رسانه
رسانه

بارم بندی :: جستجوتغییر در بارم بندی منطق دهم

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به این که تعیین بارم بندي دروس به عهده دفتر تألیف کتب درسی می باشد، و دبیرخانه در این زمینه فقط جنبه م ی داشته است که آ ین نظریات سرگروه های محترم کشور از طریق دبیرخانه به دفتر محترم تألیف کتب درسی اعلام گردیده است. پیرو این مسأله در تاریخ 8/11 آ ین نسخه بارم بندي از سوی دفتر تالیف بر روی سایت قرار گرفت اما در تاریخ 8/15 اعلام گردید که احتمال تغییر در آن وجود دارد. ضمن عرض پوزش از سرگروه های محترم استان ها،آ ین تغییرات در بارم بندي منطق دهم به اطلاع می رسد. بارم بندي منطق دهم منبع: http://falsafeh.qomgt.ir/index.php/official-section/official/752-2016-11-05-07-52-39منبع: http://dini-bonrood. /

بارم بندی کتاب دین و زندگی پایه دهم

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا ب خدمت همکاران محترم استان گلستان به اطلاع کلیه دبیران دین و زندگی استان گلستان می رساند بارم بندي جدید کتاب دین و زندگی پایه دهم در قسمت ادامه مطلب قابل دریافت استمنبع: http://dinozendegigolestan. /

بارم جامعه شناسی یک جدید

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی با سلام خدمت دانش اموزان عزیز ودبیران ارجمند وگرامی بدینوسیله بارم بندي دروس جامعه شناسی یک پایه دهم انسانی در نوبت اول ودوم به اطلاع شما عزیزان می رسد . گروه آموزشی علوم اجتماعی استا ن یزدمنبع: http://ejtemaieyazd. /

بارم جامعه شناسی یک جدید

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی با سلام خدمت دانش اموزان عزیز ودبیران ارجمند وگرامی بدینوسیله بارم بندي دروس جامعه شناسی یک پایه دهم انسانی در نوبت اول ودوم به اطلاع شما عزیزان می رسد . گروه آموزشی علوم اجتماعی استا ن یزدمنبع: http://ejtemaieyazd. /

بارم بندی درس پیام های آسمان ـ پایه نهم

درخواست حذف اطلاعات

بارم بندي درس پیام های آسمان ـ پایه نهم دوره اول متوسطه سال تحصیلی 96ـ 1395 نوبت اول نوبت دوم شماره درس بارم شماره درس بارم اول 3 اولو دوم 2 دوم 3 سوم و چهارم 2 سوم 5/3 پنجم و ششم 2 چهارم 5/3 جمع شش درس نوبت اوّل 6 نمره پنجم 3 هفتم 2 ششم 4 هشتم 5/2 جمع 20 نمره نهم 5/2 دهم 5/2 یازدهم 5/2 دوازدهم 2 جمع شش درس نوبت دوم 14 نمره جمع نهایی 20 نمره منبع: http://maref1395. /

بودجه بندی هنرستان

درخواست حذف اطلاعات

سلام. وقت بخیر. ارادتمندم. دبیران محترم باید از 8درس کتاب دهم عمومی زبان قرآن 4 درس در سال دهم و 4 درس درسال یازدهم تدریس کنند.برای بارم بندي سوالات به کتاب معلم مراجعه کنید. باتشکر از شما اساتید محترم. موفق و پاینده باشید. منبع: http://arabipa. /

بارم بندی درس پیام های آسمان ـ پایه هفتم

درخواست حذف اطلاعات

بارم بندي درس پیام های آسمان ـ پایه هفتم دوره اول متوسطه ـ سال تحصیلی 96ـ 1395 نوبت اول نوبت دوم شماره درس بارم شماره درس بارم اول 2 اول 5/0 دوم 2 دوم 5/0 سوم 2 سوم 5/0 چهارم 5/2 چهارم 75/0 پنجم 5/2 پنجم 75/0 ششم 3 ششم 1 هفتم 3 هفتم 1 هشتم 3 هشتم 1 جمع 20 نمره جمع 6 نمره نهم 2 دهم 2 یازدهم 2 دوازدهم 2 سیزدهم 25/1 چهاردهم 25/1 پانزدهم 5/1 شانزدهم 2 جمع 14 نمره جمع نهایی شانزده درس 20 نمره منبع: http://maref1395. /

