رسانه
رسانه

با دست پر ازدواج کنیم دانا و توانا :: جستجوازدواج پایدار

درخواست حذف اطلاعات

دانایی را پرسیدند: چه وقت برای ازدواج پایدار مناسب است؟ دانا گفت: زمانی که شخص توانا شود! پرسیدند: توانا از لحاظ مالی؟ جواب داد: نه! گفتند: توانا از لحاظ جسمی؟ گفت: نه! پرسیدند: توانا از لحاظ فکری؟ ... جواب داد: نه! پرسیدند: خود بگو که ما را در این امر دیگر چیزی نیست! دانا گفت: زمانی یک شخص می تواند ازدواج پایدار نماید که اگر تا دیروز نانی را به تنهایی می خورد امروز بتواند آن را با دیگری نصف نماید بدون آنکه اندکی از این مسئله ناراحت گردد!

توانا بود هرکه

درخواست حذف اطلاعات

معلمی گفت توانا بود هرکه..؟ دانش اموزی ادامه داد... "توانا بود هرکه دارا بود" ز ثروت دل پیر برنا بود تهی دست به جایی نخواهد رسید اگر چه شب و روز کوشا بود ندانست فردوسی پاکزاد که شعرش در این ملک بیجا بود گر او را خبر بود از این روزگار که زر بر همه چیز والا بود نمیگفت آن شعر معروف را ... "توانا بود هرکه دانا بود @jokmiz @jokmiz

توانا بود....

درخواست حذف اطلاعات

توانا بود هرکه دارا بود زثروت دل پیر برنا بود تهیدست به جایی نخواهد رسید اگرچه شب و روز کوشابود ندانست فردوسی پاکزاد که شعرش دراین ملک بیجا بود گراوراخبر بود ازاین روزگار که زربر همه چیز والا بود نمیگفت آن شعر معروف را توانا بود هرکه دانا بود

چه وقت میتوان ازدواج پایدار کرد؟

درخواست حذف اطلاعات

   دانایی را پرسیدند: چه وقت برای ازدواج پایدار مناسب است؟ دانا گفت: زمانی که شخص توانا شود!                                    پرسیدند: توانا از لحاظ مالی؟ جواب داد: نه! گفتند: توانا از لحاظ جسمی؟ گفت: نه! پرسیدند: توانا از لحاظ فکری؟جواب داد: نه!پرسیدند: خود بگو که ما را در این امر دیگر چیزی نیست!دانا گفت: زمانی یک شخص می تواند ازدواج پایدار نماید که اگر تا دیروز نانی را به تنهایی می خورد امروز بتواند آن را با دیگری نصف نماید بدون آنکه اندکی از این مسئله ناراحت گردد!

171: انجمن ن دانا

درخواست حذف اطلاعات

سالها بعد، وقتی بازنشسته شدم. در شصت سالگی ام یک انجمن نِ دانا تشکیل می دهم. ن دانا زن هایی با سواد، ، ، معلم، خیاط، کتاب خوان، مادر و... نیستند. نی هستند که علاوه بر تمام این ها از خود و وجود خودشان آگاهی کامل دارند. نی که می دانند اندام های بالا تنه ی آن ها یک شیِ اضافه نیست که با رسیدنِ سن بلوغ با قوز پنهانش کنند. نی که می دانند، سرطان و دیگر مشکلات نه فقط بعد از ازدواج پیش نمی آید و حق ندارند حتی نگاهی عجیب به دوشیزه ها در مطب پزشک ن بیاندازند. نی که می دانند باید وقتِ صحبت از مشکلشان آرام و خونسرد و رک باشند. نی که صدها بار هنگام حرف زدن بند کیفشان را لای دست هایشان فشار ندهند و بدانند قاعدگی و پیامد های آن، ازدواج و پیامد های فیزیکی آن جزئی از طبیعت است.

