رسانه
رسانه

برای آبی ترین حاجی دنیا :: جستجوپست جدید اینستاگرام در روز تولدش...

درخواست حذف اطلاعات

سلام به رویِ ماهِ همه شما رفقایِ عزیز…ممنون براي محبت و پیغام هایِ پُر مِهرِ شما،من هنوز کودکم، چون هنوز در دنيا بازی میکنم ، تماشا میکنم ،شیطنت میکنم ، میخندم، لج میکنم، گریه میکنم، حسادت میکنم ، قهر میکنم، میبخشم ، آشتی میکنم ،خودم رو به خواب میزنم، میترسم، میجنگم ،خودم رو پنهان میکنم، زمین میخورم و زمین میخورم، بلند میشوم با گریه و در رویاهایم پرواز میکنم که خود را قهرمان خودم ببینم، من هنوز کودکم با این تفاوت که امروز به اندازه کودکی با خودم و دنيا صادق نیستم، در کودکی من فاتح دنيا بودم و امروز دنيا فاتح من ،،، دلم براي خودم تنگ شده است براي تمام حماقتهای کودکی

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کاش بین این همه اتفاق بد یک " تو " بیفتد وسط زندگیم! تو جبران همه ی این نشدن ها و نرسیدن هایی مرهم همه ی زخم ها ... می دانی ؟! یک " فدای سرت که می گویی " تمام ش تن هایم ، وصله های دوست داشتن می شوند تمام غم های دنيا از دلم می روند به ناکجا آباد ترين نقطه ی جهان. تو مصداق بارزِ درک ی پیش از دوست داشتن ... بیش از دوست داشتن ... کاش بیفتی وسط این شب ها همین ی که از درد بند بند وجودم از هم می پاشد! کاش می شد به شانه هایت تکیه دهم دستانت را بگیرم و براي همه ی دنيا خط و نشان بکشم ... وقتی تو هستی هیچ اتفاقی مرا از پا در نمی آورد بعد از این همه ش ت هنوز هم نبودن تو تنها حفره ی پر نشدنی زندگی من است . کاش بیفتی وسط این خانه یا حتی همین اتاق اصلا بیفتی در آغوشم ... آنقدر دلم هوای عطر تنت را کرده که شک ندارم ، در همین چهار دیواری پرنده می شوم و این نرسیدن های لعنتی را با رسیدن به حریم بازوانت

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ساده ایم اگه دنيا رو جدی بگیریم! ساده ایم اگه حتی یک ثانیه براي بالا و پایین شدن زندگی غصه بخوریم! دنيا با همه ی کاستی هاش! یک خوبی داره اونم اینه که در گذره. هیچ دردی موندگار نیست همونطور که هیچ خوشی نیست. خوب البته منی که دارم این غصه ها رو میگم تو دل غوغاست! خب ولی نباید باشه!منبع: http://specially. /

ارامش

درخواست حذف اطلاعات

شاید یکی از اروم ترين ریل ترين شبا رو گذروندم،انقد سبک شدم انقد حالم خوب شده،میدونی وقتی صدات رو میشونم وقتی حرفامو گوش میکنی احساس میکنم براي خودمی،خوده خودم،کاش داشتمت همین اسم موزیکه راسی؟ منبع: http://3kamhabs. /

زهد

درخواست حذف اطلاعات

زهد ان است که براي ی که محبت دنيا را داشته باشد چه مومن باشد و چه کافر ارزشی و اهمیتی قایل نگردی. در دنيا پارسایی و زهد کن تا خداوند تو را دوست بدارد و از آنچه در دست مردم است بی نیازی و دوری کن تا مردم هم تو را دوست بدارند. دریا و آسمان مال توست به خاک بازی مپرداز...منبع: http://khodshenasiii. /

عاشقانه های پایــــــیــــز

درخواست حذف اطلاعات

پاییز موجود خفنی است. کمی خودشیفته است و هی به لبا س هایش پز می دهد. کمی هم خودنماست ... به خاطر همین این جور با خودخواهی در خیابان ها راه می رود. بعد با کفش های نوک تیز براقش، برگ های خشک و رنگی رنگی را له می کند. پاییز خیلی دوست دارد از او ع بگیرند. هی جلوی دوربین ژست می گیرد. لبخند می زند. سرش را کج می کند. موهایش را این سو و آن سو شانه می زند براي ا ین که او خود نماست. پاییز به همه ی نقاشان معروف دنيا گفته است لطفاً پرتره ی مرا بکشید. لطفاً از رنگ های زیبا استفاده کنید. لطفاً زیاد و اغراق آمیز باشد... و نقاشان دنيا عاشق او شده اند. چون مدل خوبی است. روی یک چها ایه می نشیند و حرکت نمی کند. لبخند می زند و چشم های درشتش را به اطراف می چرخاند و خسته نمی شود. آن قدر با حوصله این کار را می کند که نقاشان بزرگ دنيا براي کشیدن او با هم دعوا می کنند... پاییز خوشحال است که در فریم های ع ،