بارم بندی پیام های آسمان ـ پایه هشتم

درخواست حذف اطلاعات

بارم بندي پیام های آسمان ـ پایه هشتم دوره اول متوسطه ـ سال تحصیلی 96ـ 1395 نوبت اول نوبت دوم شماره درس بارم شماره درس بارم اول 2 دروس نوبت اول (6 نمره) اول 5/0 دوم 2 دوم 5/0 سوم 2 سوم 5/0 چهارم 3 چهارم 1 پنجم 3 پنجم 1 ششم 4 ششم 25/1 هفتم 4 هفتم 25/1 جمع 20 جمع 6 نمره دروس نوبت دوم (14نمره) هشتم 2 نهم 2 دهم 5/1 یازدهم 2 دوازدهم 5/1 سیزدهم 5/1 چهاردهم 2 پانزدهم 5/1 جمع هشت درس نوبت دوم 14 هفت درس نوبت اول 6 نمره جمع نهایی شانزده درس 20 نمره منبع: http://maref1395. /

بارم بندی دروس علوم اجتماعی سال تحصیلی 96-95

درخواست حذف اطلاعات

بارم بندي دروس علوم اجتماعی سال تحصیلی 96-95 همکار گرامی می توانید بارم بندي دروس جامعه 1 پایه دهم، جامعه 2 پایه سوم، علوم اجتماعی پیش ی را از لینکهای زیر دریافت کنید. جامعه 1 پایه دهم جامعه 2 پایه سوم علوم اجتماعی پیش ی منبع: http://oe17. /

بارم بندی درس پیام های آسمان ـ پایه نهم

درخواست حذف اطلاعات

بارم بندي درس پیام های آسمان ـ پایه نهم دوره اول متوسطه سال تحصیلی 96ـ 1395 نوبت اول نوبت دوم شماره درس بارم شماره درس بارم اول 3 اولو دوم 2 دوم 3 سوم و چهارم 2 سوم 5/3 پنجم و ششم 2 چهارم 5/3 جمع شش درس نوبت اوّل 6 نمره پنجم 3 هفتم 2 ششم 4 هشتم 5/2 جمع 20 نمره نهم 5/2 دهم 5/2 یازدهم 5/2 دوازدهم 2 جمع شش درس نوبت دوم 14 نمره جمع نهایی 20 نمره منبع: http://maref1395. /

بارم بندی درس قانون کار

درخواست حذف اطلاعات

بارم بندي درس قانون کار نیمسال اول (دیماه 95) فصل اول حقوق 2نمره فصل دوم حق و تکلیف 2نمره فصل سوم قانون 5/1 فصل چهارم حقوق کار 5/4 بخش دوم فصل اول کارگر 5 بخش دوم فصل دوم کارفرما 5 منبع: http://takmilmaharatgroup. /

vision 1

درخواست حذف اطلاعات

در این بخش: - بارم بندي vision 1 - کتاب معلم vision 1 - فایل صوتی vision 1 - بارم بندي تفضیلی vision 1 در اختیار شماست .منبع: http://englishworld5. /

بارم بندی درس پیام های آسمان ـ پایه هفتم

درخواست حذف اطلاعات

بارم بندي درس پیام های آسمان ـ پایه هفتم دوره اول متوسطه ـ سال تحصیلی 96ـ 1395 نوبت اول نوبت دوم شماره درس بارم شماره درس بارم اول 2 اول 5/0 دوم 2 دوم 5/0 سوم 2 سوم 5/0 چهارم 5/2 چهارم 75/0 پنجم 5/2 پنجم 75/0 ششم 3 ششم 1 هفتم 3 هفتم 1 هشتم 3 هشتم 1 جمع 20 نمره جمع 6 نمره نهم 2 دهم 2 یازدهم 2 دوازدهم 2 سیزدهم 25/1 چهاردهم 25/1 پانزدهم 5/1 شانزدهم 2 جمع 14 نمره جمع نهایی شانزده درس 20 نمره منبع: http://maref1395. /

