رسانه
رسانه

برای نقاشی :: جستجونمونه یی از تفسیر اشکال در نقاشی ک ن

درخواست حذف اطلاعات

نمونه یی از تفسیر اشکال در نقاشي ک ن:✅ -زیاد بودن دکمه ها در لباس آدمک ترسیم شده نشانه کمبود اعتماد به نفس در کودک است ✅ -وجود حیوانات در نقاشي بیانگر حس طبیعت گرایی کودک می باشد.✅ - ابر در نقاشي کودک سمبل مادر و خورشید سمبل پدر است .✅ -اشکال نوک تیز و خطوط ش ته بیانگر خشونت در زندگی است.✅- پشت سر هم و ردیف بودن اشکال رسم شده مانند جوجه های یک مرغ به دنبال او ، نشانگر استعداد ریاضی کودک می باشد.✅ -با توجه به عناصر رسم شده در یک سوم پایین نقاشي میتوان به احساس کودک در گذشته اش پی برد.✅-با توجه به عناصر رسم شده در یک سوم وسط نقاشي به احساس کودک در زمان حال می توان پی برد.✅- عناصر رسم شده در یک سوم بالای نقاشي نشانه احساس کودک به آینده خود است.: خطوط نقاشي ک ن :

جالب

درخواست حذف اطلاعات

آیا می دانید؟؟؟؟/ میدونم که گل های منم مثل معلمشون نقاشي دوست دارند،پس از ترکیب رنگ استفاده کنید براي رنگ نقاشي هاتون: رنگ آسمانی:سفید +آبی رنگ صورتی:قرمز+سفید رنگ سورمه ای: آبی +سیاه رنگ مغز پسته ای: سفید+سبز رنگ بنفش: صورتی +آبی رنگ سبز:آبی +سبز رنگ فیلی: سفید +سیاه رنگ قهوه ای:سیاه +قرمز رنگ نارنجی:زرد+قرمز رنگ فیروزه ای:آبی+سفید رنگ کرم: زرد +سفید رنگ زرشکی:قرمز +سیاه رنگ لیمویی: زرد +سفید رنگ سبز ماشی: سیاه+زرد یک نقاش هیچ وقت همه ی رنگ ها رو در دسترس نداره ..باید از ترکیب رنگ ها براي درست رنگ دلخواه استفاده کرد...این ترکیب رنگ ها مخصوصا براي نقاشي آبرنگ خیلی مفیده..... منبع: http://sevompoloyan. /

ب ایی نمایشگاه نقاشی « نقش مداد در پرتره » در نیشابور

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با ب ایی نمایشگاه ناشران کتاب ایران در پایتخت کتاب ایران نمایشگاه نقاشي « نقش مداد در پرتره » آثار بانوی هنرمند نیشابوری « ملیحه احمد جامی » در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ وارشاد ی نیشابورگشایش یافت. حمیدرضا آتشی مسئول مجتمع های فرهن و هنری اداره فرهنگ و ارشاد ی نیشابور با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: هنرمندان جوان و تحصیل کرده نیشابوری در رشته های هنری بخصوص نقاشي توانسته اند آثار مانایی را تا کنون از خود بر جا گذارند و در این رهگذر نمایشگاه نقاشي« نقش مداد در پرتره » همزمان با ب ایی نمایشگاه ناشران کتاب ایران در پایتخت کتاب ایران نیشابوردر صدد است موضوعات آثار هنری را براي کشف رازهای معنوی به مخاطب ارایه کند . وی افزود: نمایشگاه نقاشي « نقش مداد در پرتره » آثار بانوی هنرمند نیشابوری « ملیحه احمد جامی » است که در آن 42 اثر نقاشي در ابعاد 35*25 تا 40*30 سانتیمتر ب ا شده است . آتشی