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

چیستم من؟زاده یک شام لذتبار ناشناسی پیش می راند در این راهم روزگاری پیکری بر پیکری پیچید من به دنيا آمدم بی آنکه خود خواهم کی رهایم کرده ای تا با دو چشم باز برگزینم قالبی از خود براي خویش؟ تا دهم بر هر که خواهم نام مادر را خود به نهم در راه پای خویش من به دنيا آمدم تا در جهان تو حاصل پیوند سوزان دو تن باشم پیش از آن کی آشنا بودیم ما با هم ؟ من به دنيا آمدم بی آنکه من باشم... فروغمنبع: http://zehnetabdar. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

چیستم من؟زاده یک شام لذتبار ناشناسی پیش می راند در این راهم روزگاری پیکری بر پیکری پیچید من به دنيا آمدم بی آنکه خود خواهم کی رهایم کرده ای تا با دو چشم باز برگزینم قالبی از خود براي خویش؟ تا دهم بر هر که خواهم نام مادر را خود به نهم در راه پای خویش من به دنيا آمدم تا در جهان تو حاصل پیوند سوزان دو تن باشم پیش از آن کی آشنا بودیم ما با هم ؟ من به دنيا آمدم بی آنکه من باشم... فروغمنبع: http://zehnetabdar. /

" از تبار ستاره ها و از نفس های خدا"

درخواست حذف اطلاعات

ابرمه آلود و سفید عشق که به آسمان چنگ می اندازد خودش را در نفس های خدا گره می زند روزی... فقط یک روز در تاریک ترين و طلایی ترين غروب که رنگ سفید ابر طلایی هارا در آغوش می کشد آن روز بی هیچ چکمه ی ساق بلندی در کوچه های شهر غوطه ور شو چترت را بر ندار قاصدک ها را فوت کن و ترانه هایت را به دنبال ابر برو که با نفس های خدا گره خورده است برو اگر او به تاریک ترين دره ها رفت نگران بیابان نباش ابر خواهد بارید باری... فقط یک بار ابر می بارد بارانی از تبار ستاره های آسمان و تو دیگر هیچوقت براي زیر باران بودن چتر نخواهی برد زیرا همه ی باران ها از چشم ستاره ای می بارند و ابرها نفس های خدا هستند منبع: http://differentfictions. /

اربعین حسینی

درخواست حذف اطلاعات

میلیونها نف یاده و پا همسو و هم جهت در بستری از خاک با دستهای خالی از دنيا وبا قلبیهای مملو از حقیقت به عشق که براي حق قیام کرد براي تعالی خدا به شهادت رسید وثارالله شد میلیونها زن و مرد پا و پیاده با پاهای مجروح بسوی کربلا به پیش می روند تا قدر بدانند ی را که قیام کرد و قدر بدانند از اصح که تا آ قیام وفادار باقی ماندند رودروی دشمن ایستادند تا به شهادت رسیدند و با خون سرخ دشمن را رسوا د استکبار زمان را به ورطه هلاکت رساندند هزاران مومن با قلوبی آکنده از ایمان همواره پیروزند اگر بنام خدا قیام کنند ریشه ظلم را در سراسر دنيا می خشکانند هل من ناصر حسین حسین ع یاران توانمند با وفا و مومن می خواهند آلوده به دنيا نباشند در میان اصحاب شهید سرمایه داران و رانت خواران را نخواهید دید دنيا طلبان بجای دفاع از حرم م ع مجرمان می شوند و در میان اصحاب جایی ندارند حسین را امروز یاری کنیم در دفاع از آرما

بداهه ها..! -زهرا-

درخواست حذف اطلاعات

الا یا عشق حرفی از صفای سیر در آغوش تو دارمدلی مملو ز بی مهری و آشوبی به جان دارممرا دردیست بی درمان که بی ریشه ست ایمانمنرورفتن براي آرزوهایم، شبیه لرزه ای سخت استتمام سازِ مانم میرود از دست ، ای جانم.نرو...!رفتی؟!اگر رفتی، مراقب باش..! در تو زندگی .بسی سخت است، کوچ از عمق زندانم..!مراقب باش، دلم با توست.مراقب باش ، درمانم..! بداهه ای در شعر جناب ا*************************************زمستان است و یخ کرده است...احساسِ تمامِ برگ های ریخته بر گرد دل هامان. تمامِ شاعران ،خطی براي ناتمامِ خود به روی سنگفرشِ مشکی دنيا و برف ِ پاک می سایند..! ی اینجا هوادارِ دلِ نیستاینجا برگ ها هم خشک و ویران است..! صدای عابری از دور ،دارد مغز ها را می اشدیا که بادی وحشی و مست استدارد یادها را، میکشاند ...سویِ عشقی بی قرار از ساز این دنيا. زمستان را بهاری نیستهوایِ سرد آغوشش بهاری، نیستبهار از ترسِ تنهایی...صد

دخترم هستی...