بارم بندی پیام های آسمان ـ پایه هشتم

درخواست حذف اطلاعات

بارم بندي پیام های آسمان ـ پایه هشتم دوره اول متوسطه ـ سال تحصیلی 96ـ 1395 نوبت اول نوبت دوم شماره درس بارم شماره درس بارم اول 2 دروس نوبت اول (6 نمره) اول 5/0 دوم 2 دوم 5/0 سوم 2 سوم 5/0 چهارم 3 چهارم 1 پنجم 3 پنجم 1 ششم 4 ششم 25/1 هفتم 4 هفتم 25/1 جمع 20 جمع 6 نمره دروس نوبت دوم (14نمره) هشتم 2 نهم 2 دهم 5/1 یازدهم 2 دوازدهم 5/1 سیزدهم 5/1 چهاردهم 2 پانزدهم 5/1 جمع هشت درس نوبت دوم 14 هفت درس نوبت اول 6 نمره جمع نهایی شانزده درس 20 نمره منبع: http://maref1395. /

جلسه آینده

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی حضور در جلسه آینده کلاس ا امی است. جلسه آینده گروهها جهت پروژه های گروهی و عنوان پروژه های انفرادی تعریف می گردد. تغییراتی در مورد نمرات وجود دارد. به دلیل اشتباه بودن بیشتر تمرینات ارائه داده شده دانشجویان و عدم ب نمره کافی در تمرینات، بارم تمرینات کمتر شده و بارم باقیمانده آن به امتحان اضافه می گردد تا دانشجویان بتوانند در درس نمره خوب ب رند. بارم امتحان پایان ترم : 10 نمره بارم تمرینات(5 سری تمرین): 5 نمره بارم پروژه ها : 5 نمره {در مورد امتحان پایان ترم} سوالات در موضوع نوشتن کد، اصلاح کد، توضیح مطالب کلاسی گفته شده و زدن مثال خواهد بود که سوالات منطقی و در حد کلاس خواهد بود. جزوه ای در حد 5 الی 10 صفحه هم آماده خواهد شد و در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت تا یادآوری مطالب کلاس آشنا شوند. ارائه جزییات بیشتر در جلسه آینده. {در مورد پروژه ها} پروژه ها در دو دسته انفرادی و گرو

بارم بندی درس جامعه شناسی پایه دهم

درخواست حذف اطلاعات

بارم بندي درس جامعه شناسی پایه دهم فصل ها درس ها نوبت اول نوبت دوم جبرانی اول اول ٥/٢ نمره ٥ نمره ٥/١ دوم ٥/٢ نمره ٥/١ سوم ٣ ٥/١ چهارم ٣ ٥/١ پنجم ٣ ٥/١ ششم ٣ ٥/١ هفتم ٣ ٥/١ دوم هشتم - ٢ ٥/١ نهم - ٢ ٥/١ دهم - ٢ ٥/١ یازدهم - ٥/٢ ٥/١ دوازدهم - ٥/٢ ٥/١ سیزدهم - ٢ ٥/١ چهاردهم - ٢ ٥/١ جمع ٢٠ ٢٠ ٢٠ بودجه بندي امتحان نیمسال اول کتاب جامعه شناسی ١ پایه دهم سال تحصیلی ( ٩٦ – ١٣٩٥ ) پایان درس هفتم ( صفحه ٧٦ )منبع: http://ejtemaeezabol. /

بارم بندی جامعه شناسی 2

درخواست حذف اطلاعات

جبرانی نوبت دوم نوبت اول درس ها فصل ها 1.5 5نمره 2.5 اول اول 1.5 2.5 دوم 1.5 3 سوم 1.5 3 چهارم 1.5 3 پنچم 1.5 3 ششم 1.5 3 هفتم 1.5 2 هشتم دوم 1.5 2 نهم 1.5 2 دهم 1.5 2.5 یازدهم 1.5 2.5 دوازدهم 1.5 2 سیزدهم 1.5 2 چهاردهم 20 20 20 - جمع بارم بندي درس جامعه شناسی 2 منبع: http://go2. /

