رسانه
رسانه

برای نقاشی :: جستجوب ایی نمایشگاه نقاشی « نقش مداد در پرتره » در نیشابور

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با ب ایی نمایشگاه ناشران کتاب ایران در پایتخت کتاب ایران نمایشگاه نقاشي « نقش مداد در پرتره » آثار بانوی هنرمند نیشابوری « ملیحه احمد جامی » در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ وارشاد ی نیشابورگشایش یافت. حمیدرضا آتشی مسئول مجتمع های فرهن و هنری اداره فرهنگ و ارشاد ی نیشابور با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: هنرمندان جوان و تحصیل کرده نیشابوری در رشته های هنری بخصوص نقاشي توانسته اند آثار مانایی را تا کنون از خود بر جا گذارند و در این رهگذر نمایشگاه نقاشي« نقش مداد در پرتره » همزمان با ب ایی نمایشگاه ناشران کتاب ایران در پایتخت کتاب ایران نیشابوردر صدد است موضوعات آثار هنری را براي کشف رازهای معنوی به مخاطب ارایه کند . وی افزود: نمایشگاه نقاشي « نقش مداد در پرتره » آثار بانوی هنرمند نیشابوری « ملیحه احمد جامی » است که در آن 42 اثر نقاشي در ابعاد 35*25 تا 40*30 سانتیمتر ب ا شده است . آتشی

آرامش

درخواست حذف اطلاعات

روزگاری حاکمی اعلام کرد به هنرمندی که بتواند آرامش را در یک تابلو نقاشي بیاورد، جایزه ای نفیس خواهد داد. بسیاری از هنرمندان سعی د وحاکم همه تابلو های نقاشي را نگاه کرد و از میان آنهادو تابلو پسندید و تصمیم گرفت یکی از آنها را انتخاب کند.اولی نقاشي یک دریا چه آرام بود؛ دریاچه مانند آینه ای تصویر کوههای اطرافش را نمایان میساخت، بالای دریاچه آسمانی آبی با ابرهای زیبا و سفیدبود, هر این نقاشي را میدید حتما آرامش را در آن می یافت.در دومی کوههایی بودناهموار و پر ص ه؛ آسمان پر از ابر های تیره، باران میبارید و رعد و برق میزد، از کنار کوه آبشاری به پایین میریخت،در این نقاشي اصلا آرامش دیده نمیشد.اما حاکم با دقت نگاه کرد وپشت آبشار بوته ای کوچک دید که در شکاف سنگی روییده بود. در آن بوته پرنده ای لانه کرده بود ودر کنار آن آبشار وشان وعصبانی، پرنده ای در لانه ای با آرامش نشسته بود.حاکم نقاشي دوم را انت

مگر...

درخواست حذف اطلاعات

زیبا؛کدام هواشناسیدر کدام نقطه ی جهانهوای بی تو بودن را پیش بینی کردمگر نمی گفتی هواشناسی دروغ استمگر خورشید از شرق چشمان تو طلوع نمی کرد وپشت پلک هایت غروبمگر با صدایت بهار نمی شدبا غصه ات پاییزمگر قرار نبود تمام زمستان در خانه بمانی وبراي گلت از شعر و آب و آینه بگوییتا سردش نشود؟تا بخنددتا بشکفد..."‎راستی ‎لباس های گرم برده ای؟"مگر قرار نبود دست ابرها را بگیری و بهمن ماه بازگردیمگر قرار نبود آدم برفی بسازیم و شمع هایت را فوت کنیبعد زیر برف ب یم ودستانمان را ها کنیم،مگر قرار نبود به کلاغ ها نقاشي یاد بدهیو با کفشدوزک ها تمرین آواز کنی؟ مگر زمین چقدر تنگ بودکه به آسمان رفته ای......براي خواهرِ آسمونیممنبع: http://gahnevispsrm. /