ب ایی نمایشگاه نقاشی « نقش مداد در پرتره » در نیشابور

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با ب ایی نمایشگاه ناشران کتاب ایران در پایتخت کتاب ایران نمایشگاه نقاشي « نقش مداد در پرتره » آثار بانوی هنرمند نیشابوری « ملیحه احمد جامی » در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ وارشاد ی نیشابورگشایش یافت. حمیدرضا آتشی مسئول مجتمع های فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد ی نیشابور با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: هنرمندان جوان و تحصیل کرده نیشابوری در رشته های هنری بخصوص نقاشي توانسته اند آثار مانایی را تا کنون از خود بر جا گذارند و در این رهگذر نمایشگاه نقاشي« نقش مداد در پرتره » همزمان با ب ایی نمایشگاه ناشران کتاب ایران در پایتخت کتاب ایران نیشابوردر صدد است موضوعات آثار هنری را براي کشف رازهای معنوی به مخاطب ارایه کند . وی افزود: نمایشگاه نقاشي « نقش مداد در پرتره » آثار بانوی هنرمند نیشابوری « ملیحه احمد جامی » است که در آن 42 اثر نقاشي در ابعاد 35*25 تا 40*30 سانتیمتر ب ا شده است . آتش

آرامش

درخواست حذف اطلاعات

روزگاری حاکمی اعلام کرد به هنرمندی که بتواند آرامش را در یک تابلو نقاشي بیاورد، جایزه ای نفیس خواهد داد. بسیاری از هنرمندان سعی د وحاکم همه تابلو های نقاشي را نگاه کرد و از میان آنهادو تابلو پسندید و تصمیم گرفت یکی از آنها را انتخاب کند.اولی نقاشي یک دریا چه آرام بود؛ دریاچه مانند آینه ای تصویر کوههای اطرافش را نمایان میساخت، بالای دریاچه آسمانی آبی با ابرهای زیبا و سفیدبود, هر این نقاشي را میدید حتما آرامش را در آن می یافت.در دومی کوههایی بودناهموار و پر ص ه؛ آسمان پر از ابر های تیره، باران میبارید و رعد و برق میزد، از کنار کوه آبشاری به پایین میریخت،در این نقاشي اصلا آرامش دیده نمیشد.اما حاکم با دقت نگاه کرد وپشت آبشار بوته ای کوچک دید که در شکاف سنگی روییده بود. در آن بوته پرنده ای لانه کرده بود ودر کنار آن آبشار وشان وعصبانی، پرنده ای در لانه ای با آرامش نشسته بود.حاکم نقاشي دوم را انت

قدرت اصلاح

درخواست حذف اطلاعات

فردی چندین سال شاگرد نقاش بزرگی بود و تمامی فنون و هنر نقاشي را آموخت. به او گفت که دیگر شما شده ای و من چیزی ندارم که به تو بیاموزم.شاگرد فکری به سرش رسید،یک نقاشي فوق العاده کشیدو آنرا در میدان شهر قرار داد ، مقداری رنگ و قلمی در کنار آن گذاشت و از رهگذران خواهش کرد اگر هرجایی ایرادی می بینند یک علامت × بزنند!و غروب که برگشت دید که تمامی تابلو علامت خورده است و بسیار ناراحت و افسرده به خود مراجعه کرد . به او گفت:آیا میتوانی عین همان نقاشي را مجدداً برايم بکشی ؟شاگرد نیز چنان کرد و آن نقاشي را در همان میدان شهر قرار داد؛ولی این بار که رنگ و قلم را در کنار تابلو نقاشي قرار داد متنی جدید نوشت و که در کنار تابلو گذاشت.محتوای متن این بود:اگر جایی از نقاشي ایراد دارد، با این رنگ و قلم اصلاح بفرمایید.غروب که برگشتند، تابلو دست نخورده مانده بود! به شاگرد گفت: همه انسانها قدرت انتقاد دارند، ولی ج

نقاشی نیکی و بدی در تابلوی لئوناردو داوینچی

درخواست حذف اطلاعات

روزی دریک مراسم همسرایی, تصویر کامل را در چهرة یکی از جوانان همسرا یافت. جوان را به کارگاهش دعوت کرد و از چهره اش اتودها و طرح هایی برداشت. سه سال گذشت. تابلو شام آ تقریباً تمام شده بود ؛ اما داوینچی هنوز بری یهودا مدل مناسبی پیدا نکرده بود… کاردینال مسئول کلیسا کم کم به او فشار می آورد که نقاشي دیواری را زودتر تمام کند. نقاش پس از روزها جست و جو , جوان ش ته و ژنده پوش مستی را در جوی آبی یافت. به زحمت از دستیارانش خواست او را تا کلیسا بیاورند , چون دیگر فرصتی بری طرح برداشتن از او نداشت. گدا را که درست نمی فهمید چه خبر است به کلیسا آوردند، دستیاران س ا نگه اش داشتند و در همان وضع داوینچی از خطوط بی تقوایی، گناه و خودپرستی که به خوبی بر آن چهره نقش بسته بودند، نسخه برداری کرد. وقتی کارش تمام شد گدا، که دیگر مستی کمی از سرش پریده بود، چشمهایش را باز کرد و نقاشي پیش رویش را دید، و با آمیزه ای