بارم بندی جامعه شناسی 2

درخواست حذف اطلاعات

جبرانی نوبت دوم نوبت اول درس ها فصل ها 1.5 5نمره 2.5 اول اول 1.5 2.5 دوم 1.5 3 سوم 1.5 3 چهارم 1.5 3 پنچم 1.5 3 ششم 1.5 3 هفتم 1.5 2 هشتم دوم 1.5 2 نهم 1.5 2 دهم 1.5 2.5 یازدهم 1.5 2.5 دوازدهم 1.5 2 سیزدهم 1.5 2 چهاردهم 20 20 20 - جمع بارم بندي درس جامعه شناسی 2

منوباورکن

درخواست حذف اطلاعات

اگه خاکم ، اگه سنگم ، اگه دلتنگمبا خودم ، با تو ، با این فاصله می جنگماگه کابوس ، اگه رویا ، اگه بیدارمتو رو تنها ، تو رو تنها ، تو رو می بارم اگه خاکماگه خاکم ، اگه سنگم ، اگه دلتنگمبا خودم ، با تو ، با این فاصله می جنگماگه رودم ، با تو بودم ، به تو دل بستممن از این من ، من از این تو ، از همه خستم اگه بغضم ، اگه گریه ، اگه می بارمکی می دونه سر روی دوش کی می ذارمتب سرد و تب درد و منه شبگردوکی می دونه ، کی می فهمه حاله این مردوگلو پر پر کن عزیزم ، چشمامو تر کنمنو باور کن عزیزم ، منو باور کنآی خدای نفس های منه سرگردونبه همون روز تولد منو برگردون آی خدای (آی خدای،آی خدای،آی خدای) به همون روز تولد منو برگردون (منو برگردون،منو برگردون) منبع: http://paniz-n. /

بارم بندی کتاب عربی دهم عمومی و انسانی

درخواست حذف اطلاعات

نمره پایانی ترم اول و دوم 20 نمره کتبی است و نمره مستمر ترم اول و دوم 10 نمره کتبی و 10نمره شفاهی است که 7 نمره روان خوانی و درست خواندن و 3 نمره مکالمه است. موفق و پاینده باشید. منبع: http://arabipa. /

خوبه که شما ها هستین !

درخواست حذف اطلاعات

مادرشوهر یکی از همکارا فوت شده از هفته گذشته هر بار اومده یه چیزی فاتحه ای اورده واسه این زن و هر بارم میگه اخه مادرشوهرم نبود که دوستم بود و خلاصه کله و پاچه مادرشوهرا به راه میشه ... دیروز یکی از همکارا صداش دراومد که بابا بعضی وقتا هم عروسا ناتو و بدجنسن ... الان زن برادر ما نمی ذاره اصلا ما داداشمونو ببینیم ...سه ماه یه بارم رنگ اخوی نمی بینیم دیگه طوری شده که مادرم بهش گفته لااقل پسر یه زنگ بزن من بدونم سلامتی ... ادامه داد که ما که پدر نداریم ولی اگه یه کاریم پیش بیاد جرات نمی کنیم به داداشمون زنگ بزنیم چون فرداش زنش لشگرکشی می کنه که چرا تماس گرفتین ناراحتش کردین خوابش اب شد ... گوشه دلم ناراحت شد براش ... اما خوش حالم که این جور ادم ها هستن چون بعضیا اصلا لیاقتشون همین جور عروس ها هستن منبع: http://maryamnokhodi. /

بارم بندی درس جامعه شناسی ٢

درخواست حذف اطلاعات

بارم بندي درس جامعه شناسی ٢ فصل ها درس ها نوبت اول نوبت دوم جبرانی اول اول ٥/٢ نمره ٣ نمره ٥ نمره دوم ٥/٢ نمره سوم ٣ چهارم ٣ دوم پنجم ٣ ٢ ١٠ نمره ششم ٣ هفتم ٣ هشتم - ٢ نهم - ٢ دهم - ٥/٢ یازدهم - ٥/٢ سوم دوازدهم - ٢ ٥ نمره سیزدهم - ٢ چهاردهم - ٢ جمع ٢٠ ٢٠ ٢٠ منبع: http://ejtemaeezabol. /

خوبه که شما ها هستین !

