رسانه
رسانه

بخشودگی جرایم :: جستجوبخشودگی جرایم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

بخشودگي جرايم دیرکرد به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://ebnesinalibtabas. /

بخشودگی جرائم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند جرايم دیرکرد کلیه اعضای کتابخانه های عمومی که نسبت به باز گرداندن منابع کتابخانه تا پایان هفته کتاب (20 الی 27 آبان ماه) اقدام نمایند مورد بخشودگي قرار می گیرند. منبع: http://hejratlamerdlib. /

بخشودگی جرایم دیرکرد در هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://shahidpirzadelibrary. /

بخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات

قابل توجه اعضا محترم کتابخانه: با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه شهیدصارمی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://saremilibrary. /

بخشودگی جرایم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://sharifnialibtabas. /

بخشودگی جرایم در هفته کتاب سال 1395

درخواست حذف اطلاعات

به اطﻼع میرساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایــت به در پیش بودن روز بزرگداشـت کتـاب،کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خـود به کتابخانه از تاریخ شنبه 95/08/22 لغایت پنج شنبه 95/08/27 اقدام نمایند مــورد بخشودگي کامل قـرار می گیرد.منبع: http://cham-ketab. /

اطلاعیه بخشودگی جرایم در هفته کتاب 95

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیهبا عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://ghaemlib1046. /

زمان بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی اعلام شد/در صورت عدم پرداخت، جرایم بخشوده شده

درخواست حذف اطلاعات

هموطنان ممکن است نسبت به این موضوع ناآگاه باشند که اگر در حال حاضر صورت وضعیت جرايم خودرویشان را ملاحظه می کنند و این جریمه زیر یک میلیون تومان است، بعد از اتمام بخشودگي، به علت برگشت 2 برابری جرايم پرداخت نشده رقم جرايم معوق آنها بالاتر خواهد رفت.

اطلاعیه بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیردمنبع: http://merajlib. /

بخشودگی جرایم دیر کرد

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://ke-shohadakhormiz. /

۶۰هزار درخواست وهزارمیلیارد بدهی بیمه ای/آ ین مهلت بخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی از آ ین مهلت بخشودگي جرايم بیمه ای و ارائه درخواست ۶۰هزارکارفرماخبر داد وگفت:مهلت بخشودگي جرايم بیمه ای که مصوبه هیأت ت است،به هیچ عنوان تمدید نمی شود.

بخشودگی جرایم دیرکردی کتب به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

درخواست حذف اطلاعات

با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://ketabesadegh. /

بخشودگی جرایم وام های زیر ۱۰۰میلیون تومانی

درخواست حذف اطلاعات

رئیس کل بانک مرکزی از بخشودگي جرايم وام های کمتر از صد میلیون تومان تا هفته آینده خبر داد.

بخشودگی جریمه های دیرکرد کتب

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب،کتابخوانی وکتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرند .منبع: http://shohadayeandimeshk. /

بخشودگی جرایم در هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع اعضای محترم کتابخانه صاحب ا مان (عج) می رساند با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://buinpl. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بخشودگي جرايم به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://fzahralibrary. /

ابلاغ دستورالعمل بخشودگی جرایم وام های د

درخواست حذف اطلاعات

براساس دستورالعمل بخشودگي وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، جرايم دیرکرد ۱۰ بانک با اولویت های مشخصی، در صورتی که اصل بدهی تا پایان سال تسویه شود، بخشوده می شود.

بخشودگی جرایم دیرکرد کتب به مناسبت ایام هفته کتاب وکتابخوانی درکتابخانه شهید رجا

درخواست حذف اطلاعات

با عنایت به بخشنامه شماره 37243 مورخ 95/08/10 نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم و با توجه به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. بر این اساس، مقتضی است تمهیدات لازم در کتابخانه های عمومی به عمل آیدمنبع: http://bajestanketab. /

بخشودگی جرایم دیرکرد کتب به مناسبت ایام هفته کتاب وکتابخوانی درکتابخانه شهید رجا

درخواست حذف اطلاعات

با عنایت به بخشنامه شماره 37243 مورخ 95/08/10 نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم و با توجه به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. بر این اساس، مقتضی است تمهیدات لازم در کتابخانه های عمومی به عمل آیدمنبع: http://bajestanketab. /

مهلت بهره مندی از بخشودگی جرایم بیمه ای 11 روز دیگر پایان می یابد

درخواست حذف اطلاعات

طرح بخشودگي جرايم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی با هدف حمایت از بخش تولید و اشتغال کشور اجرا شده است.