درخواست حذف اطلاعات

دخترم،هستی زمان انقدر فراتر از تصورم گذشت که امروز که تو را در اغوش می گیرم باور نمی کنم بیش از ١٦ بهار گذشته و تو دیگر هستی کوچولوی دیروزهای من نیستی، تو دیگر یک دختر جوان و زیبا شده ای که حرفهایت رنگ عروسک و شکلات نیست،حرفهایت دارد کم کم بوی و عاشقی و اماده شدن براي رفتن به میدان زندگی را می دهد. دخترم،هستی زندگی به همان اندازه که زیباست،بی رحم هم میشود ،اماده بی رحمی ها باش اما تا توان داری،انطور که دلت شاد میشود،زندگی کن و فرصتهایت را براي شاد بودن و چشیدن طعم خوشبختی از دست نده. دخترم عاشق شو! و بدان عاشقی به همان اندازه که دلت را گرم می کند،می تواند قامتت را هم خم کند،دلت را بشکند و غرورت را جریحه دار کند ،اما دخترم،باهمه دردهای راه عشق،عاشق بمان و با درد عشق،قد بکش.که تنها راه رشد انسان،عشق است .دردانه ى من ،عشقت را محدود نکن و یقین بدان اگر عاشقی مرامت شود،دنيا را به جای بهتری براي

عشق

درخواست حذف اطلاعات

هو ؟ منو دیگه تنها نذار هیچ وقت ، اصلا . عشق من به تو پر قدرت ترين حس جهانه ... من باز با خیال راحت چشامو میبندم و باز می کنم ... من عینه روزای اول عاشقانه می خوامت و عشق تو منو اروم می کنه ... گاهی وقت ها عینه بچه ها بهونه گیر می شم و بی صبر میشم و فقط تورو می خوام ... الهی من به فدای تو و قلبت که می خوام دنيا رو اتیش بزنم واست . دلم قدرت فوق العاده می خواد بیشتر از قدرت انسان براي این که دنيا رو واسه تو به هم بریزم . دلم می خواد خودمو نابود کنم و تو هر روز بخندی . دلم می خواد وجود خودمو فدات کنم . کاش می شد ، کاش قدرت داشتم کاری کنم تا متوجه شی چه جوری حاضرم برات فدا شم . کاش قدرت داشتم دنيا رو طبق خواسته های تو پیش ببرم ، کاش می شد ذره ای از این عشق رو بهت ثابت کنم . اینو بدون من از خودم میگذرم واسه تو ، ازم بخوای بهت ثابت می کنم . خیلی دوست دارم و نمی خوام اصلا دیگه اذیتت کنم یا

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

مسئله تربیت نفوس، کاری زمان بر است. مال را مال گفتند براي اینکه «یَمیل إلیه النفس» یک جاذبهٴ نقد دارد اما پایان تلخش محسوس نیست. مسئله زندان، مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی، اینها نظیر درمان موقّت سردرد و مسکّن است اینها معالج نیست، روح را با زندان نمی شود تربیت کرد، بدن را با زندان و شلاّق می شود ت کرد، اما روح را با زندان و مبارزه و حتی با نمی شود تربیت کرد. * جامعه ما یا آن فرصت را پیدا نکرد یا ما در صدد آن نبودیم که بدانیم و بگوییم گناه، سم است، رشوه، سم است، اینگونه سموم نظیر سموم دنيا نیست، سموم دنيا چند لحظه ای با ما درگیر است و آدم را می کُشد و تمام می شود اما مال حرام این طور نیست که انسان بمیرد و تمام بشود، تا ابد با آدم هست، این مطلب تا براي مردم جا نیفتد خیال می کنند که رشوه را با دور زدن قانون می شود حل کرد.منبع: http://482482. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

لازم نیست دنيا دیده باشدهمین که تو را خوب ببینددنيایى را دیده استاز میلیون ها سنگ هم رنگ در بستر رودخانهفقط همان سنگىکه نگاه ما بر آن مى افتد زیبا مى شودتلفن را بردارشماره اش را بگیرو مأموریت کشف خود رادر شلوغ ترين ایستگاه شهربه او واگذار کن#عباس_صفارى

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

لازم نیست دنيا دیده باشدهمین که تو را خوب ببینددنيایى را دیده استاز میلیون ها سنگ هم رنگ در بستر رودخانهفقط همان سنگىکه نگاه ما بر آن مى افتد زیبا مى شودتلفن را بردارشماره اش را بگیرو مأموریت کشف خود رادر شلوغ ترين ایستگاه شهربه او واگذار کن#عباس_صفارى

نکات پیشرفته تهیه بلیط

درخواست حذف اطلاعات

براي تهیه بلیط سه مهم لازمند: علم بصیرت حوصله براي تهیه بلیط دو ح پیش می آیند: ارز خارجی آنلاین مانند ویزا کارت، مستر کارت، اعتباری ... دارید، که در این صورت می توانید مستقیما از سایت های خارجی بلیط تهیه کنید. ارز خارجی آنلاین مانند ویزا کارت، مستر کارت، اعتباری ... ندارید، که باید به آژانس ها و نمایندگی ها مرجعه کنید. مطمئن ترين روش در ح دوم و نیز روش اول، مراجعه به نمایندگی های مجاز است. بنده تا جایی که فهمیده ام، فقط دو ایرلاین زیر هم در ایران و هم در نیوزیلند دفتر فروش بلیط دارند: ایرآسیا که دفتری در روبروی پارک ملت دارد. تای ایرویز تایلند که دفتر جدید اسیسی روبروی پارک ملت دارد. قطر ایرویز که دفاتر متعددی در ایران دارد. براي تهیه مناسب ترين بلیط نکاتی در ادامه خواهد آمد: منبع: http://ipenz. /

لطفا لفظ حاجی را نجس نکنید...