طنز؛ داستان مرد دانا و پرنده زیرک

درخواست حذف اطلاعات

روزی مرد دانا همین جور بیخودی نشسته بود و هیچ کاری نمی کرد. مدتی بود به دلیل این که مردم خودشان برای خودشان دانا شده بودند و دیگر نیازی به مرد دانا نداشتند و به او مراجعه نمی د، کمی از نظر اقتصادی دچار مشکل شده بود تا حدی که یک وعده غذا میخورد و

طنز14

درخواست حذف اطلاعات

معلمی گفت : توانا بود هرکه... ؟ دانش آموز گفت : "توانا بود هرکه دارا بود" ز ثروت دل پیر برنا بود تهیدست به جایی نخواهد رسید اگر چه شب و روز کوشا بود ندانست فردوسی پاکزاد که شعرش در این ملک بیجا بود گر او را خبر بود از این روزگار که زر بر همه چیز والا بُوَد نمیگفت آن شعر معروف را "توانا بود هرکه دانا بود"

گل های خندان ایران

درخواست حذف اطلاعات

پی موضوعی در وب می چرخیدم که به شعری با احساس برخوردم. در همان نگاه اول لبخندی بر لبانم نشاند و مرا به سال های پیش، وقتی دسال تر بودم برد. همان زمانی که تک تک کلمات را پرشور می خو م. گاهی هم به معنای کلماتش فکر می : "چجوری ایران را مثه جون خودمون بدونیم؟ چجوری دانا باشیم؟ وقتی که دانا بودیم چجوری میتونیم ایران رو حفظ کنيم؟"امروز تقریبا مفهوم دانایی و توانایی و ابعادش در حفط میهن را می فهمم اما چالشم بزرگ تر شده؛ "چه زمانی ایران از ما، فرزندان خودش، دلشاد خواهد بود؟"ماگل های خندانیم فرزندان ایرانیم ایران پاک خود را مانند جان می دانیم ما باید دانا باشیم هشیار و بینا باشیم از بهرحفظ ایران باید توانا باشیم آباد باشی ای ایران آزاد باشی ای ایران از ما فرزندان خود دلشاد باشی ای ایران**از عباس یمینی شریف- روحش شاد!

تهران زنده، تهران شاد

درخواست حذف اطلاعات

احمد مسجدجامعی*: تهران ابرشهری است با یک مجموعه مدیریتی دانا و توانا که کم و بیش در شورا، شهرداری و مدیریت شهری بروز و ظهور یافته است.

دانا کیست ؟

درخواست حذف اطلاعات

حسین (ع): اگر همه گفتار دانا، نیکو و بحق بود، از خودپسندی در آستانه دیوانگی قرار می گرفت. همانا دانا ی است که حق گویی او فراوان باشد .  

دانا بود هرکه توانا بود؟

درخواست حذف اطلاعات

خوش بینانه ترین سرانه مطالعه کشور کمتر از پنج دقیقه است و این رقم در حال کاهش است. زمانی که ما از فرهنگ دکوری حرف می زنیم یعنی حواس مان نیست که با نق از دانایی به دیگران پز می دهیم که من اهل مطالعه هستم.

تهران زنده، تهران شاد

درخواست حذف اطلاعات

احمد مسجدجامعی - عضو شورای شهر تهران: تهران ابرشهری است با یک مجموعه مدیریتی دانا و توانا که کم و بیش در شورا، شهرداری و مدیریت شهری بروز و ظهور یافته است.

تهران زنده، تهران شاد

درخواست حذف اطلاعات

احمد مسجدجامعی - عضو شورای شهر تهران: تهران ابرشهری است با یک مجموعه مدیریتی دانا و توانا که کم و بیش در شورا، شهرداری و مدیریت شهری بروز و ظهور یافته است.