این زندگی من است

درخواست حذف اطلاعات

دلم تو را می خواهد. دلم زندگی روشن و پاک با تو را می خواهد. در سکوت و در فاصله. شبیه آفتاب پاییز که تند نیست و داغ نیست. حالا می بینم امید شبیه انتظار یک روز تعطیل هنوز ته دلم را گرم می کند. انگار خیال کنم بعد از این لجنزار، بعد از این تعفن قرار است اتفاقی بیفتد. یک باشد، پس این دوری. تابستان که برسد، هوا که گرم شود، اگر زنده باشم براي زندگی خودم تصمیمی خواهم گرفت. احساس می کنم هفده سال کافی بود براي این که روابط دور و کج وکوله ی تخیلی داشته باشم. حالا چیزی بیش از این می خواهم. واقعا از این تاریکی خسته ام. دیگر نمی خواهم. دیگر چیزی را نیم بند نمی خواهم. دیگر نمی خواهم خودم را گول بزنم. کلمات براي من کافی نیستند. نامه ها و داستان ها و شعرها و تصاویر و نقاشي ها و گلدان ها و گیاهان براي من کافی نیستند. دلم کمی واقعیت هم می خواهد. از خیال خسته ام. دوست ندارم زندگی ام شبیه زندگی دختر کبریت فروش

قدرت اصلاح

درخواست حذف اطلاعات

فردی چندین سال شاگرد نقاش بزرگی بود و تمامی فنون و هنر نقاشي را آموخت. به او گفت که دیگر شما شده ای و من چیزی ندارم که به تو بیاموزم.شاگرد فکری به سرش رسید،یک نقاشي فوق العاده کشیدو آنرا در میدان شهر قرار داد ، مقداری رنگ و قلمی در کنار آن گذاشت و از رهگذران خواهش کرد اگر هرجایی ایرادی می بینند یک علامت × بزنند!و غروب که برگشت دید که تمامی تابلو علامت خورده است و بسیار ناراحت و افسرده به خود مراجعه کرد . به او گفت:آیا میتوانی عین همان نقاشي را مجدداً برايم بکشی ؟شاگرد نیز چنان کرد و آن نقاشي را در همان میدان شهر قرار داد؛ولی این بار که رنگ و قلم را در کنار تابلو نقاشي قرار داد متنی جدید نوشت و که در کنار تابلو گذاشت.محتوای متن این بود:اگر جایی از نقاشي ایراد دارد، با این رنگ و قلم اصلاح بفرمایید.غروب که برگشتند، تابلو دست نخورده مانده بود! به شاگرد گفت: همه انسانها قدرت انتقاد دارند، ولی ج

نقاشی نیکی و بدی در تابلوی لئوناردو داوینچی

درخواست حذف اطلاعات

روزی دریک مراسم همسرایی, تصویر کامل را در چهرة یکی از جوانان همسرا یافت. جوان را به کارگاهش دعوت کرد و از چهره اش اتودها و طرح هایی برداشت. سه سال گذشت. تابلو شام آ تقریباً تمام شده بود ؛ اما داوینچی هنوز بری یهودا مدل مناسبی پیدا نکرده بود… کاردینال مسئول کلیسا کم کم به او فشار می آورد که نقاشي دیواری را زودتر تمام کند. نقاش پس از روزها جست و جو , جوان ش ته و ژنده پوش مستی را در جوی آبی یافت. به زحمت از دستیارانش خواست او را تا کلیسا بیاورند , چون دیگر فرصتی بری طرح برداشتن از او نداشت. گدا را که درست نمی فهمید چه خبر است به کلیسا آوردند، دستیاران س ا نگه اش داشتند و در همان وضع داوینچی از خطوط بی تقوایی، گناه و خودپرستی که به خوبی بر آن چهره نقش بسته بودند، نسخه برداری کرد. وقتی کارش تمام شد گدا، که دیگر مستی کمی از سرش پریده بود، چشمهایش را باز کرد و نقاشي پیش رویش را دید، و با آمیزه ای

بر پایی نمایشگاه نقاشی « آوای رنگ » در نیشابور

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با بزرگداشت هفته بسیج نمایشگاه نقاشي « آوای رنگ » هنرمند نیشابوری « رضا ابراهیم آبادی » در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد ی نیشابورگشایش یافت. حمیدرضا آتشی مسئول مجتمع های فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد ی نیشابور اظهار کرد: هنرمندان نیشابوری در رشته های هنری بخصوص نقاشي توانسته اند آثار مانایی را تا کنون از خود بر جا گذارند و در این رهگذر همزمان با بزرگداشت هفته بسیج نمایشگاه نقاشي« آوای رنگ » در صدد است آثار هنری جدیدی را به مخاطب ارایه کند ب اشده است. وی افزود: نمایشگاه نقاشي « آوای رنگ » آثار هنرمند نیشابوری « رضا ابراهیم آبادی » است که در آن 40 اثر نقاشي در ابعاد 40*30 تا 70*100سانتیمتر ب ا شده است . آتشی به تکنیک، سبک و موضوع این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه دارای تکنیک رنگ روغن ، پاستل است وبا سبک رئالیسم ،امپرسیونیسم طراحی شده و موضوعات آن طبیعت ، و چهره

نقاشی

درخواست حذف اطلاعات

باورم نمیشه. بیست سال نقاشي کشیدم و با نقاشي بزرگ شدم، اما هنوز وسایل نقاشي می بینم و رنگ می بینم و به این فکر می کنم که برم نقاشي بگیرم ته دلم یجوری میشه و دلم قنج میره و از اشتیاق جیشم میگیره.

