رسانه
رسانه

بهترین جواب :: جستجودانستنش بد نیست....

درخواست حذف اطلاعات

بدانید ... بهترين جواب بدگویی: سکوت بهترين جواب خشم: صبر بهترين جواب درد: تحمل بهترين جواب سختی: توکل بهترين جواب خوبی: تشکر بهترين جواب زندگی: قناعت بهترين جواب ش ت: امیدواری ست. ایام یه کام.... شب خوش

کاش انسانها انسان بمانند

درخواست حذف اطلاعات

بهترين جواب بدگویی:سکوت بهترين جواب خشم :صبر بهترين جواب درد:تحمل بهترين جواب تنهایی:تلاش بهترين جواب سختی:توکل بهترين جواب خوبی:تشکر بهترين جواب زندگی:قناعت بهترين جواب ش ت:امیدواری یادمان باشد..... با ش تن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت! یادمان باشد.... با ش تن دل دیگران ما خوشبخت تر نمی شویم! کاش.....بدانیم اگر دلیل اشک ی شویم دیگر با او طرف نیستیم ;باخدای او طرفیم. و کاش انسانها ...انسان بمانند !!! ___________________________

ﯾﮏ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ" ﺳﺮ" ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ" ﻣﻐﺰ "ﻧﺪﺍﺭﺩ

درخواست حذف اطلاعات

 ﯾﮏ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ" ﺳﺮ" ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ" ﻣﻐﺰ "ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻤﯽ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ، ""ﻓﻮﺭﺍ ﻣﺸﺘﻌﻞ"" ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ """ﻭﯾﺮﺍﻧﮕﺮ """ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﻪ ﻣﺎ "ﺳﺮ" ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ""ﻣﻐﺰ"" ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ""ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸان "" ﻧﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﺎﺩﺗﯽ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ.......بهترين جوابها .....بهترين جواب بدگویی:سکوتبهترين جواب خشم :صبربهترين جواب درد:تحمل بهترين جواب تنهایی:تلاشبهترين جواب سختی:توکل بهترين جواب خوبی:تشکربهترين جواب زندگی:قناعتبهترين جواب ش ت:امیدواری....کانال (لاله اى از ملکوت)؛به ما بپیوندید:https://telegram.me/joinchat/cmvrjj3hxozenxjkxcnapg

جواب صحیح

درخواست حذف اطلاعات

جواب بی ادب را با سکوت، جواب نگاه مهربان را با لبخند، جواب لبخند را با خنده، جواب دلمرده را با امید، جواب منتظر را با نوید، جواب گناه را با بخشش، و جواب عشق چیست جز عشق؟ هیچ وقت هیچ چیز و هیچ را بی جواب نگذار مطمئن باش هر جو بدهی ،یک روزی ، یک جوری ، یک جایی به تو باز می گردد منبع: http://sheytoonak-nr. /

جواب صحیح

درخواست حذف اطلاعات

جواب بی ادب را با سکوت، جواب نگاه مهربان را با لبخند، جواب لبخند را با خنده، جواب دلمرده را با امید، جواب منتظر را با نوید، جواب گناه را با بخشش، و جواب عشق چیست جز عشق؟ هیچ وقت هیچ چیز و هیچ را بی جواب نگذار مطمئن باش هر جو بدهی ،یک روزی ، یک جوری ، یک جایی به تو باز می گردد منبع: http://sheytoonak-nr. /

جواب

درخواست حذف اطلاعات

جواب سلام را با علیک بده ، جواب تشکر را با تواضع ، جواب کینه را با گذشت ، جواب بی مهری را با محبت ، جواب ترس را با جرأت ، جواب دروغ را با راستی ، جواب دشمنی را با دوستی ، جواب زشتی را به زیبایی ، جواب توهم را به روشنی ، جواب خشم را با صبوری ،جواب سرد را به گرمی ، جواب نامردی را با مردانگی ، جواب همدلی را با رازداری، جواب پشتکار را با تشویق ، جواب اعتماد را بی ریا ،جواب بی تفاوتی را با .. فات، جواب یکرنگی را با اطمینان، جواب مسؤلیت را با وجدان ، جواب حسادت را با اغماض، جواب خواهش را بی غرور، جواب دورنگی رابا خلوص، جواب بی ادب را با سکوت ، جواب نگاه مهربان را با لبخند ، جواب لبخند را با خنده ، جواب دل مرده را با امید ، جواب منتظر رابا نوید ،جواب گناه را با بخشش، و جواب عشق چیست جز عشق ؟ همیشه جوابه های ، هوی نیست . جواب خوبی را با خوبی بده . جواب بدی را هم با خوبی بده . هیچ وقت جواب س