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

راه و رسم معنویت بر چه اصول و ریشه هایی بنا شده؟ اصل اساسی معنویت اینه که خ وجود داره . شناخت این خدا و اینکه چه خصوصیاتی داره میشه تقریبا کل معنویت .  به هر نسبتی که ما شناختمون از اون خدا وسیعتر میشه ، به همون نسبت زندگی برامون ساده تر و راحت تر میشه . البته منظورم از شناخت ، یه شناخت واقعی هست و اینکه به این اطمینان برسیم که خدا واقعا اینطور خصوصیاتی داره . اما خصوصیات ایین خدا مگه چیا هستن که دیدن و فهنیدن و درک اونا اینقدر میتونه زندگی تو این دنیا رو راحت کنه؟ منظور از خدا اصلا چی هست ؟ سه تا از خصوصیاتی که برای خدا نقل میشه و دونستنشون خیلی اهمیت داره ایناست : دانایی صد در صد ، توانایی صد در صد ، عشق صد در صد . به همون نسبتی که ما اعتقاد به این سه تا خصوصیت داریم زندگیمون هم راحت تر میشه .  من چقدر خدا رو دانا میدونم ؟ چقدر اونو توانا میدونم ؟ چقدر معتقدم که نسبت به من محبت

مشاوره ازدواج

درخواست حذف اطلاعات

از زبان مشاورمشاوره ازدواج پرسیده اند:در سال 94، در راستای انجام پایان نامه ام، با آقایی آشنا شدم. اوائل، همه چیز رسمی بود و عادی. چهار ماه بعد، متوجه علاقه ایشان به خودم شدم و رابطه مان صمیمی تر شد.از نظر کفو هم بودن و سطح اجتماعی و خانوادگی، تقریبا شبیه هم هستیم. دی ماه سال 95، پایان نامه را دفاع کردیم و ایشان به سربازی رفتند. سربازی شان آ مهر امسال تمام می شود و می توانیم ازدواج کنيم، اما نه کاری دارند و نه ی هست که برای مخارج ازدواج، کمکشان کند. اکنون مردد هستم و حس می کنم آنقدر قوی نیستم که بتوانم این سختی ها را تحمل کنم و از صفر شروع کنيم. از طرفی هم دوستشان دارم. چه کنم؟ پاسخ ما:۱. عشق، جانمایه زندگی است. اگر به همدیگر علاقه دارید، نیز کفو هم هستید، نیز ایشان توانایی اداره زندگی را دارند، ایشان را بپذیرید.۲. لازم نیست که ایشان بالفعل، دارای شغل و ثروت باشند، بلکه لازم است که بالقوه،

کار آفرینان با اخلاق و برتر - شرکت شه توانا

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیه شرکت شه توانا در خصوص اعلام اسامی و مشخصات کار آفرینان و متقاضی برتر و با اخلاق شه توانا شرکت بازرگانی شه توانا ( وب سایت شه توانا) در نظر دارد چند نفر از کار آفرینان با اخلاق ئ نمونه خود را معرفی کند و به اطلاع میرسا ند که جوایز نفیس هم برای آنها در نظر گرفته شده است منبع: http://andisheh56. /

حی دانا

درخواست حذف اطلاعات

اگر کردی توکل بر خدایت همیشه عاقبت، دارای رضایت سپردی کار خود بر حی دانا خدا باشد کفیل و با لیاقت

رشد ۸۱ درصدی بیمه های اشخاص بیمه دانا در سال ۹۵

درخواست حذف اطلاعات

گروه بنگاه‌ها: معاون فنی بیمه‌های اشخاص بیمه دانا از رشد ۸۱درصدی این حوزه با نسبت خسارت ۵۹ درصدی در سال گذشته خبر داد.به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، سید داود حسینی اظهار کرد: این آمار در…

بلای سنت و مدرنیته، درگیر ازدواج های امروزی

درخواست حذف اطلاعات

به اطرافمان نگاه کنيم با جمع کثیری از افراد ازدواج نکرده دختر و پسر روبه رو هستیم. ازدواج ن فقط به دختران اختصاص ندارد بلکه پسران هم به همان میزان در حال از دست دادن فرصت ازدواج هستند.