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله راستش لفظ حاجي و کربلایی برايم قداست دارد. یعنی براي ی که حاجي باشد احترام خاص قائل هستم و براي کربلایی هم. براي مشهدی هم! ولی این کلمات دارند قداستشان را از دست می دهند. چرا باید به ی که در ظاهر خطا و گناه می کند و همه عالم و آدم از رفتارهای غیر ی اش خبر دارند، حاجي اطلاق ید؟ بس کنید. هی نگویید حاجي به ی که از حج و حتی تظاهر به ش را هم ندارد! نگویید حاجي فلانی وقتی خودش ابایی از اینکه حرام هایی که کرده و ناکرده را در بوق و کرنا د و بگوید. لفظ حاجي نجس می شود با اطلاق به این آدم ها. باید آب کشید و توبه کرد از چسباندن لفظ حاجي به این آدم های بویی از نبرده. خواهش می کنم، تمنا می کنم، ماس می کنم، حاجي را براي حاجي درست و حس بکار ببرید. براي حاجي ای که واقعا حاجي باشد. توبه کرده باشد، اع را به موقع انجام بدهد. اهل و روزه و زکات و دستگیری از اهل محل و فقرا باشد. مخلص کلام اینکه واقعا

سفری به ما ی

درخواست حذف اطلاعات

کوالالامپور پایتخت و مهمترين شهر کشور زیبای ما ی است ، کوالالامپور از دیدینی ترين ای ما ی با مناطق بکر و جذاب فراوان که در جهان هم شناخته شده است. در کوالالامپور می توان ساختمان های مدرن را در کنار بافت قدیمی شهر و فرهنگ های متفاوتی را مشاهده کرد. ویژگی منحصر به فردی که به زیبایی این شهر افزوده وجود فرهنگ های مختلف است که در کنار یکدیگر و با هماهنگی زیبایی زندگی می کنند. مسلمانان ، هندوان ، بودائیان و یان جشن های منحصر به خود را در کنار یکدیگر برگزار می کنند و این به دلیل روحیه مهمان نواز و خون گرمی مردمان این شهر و کشور است. هوای این شهر قشنگ شرجی و گرم است و براي رفت و آمد نیز تا ی ، اتوبوس و مترو براي همه مناطق شهر موجود می باشد، با اقامت در هتل های 3 ستاره به بالا می توان با صرف هزینه کمی اقامت خوبی را در کوالالامپور تجربه کنید. جاذبه های گردشگری برج دوقلو اولین چیزی که به محض

باغین گـوزو قانادی

درخواست حذف اطلاعات

باغین گـوزو قانادی دونیا اویون خانادی ائولادا جان ی ران تکجـــه آتا آنادی دنيا محل بازی های گوناگون است ، دنيا محل فتنه ها و درگیریها و آزمایش های بیشماری است ، در این دنيا خیلی چیزها درقالب حقیقت به خورد انسانها داده می شود ، در این دنيا مفاهیم و مضامین غلط تحت عنوان مضامین و شه های مدرن درگوشه و کنار مطرح می گردد که ظاهری جذاب دارند ، دراین دنيا تنبلی و بی حالی زرنگی تلقی می گردد دراین دنيا تلاش و کوشش و اعتقاد به حلال وحرام تحجر و عقب افتادگی محسوب می شود دراین دنيا داشتن ثروت و مقام موجب افتخاراست ولی مطالعه و تحقیق و کارهای فرهنگی مسبب ذلت ، دراین دنيا ارزش ها ی والاجای خودرا به ضد ارزشها داده است ، در این دنيا ی ناهنجار دفاع از عشق و حقیقت و نیکی ها جرم پنداشته شده ، این دنيا عده ای غارتگر تحت عناوین گوناگون پست های کلیدی را به خود اختصاص داده و ثروت های خدادادی سرزمین های مختلف را ب

دلنوشته

درخواست حذف اطلاعات

دنيا خیلی بزرگ است ! آنقدر بزرگ ، که براي همه جا دارد براي من و غصه هایم تو و بهانه هایت من و اعتقادهایم تو و قضاوت هایت ... براي من که ایستاده ام پای تمام دردهایم و ساخته ام دوباره خودم را از آفتاب و نور... و براي تو که نشسته ای ! روبروی آفتاب و لحظه ها را غروب میکنی. و نمیدانی که اینها تمام منست ...منبع: http://montazeran95. /

کنکوری عزیز،حتما موفق خواهی شد اگر...