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هیچ وقت،هیچ چیز را بی جواب نگذار....! جواب نگاه مهربان را بالخند جواب دورنگی راباخلوص جواب مسئولیت راباوجدان جواب بی ادب راباسکوت جواب خشم راباصبوری جواب پشتکار راباتشویق جواب کینه را باگذشت منبع: http://baranfaeze. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بهترين جواب بدگویی سکوت✨بهترين جواب خشم صبر ✨بهترين جواب دردتحمل✨بهترين جواب سختی پیشرفت✨بهترين جواب خوبی تشکر✨بهترين جواب زندگی قناعت✨بهترين جواب ش ت امیدواری✨ منبع: http://markazebidari. /

اگر برای «نه گفتن» به دیگران مشکل دارید، بخوانید

درخواست حذف اطلاعات

با اینکه «بله» یک جواب آماده و راحت است، اما وما همیشه بهترين جواب نیست. همانطور که «نه گفتن» ممکن است پیامدهایی داشته باشد، «نه نگفتن» هم عواقب خودش را دارد.

جواب فعالیت های آمادگی دفاعی فصل(درس) سوم(3) برای کلاس(پایه) نهم

درخواست حذف اطلاعات

پاسخ فعالیت های امادگی دفاعی نهمگام به گام آمادگی دفاعی نهمآمادگی دفاعی دهمجواب فعالیت های دفاعی دوم دبیرستانجواب فعالیت های درس پنجم دفاعی نهمجواب فعالیت های امادگی دفاعی نهم درس ششمجواب فعالیت های درس ششم دفاعی نهمسوالات آمادگی دفاعی نهم ادامه مطلب

جواب سوالات کتاب ریاضی ششم

درخواست حذف اطلاعات

گام به گام ریاضی ششمکتاب ریاضی ششم ابت حل تمرینات ریاضی ششم فصل دومنمونه سوالات فصل اول ریاضی ششم ابت با جوابجواب مرور فصل های ریاضی ششمجواب سوالات ریاضی ششم فصل 6ریاضی ششم ابت فصل اول گام به گام ششم ابت کلاغ سپید ادامه مطلب

معمای 8 .. در خانه شطرنج

درخواست حذف اطلاعات

مسئله چند .. یک معمای شطرنجی و ریاضیاتی است که بر اساس آن باید 8 .. در یک صفحه شطرنج به گونه ای قرار داده شوند که هیچیک زیر ضرب دیگری نباشد. .. به صورت افقی، عمودی و اریب حرکت می کند، باید هر .. را در طول، عرض و قطر متفاوتی قرار داد. این مسئله 92 جواب دارد که 12 جواب آن منحصر به فرد است یعنی بقیه جواب ها از تقارن جواب های اصلی به دست می آید.

سوخته دل این حروف به حالش

درخواست حذف اطلاعات

لطفا منو ببر پیش همون ی که بهت گفته جواب ندادن کامنت یا پی ام یا ت ت، دیر جواب دادن بدون عذرخواهی ، سین زدن ولی جواب ندادن، بلاک ، آنلاین بودن ولی سین نزدن یا هر عمل مافوق بشری دیگه ای کار بزر ه که ازم بپرسه خب حالا از چی این پسره خوشت اومده؟ تا بهش بگم خیلی مودب بود، زود جواب میداد، دیر جواب میداد عذرخواهی میکرد و به صورت طولانی مینوشت توی این زمان کجا بوده بدون این که با هم هیچ نسبتی داشته باشیم...منبع: http://nimkoreyerast. /

تصورات شما

درخواست حذف اطلاعات

من چه جور ادمیم؟ پ.ن: نگفتم چه شکلیم چون حداقل دو تا دخترا منو دیدن و به زیبا بودنم اقرار پ.ن بعدی: جواب بدین خیلی زیاد هم جواب بدین روش فکر کنید و جواب بدین پ.ن: ترین نوع چیز گرفتنی که وجود داره= الف