درگذشت نقاشی که از نقاشی متنفر بود

درخواست حذف اطلاعات

این نقاش برجسته در پاسخ به پرسشی درباره دلیل ادامه نقاشي علیرغم تنفر از آن گفته بود: «نقاشي کار من است و من به جز این کار مهارت دیگری ندارم. اما این کار همواره براي من تقلایی دردناک بوده است.»

ی ۴۱۲ ساله وقفی با ۱۳ لایه نقاشی + تصاویر

درخواست حذف اطلاعات

در این که نوعی گالری نقاشي است،نقاشي های زیبایی وجود دارد،به طوری که در زمان های مختلف و به فراخور مسائل اجتماعی هر روزگار؛نقاشي هایی به روی سقف این کشیده شده است.

برنامه های اجرا شده هفته کودک

درخواست حذف اطلاعات

برنامه های برگزار شده کتابخانه عمومی بنت الهدی قوچان به مناسبت هفته کودک با موضوع محرم به شرح ذیل می باشد: 1-نمایش کتب حسین (ع) و محرم جهت ک ن و نوجوانان 2-نصب بنر جلوی درب کتابخانه به مناسبت شهادت حسین (ع) 3- تبلیغ جهت برگزاری مسابقه نقاشي براي ک ن و نوجوانان 4- برگزاری مسابقه نقاشي جهت ک ن و نوجوانان با موضوع محرم 5-تبلیغ و نصب پوستر براي گرامیداشت هفته کودک 6- برگزاری قصه گویی براي ک ن با هماهنگی کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان شهرستان قوچان 7- وبلاگ نویسی درباره کودک در وبلاگ کتابخانه عمومی بنت الهدی قوچان 8- برگزاری جلسه جمع خوانی ک ن از کتاب: ناخدای تشنه حسین(ع) نوشته : مهدی وحیدی صدر ناشر: براق قم توسط ک ن در کتابخانه عمومی بنت الهدی 9-نصب ع اعضای فعال کودک در کتابخانه 10-نمایش نقاشي ک ن کتابخانه عمومی بنت الهدی صدر قوچان به مناسبت هفته کودک و با موضوع محرم 11- اهدای

تابلوهای نقاشی ایرانی زینت بخش خانه های یی و انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از 6 تن تابلوی نقاشي, نقاشي سیاه قلم و نقاشي با مداد رنگی، تماماً با دست کشیده شده، از کشور صادر شده است.

دلم عجیب دوستانم را می خواهد!

درخواست حذف اطلاعات

دلت عجیب دوستانت را می خواهد !!! دل است دیگر اگه بهانه نمی آورد که اسمش دل نبود ، مثلا مغز بود ، گوش بود . به قول شازده کوچولو دنیای آدم بزرگ ها خیلی عجیب است . حالا تو و دوستانت وارد دنیای آدم بزرگ ها شده اید . حتی وقتی بعد از مدت ها کنار هم می نشینید ، مدام از دنیای آدم بزرگ ها صحبت می کنید از آینده از کار از ازدواج... دلت تنگ است براي خنده هایتان ، براي پیاده روی هایتان ، براي کلاس نرفتن هایتان حتی براي غیبت هایتان پشت سر اساتید و حتی براي نشستن های بی خی ان روی نیمکت های حیاط و نظر دادن راجه به همه .... چه زود وارد دنیای آدم بزرگ ها شدید...منبع: http://othername. /

نقاشی بر روی آب با ترکیب رنگ و آب /ابداع سبک جدیدی در نقاشی + تصاویر

درخواست حذف اطلاعات

هنرمندی که با وسایلی ابت سبکی جدید در نقاشي را ابداع کرده است و امیدوار است بتواند این سبک نقاشي را ثبت کند.