ابتدا فکر می مملکت دانا میخواهد کبیر بعد فکر شاید

درخواست حذف اطلاعات

ابتدا فکر می مملکت دانا میخواهد .بعد فکر شاید شاه دانا میخواهد کانال آریا مهر ذهن شما را وادار به تحرک خواهد کرد اینجا کلیک کنید ... اما اکنون میفهمم ملت دانا میخواهد! کبیر

ته خنده (امتحان فارسی دادن من)

درخواست حذف اطلاعات

تغییراتی که من در جواب امتحان میدم: میازار موری که دانه کش است که بابای او لات و چاقو کش است نخند بر سر اسفندیار قروتو تیره شد برو نون بیار میازار موری که دانه کش است که تمبون دارد و تمبون او بی کش است توانا بود هرکه دانا بود دم گربگان سو به بالا بود

باید سرنوشت ملت را به انی س شود که اگر تدبیر ندارند، حداقل واقعیات را ببینند/ با

درخواست حذف اطلاعات

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تی که ضعف تدبیر داشته باشد، نمی تواند از فرصت های بزرگ در سیاست خارجی به خوبی استفاده کند و استفاده به موقع و صحیح از فرصت ها در تعامل با کشورهای دنیا به تی توانا و دانا نیاز دارد.

نمونه سوالات نهم فصل 6 تا 9(تستی)

درخواست حذف اطلاعات

1-مترادف کلمات(طعن فرزانه –واقف-احزان)به ترتیب در کدام گزینه به درستی امده است الف)سرزنش- دانا- با خبر- اندوه ب)عیب ی را گفتن –فروزان-با خبر –اندوه ج)سرزنش- دانا- بی خبر -اندوه د)عیب ی را گفتن –دانا- با خبر –ستم منبع: http://farsamooz. /

ایزوگام دانا پوش دلیجان

درخواست حذف اطلاعات

ایزوگام دانا پوش دلیجان یک عایق عالی در برابر عوامل طبیعی است. کارخانه ایزوگام و قیر دانا پوش دلیجان ( عایق رطوبتی ضیائی) تولید کننده بیش از 10 نوع ایزوگام و انواع قیر در ایران میباشد. ایزوگام دانا پوش دلیجان ( عایق رطوبتی ضیائی ) دارای نشان استاندارد ایران و گواهی کیفیت کالا از کشور انگلستان میباشد. استفاده از مواد اولیه با کیفیت و تجهیزات نوین ,ایزوگامی مرغوب را جهت ارائه به مصرف کنندگان عزیز فراهم نموده ایم.

قصه ی ناکام عشق ...

درخواست حذف اطلاعات

اجازه ؟جان ِ دلم ؟ ... ازدواج کردموضوع داستان ِ دلم ...! ازدواج کردعمرم به عشق بودن ِ با او گذشت و رفتهرگز نشد از آن ِ دلم ... ازدواج کردغیر از غمش ی به دلم تسلیت نگفتروزی که هم زبان ِ دلم ازدواج کردخاموش شد ستاره ی زیبای بخت منمهتاب ک شان  دلم ... ازدواج کرد خواهم نوشت قصه ی ناکام عشق رابازیگر ِ رمان ِ دلم ... ازدواج کرد ..." محمد سیاهپوش "

معنی لغات درس کوشا و نوشا

درخواست حذف اطلاعات

شبیه : مثل ، مانند ترک د : رفتند دانا : ی که بسیار می داند تلاش : کوشش یاد ب رد : بیاموزد توانا : ی که می تواند هر کاری را انجام دهد . برنا : جوان کوشا : ی که کوشش می کند . نوشا : ی که به دنبال بازیگوشی است. اسم : نام غیر از : به جز اما : ولی علم : دانش آموختن : یاد گرفتن آزاد : رها سر انجام : در پایان بود : باشد منبع: http://shaghayeghclas. /

نگارش ۱۷٫6 دانا متوسطه و 9,3 پیش ی (۹۵/۱۰/27)

درخواست حذف اطلاعات

نگارش ۱۷٫6 دانا متوسطه و 9,3 پیش ی (۹۵/۱۰/15) قابل دریافت می باشد. ادامه مطلب

معنی لغات درس کوشا و نوشا

درخواست حذف اطلاعات

شبیه : مثل ، مانند ترک د : رفتند دانا : ی که بسیار می داند تلاش : کوشش یاد بگیرد : بیاموزد توانا : ی که می تواند هر کاری را انجام دهد . برنا : جوان کوشا : ی که کوشش می کند . نوشا : ی که به دنبال بازیگوشی است. اسم : نام غیر از : به جز اما : ولی علم : دانش آموختن : یاد گرفتن آزاد : رها سر انجام : در پایان بود : باشد منبع: http://shaghayeghclas. /