درخواست حذف اطلاعات

هر سال، داوطلبان زیادی در کنکور سراسری شرکت می کنند و از میان این جمع پر شمار، فقط گروهی خاص به خواسته و هدف خود، که ادامه تحصیل در رشته و مورد نظرشان است، نایل می شوند. در واقع، این عده به طور کامل به هدف خود رسیده و پیروز می شوند. با توجه به اینکه در حال حاضر، عده بسیار زیادی از شما داوطلبان گرامی، مشغول مطالعه براي یک حضور موفق در آزمون سراسری هستید، در این مقاله لازم دیدیم تا از راه های موفقیت و پیروزی در آزمون سراسری با شما صحبت کنیم تا با توجه به این موارد و عمل به آنها، در همین مراحل اولیه کار بتوانید موفق شده و به هدفتان برسید. براي موفقیت در این آزمون، حتماً موارد زیر را با دقت هرچه تمامتر مورد توجه قرار دهید: 1- بخواهید و پافشاری کنید وینسنت تی. لمباردی می گوید: «تفاوت بین یک فرد ناموفق و موفق، عدم توانایی یا کمبود دانش او نیست؛ بلکه نخواستن اوست.» آرزو، معنی دیگری براي خواسته ا

طولانی ترین پل س وشیده جهان

درخواست حذف اطلاعات

شاید از آن دسته افرادی باشید که همیشه (ترين ها) برايتان جذاب تر باشد . در اکثر زمینه ها تفاوت ، خالق جذ ت است و افراد را بخود جذب می کند . ترين ها در معماری همیشه براي ثبت شدن در اذهان کارایی دارد ، معماری پل ها در این میان ، جذ ت بیشتری براي همگان دارد . یکی از این پل ها که لقب طولانی ترين پل س وشیده جهان را از آن خود کرده است ، پل هارتلند بریج در نیوبرانزویک کانادا ست . منبع: http://turkeytour. /

حاجی فیروز

درخواست حذف اطلاعات

ایام نوروز بود .در میدانگاه محله ، حاجي فیروز داشت می زد و می ید ! یکهو چشم باز کرد و دید یک سید معمم جلویش است . منبرش در حسینیه قنات آباد تمام شده بود وحالا داشت می رفت خانه . حاجي فیروز آسید مهدی قوام را نمیشناخت . دست و پایش را گم کرده بود ! ترسید که حالا عتابش کند . سید فهمید که حاجي فیروز ترسیده . رفت پیشش و عمامه اش را برداشت و به او گفت : " راحت باش ! شغل من این است ، شغل تو هم این ! کار را ! " بعد هم دست برد پرشالش و پنج تا ده تومانی درآورد و گذاشت کف دست حاجي فیروز و رفت ! پنجاه تومان آن روز ها خیلی پول بود . بچه های محل دور حاجي فیروز جمع شدند و شروع به دست زدن . تشویقش د که بزند و ب د اما حاجي فیروز حالش عوض شده بود . رفت یک گوشه نشست و زار زار شروع کرد به گریه ...

دارى با ریشه هات چیکار میکنى؟

درخواست حذف اطلاعات

دلم نمیخاد اینجا تعریف کنم که چقد بد بود حالم از مسئول اسکل خوابگا و...اصن حوصله کلاسو نداشتم انگار همش بخاطر ندیدنش بود شاید اگه بود هرررچیزیو میتونستم تحمل کنم تا یهو...زدم بیرون پاتوق همیشگیم تو بالکنه که کل اون اب شده زی اته صداش...قشنگ ترين و مردونه ترين صداى دنيا هى اسممو صدا میکرد همه اینطورى اسممو صدا میکنن؟نه بابا بهم میگف که خوشال م براش چقد مهمه صداشو ضبط صد بار گوش دادم ولى ١٠٠ تا یه دقیقه میشه ١٠٠ دقیقه بقیش چى؟بقیه روز چى؟ریش گذاشته بعد ازون ته سیگاراى رژ لبى که همشو جمع رفتم...بهش میاد ٣روز اول هفته عجیبه ٤روز بعدى عجیب تر کى تموم میشه این تقلا ها؟نه میکشتم نه برم میگردونه تو آب حالم خوب نیس بعضی شبا مثِ شبای دیگه نیست، آدم دلش نمیاد بخوابه، دوس داره این حسّ عجیبش تا همیشه بمونه، ولی حیف که شب تموم میشه، صبح میشه و همه ی اون "حسّ عجیب" رو با خودش می بره. این واسه من یکی از

حاجی حجت قبول !!!!!!

درخواست حذف اطلاعات

حاجي های سراسر جهان حاجي شدنتون مبارک باشد عید قربانتان مبارک باشد همین گوشه جهان قربانی هایی میکنند تا حاجي بشند کمی دورتر هم با گلوله مسلمانان دیگه کشته میشند اینکه پول شما گلوله میشد یا نه را کار ندارم اینکه همین حاجي ها برمیگردند و کلی جشن میگیرند و اصلا ملوم نیست حاجي شدند یا نه را کار ندارم چرا باید از یمن و فلسطین فقط بگیم همین دور و بر همین حاجي ها ادمایی هستند محتاج که با همین پول میشد زندگی هایی را نجات داد یا اغاز گر زندگی بود حاجي مطمدنی حجت قبوله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