درخواست حذف اطلاعات

مادرشوهر یکی از همکارا فوت شده از هفته گذشته هر بار اومده یه چیزی فاتحه ای اورده واسه این زن و هر بارم میگه اخه مادرشوهرم نبود که دوستم بود و خلاصه کله و پاچه مادرشوهرا به راه میشه ... دیروز یکی از همکارا صداش دراومد که بابا بعضی وقتا هم عروسا ناتو و بدجنسن ... الان زن برادر ما نمی ذاره اصلا ما داداشمونو ببینیم ...سه ماه یه بارم رنگ اخوی نمی بینیم دیگه طوری شده که مادرم بهش گفته لااقل پسر یه زنگ بزن من بدونم سلامتی ... ادامه داد که ما که پدر نداریم ولی اگه یه کاریم پیش بیاد جرات نمی کنیم به داداشمون زنگ بزنیم چون فرداش زنش لشگرکشی می کنه که چرا تماس گرفتین ناراحتش کردین خوابش اب شد ... گوشه دلم ناراحت شد براش ... اما خوش حالم که این جور ادم ها هستن چون بعضیا اصلا لیاقتشون همین جور عروس ها هستن منبع: http://maryamnokhodi. /

چشمانم همیشه اشک می بارم

درخواست حذف اطلاعات

زچشمانم همیشه اشک می بارم ازآن دلتنگیا ست میگم که باشداین اقرارم درون کودکیم هستم شب وروز م جدا از من نمیشه طرز اقرارم چرا روز اول غم زاده شد با من پس از عمری در این قصه گرفتارم خدایا این چه راز و سر نوشتی بود بر این اندوه و غمها هست پیکار م نمی دانم خداوند ا ببخشا یم اگر چیزی زبانم گفت پشیمانم در کارم اگر با گفتن شعری دلم آ رام می گیرد چه ایرداست که در شعر هست اسرار م چه میگوئی بیا ای بیک دگر بس کن نمی دانی که در قلبم هزاران درد ها دارممنبع: http://naghmeyekohsaran1. /

بارم بندی پیش ی

درخواست حذف اطلاعات

بارم بندي علوم اجتماعی پیش ی نوبت دوم و جبرانی نوبت اول دروس فصل ها 2.5 2 اول اول 2.5 دوم 2.5 سوم 2.5 چهارم 2.5 3 پنچم دوم 3 ششم 2 هفتم 2.5 هشتم 2.5 -- نهم سوم 2 دهم 3 یازدهم 2 -- دوازدهم چهارم 2.5 سیزدهم 3 چهاردهم 20 20 - جمع منبع: http://go2. /

بارم بندی پیش ی

درخواست حذف اطلاعات

بارم بندي علوم اجتماعی پیش ی نوبت دوم و جبرانی نوبت اول دروس فصل ها 2.5 2 اول اول 2.5 دوم 2.5 سوم 2.5 چهارم 2.5 3 پنچم دوم 3 ششم 2 هفتم 2.5 هشتم 2.5 -- نهم سوم 2 دهم 3 یازدهم 2 -- دوازدهم چهارم 2.5 سیزدهم 3 چهاردهم 20 20 - جمع

بارم بندی کارآفرینی نیمسال اول دیماه 95

درخواست حذف اطلاعات

فصل اول شناخت افراد موفق 2 فصل دوم ضرورت تعیین اه شغلی 1.5 فصل سوم ب و کار خانگی 2.5 فصل چهارم ویِژگی های کار آفرینان 2 فصل پنجم راه های یافتن ایده ی ب و کار 2 5 نمره تکالیف مربوط به هر فصل + 5 نمره طرح ب و کارمنبع: http://takmilmaharatgroup. /

بارم بندی جامعه شناسی پایه دهم

درخواست حذف اطلاعات

جبرانی نوبت دوم نوبت اول درس ها فصل ها 1.5 5نمره 2.5 اول اول 1.5 2.5 دوم 1.5 3 سوم 1.5 3 چهارم 1.5 3 پنچم 1.5 3 ششم 1.5 3 هفتم 1.5 2 هشتم دوم 1.5 2 نهم 1.5 2 دهم 1.5 2.5 یازدهم 1.5 2.5 دوازدهم 1.5 2 سیزدهم 1.5 2 چهاردهم 20 20 20 - جمع بارم بندي درس جامعه شناسی پایه دهممنبع: http://go2. /

خواب

درخواست حذف اطلاعات

خیلی دلم میخواست یه بارم ک شده خواب باشم یکی بیاد یواشکی روی من لحاف بکشه، چراغ رو خاموش کنه و درو یواش ببنده!