نقاشی نیکی و بدی در تابلوی لئوناردو داوینچی

درخواست حذف اطلاعات

روزی دریک مراسم همسرایی, تصویر کامل را در چهرة یکی از جوانان همسرا یافت. جوان را به کارگاهش دعوت کرد و از چهره اش اتودها و طرح هایی برداشت. سه سال گذشت. تابلو شام آ تقریباً تمام شده بود ؛ اما داوینچی هنوز بری یهودا مدل مناسبی پیدا نکرده بود… کاردینال مسئول کلیسا کم کم به او فشار می آورد که نقاشي دیواری را زودتر تمام کند. نقاش پس از روزها جست و جو , جوان ش ته و ژنده پوش مستی را در جوی آبی یافت. به زحمت از دستیارانش خواست او را تا کلیسا بیاورند , چون دیگر فرصتی بری طرح برداشتن از او نداشت. گدا را که درست نمی فهمید چه خبر است به کلیسا آوردند، دستیاران س ا نگه اش داشتند و در همان وضع داوینچی از خطوط بی تقوایی، گناه و خودپرستی که به خوبی بر آن چهره نقش بسته بودند، نسخه برداری کرد. وقتی کارش تمام شد گدا، که دیگر مستی کمی از سرش پریده بود، چشمهایش را باز کرد و نقاشي پیش رویش را دید، و با آمیزه ای

مسابقه نقاشی

درخواست حذف اطلاعات

مسابقه نقاشي درکتابخانه عمومی ی طاحونه برگزارشدطی این مسابقه ک ن توانمندی وهنرمندیهای خودرابه رقابت گذاشتندوقراراست پس ازداوری به نفرات برتر جایزه داده شود.7/9/95 منبع: http://tahoonehpl. /

آموزش نقاشی

درخواست حذف اطلاعات

آموزش نقاشي نقاشي چیست؟ نقاشي یا رسم فرآیندی است که بر روی کاغذ یا بوم ایجاد نقش کرده و اثری خلق می شود. که ممکن است یک کار یا نقش هنری را ترسیم و خلق نماید یا بعث زیبایی دیوار یا قسمتی از منزل یا محل کار شما شود.نقاشي حتی امروزه توسط شهرداریها براي زیبا سازی شهر وپارک ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.نقاشي و خلق اثر حتی در سقف های سالن های پذیراییمجالس ،کنفرانس ها و دیگر مکان ها نیز انجام می شود. که طرفدارن خاص خود را دارد. لذا بعضی افراد علاقه بسیار زیادی به یادگیری و آموزش نقاشي دارند. منبع: http://galileh. /

بر پایی نمایشگاه نقاشی « آوای رنگ » در نیشابور

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با بزرگداشت هفته بسیج نمایشگاه نقاشي « آوای رنگ » هنرمند نیشابوری « رضا ابراهیم آبادی » در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد ی نیشابورگشایش یافت. حمیدرضا آتشی مسئول مجتمع های فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد ی نیشابور اظهار کرد: هنرمندان نیشابوری در رشته های هنری بخصوص نقاشي توانسته اند آثار مانایی را تا کنون از خود بر جا گذارند و در این رهگذر همزمان با بزرگداشت هفته بسیج نمایشگاه نقاشي« آوای رنگ » در صدد است آثار هنری جدیدی را به مخاطب ارایه کند ب اشده است. وی افزود: نمایشگاه نقاشي « آوای رنگ » آثار هنرمند نیشابوری « رضا ابراهیم آبادی » است که در آن 40 اثر نقاشي در ابعاد 40*30 تا 70*100سانتیمتر ب ا شده است . آتشی به تکنیک، سبک و موضوع این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه دارای تکنیک رنگ روغن ، پاستل است وبا سبک رئالیسم ،امپرسیونیسم طراحی شده و موضوعات آن طبیعت ، و چهره