تو هوشیار باش شاید اندکی کمتر

درخواست حذف اطلاعات

جامعه ای که تصمیم ندارد خودش را بسازید همه باید درد بکشند میگویند هر چیزی را میتوان ید به شرط آنکه هزینه آن را بپردازید براي ی ، شرافت را براي بی اعتباری ، بدقولی را و براي مقام به معنای گمشده ، شایستگی را براي رسیدن ، پای رفتن براي رونق ، ب اعتبار راست میگویند هر چیزی را میتوان ید به شرط آنکه هزینه آن را بپردازید و حرف امروز من بعد از تلخی نوشته هایی که پاک شد و پاک شد این است آدم های کوچک یدهای گران نخواهند داشت منبع: http://geranmaye. /

«مرد سوزنی»، تنها ی که با چرخ خیاطی نقاشی می کند

درخواست حذف اطلاعات

«آرون کومار» مهارت بسیار عجیبی دارد، او با چرخ خیاطی نقاشي می کند. از نظر تکنیکی اسم این کار گلدوزی است نه نقاشي، اما آثار هنری او بیشتر شبیه نقاشي های هایپررئال هستند.

نقاشی

درخواست حذف اطلاعات

سه ،چهار ماه پیش بود که کشیدمش! میدانستم هیچ هنری در نقاشي ندارم! این را از همان روزهایی فهمیده بودم که مامان مرا به کلاس نقاشي مسجداعظم میبرد و نه تنها از نقاشي کشیدن لذت نمیبردم بلکه نقاشي هایم هم چنگی به دل نمیزد! اما این یکی با بقییه اش فرق داشت... این نقاشي نبود من آرزویم را میکشیدم... براي ی که همه ی زندگی ام بود. * * * * همان روزها در وصف این نقاشي و دوری اش نوشته بودم؛ سرزمین های دور زیباست... ونیز برلین استانبول و آغوشت... مثل تمام سرزمینهای دور زیباست براي من!

آگهی استخدام هنرجو برای تحصیل در هنرستان بهیاری

درخواست حذف اطلاعات

گروه ناجـــا- نیروی انتظامی ایران براي تحصیل در هنرستان کار و دانش بهیاری خود از بین داوطلبان پسر واجد شرایط زیر براي سال تحصیلی 95-1394، هنرجوی بهیار می پذیرد.منبع: http://behyar. /

جشن دهه کرامت

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت فرا رسیدن ایام ولادت با سعادت حضرت معصومه(س) و رضا(ع) ، ویژه برنامه جشن دهه کرامت براي گروه کودک کتابخانه روزبه برگزار گردید این برنامه شامل قصه گویی مناسبتی توسط خانم رحیمی نیکو، برگزاری مسابقه نقاشي خلاق با کمک انگشتان دست و اهدای جایزه به نفرات برگزیده و کتابخوانی و شعرخوانی مناسبتی بود. منبع: http://rezarozbeh. /

| حراج نقاشی هیتلر از معشوقه اش در آلمان

درخواست حذف اطلاعات

نقاشي که به عقیده کارشناسان توسط هیتلر نقاشي شده در یک حراجی در شهر نورنبرگ آلمان به حراج گذاشته شد. این نقاشي چهره زنی فرانسوی به نام شارلوت لوبوجی است که هیتلر گزارش داده بود که در هنگام خدمت نظامی خود در جنگ جهانی اول ملاقات کرده است. قیمت پایه این نقاشي در حراج ۶۰۰۰۰۰ یورو ارزش گذاری شده است.

ادرس لینک گروه نقاشی تلگرام

درخواست حذف اطلاعات

گروه تلگرام طراحیکانال مدل نقاشيلینک تلگرام نقاشيکانال طراحی و نقاشي در تلگرامگروه تلگرام نقاشيکانال تلگرام نقاشي مدرنکانال سیاه قلم تلگرامکانال نقاشي ک نه تلگرام ادامه مطلب

غزلی برای شهادت

درخواست حذف اطلاعات

قیصر امین پور126 غزلی براي شهادت جوانه زد غزلی در دلم براي شهادت دوباره کرده دلم گوییا هوای شهادت طنین نبض مرا گوش کن چه می شنوی هان ؟ به گوش می رسد از آن صدای پای شهادت منبع: http://adabetarikhi. /

نقاشی زیبا از ک شان توسط اسپری و برگ درخت

درخواست حذف اطلاعات

نقاشي هنر زیبایی است که می توان به وسیله آن کارهای زیادی انجام داد و آثار شگفت انگیزی خلق نمود. این هنر شاخه های زیادی دارد که از جمله آن ها می توان به نقاشي سه بعدی و نقاشي خیابانی و دیواری اشاره کرد.