ی حرف دل

درخواست حذف اطلاعات

بخدا مدیونی این حرفا رو دیده باشی و ی جواب ساده حتی تو بدترین ح .. ش که جواب رد هستش رو ندی منم آدمم منم دل دارم ولی خب بخاطر رسیدن بهت حاظرم غرورمو بشکنم و هر کاری کنم و اینم بگم که تا جواب نگیرم همینه که هست هر جا بری دنب .. ممنبع: http://30kolar. .. /

هیچ چیز ر جواب مگذار...

درخواست حذف اطلاعات

هیچ چیزرا بی جواب مگذار - جواب همدلی رابا رازداری بده - جواب تشکرراباتواضع - جواب کینه راباگذشت - جواب بی مهری رابامحبت - جواب پشتکاررابا تشویق - جواب یکرن رابااطمینان - جواب دورن رابا خلوص - جواب بی ادب رابا سکوت - جواب نگاه مهربان رابا لبخند - جواب حسادت رااغماض - جواب خواهش ر غرور - جواب خشم راباصبوریمنبع: http://aminnokte. /

سوخته دل این حروف به حالش

درخواست حذف اطلاعات

لطفا منو ببر پیش همون ی که بهت گفته جواب ندادن کامنت یا پی ام یا ت ت، دیر جواب دادن بدون عذرخواهی ، سین زدن ولی جواب ندادن، بلاک ، آنلاین بودن ولی سین نزدن یا هر عمل مافوق بشری دیگه ای کار بزرگیه که ازم بپرسه خب حالا از چی این پسره خوشت اومده؟ تا بهش بگم خیلی مودب بود، زود جواب میداد، دیر جواب میداد عذرخواهی میکرد و به صورت طولانی مینوشت توی این زمان کجا بوده بدون این که با هم هیچ نسبتی داشته باشیم...منبع: http://nimkoreyerast. /

جواب تمرینات صفحه 44 ریاضی هفتم فصل چهارم

درخواست حذف اطلاعات

فصل 4 ریاضی هفتم هندسه و استدلال جواب سوالات کتاب ریاضی هفتم فصل 5 جواب فصل هندسه و استدلال ریاضی هفتم جواب فصل 4 ریاضی هفتم جواب سوالات کتاب ریاضی هفتم فصل 3 صفحه 47 ریاضی هفتم جواب فصل 4 ریاضی هفتم هندسه و استدلال فصل چهارم ریاضی هفتم ادامه مطلب

دل ش ته ی عزیزامو چه جوری درست کنم؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

من بدم؟؟؟ آره خب وقتی ی که زند ته اینو بگه وقتی بهترين دوستت بگه بدی حتما بدی دیگه مرض که ندارن بگن... خدا دلی که ش ت چه جوری باید درست کرد خدایا جواب همه به کنار جواب مهم ترین آدمای زند مو چی بدم دل بهترين های زند مو ش تم چیکار کنم آخه خدا جون دلم میخواد گریه کنم دلم میخواد برم ی جا فقد ی روز از بدبختیام دور بشم از این همه تشنج برم خسته شدم خیلی خسته خدایااا ی امشبم به حرفام گوش کن دلم داره میترکه خدا منبع: http://1empty1feeling1. /

قدرت خدا

درخواست حذف اطلاعات

پادشاهی به .. ش گفت: ۳ سوال می کنم فردا اگر جواب دادى .. هستى و اگر نه از مقامت عزل می شوى. ـ سوال اول: خداوند چه می خورد؟ ـ سوال دوم: خداوند چه می پوشد؟ ـ سوال سوم: خداوند چه کار می کند؟ .. که (به واسطه رابطه بر مسند تکیه زده بود) جواب سوال ها را نمى دانست؛ ناراحت بود. غلامى فهمیده و بسیار زیرک داشت و به غلامش گفت: سلطان ۳ سوال کرده اگر جواب ندهم برکنار می شوم و هر سه سوال را به غلام حکایت کرد. غلام گفت: جواب هر سه را می دانم؛ ولى حالا فقط دو جواب را می گویم، این که خداوند چه می خورد؟ غم بنده هایش را مى خورد. این که خداوند چه مى پوشد؟ خداوند عیب هاى بنده هایش را مى پوشد. اما پاسخ سومی را اجازه دهید فردا بگویم. فردا .. و غلام نزد پادشاه رفتند. .. به دو سوال جواب داد. سلطان گفت: درست است؛ ولى بگو جواب ها را خودت پیدا کردى یا از .. ى پرسیدى؟ .. گفت: این غلام من انسان فهمیده یى است