من اگه پسر بودم شروع می به دوست داشتن دختری که سنش کمه ! قبل از اینکه عاشق بشه ...قبل از اینکه ... خیابونی ... عطری ... آهنگی ! اسمی ...دلشو بلرزونه !قبل از اینکه اتاقش پر بشه از یادگاری ...می دونین ؟! به نظرم دخترای عاشق ترسناک ترين موجودات زمین ان !حتی اگه ماجرایی مربوط به گذشته باشه ...خیلی گذشته ...بعضی تصویرا براي یه مرد خیلی می تونه غمگین باشه ...مثل ...تصویر دختری که توی ماشین کنارته و سرش رو تکیه داده به شیشه و یه آهنگ و با بغض گوش میده ...مثل وقتی که اسم یه مغازه یا کوچه ایی و با حسرت نگاه می کنه !یا وقتایی که وسط قدم زدن چشماشو میبنده و عطری که هوارو پر کرده رو با همه ی وجودش نفس می کشه ...من اگه مرد بودم طاقت دیدن این همه احساس به گذشته ی یه دختر و نداشتم !طاقت نداشتم ... براي همینه که می گم شروع به دوست داشتن یه دختر می ...وقتی که سنش کم بود ...اولین عشق یه دختر بودن بهترين اتف

بیچاره دلم...

درخواست حذف اطلاعات

دلم میخواد سرم رو شونت باشه و گریه کنم...حال و هوام خیلی ابریه دارم تایپ میکنم و گریه میکنم هوای تازه ای نیست تو این قفس سخت بی هم نفس زندون من شده این دل وامونده و حسهایی که از گذشته تا به حال داغونم کرده قلبم یارای هیچی نمیده نمیدونم اینا رو میخونی یا نه...نمیدونم کجایی نمیدونم چیکار میکنی نمیدونم نمیدونم دنيام پر از ندونسته هامه پر از غصه های همیشگی...پر از دق ای همیشگی پر از غم... هر چند من یه مردم و مردا هم مقصر خشونت علیه ن... من مردم و یه دنيا کاری و ... بجای همه عالم باید زجر بکشم...پر از غصه...خسته تر از همیشه نگران از دلگیر شدنای ادما و مسئول تمام بدبختیای آدمها تنهاتر از همیشه و دلتنگتر از همیشه...کاش کوه بیستون و تیشه فرهاد بود یا صحرای جنون مجنون ... تحمل ندارم ...دیوونگی همینه؟ جنون همینه؟ پس من دیوونه ترين عاشقم ...اونم براي عشق یخی خودم نمیترسم...دیگه از هیچی نمیترسم...هیچی

درد دل

درخواست حذف اطلاعات

به نام خداوند بزرگ من می دانم که خیلی چیز ها در این دنيا هست که آنقدر زیباست و نوید دهنده که جایی براي شکایت نمی ماند اما خب هر بار که سعی از شکایت ها و گله هایم فرار کنم در دلم تپه ای ساختم از ن یتی ها و آنگاه بود که قلبم سرار غم گشت... وقتی من خ دارم با وسعتی بی انتها و ی که دنيایم براي بودن در راه او می گذرد دیگر گله و شکایت از بیگانه چرا؟ وقتی تمنایم پیش بزرگترين ها یدار دارد و وقتی که خدایم از عشق سیرابم می کند تمنای بیگانه چرا؟؟؟ مگر من آن مینو ی کوچک او نبودم؟ پس درد دیدار بیگانه چرا؟ خدا جانم یک خواهش از تو دارم... فقط اجازه نده به بهانه ی هر چیزی که اصلا برايم مهم نیست قلبم تیره گردد... من دگر تاب تنش های بسیار ندارم...منبع: http://paradise-minoo. /

عطارد

درخواست حذف اطلاعات

عطاردیا تیر،نخستین و نزدیک ترين سیاره ى منظومه ى شمسى به خورشیداست.از نظراندازه نسبت به دیگر سیارات بعد از پلوتو کوچک ترين آنها نیز مى باشد.قطر آن به٤٨٨٠کیلومتر میرسد.این سیارته به دورخورشید در مدارى بیضى شکل مى گردد.در نزدیک ترين فاصله ى آن از خوشید،تنها٤٥/٩میلیون کیلومتر ازخورشید دور است ودردور افتاده ترين مکان ازمرکز منظومه شمسی،باخورشید٦٩/٧میلیون کیلومترفاصله دارد.مامى توانیم آن رادرطلوع وغروب خورشیدببینیم.درجه حرارت سطح آن درهنگام روزبه حدود٤٢٧درجه سانتیگرادمیرسدودرشب به١٧٣درجه زیرصفرکاهش میابد.این سیاره درهر٨٨روزیکبار،یک دور به گردخورشید میچرخد.