آموزش برداشتن ابرو

درخواست حذف اطلاعات

برداشتن و مرتب ابرو مقدمه: زیبا ساختن ابروان میتواند تغییر شگفت انگیزی در ظاهر شما ایجاد کند. منظور من فقط تغییر سبک ظاهر نیست، بلکه ح چهره شماست. ابروانی که شکل زیبایی دارند مانند ق براي چشمان شما هستند، درست مانند موهای آرایش کرده که قاب چهره است و قاب ع که زیباساز یک نقاشي زیبا میتواند باشد. اقراق نیست اگر بگوییم که شکل ابرو میتواند به ظاهر شما جلوه دهد و یا جلوه آن را از بین ببرد. قبل از شروع، نکات زیر را بیاموزید: ابروان شما از کجا باید آغاز شوند؟ مداد ... ادامه مطلب ...منبع: http://makeup20. /

تصاویر | نقاشی های ۳ بعدی حیرت انگیز

درخواست حذف اطلاعات

یک هنرمند ۳۰ ساله اهل صربستان که حدود سه سال است وقت خود را صرف کشیدن نقاشي های سه بعدی کرده، با الهام گرفتن از دنیای اطرافش نقاشي هایی خلق می کند که حیرت انگیز است. او براي کشیدن این نقاشي های متفاوت از مداد رنگی، پاستل و ماژیک استفاده می کند.

کانال نقاشی با موضوع نیکوکاری

درخواست حذف اطلاعات

کانال نقاشي با موضوع نیکوکاری کانال نقاشي با موضوع نیکوکاری کانال نقاشي با موضوع نیکوکاری کانال نقاشي با موضوع نیکوکاری کانال نقاشي با موضوع نیکوکاری کانال نقاشي با موضوع نیکوکاری ادامه مطلب

نقاشی ک ن در مورد نیکوکاری

درخواست حذف اطلاعات

نقاشي ک ن در مورد نیکوکاری در تلگرام خوشگل ترین نقاشي ک ن در مورد نیکوکاری نقاشي ک ن در مورد نیکوکاری بهترین نقاشي ک ن در مورد نیکوکاری جدید ترین نقاشي ک ن در مورد نیکوکاری نقاشي های ک ن در مورد نیکوکاری ادامه مطلب

آموزش کشیدن نقاشی سیاه قلم دیجیتال

درخواست حذف اطلاعات

پس از آنکه با ابزارهای نرم افزار فوتوشاپ از جمله استفاده از انواع براش و اصول نقاشي دیجیتال را در مجموعه آموزش فتوشاپ تابناک فرا گرفتید، اکنون وقت آن رسیده در یک دوره، با همراهی مدلی که به تصویر کشیده می شود، چند نقاشي دیجیتال را در پایان این دوره آموزشی بکشید. سومین نقاشي را امروز گام به گام با این ویدیو بکشید؛ نقاشي یک پیرزن که برخلاف دو نقاشي پیشین با تکنیک سیاه قلم کشیده می شود. ذکر این نکته ضروری است که کشیدن نقاشي دیجیتال به شیوه حرفه ای نیاز به قلم دیجیتال دارد که عمق و سطحش قابل تغییر است.

روزی ... می رسد

درخواست حذف اطلاعات

باورت بشود یا نه روزی می رسد که دلت براي هیچ به اندازه من تنگ نخواهد شد براي نگاه م ،خندیدنم و حتی اذیت م براي تمام لحظاتى که در کنارم داشتی روزی خواهد رسید که در حسرت تکرار دوباره من خواهی بود می دانم روزی که نباشم هیچ تکرار من نخواهد شد ...منبع: http://rose1371reza. /