نمونه سوالات درس آمار استنباطی با جواب- سوالات پیام نور

درخواست حذف اطلاعات

نمونه سوالات درس آمار استنباطی با جواب سوالات پیام نور نمونه سوالات درس آمار استنباطی با جوابکد درس : 1117005-1240022_361نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال دوم ۹3-۹2 با جواب تستینمونه سوال آمار استنباطی نیمسال اول ۹3-۹2 با جواب تستینمونه سوال آمار استنباطی نیمسال دوم ۹۱-۹2 با جواب تستینمونه سوال آمار استنباطی نیمسال اول ۹۱-۹2 با جواب تستینمونه سوال آمار استنباطی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستی نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب تستی نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب تشریحی

تصورات شما+ الحاقیه

درخواست حذف اطلاعات

من چه جور ادمیم؟ پ.ن: نگفتم چه شکلیم چون حداقل دو تا دخترا منو دیدن و به زیبا بودنم اقرار پ.ن بعدی: جواب بدین خیلی زیاد هم جواب بدین روش فکر کنید و جواب بدین پ.ن: ترین نوع چیز گرفتنی که وجود داره= الف + الحاقیه: اینقدر نظر دادین پوکیدم:| مرسی واسه همون بازیس!!

هیچ دارویی بهتر از محبت نیست

درخواست حذف اطلاعات

لقمان_حکیم گفت: من سیصد سال با داروهای مختلف، مردم را مداوا ؛ و در این مدت طولانی به این نتیجه رسیدم؛ که هیچ دارویی بهتر از "محبت" نیست ! ی از او پرسید: و اگر این دارو هم اثر نکرد چی؟ لقمان حکیم لبخندی زد و گفت؛ "مقدار دارو را افزایش بده !! " ِ جواب سلام را ب بده، -جواب کینه را با گذشت ، -جواب بی مهری را با محبت -جواب دروغ را با راستی ، -جواب دشمنی را با دوستی، -جواب خشم را به صبوری ، -جواب نامردی را با مردانگی ، -جواب بی ادب را با سکوت ، -جواب نگاه مهربان را با لبخند ، -جواب لبخند را با خنده ، جواب گناه را با بخشش ، هیچ وقت هیچ چیز و هیچ را بی جواب نگذار ، مطمئن باش هر جو بدهی، یک روزی ، جوری ، یک جایی به تو باز گردد...منبع: http://parasas. /

جواب معمای زنی روی قبری گریه میکرد

درخواست حذف اطلاعات

زنی روی قبری گریه میکرد یکی رسید پرسید این قبر کیه؟جواب معمای زنی سر قبری گریه میکردحل معمای زنی روی قبری گریه میکردجواب معمای قبرزنی روی قبری گریه میکرد معمامعمای قبر کیهجواب معمای زنی که روی قبری گریه میکردجواب معمای زنی بر قبری گریه میکرد ادامه مطلب

چهل و نه

درخواست حذف اطلاعات

هر روز صبح که چشمام رو باز می کنم قبل از هر کاری چندتا از صداهاتو گوش می کنم بعضیاشون رو چند بار پلی می کنم صدا می کنی جواب می دم می خندی می خندم جواب می دی قربون صدقه می رم بدون اینا نه می تونم روزمو شروع کنم و نه می تونم روزمو تموم کنم اخ که چقدر دلتنگ شنیدن صداتم ... امروز زنگ زدم ، بی جواب موندم دلتنگتر از همیشه ام عشق ... منبع: http://parisajf. /

