسطعلمیگرفتن مدرک ارشدم با معدل خوب ولی حواست باشه با خودت مهربون باشگرفتن مدرک ام از شریف یا کبیر یا علامهپیاده یه شغل که توش تدریس باشهمثلا یا معلم شدنو یه کار دیگهدیگهدر مورد بهتر شدن یه چیزاییبیشتر مواظب خودم باشمدیگه چی دوست دارماین که بدم آسایشگاه کهریزکبرم شیرخوارگاه بچه هامن باید اعتراف کنم از بچگی بچه ها رو دوست دارمنمیتونم انکار کنمبچه ها ارومم میکنندبا بچه ها نقاشی میکشمبا بچه ها بازی میکنمبا بچه ها غذا میخورمد

کلیپ دوباره ایران حجت اشرف زاده

درخواست حذف اطلاعات

کلیپ دوباره ايران حجت اشرف زاده • فا رنک     کلیپ دوباره ايران حجت اشرف زاده • فا رنک کلیپ دوباره ايران حجت اشرف زاده را میتوانید به صورت و کیفیت 320 و بالا hd از سایت ن لود کنید برای پیروزی . این کلیپ و آهنگ زیبا را برای دوستان آماده کردیم که میتوانید استفاده کنید . دوباره ايران آهنگ حجت اشرف زاده است که برای پیروزی خوانده است و در ستاد های مردمی نیز شاهد این آهنگ زیبا از اشرف زاده هستیم . این خواننده جدیدا شهرت زیادی پیدا کرده است و از خواننده های معروف ايران است . آهنگ حجت اشرف زاده دوباره ايران | کنید | دوباره ايران حجت اشرف زاده نوشته کلیپ دوباره ايران حجت اشرف زاده اولین بار در ن لود پدیدار شد.

فقط دور تو میگردم

درخواست حذف اطلاعات

غلط گفتم که چیزی توی کاسم نیست چی کم دارم تورو دارم حواسم نیست         دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم همه دارایی ام اینه دلم میره ضریحت رو که میبینه ..        

هوس دیوانگی...

درخواست حذف اطلاعات

فهمیدم که انسان های دیوانه... دیوانه نیستن،فقط گاهی (هوس)دیوانه بودن می کنند... آن ها با دیوانه بودن خود را از دست زندگی بی رحمی که در آن دست و پا میزنند،نجات میدهند..... حالا که میبینم منم (هوس)دیوانگی کرده ام.... اما نه برای زندگیم.... برای تو که نمیدانی دیوانه ای هست که برایت دیوانگی میکند...منبع: http://nasimashegee. /