نوحه ای تقدیم رقیه خاتون سلام الله علیها

درخواست حذف اطلاعات

چه عجب صفای خونه پر زدی به این ویروونه خیلی وقت بود که دل من داشت براي تو بهوونه ای هلال زینب هنوز خا تری هستی زینت دوش پیمبر تو طبق بستری هستی آرزوم بود که بشینم لحظه ای رو دومن تو دستامو حلقه کنم من باز به دور گردن تو میدونم که دیگه باید تو این آرزو بمیرم آخه هیچ جوری نمی شه سر تو بغل بگیرم ملک الموت دل از این دنيا بردنم نداره آخه دخترت جونی براي جون سپردن هم نداره هر چی جون داشت به تن من دست تازیانه برده خیلی وقته دختر تو جز کتک هیچ چی نخوردهمنبع: http://bi-shobhe. /

نگاهی به تاریخچه ی کهن ترین و گسترده ترین ابزار ارتباطی جهان

درخواست حذف اطلاعات

نگاهی به تاریخچه ی کهن ترين و گسترده ترين ابزار ارتباطی جهان پست، کهن ترين و گسترده ترين نوع ابزار ارتباطی بین مردم یک کشور با نان دیگر سرزمین ها و مناطق جهان به شمار می رود به طوری که جوامع رشد یافته براي تحقق توسعه ی خود به این شبکه ی ارتباطی توجه داشته و با برنامه ریزی کلان به پست بهای فراوانی داده اند. در کتب تاریخی آمده است: هخا ان دارای منبع: http://postrajabi. /

"اربعین دلم هرشب سلام بده به حرم"

درخواست حذف اطلاعات

گاهی دلم میخواهد دلم را ١٤٥٢عمود بزرگ کنم... دلم میخواهد دلم را پر از مسافر کنم پر از زائرین با چشمان اشک آلود و خنده های معنی دار... دلم میخواد دلم قدر جاده ی نجف - کربلا شود... هرروز صبح همان بساط... همان خال و هوای حرم نجف و بعد... کل روز را با همان حال پیاده روی کنم تا خود آنجا... همان حرم... حرمی که چشم آدم بعد از دیدنش... بعد از دیدنش تمام اشک های دیگر را فراموش می کند... گلوی آدم یک جور دیگر می گیرد... قلب آدم یک جور دیگر می زند... اگر پیاده روی اش پیاده روی باشد... آخ که چه حالی می شود آدم... و اگر هر روز دلم ١٤٥٢عمود باشد... اگر پر از زائرین خسته ی لبخند به لب... پر از آدم های جورواجور که کاری به جورواجوریشان ندارند... اگر... آن وقت... آن وقت هر شب دلم براي آن سلام و آن اشک و آن ضربان قلب براي حسین(ع)... بند نمی شود... حیف... حیف که دلم کوچک ترين جای دنياست... تنگِ تنگ...من

من دیگه خسته شدم

درخواست حذف اطلاعات

من دیگه خسته شدم بس که چشام بارونیه پس دلـــــــــم تا کی فضای غصه رو مهمونیه من دیگه بســــــــــــــه برام تحمل این همه غم بســــــــــــــــه جنگ بی ثمر براي هر زیاد و کم وقتی فایده ای نداره غصه خوردن واسه چی واسه عشقای تو خالی ساده مردن واسه چی نمی خوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم نمی خواهم گــناه بی عشقی بیقته گردنم همه حرف خوب می زنن اما کی خوبه این وسط بد و خوبش به شمـــــــا ما که رسیدیم ته خط قربونت برم خدا چقدر غـــــــــریبی رو زمین اره دنيا ما نخواستیم دلــــــــو با خودت نبین این همه چرخیدی و چرخوندی ا ش که چی اون بلیط شانس دائم بگو قسمت کی شد همه درویش همه عارف جای عاشق پس کجاست این همه صلسم و ورد جای خوش دعا کجاست نمیخوام در بدر پیچ و خم این جاده شم واسه اتیــــــــــش همه یه هیزم آماده شم یا یه مـــــــــــــــــوجود کم و خالی پر افاده شم وایسا دنيا وایسا دنيا من می خوا

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

من اگه پسر بودم شروع می به دوست داشتن دختری که سنش کمه ! قبل از اینکه عاشق بشه ...قبل از اینکه ... خیابونی ... عطری ... آهنگی ! اسمی ...دلشو بلرزونه !قبل از اینکه اتاقش پر بشه از یادگاری ...می دونین ؟! به نظرم دخترای عاشق ترسناک ترين موجودات زمین ان !حتی اگه ماجرایی مربوط به گذشته باشه ...خیلی گذشته ...بعضی تصویرا براي یه مرد خیلی می تونه غمگین باشه ...مثل ...تصویر دختری که توی ماشین کنارته و سرش رو تکیه داده به شیشه و یه آهنگ و با بغض گوش میده ...مثل وقتی که اسم یه مغازه یا کوچه ایی و با حسرت نگاه می کنه !یا وقتایی که وسط قدم زدن چشماشو میبنده و عطری که هوارو پر کرده رو با همه ی وجودش نفس می کشه ...من اگه مرد بودم طاقت دیدن این همه احساس به گذشته ی یه دختر و نداشتم !طاقت نداشتم ... براي همینه که می گم شروع به دوست داشتن یه دختر می ...وقتی که سنش کم بود ...اولین عشق یه دختر بودن بهترين اتف