بر پایی نمایشگاه نقاشی « آوای رنگ » در نیشابور

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با بزرگداشت هفته بسیج نمایشگاه نقاشي « آوای رنگ » هنرمند نیشابوری « رضا ابراهیم آبادی » در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد ی نیشابورگشایش یافت. حمیدرضا آتشی مسئول مجتمع های فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد ی نیشابور اظهار کرد: هنرمندان نیشابوری در رشته های هنری بخصوص نقاشي توانسته اند آثار مانایی را تا کنون از خود بر جا گذارند و در این رهگذر همزمان با بزرگداشت هفته بسیج نمایشگاه نقاشي« آوای رنگ » در صدد است آثار هنری جدیدی را به مخاطب ارایه کند ب اشده است. وی افزود: نمایشگاه نقاشي « آوای رنگ » آثار هنرمند نیشابوری « رضا ابراهیم آبادی » است که در آن 40 اثر نقاشي در ابعاد 40*30 تا 70*100سانتیمتر ب ا شده است . آتشی به تکنیک، سبک و موضوع این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه دارای تکنیک رنگ روغن ، پاستل است وبا سبک رئالیسم ،امپرسیونیسم طراحی شده و موضوعات آن طبیعت ، و چهره

مگر...

درخواست حذف اطلاعات

زیبا؛کدام هواشناسیدر کدام نقطه ی جهانهوای بی تو بودن را پیش بینی کردمگر نمی گفتی هواشناسی دروغ استمگر خورشید از شرق چشمان تو طلوع نمی کرد وپشت پلک هایت غروبمگر با صدایت بهار نمی شدبا غصه ات پاییزمگر قرار نبود تمام زمستان در خانه بمانی وبراي گلت از شعر و آب و آینه بگوییتا سردش نشود؟تا بخنددتا بشکفد..."‎راستی ‎لباس های گرم برده ای؟"مگر قرار نبود دست ابرها را بگیری و بهمن ماه بازگردیمگر قرار نبود آدم برفی بسازیم و شمع هایت را فوت کنیبعد زیر برف ب یم ودستانمان را ها کنیم،مگر قرار نبود به کلاغ ها نقاشي یاد بدهیو با کفشدوزک ها تمرین آواز کنی؟ مگر زمین چقدر تنگ بودکه به آسمان رفته ای......براي خواهرِ آسمونیممنبع: http://gahnevispsrm. /

نقاشی ساختمان تهران

درخواست حذف اطلاعات

************************************************************************** نقاشي ساختماندوشنبه یکم آذر ۱۳۹۵ 19:8 نقاشي و تعمیرات ساختمان اصلانی

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ http://s3.img7.ir/onnmh.jpg lahg مشارمت در ساخت با ما باشید برچسب ها: تعمیر و باز سازی ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید منبع: http://tamirhouse532. /

نقاشی ک ن جنبه تشخیصی دارد

درخواست حذف اطلاعات

نقاشي یا تصویرسازی ، وسیله ای است که کودک از طریق آن می تواند نوعی ارتباط روحی با دیگران برقرار سازد و بنابراين از طریق نقاشي می توان به روحیات، تمایلات و شخصیت کودک پی برد. هنگامی که کودک نقاشي می کند در واقع حالات روحی و احساسات موجود و تجربیات ریشه دار و عمیق خود را بیان می کند. کودک به کمک نقاشي کشمکش های درونی خود را نشان می دهد. بیان آرزوها و تمایلات در ک ن، همواره به صورت مستقیم انجام نمی پذیرد و بیشتر به صورت غیر مستقیم و از طریق فعالیت های هنری، نمود می یابد. در واقع نقاشي ک ن نمودی از تجربه های زندگی واقعی آن ها می باشد و از طریق نقاشي است که خواست ها و مشکلات آن ها به شکل مطلوب و خلاقانه انعکاس می یابد. منبع: http://alikeshmiri. /

تصاویر جالب

درخواست حذف اطلاعات

هنرمند با استعداد ژاپنی "چوسان" نقاشي های زیبایی را روی بدن افراد می کشد که واقعا انسان را در یک حس توهم عجیب فرو می برد. سهند منبع: http://parasas. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

می نوشم براي خانه‏ ی ویران براي زندگی قهرآلود خود براي تنهایی در حین با هم بودن و براي تو من می‏نوشم براي دروغ لب‏های خیانتگرت به من براي سرمای بی‏جان چشمانت براي آن که دنیا زمخت و بی‏رحم بود و براي آن که خدا هم نجات‏مان نداد ‘ آنا آخماتووا ’ * تلگراممنبع: http://insanewords. /