خواب..

درخواست حذف اطلاعات

خیلی دلم میخواست یه بارم ک شده خواب باشم یکی بیاد یواشکی روی من لحاف بکشه، چراغ رو خاموش کنه و درو یواش ببنده!

بارم بندی جامعه شناسی پایه دهم

درخواست حذف اطلاعات

جبرانی نوبت دوم نوبت اول درس ها فصل ها 1.5 5نمره 2.5 اول اول 1.5 2.5 دوم 1.5 3 سوم 1.5 3 چهارم 1.5 3 پنچم 1.5 3 ششم 1.5 3 هفتم 1.5 2 هشتم دوم 1.5 2 نهم 1.5 2 دهم 1.5 2.5 یازدهم 1.5 2.5 دوازدهم 1.5 2 سیزدهم 1.5 2 چهاردهم 20 20 20 - جمع بارم بندي درس جامعه شناسی پایه دهم

بارم بندی درس فارسی عمومی

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر دانشجویان عزیزم درراستای قولی که داده بودم بدین وسیله بارم بندي درس فارسی عمومی صنعتی سهند گروه ی مکانیک بشرح زیر اعلام می گردد: 1- ده نمره امتحان از جزوه ی گزیده ی نظم ونثر فارسی اینجانب با بارم بندي مشروح زیرکه امتحان آن در آ ترم برگزارخواهد شد: ---معنی متن ادبی ( نثر فارسی از متون قدیم ) _3 نمره ---معنی ات داده شده از نظم فارسی_ 3 نمره ---نکات ادبی و دستوری داده شده از نظم ونثر جزوه درسی _2 نمره ---معنی لغات داده شده از جزوه ی درسی اینجانب _ 2 نمره 2 - نمراتی که در کلاس درس ، در طول ترم دریافت خواهید کرد : --- روخوانی نظم ونثر جزوه در کلاس _ 2 نمره --- نگارش نامه ی اداری با رعایت آیین نگارش 1.5 نمره --- آشنایی با سبک های شعری ایران ومکتب های ادبی دنیا 1.5 نمره --- تاریخ ادبیات ومرجع شناسی ادبیات فارسی _ 2 نمره --- تحقیق گروهی و ارائه ی آن توسط ی گروه _ 2 نمره --- نظم و

بارم بندی درس فارسی عمومی

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر دانشجویان عزیزم درراستای قولی که داده بودم بدین وسیله بارم بندي درس فارسی عمومی صنعتی سهند گروه ی مکانیک بشرح زیر اعلام می گردد: 1- ده نمره امتحان از جزوه ی گزیده ی نظم ونثر فارسی اینجانب با بارم بندي مشروح زیرکه امتحان آن در آ ترم برگزارخواهد شد: ---معنی متن ادبی ( نثر فارسی از متون قدیم ) _3 نمره ---معنی ات داده شده از نظم فارسی_ 3 نمره ---نکات ادبی و دستوری داده شده از نظم ونثر جزوه درسی _2 نمره ---معنی لغات داده شده از جزوه ی درسی اینجانب _ 2 نمره 2 - نمراتی که در کلاس درس ، در طول ترم دریافت خواهید کرد : --- روخوانی نظم ونثر جزوه در کلاس _ 2 نمره --- نگارش نامه ی اداری با رعایت آیین نگارش 1.5 نمره --- آشنایی با سبک های شعری ایران ومکتب های ادبی دنیا 1.5 نمره --- تاریخ ادبیات ومرجع شناسی ادبیات فارسی _ 2 نمره --- تحقیق گروهی و ارائه ی آن توسط ی گروه _ 2 نمره --- نظم و

-خوابگاه -عجب

درخواست حذف اطلاعات

بعد از مهمان گرفتن شنگول و منگول (2 تا دختر کلاس ) کلی دخترا تیکه بارم که تنها موندن تو کلاس و این حرفا اما از اون جایی که من قوی هستم اصلا سختم نیست

پنگوئن که بار نزدی

درخواست حذف اطلاعات

یه بارم داشتم با وی آی پی میرفتم تهران و راننده کولره گذاشته بود رو آ ین درجه!