ثبت قراردهای کار درمنزل -بازرگانی شه توانا

درخواست حذف اطلاعات

متقاضیانی که قراردادهای آنها نزد شرکت شه توانا به ثبت رسیده است به نکات زیر توجه کنند 1- در کانال کار درمنزل شه توانا حتما عضو شوید چون تمامی اطلاعیه های شرکت در کانال منتشر میشودمنبع: http://andisheh56. /

نگارش 18٫9 دانا متوسطه و10.6پیش

درخواست حذف اطلاعات

نگارش 18٫9 دانا متوسطه و10.6پیش (96/02/18) ادامه مطلب

نقش مهم رسانه ها در ترویج ازدواج آسان

درخواست حذف اطلاعات

علاوه بر ترویج ازدواج آسان باید به ازدواج موفقیت آمیز نیز فکر کنيم که منجر به خوشبختی زوجین می شود. وقتی زوجین ازدواج را آسان بگیرند و خوشبخت باشند، مسلما می توانند با آرامش فرزندان سالم به دنیا بیاورند و راهی جامعه کنند، اما باید دید مشکلات ازدواج چیست؟ باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد تا بتوانیم مشکلات ازدواج را به حداقل کاهش بدهیم.

کوتاه ترین ازدواج های چهره های مشهور/ازدواج دو ستاره ای که فقط 55 ساعت دوام آورد

درخواست حذف اطلاعات

همه ی ما به اصطلاح “انسان های معمولی” هنگام ازدواج یا جدا شدن از همسرانمان و به ویژه در مورد اخیر سعی می کنيم که سر و صدای زیادی به پا نکنيم. اما در دنیای افراد مشهور قضیه کاملا برع بوده و ازدواج و طلاق آن ها در بین همه مردم انعکاس پیدا می کند.

38 درصد ازدواج های اصفهانی را ازدواج های فامیلی تشکیل می دهد

درخواست حذف اطلاعات

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان گفت: 38 درصد ازدواج های اصفهانی را ازدواج های فامیلی تشکیل می دهدکه میزان بروز معلولیت در این گونه ازدواج ها بیشتر از سایر ازدواج هاست.

ثبت نام وام ازدواج

درخواست حذف اطلاعات

سایت ثبت نام وام ازدواجثبت نام وام ازدواج

شهادت کریم اهل بیت تسلیت باد

درخواست حذف اطلاعات

غربت بی کران تو پایان ندارد ... .. همام حسن مجتبی علیه ‏السلام از زمره‏ عترت طاهره ای است که .. شه و رفتار و موضع گیری‏ هایش اسوه بر دیگران می ‏باشد. .. شه ‏های تابناک و رفتار وی همانند .. علی و حضرت فاطمه و سایر .. ان علیهم السلام الگو است. نکته حایز اهمیت در سیره و روش .. مجتبی علیه ‏السلام موضع ‏گیری مهم اجتماعی است، که در برابر طاغوت زمان خویش پدیدار شده ‏است. .. مجتبی با طاغی و ستم‏گری چون «معاویه» به سازش می ‏پردازد؛ در حالی که پدرش در برابر همین طاغی می ‏ستیزد و برادرش حسین علیه‏ السلام در برابر فرزند همین طاغی «یزید» می ‏ستیزد. تفاوت موضع ‏گیری‏ های اجتماعی آنان به تفاوت زمان آنان بازگشت دارد. و به همین جهت برای دست رسی به موضع‏ گیری‏ های .. ان ،آشنایی با اوضاع زمان آنان به ویژه جریان‏ های مهم اجتماعی بایسته می ‏نماید، که بدون آشنایی از این مهم تحلیل صحیح از .. شه و رفتار .. ان م