این زندگی من است

درخواست حذف اطلاعات

دلم تو را می خواهد. دلم زندگی روشن و پاک با تو را می خواهد. در سکوت و در فاصله. شبیه آفتاب پاییز که تند نیست و داغ نیست. حالا می بینم امید شبیه انتظار یک روز تعطیل هنوز ته دلم را گرم می کند. انگار خیال کنم بعد از این لجنزار، بعد از این تعفن قرار است اتفاقی بیفتد. یک باشد، پس این دوری. تابستان که برسد، هوا که گرم شود، اگر زنده باشم براي زندگی خودم تصمیمی خواهم گرفت. احساس می کنم هفده سال کافی بود براي این که روابط دور و کج وکوله ی تخیلی داشته باشم. حالا چیزی بیش از این می خواهم. واقعا از این تاریکی خسته ام. دیگر نمی خواهم. دیگر چیزی را نیم بند نمی خواهم. دیگر نمی خواهم خودم را گول بزنم. کلمات براي من کافی نیستند. نامه ها و داستان ها و شعرها و تصاویر و نقاشي ها و گلدان ها و گیاهان براي من کافی نیستند. دلم کمی واقعیت هم می خواهد. از خیال خسته ام. دوست ندارم زندگی ام شبیه زندگی دختر کبریت فروش

این زندگی من است

درخواست حذف اطلاعات

دلم تو را می خواهد. دلم زندگی روشن و پاک با تو را می خواهد. در سکوت و در فاصله. شبیه آفتاب پاییز که تند نیست و داغ نیست. حالا می بینم امید شبیه انتظار یک روز تعطیل هنوز ته دلم را گرم می کند. انگار خیال کنم بعد از این لجنزار، بعد از این تعفن قرار است اتفاقی بیفتد. یک باشد، پس این دوری. تابستان که برسد، هوا که گرم شود، اگر زنده باشم براي زندگی خودم تصمیمی خواهم گرفت. احساس می کنم هفده سال کافی بود براي این که روابط دور و کج وکوله ی تخیلی داشته باشم. حالا چیزی بیش از این می خواهم. واقعا از این تاریکی خسته ام. دیگر نمی خواهم. دیگر چیزی را نیم بند نمی خواهم. دیگر نمی خواهم خودم را گول بزنم. کلمات براي من کافی نیستند. نامه ها و داستان ها و شعرها و تصاویر و نقاشي ها و گلدان ها و گیاهان براي من کافی نیستند. دلم کمی واقعیت هم می خواهد. از خیال خسته ام. دوست ندارم زندگی ام شبیه زندگی دختر کبریت فروش

برنامه های اجرا شده هفته کودک

درخواست حذف اطلاعات

برنامه های برگزار شده کتابخانه عمومی بنت الهدی قوچان به مناسبت هفته کودک با موضوع محرم به شرح ذیل می باشد: 1-نمایش کتب حسین (ع) و محرم جهت ک ن و نوجوانان 2-نصب بنر جلوی درب کتابخانه به مناسبت شهادت حسین (ع) 3- تبلیغ جهت برگزاری مسابقه نقاشي براي ک ن و نوجوانان 4- برگزاری مسابقه نقاشي جهت ک ن و نوجوانان با موضوع محرم 5-تبلیغ و نصب پوستر براي گرامیداشت هفته کودک 6- برگزاری قصه گویی براي ک ن با هماهنگی کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان شهرستان قوچان 7- وبلاگ نویسی درباره کودک در وبلاگ کتابخانه عمومی بنت الهدی قوچان 8- برگزاری جلسه جمع خوانی ک ن از کتاب: ناخدای تشنه حسین(ع) نوشته : مهدی وحیدی صدر ناشر: براق قم توسط ک ن در کتابخانه عمومی بنت الهدی 9-نصب ع اعضای فعال کودک در کتابخانه 10-نمایش نقاشي ک ن کتابخانه عمومی بنت الهدی صدر قوچان به مناسبت هفته کودک و با موضوع محرم 11- اهدای