بارم بندی زبان دهم

درخواست حذف اطلاعات

بارم بندي درس زبان انگلیسی ارزش ی درس زبان انگلیسی پایه دهم مشتمل بر 2 بخش آزمون مستمر و پایانی به شرح زیر می باشد: آزمون مستمر این آزمون، از بخش های مختلف کتاب دانش آموز و کتاب کار به صورت مستمر در هر نیمسال تحصیلی توسط دبیران محترم ارزشی می گردد. فعالیت های کلاسی، مشارکت های گروهی و فعالیت های داوطلبانة دانش آموزان نیز در این بخش لحاظ می گردد. مجموع نمره آزمون های مستمر اول و دوم، هر یک 20 نمره می باشد که توزیع نمرات به صورت متناسب بین بخش های کتبی و شفاهی، توسط دبیران گرامی انجام می شود. آزمون پایانی : آزمون های پایانی اول و دوم شامل موارد زیر است speaking نمره 4 reading نمره 4 writing 4 نمره listening 4 نمره grammar 2 نمره vocabulary 2نمره برای نیمسال دوم 5 نمره به درس 1، 2 و 15 نمره به درس 3 و 4 اختصاص می یابد. *بخش های speakingو listening آزمون پایانی یک تا دو هفته پیش از آغاز امتحا

متاسفانه این چیزا فقط تو است!!

درخواست حذف اطلاعات

خیلی دلم میخواست یه بارم ک شده خواب باشم یکی بیاد یواشکی روی من لحاف بکشه، چراغ رو خاموش کنه و درو یواش ببنده!

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ضمن عرض سلام و احترام خدمت همکاران گرامی بودجه بندي و بارم بندي کتب هفتم ،هشتم و نهم در سال تحصیلی 96-95 به حظورتان ارسال میگردد. بنام خدا بودجه بندي پیشنهادی کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم وهشتم ونهم در سال تحصیلی 96-95 پایه هفتم فروردین 128-107 دی 70-55 مهر 14-1 اردیبهشت 152-129 بهمن 86-71 آبان 34-15 اسفند 106-87 آذر 54-35 پایه هشتم فروردین 134-121 دی 77-69 مهر 22-1 اردیبهشت 171-135 بهمن 97-78 آبان 46-23 اسفند 120-98 اذر 68-47 پایه نهم فروردین 147-133 دی 84 -78 مهر 28-2 اردیبهشت 146-148 بهمن112-85 آبان 56-29 اسفند 132-113 آذر 77-57 به نام خدا بارم بندي کتاب مطالعات اجتماعی پایه های هفتم،هشتم،نهم در سال تحصیلی 96-95جهت استفاده همکاران به حضور ارسال می گردد . پا

#632

درخواست حذف اطلاعات

با این پول ویزیتی کِ این دکدرا میگیرن یه بارم باس برم دکدر وختی بهم گف چته! لش کنم رو صندلی و پامو بندازم رو میزش و سیگارمو روشن کنم، یه پُک بزنم بگم اونشو دیگه خودت باس بفهمی :| پولِ چیو میگیری پَ لاشی؟ :|منبع: http://ops. /

فراخوان مشارکت در برنامه ها

درخواست حذف اطلاعات

همکاران گرامی با سلام هنوز بارم بندي درس تاریخ ایران و جهان باستان 1 پایه دهم به صورت رسمی اعلام نگردیده به محض اعلام در کانال اطلاع رسانی گروه و وبلاگ قرار می رد. فراخوان مشارکت شما عزیران در برنامه های گروه در سال جاری امروز دوشنبه 95/9/1 به ادارات نواحی و مناطق ارسال گردید جهت ب اطلاع بیشتر به بخشنامه مربوطه مراجعه فرمایید.منبع: http://historychb89. /