بخشودگی جرایم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://mehrabadpl. /

بخشودگی جرایم دیرکردی کتب تاخیری به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع اعضای محترم کتابخانه عمومی (ره)می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. با تشکر اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رومشکانمنبع: http://emamlibrary2. /

سیف: بخشودگی جرائم دیرکرد فعلا برای وام های زیر ۱۰ میلیون/ اجرای نیم بند بخشودگی

درخواست حذف اطلاعات

برخی بانک ها طرح بخشودگي جرايم دیرکرد وام ها در صورت بازپرداخت بدهی تا پایان سال جاری را تا حدود زیادی اجرایی کرده اند اما برخی دیگر مانند حتی یک ریال هم از جریمه دیرکرد وام ها ر نکرده اند.

بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب به مناسبت هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه27/ 08/ 95 اقدام نمایند،مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://mehrizmotaharilib. /

بخشودگی جرائم دیرکرد کتب

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://raborlibs. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بخشودگي جرايم دیر کرد کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://jadebabaieepl. /

بخشودگی جریمه دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی جرايم دیرکرد کلیه اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن منابع کتابخانه از تاریخ شنبه 22/08/95 لغایت پنجشنبه 27/08/95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://behlib5. /

آ ین مهلت بخشودگی دو برابری جرایم معوق

درخواست حذف اطلاعات

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگي دیرکرد جرايم رانندگی معوق تا پایان سال 95، پایان آذرماه به اتمام می رسد.

بخشودگی جریمه دیرکرد کتب

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد. منبع: http://maybodlib. /

خبر ربیعی از بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان

درخواست حذف اطلاعات

رفاه گفت: برای بخشودگي جرايم بیمه ای کارفرمایان برنامه داریم تا واحدهای تولیدی بعد از وج از وضعیت رکود، با آسودگی خاطر بیشتری به کار خود ادامه دهند.

عضویت رایگان و بخشودگی جرایم دیرکرد به مناسبت هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابدار، ثبت نام برای کلیه ی متقاضیان مورخ 24 آبان ماه روز کتاب به صورت رایگان خواهد بود؛ ضمنا به همین مناسبت جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://dastgheiblib. /

پایان آذر آ ین مهلت بخشودگی ۲ برابری جرایم معوقه

درخواست حذف اطلاعات

روابط عمومی پلیس راهور مازندران اعلام کرد طرح بخشودگي دیرکرد جرايم رانندگی معوقه تا پایان سال ۹۵ پایان آذرماه به اتمام می رسد.

بخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی، جرايم دیرکرد کتابهایی که از تاریخ 1395/8/22 تا 1395/8/27 به کتابخانه های عمومی شهر بازگردانده شود، بخشوده می شود. اعضاء محترم لطفا نسبت به بازگرداندن کتابها اقدام نمایید.منبع: http://payambarlibrary. /

آ ین مهلت بخشودگی جرایم رانندگی

درخواست حذف اطلاعات

آ ین مهلت بهره مندی از بخشودگي جریمه دو برابری دیرکرد جرايم رانندگی تا پایان آذر ماه است.

بخشودگی جرائم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرد.منبع: http://alzahralib89. /

بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب

درخواست حذف اطلاعات

برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگي کامل قرار میگیرد. منبع: http://modares49. /

بخشودگی جرایم دیرکرد کتابخانه های عمومی

درخواست حذف اطلاعات

براساس بخشنامه شماره 51/37243/ ک ن مورخ 10/8/95 به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرايم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند ، مورد بخشودگي کامل قرار می گیرند.منبع: http://meshkatlib93. /

بخشودگی جرایم دیرکردی به مناسبت ماه مبارک رمضان، در صورت بازگرداندن کتاب به کتاب

درخواست حذف اطلاعات

ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع می رساند، جرايم دیرکرد کلیه ی اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن منابع کتابخانه تا پایان ماه مبارک رمضان اقدام نمایند، مورد بخشودگي قرار می گیرد.منبع: http://farhanglibrary88. /

بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کشاورزان عباس آبادی

درخواست حذف اطلاعات

مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد از بخشودگي سود و جرايم 25 فقره از تسهیلات اعطایی به کشاورزان و بهره برداران این شهرستان خبر داد.

ابلاغ دستور العمل بخشودگی سود و جرایم تسهیلات به بانک ها

درخواست حذف اطلاعات

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندارقزوین گفت: دستورالعمل بخشودگي سود و جرايم تسهیلات تا سقف یکصد میلیون تومان در قالب دو الویت به بانک های استان ابلاغ شده است.