با این هدفن سه بعدی بشنوید

درخواست حذف اطلاعات

ایمنا/ هدفون های "3d" با تکنولوژی جدید طراحی شده اند و تجربه واقعی صدای سه بعدی را براي کاربران فراهم می کنند. این در حالی است که با گذر زمان قطعات جانبی مختلفی براي تولید صداهای با کیفیت در هدسِت های واقعیت مجازی ساخته می شوند.اگر شما تجربه تماسای یا بازی با هدفون های استریو 7.1 را داشته باشید، معنای تفاوت را کاملا متوجه می شوید. هدفون های جدید علاوه بر منتقل تمام اطلاعات صوتی، از عمق صدا و درجه صحت بالایی براي موقعیت های صوتی بهره می برد.با قرار دادن این هدفون روی گوش ها، میزان و کیفیت صدا با توجه به آناتومی بدن کاربر کالیبره می شود. این عمل از طریق بررسی عملکردهای انتقال صدا به مغز انجام می شود. نکته جالب این است که همه این اتفاقات بدون حضور در هیچ آزمایشگاهی صورت می گیرد در حالی که به دست آوردن مناسب براي یک فرد، نیازمند ساعت ها کار و تلاش در آزمایشگاه تخصصی براي کالیبره صدا و بدست آور

رمان امن ترین آغوش دنیا

درخواست حذف اطلاعات

رمان امن ترين آغوش دنيا براي تلگرام رمان امن ترين آغوش دنيا بهترين رمان امن ترين آغوش دنيا جدید ترين رمان امن ترين آغوش دنيا رمان های جدید امن ترين آغوش دنيا ادامه مطلب

این روزهایم:)

درخواست حذف اطلاعات

همان امتحانِ مس ه که بودددد و تو اصلا در جریانش نبودی به مس ه ترين ح ممکن برگزار شد :(( برگه ات را سیاه کردی فقط نوشتی و مطمئنی که هیچ کدام درست نخواهد بود :دی اصلا به جهنم با این درس هایشان :( خلاصه خوشحال و خندان از گند زدن امتحان به فردا فکر می کنی که باید ع ببری سر کلاس. یک مقوای سفید و یک مقوای سیاه می ی براي بکگراند و یک دسته گل بزرگ براي ع های طبیعت بی جان و تبلیغات :) بافلاکت سوار تا ی میشوی :/ یک خانم آقا کنارت نشسته اند و محو دسته گل دستانت :) هنوز هم نمی دانی چرا اگر گل در دستانت باشند مردم به طرز عجیبی نگاهت می کنند :/ یا محو زیبایی می شوند و لذت می برند یا به نظرشان خیلی بیکاری که پول گل داده ای :دیمنبع: http://othername. /

ویژگى هاى دوستان اهل بیت(علیهم السلام)

درخواست حذف اطلاعات

قران سوره اعراف آیه 58 می فرماید و البلد الطیب نباته باذن ربه و الذی خبُث لا ی ج الا نکدا) الف) عظمت آ ت در آنان سپس آن حضرت درباره دوستان خودشان توضیحاتى مى دهند تا معلوم شود آنها که مقصود هستند، چه انى اند. صفاتى را براى آنان برمى شمارند. اولین صفت آنها این است که: و لَقَدْ جَلّتِ الاْ ةُ فى أَعْیُنِهِمْ حتّى مایُریدونَ بها بدلا؛ آ ت در نظرشان با عظمت است تا آن جا که حاضر نیستند آن را با چیزى معاوضه کنند. اگر در جایى امر دایر شود بین چیزى دنيایى و ا وى، آن چنان آ ت در نظرشان بزرگ است که حاضر نیستند آن را با هیچ چیز دنيا عوض ب) پرنور بودن دل آنها آه، آه على قلوب حُشِیَتْ نوراً؛ چقدر دل هاى آنان پر نور است! این که ما چقدر با این تعبیرات آشنا هستیم، بستگى دارد به این که چقدر با معارف اهل بیت(علیهم السلام) انس داشته باشیم. باطن انسان، قلب و روح او، مانند ظرفى است، صندوقچه یا مخزنى است که چ

ویژگى هاى دوستان اهل بیت(علیهم السلام)

درخواست حذف اطلاعات

قران سوره اعراف آیه 58 می فرماید و البلد الطیب نباته باذن ربه و الذی خبُث لا ی ج الا نکدا) الف) عظمت آ ت در آنان سپس آن حضرت درباره دوستان خودشان توضیحاتى مى دهند تا معلوم شود آنها که مقصود هستند، چه انى اند. صفاتى را براى آنان برمى شمارند. اولین صفت آنها این است که: و لَقَدْ جَلّتِ الاْ ةُ فى أَعْیُنِهِمْ حتّى مایُریدونَ بها بدلا؛ آ ت در نظرشان با عظمت است تا آن جا که حاضر نیستند آن را با چیزى معاوضه کنند. اگر در جایى امر دایر شود بین چیزى دنيایى و ا وى، آن چنان آ ت در نظرشان بزرگ است که حاضر نیستند آن را با هیچ چیز دنيا عوض ب) پرنور بودن دل آنها آه، آه على قلوب حُشِیَتْ نوراً؛ چقدر دل هاى آنان پر نور است! این که ما چقدر با این تعبیرات آشنا هستیم، بستگى دارد به این که چقدر با معارف اهل بیت(علیهم السلام) انس داشته باشیم. باطن انسان، قلب و روح او، مانند ظرفى است، صندوقچه یا مخزنى است که چ