خاطره ای از شهید مصطفی چمران

درخواست حذف اطلاعات

یک شب در تنهایی همانطور که داشتم می نوشتم، چشمم به یک نقّاشی که در تقویمی چاپ شده بود، افتاد. یکی از نقّاشی ها زمینه ای کاملا سیاه داشت و وسط این سیاهی، شمع کوچکی می سوخت که نورش در مقابل این ظلمت، خیلی کوچک بود. زیر نقّاشی به عربی شاعرانه ای نوشته شده بود: «من ممکن است نتوانم این تاریکی را از بین ببرم، ولی با همین روشنایی کوچک، فرق ظلمت و نور و حق و باطل را نشان می دهم و ی که دنبال نور است، این نور هر چقدر کوچک باشد، در قلب او بزرگ خواهد بود». آن شب، تحت تاثیر این شعر و نقّاشی خیلی گریه منبع: http://d tanha. /

خواص فندق

درخواست حذف اطلاعات

خواص فندق فندق درختچه ای است به ارتفاع تقرباً 2 متر که برگ های آن پهن و نوک تیز است. فندق دارای پوششی سبز رنگ بوده که پس از خشک شدن تدریجاً از آن جدا می گردد.مغز فندق در حدود 60 درصد روغن دارد که به رنگ رزد روشن بوده و دارای طعم ملایم و بوی مطبوعی می باشد.از روغن فندق در تغذیه، عطر سازی و نقاشي استفاده می شود. مغز فندق مقدار زیادی فسفر دارد.فندق دارای خواص زیادی است و دارای پروتئین، مواد چرب، کلسیم، فسفر و پتاسیم می باشد. فندق گرم و خشک است و براي بیماری قند مفید است.این دانه روغنی براي تقویت بدن، روده و معده، سرفه، درد و کبد مفید است. سموم را از بدن خارج کرده و براي ریزش مو و سوزش مجاری ادرار مفید می باشد ولی فشار خون را بالا می برد.اگر شما فعالیت فکری زیادی دارید بهتر است فندق بخورید چون به دلیل فسفر زیاد مغز شما را تقویت می کند. ولی به خاطر داشته باشید افراط در خوردن این دانه روغنی با

تصاویر جالب

درخواست حذف اطلاعات

هنرمند با استعداد ژاپنی "چوسان" نقاشي های زیبایی را روی بدن افراد می کشد که واقعا انسان را در یک حس توهم عجیب فرو می برد. (گردآورنده وتنظیم (سهند منبع: http://parasas. /

تعمیر و باز سازی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

برچسب ها: نقاشي ساختمان ارزان برچسب ها: نقاشي ساختمان اصلانی, نقاشي ساختمان, تعمیر و بازسازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید 22:12 برچسب ها: نقاشي ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید برچسب ها: نقاشي و تعمیرات ساختمان اصلانی

نقاشی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ http://s3.img7.ir/onnmh.jpg برچسب ها: نقاشي ساختمان اصلانی, نقاشي ساختمان, تعمیر و بازسازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشي ساختمان یازدهم آبان ۱۳۹۵ 13:6 نقاشي ساختمانشنبه هشتم آبان ۱۳۹۵ 22:12 برچسب ها: نقاشي ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشي ساختمان هفتم آبان ۱۳۹۵ 14:59 نقاشي و تعمیرات ساختمان اصلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگانتعمیر و باز سازی ساختمان کاغد دیواری .موکت. نجاری، منبع: http://tamirhouse532. /

خاطره ای از شهید مصطفی چمران

درخواست حذف اطلاعات

یک شب در تنهایی همانطور که داشتم می نوشتم، چشمم به یک نقّاشی که در تقویمی چاپ شده بود، افتاد. یکی از نقّاشی ها زمینه ای کاملا سیاه داشت و وسط این سیاهی، شمع کوچکی می سوخت که نورش در مقابل این ظلمت، خیلی کوچک بود. زیر نقّاشی به عربی شاعرانه ای نوشته شده بود: «من ممکن است نتوانم این تاریکی را از بین ببرم، ولی با همین روشنایی کوچک، فرق ظلمت و نور و حق و باطل را نشان می دهم و ی که دنبال نور است، این نور هر چقدر کوچک باشد، در قلب او بزرگ خواهد بود». آن شب، تحت تاثیر این شعر و نقّاشی خیلی گریه منبع: http://d tanha. /