احساس ابزاری

درخواست حذف اطلاعات

مهربانم می شود دوستت دارم را هجی کنی ؟ نه به سبک امروزی ها نه به سبک این خورد عقلان بزرگ پیکر به سبک جوانی های خودمان به سبک آن روز ها که هنوز حیا ارزش داش مهربانم بیا عشق را بین خودمان تقسیم کنیم باز هم به سبک دورانی که عشق زیبا ترین کلام عالم بود مهربانم دلم می خواهد باز هم در آسمان قلبت قدم بزنم و روی رنگین کمان هفت رنگ عشقمان لحظه های عاشقی را نقاشي کنم مهربانم بیا سری به سرزمین عشقمان بزنیم بیا ببینیم چه د با عشقی که تا زمانی پاک بود و امروز هر ی براي رسیدن به آنچه که عشق می نامد اما هوسی بیش نیست آبرو به مزایده می گذارد مهربانم وقتی به جوان های سرزمینم می نگرم که اینگونه احساس یکدیگر را در میان آدمها ارزان می فروشند تعجب می کنم اگر عشق تنها راه رسیدنشان به این اه شوم است پس نباید نامش را عشق بگذارند باید بگویند احساس ابزاری چرا که این نوع احساس ابزاریست براي گزراندن لحظه های

نقاشی در مورد 22 بهمن

درخواست حذف اطلاعات

جدید ترین نقاشي در مورد 22 بهمن نقاشي در مورد 22 بهمن در مورد 22 بهمن نقاشي 22 بهمن کانال در مورد بهمن نقاشي در مورد 22 ادامه مطلب

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

گاه دلـــــــم میگیرد ازصداقتـــــم که نمیدانم لایق کیست...گاه دلــــــــم تنگ میشودبراي وعــــده هایی که میدانستم نیست اما براي دلخوشیم کافــــی بود....گاه دلــــــــم میگیرد از سادگـــــی هایم....گاه دلـــــــم میسوزد براي وفـــــــاداری هایم...گاه دلـــــم میسوزد براي اشکهایم..... گاه دلـــــــم میگیرد از روزگــــــــــاری که درآنم....این نبـــــــــــــــود آنچه درانتظارش بــــــــــــــــودم........منبع: http://samira7576. /

کودکی، مرز واقعیت و رویاست

درخواست حذف اطلاعات

گاهی براي نقاشي های ک ن ارزش چندانی قائل نمی شویم، چون شباهتی با واقعیت ندارند. چندتا خط زیگزاگی یا آدمک هایی که دست و پایشان به کله ای بیضی شکل چسبیده است. بااین حال، مطالعۀ فرایند نقاشي کشیدن ک ن نشان می دهد آن ها دغدغۀ چندانی براي «واقع گرایانه» بودن نقاشي هایشان ندارند. نقاشي براي آن ها مخلوطی است از داستان ها، صداها، نماد ها و خاطره ها.

آموزش نقاشی دیجیتال طبیعت

درخواست حذف اطلاعات

پس از آنکه با ابزارهای نرم افزار فتوشاپ از جمله استفاده از انواع براش و اصول نقاشي دیجیتال را در مجموعه آموزش فتوشاپ تابناک فرا گرفتید، اکنون وقت آن رسیده در یک دوره، با همراهی مدلی که به تصویر کشیده می شود، چند نقاشي دیجیتال را در پایان این دوره آموزشی بکشید. چهارمین، پنجمین و ششمین نقاشي را امروز گام به گام با این ویدیو بکشید؛ چند نقاشي از طبیعت و مناظر. ذکر این نکته ضروری است که کشیدن نقاشي دیجیتال به شیوه حرفه ای نیاز به قلم دیجیتال دارد که عمق و سطحش قابل تغییر است.

کانال نقاشی ک ن در مورد نیکوکاری

درخواست حذف اطلاعات

کانال نقاشي ک ن در مورد نیکوکاری در تلگرام کانال نقاشي ک ن در مورد نیکوکاری بهترین کانال نقاشي ک ن در مورد نیکوکاری کانال نقاشي ک ن در مورد احسان و نیکوکاری جدید ترین کانال نقاشي ک ن در مورد نیکوکاری کانال نقاشي های ک ن در مورد نیکوکاری ادامه مطلب

دل من محرم است هرشب !س امشکی پوش

درخواست حذف اطلاعات

یکشنبه هجدهم مهرهزاروسیصدونودوپنج لوکیشن:هرجاکه عزاداری باشه خلاءچیست وچه موقع به سراغ ادم هامی آید؟خلاء احساس توخالی وهیچ درون بدن است که هنگام دلتنگی براي مدت طولانی یابلافاصله بعدازاحساس بیهودگی وناامیدی به وجودمی آید.محرم امسال انگاراین خلاء روبیشترکرد...نمی دونم چرا، دام دلم هوای الی رومیکنه...الی محرم پنج سال پیش کنارم نبودمثل همیشه اماصداش همراهم بود!صداش بودکه وقتی فهمیددارم دست تنهابراي پسرای فامیلمون که براي عزاداری اومده بودندوخونه ماموندند،چایی ومیوه درست میکنم وظرفاشون رومیشورم،قیامت به پاکردکه چراتنهایی،خسته میشی وفلان...چطوراون زمان دلش نمی یومدمن روخسته ببینه اماالآن بادوریش اینقدرمن روخسته وداغون کرده...دلم براي اون صدای عصبانی وناراحت تنگ شده،براي اهنگ صداش وقتی سلام میدادبراي حرفاش حتی اونایی که خیل تلخ بودند،براي حسادت بیش ازحدش ازپسر ام،براي موهاش،چشماش،خنده هاش،براي ه

والدین داوطلبان کنکور باید به موارد زیر توجه داشته باشند.

درخواست حذف اطلاعات

1- حضور پدر و مادر د رکنار دانش آموزان داوطلب کنکور اهمیت زیادی دارد، همانطور که داوطلب در محیط شلوغ تمرکز ندارد در محیط بیش از حد خلوت نیز نمی توانند به خوبی مطالعه کند. 2- مواظب باشید که رفت آمدهای خانوادگی مزاحم درس خواندن فرزند کنکوری شما نشود. 3- حتی الامکان در ماههای امتحانات و برگزاری کنکور از برگزاری میهمانیهای بزرگ خودداری کنید. 4- در مراسم ازدواج و عزاداری (به خصوص اگر مربوط به فامیل درجه دوم باشد) فرزندتان را درگیر نکنید . 5- از کارهایی نظیر بنایی، نقاشي ، خانه تکانی سنگین و نقل مکان به خانه جدید قبل از کنکور اجتناب کنید. 6- تعطیلات نوروز (دوره طلایی) فرصت مناسبی براي مطالعه و جبران عقب افتادگی درسی داوطلب است در این این ایام او را به سفر نبرید.راستی چه می شود یک سال به خاطر او خودمان نیز به مسافرت نرویم. 7- فکر فرزندان خود را با موضوعات خارج از مسائل درسی مانند (سفر به خارج-دری

ع / نقاشی ای که ۵۰۰ ساعت طول کشید

درخواست حذف اطلاعات

یک هنرمند خوش ذوق و با حوصله 500 ساعت وقت گذاشته تا بتواند این نقاشي زیبا را با برنامه paint نقاشي کند.

پادشاه یک چشم

درخواست حذف اطلاعات

پادشاهی بود که فقط یک چشم و یک پا داشت. پادشاه به تمام نقاشان قلمرو خود دستور داد تا یک پرتره زیبا از او نقاشي کنند. اما هیچکدام نتوانستند؛ آنان چگونه می توانستند با وجود نقص در یک چشم و یک پای پادشاه، نقاشي زیبایی از او بکشند؟سرانجام یکی از نقاشان گفت که می تواند این کار را انجام دهد و یک تصویر کلاسیک از پادشاه نقاشي کرد. نقاشي او فوق العاده بود و همه را غافلگیر کرد. او شاه را در ح ی نقاشي کرد که یک شکار را مورد هدف قرار داده بود؛ نشانه گیری با یک چشم بسته و یک پای خم شده.سعی کنید از دیگران چنین تصاویری نقاشي کنید؛ پنهان نقاط ضعف و برجسته ساختن نقاط قوت آنان!کانال (لاله اى از ملکوت)؛به ما بپیوندید:https://telegram.me/joinchat/cmvrjj3hxozenxjkxcnapg

آموزش نقاشی دیجیتال پرتره

درخواست حذف اطلاعات

پس از آنکه با ابزارهای نرم افزار فوتوشاپ از جمله استفاده از انواع براش و اصول نقاشي دیجیتال را در مجموعه آموزش فتوشاپ تابناک فرا گرفتید، اکنون وقت آن رسیده در یک دوره، با همراهی مدلی که به تصویر کشیده می شود، چند نقاشي دیجیتال را در پایان این دوره آموزشی بکشید. نخستین نقاشي را امروز گام به گام با این ویدیو بکشید. ذکر این نکته ضروری است که کشیدن نقاشي دیجیتال به شیوه حرفه ای نیاز به قلم دیجیتال دارد که عمق و سطحش قابل تغییر است.