نقاشی ساختمان ارزان

درخواست حذف اطلاعات

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ http://s3.img7.ir/onnmh.jpg برچسب ها: نقاشي ساختمان اصلانی, نقاشي ساختمان, تعمیر و بازسازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشي ساختمان یازدهم آبان ۱۳۹۵ 13:6 نقاشي ساختمانشنبه هشتم آبان ۱۳۹۵ 22:12 برچسب ها: نقاشي ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید نقاشي ساختمان هفتم آبان ۱۳۹۵ 14:59 نقاشي و تعمیرات ساختمان اصلانیارزان تر و منصف تر در کوتاه ترین زمان با بیش از 20 سال سابقهبازدید رایگانتعمیر و باز سازی ساختمان کاغد دیواری .موکت. نجاری، منبع: http://9sazan. /

حوض نقاشی

درخواست حذف اطلاعات

همه هم قد و قواره اند تقریبا بیشتر کلاس اولی رفیقتان قدیمی از دوران مهد حالا که قدشان به آموزش شنا رسیده با هم خودشون رو به حوض نقاشي رسوندن گنجشکهای اشی مشی ما

همزمان با دهه کرامت یرگزاری مسابقه نقاشی ک ن و نوجوانان در کتابخانه مشهر

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی مشهر همزمان با دهه کرامت یک دوره مسابقه نقاشي با موضوع رضا (ع ) و حضرت معصومه (س) با هدف آشنایی ک ن و نوجوانان با مفاهیم دینی و اخلاقی و سیره ائمه اطهار و به همت کتابخانه عمومی دراین کتابخانه برگزار گردید . د ایان این مسابقه به 12نفر از برگزیدگان هدایایی برسم یاد بود اهداء گردید . منبع: http://officelibkhoramshahr. /

پرستش تو!!!!

درخواست حذف اطلاعات

چشمانت را براي زندگی می خواهم دلت را براي عاشقی می خواهم اسمت را براي دلخوشی می خوانم صدایت را براي شاد می شنوم دستت را براي نوازش و پایت را براي همراهی می خواهم عطرت را براي مستی می بویم خی را براي پرواز می خواهم و خودت را نیز براي پرستش !!!!منبع: http://mahboobeh5050. /

ایستگاه نقاشی خطر مین در مشهر

درخواست حذف اطلاعات

ایستگاه نقاشي خطر مین در مشهر برگزار گردید. همزمان با سال نو ایستگاه نقاشي خطر مین براي ک ن در مشهر برگزار گردید. در این نمایشگاه که با تلاش اداره بهزیستی مشهر ربگزار گردید ک ن نقاشي های با مضمون مین و خطرات آن ترسیم نمودند. ایستگاه های نقاشي به صورت متناوب توسط مدیریت پیشگیری از معلولیت های ناشی از انفجار مین بهزیستی مشهر به منظور آشنایی ک ن با خطر مین و مهمات عمل نکرده برگزار می شود. مشهر از مناطق اصلی در طی هشت سال دفاع مقدس می باشد.منبع: http://mine-life. /

همزمان با دهه کرامت یرگزاری مسابقه نقاشی ک ن و نوجوانان در کتابخانه مشهر

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی مشهر همزمان با دهه کرامت یک دوره مسابقه نقاشي با موضوع رضا (ع ) و حضرت معصومه (س) با هدف آشنایی ک ن و نوجوانان با مفاهیم دینی و اخلاقی و سیره ائمه اطهار و به همت کتابخانه عمومی دراین کتابخانه برگزار گردید . د ایان این مسابقه به 12نفر از برگزیدگان هدایایی برسم یاد بود اهداء گردید . منبع: http://officelibkhoramshahr. /

نقاشی های مینیاتوری هنرمند ترکیه ای روی اشیاء کوچک

درخواست حذف اطلاعات

مجله آنلاین تازه های روز: حسن کاله هنرمند ترکیه ای با کشیدن نقاشي های مینیاتوری حد و مرزها را در هنر نقاشي ش ته است. بوم های نقاشي طبیعی او هیچ محدودیتی ندارند از پوسته بادام زمینی گرفته تا بادام و لوبیا و پوست میوه ها. این بوم ها هر چقدر هم کوچک باشند این هنرمند توانایی کشیدن نقاشي های زیبا را روی آن ها دارد. او روی بوم های غیر طبیعی هم نقاشي می کشد اما این آثارش تاثیرگذاری بیشتری روی تماشاگران هنرش دارد. بیشتر بدانید: نقاشي های مینیاتوری هنرمند ترکیه ای روی اشیاء کوچک منبع: www.tazehayerooz.com تلگرام: لینکمنبع: http://tazehayerooz. /

نقاشی دیجیتال بدون قلم نوری

درخواست حذف اطلاعات

خیلی از دوستان همیشه این سوال رو دارند که آیا باید حتما براي نقاشي دیجیتال قلم نوری داشته باشیم ؟ و پاسخ من همیشه این بوده است: ا اما خیر ، اما مهمترین ابزاری است که براي نقاشي دیجیتال لازم می باشد.قلم نوری زمانی براي شما مفید واقع می شود که بتوانید قبل از آن با مداد بر روی کاغذ نقاشي بکشید به این معنی که شما حداقل یک طراح آماتور باشیدو با گرفتن قلم در دست براي نقاشي کشیدن روی کاغذ آشنا باشید.شما زمانی که بتوانید با مداد روی کاغذ نقاشي بکشید تازه کارتان با قلم نوری آغاز می شود.منظور من این است که حالا باید بعد از طی دوره نقاشي با مداد و کاغذ باید شروع به تمرین با تبلت و قلم نوری خود کنید و سعی کنید قلقِ این ابزار مهم را بدست بیاورید.و زمانی که توانستید فوت و فنِ تبلت و قلم نوری را بدست آورید شروع به کشیدن نقاشي در فتوشاپ کنید.راه سختی شاید به نظر بیاید اما غیر ممکن نیست و مطمئنا اگر علاقه

شروع به فعالیت وبلاگ نقاشی پایتخت

درخواست حذف اطلاعات

نقاشي ساختمان و طراحی داخلی پایتخت با هدف انتشار مطالب و مشاوره در زمینه نقاشي منازل، ادارات و دفاتر مشاور های مجرب را در اختیار دارد. نقاشي ساختمان در تهران توسط کارشناس خبره تحلیل و بررسی می شود. پس از سفارش شما کارشناس نقاشي ساختمان در تهران به محل شما مراجعه می کند و پس از دریافت نظرات و پیشنهادات از سمت شما یا کارفرما وظیفه راهنمایی شما را دارد. در این مرحله کارشناس ما با توجه به سلیقه و نیاز شما مواردی را به شما پیشنهاد میکند و با محدود انتخاب ها بنا به کار و موقعیت مکانی بهترین رنگ را به شما پیشنهاد می دهد و پس از تایید شما اجرای رنگ آغاز می شود. رنگ بلکا می تواند از پیشنهاد های خوبی براي شما باشد که براي ب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتواند به صفحه رنگ بلکا در همین سایت یعنی نقاشي پایتخت مراجعه کنید. البته رنگ مولتی کالر هم می تواند از دیگر انتخاب های شما باشد. توضیحات کاملی را بر

نقاشی

درخواست حذف اطلاعات

می خواهم دریایی نقاشي کنم، رن ن کمانی... اما نمی توانم تلاش می کنم جزیره ای را کشف کنم که درختانش، به جرم مزدوری به دار آویخته نمی شوند و شاپرکهایش، به جرم سرودن شعر محبوس نمی شوند اما نمی توانم سعی می کنم اسبهایی را نقاشي کنم که در دشتهای می تازند اما نمی توانم می خواهم قایقی بکشم که مرا با تو تا آ دنیا ببرد اما نمی توانم می خواهم وطنی اختراع کنم که مرا به جرم دوست داشتن تو، پنجاه ضربه تازیانه نزند... اما نمی توانم... «سعادالصباح»منبع: http://minoosaman. /

تعمیرات و بازسازی ساختمان

درخواست حذف اطلاعات

برچسب ها: نقاشي ساختمان ارزان برچسب ها: نقاشي ساختمان اصلانی, نقاشي ساختمان, تعمیر و بازسازی ساختمان نوشته شده توسط معمار | لینک ثابت | نظر بدهید 22:12 برچسب ها: نقاشي ساختمان نوشته شده توسط نقاش ساختمان | لینک ثابت | نظر بدهید برچسب ها: نقاشي و تعمیرات ساختمان اصلانی

نقاشی ساختمان غرب

درخواست حذف اطلاعات

نقاشي ساختمان دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۵ 17:5 نقاشي و تعمیرات ساختمان اصلانی

نقاشی ساختمان ارزان

درخواست حذف اطلاعات

نقاشي و تعمیرات ساختمان اصلانی