جواب ایمیل

درخواست حذف اطلاعات

ه ubc  قرار بود ریکاما رو براش بفرستن ام، بعدش اسکایپ کنیم. ده روزه ریکاما رفته براش منتها هیچ خبری ازش نیست. یک ایمیل براش زدم که آقا ریکاما اومده به اونم جواب نداده. از یه طرف میترسم نکنه ریکاما خوب نبوده باشن 'که جواب نداده از یه طرف میگم نکنه یادش رفته یا سرش شلوغه. شایدم مسافرتی چیزی رفته با خانوم بچه ها به خاطر تعطیلان چون اینجور که از ع اش به نظر میاد از این مردای اهل خانواده هست. بعد میترسم بهش دوباره ایمیل بزنم که چی شد چرا جواب نمیدی بهش بربخوره. وضعیت داغونی شده. منم فقط دو جا امسال برنامه ریزی همین حساسیتمو بیشتر میکنه. جفتش رو رد شم باید بمونم خونه. ایمیلتونو چرا جواب نمیدین خب... اه... ای بابا

در شکل زیر چند مثلث وجود دارد|در شکل چند مثلث میبینید|جواب در شکل زیر چند مثلث و

درخواست حذف اطلاعات

جواب معمای تعداد مثلثچند مثلث وجود دارد جوابفرمول تعداد مثلث هاجواب معمای چند مثلث وجود دارددر شکل بالا چند مثلث قابل شمارش استچند تا مثلث میبینیچند تا مثلث وجود داردتست هوش تعداد مثلث ها ادامه مطلب

نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی– اعصاب و غدد با جواب- سوالات پیام نور

درخواست حذف اطلاعات

نمونه سوالات درس فیزیولوژی سوالات پیام نور نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد با جوابکد درس : ۱۱۱۲۰۰۱-۱۱۱۲۰۰۲-۱۱۱۲۰۰۳_۸۲ نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال دوم ۹3-۹2 با جواب نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال اول ۹3-۹2 با جواب نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال دوم ۹۱-۹2 نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال اول ۹۱-۹2 با جواب نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب نمونه سوالات درس

عمل ن به جواب استخاره توهین به خدا محسوب می شود؟

درخواست حذف اطلاعات

عمل ن به جواب استخارهآیا عمل ن به جواب استخاره توهین به خدا محسوب می شود؟ استخاره یکی از اموری است که معمولا با آن سروکار داریم و برخی از اوقات ممکن است به نتیجه آن عمل نکنیم!  عمل ن به جواب استخاره    عمل ن به جواب استخارهاستخاره (طلب خیر ) یکی از اموری است که معمولا با آن سروکار داریمو برخی اوقات ممکن است به نتیجه استخاره عمل نکنیم! حال این سوال مطرح می شود که آیا عمل ن به استخاره کار درستی است؟در منابع حدیثی چنین آمده است: از صادق (علیه السلام) پرسیدند:گرامی ترین فرد نزد خدا کیست؟ فرمود [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

جواب خودارزی فارسی نهم 95|پاسخ خودارزی های فارسی نهم

درخواست حذف اطلاعات

جواب خودارزی فارسی نهم 95جواب خودارزی فارسی نهمپاسخ خودارزی های فارسی نهم ادامه مطلب

ارنست مونیز: جواب داده است

درخواست حذف اطلاعات

انرژی گفت گزارش آژانس در تایید پایبندی ایران به تعهدات خود، حاکی از این است که توافق هسته ای جواب داده است.

علی کریمی جواب کی روش را داد+ع

درخواست حذف اطلاعات

پس از اظهارات امروز کی روش علیه بازیکنان پرسپولیس علی کریمی در یک پست جنجالی جواب کی روش را داد.

ماجرای قورباغه در پروفایل تلگرام

درخواست حذف اطلاعات

جواب معمای قورباغهع قورباغه پروفایلماجرای ع پروفایل قورباغهجواب چالش قورباغهجواب سوال قورباغهع قورباغه کارتونیچالش ع قورباغهع قورباغه فانتزی ادامه مطلب

در جواب آوا...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

جواب مساله

درخواست حذف اطلاعات

از اینجا کنید درس حسابداری جبرانی - رشته مدیریت جواب مساله کلاسی (مهم)

جواب نظر سنجی سایت

درخواست حذف اطلاعات

این ع بالا جواب نظر سنجی سایته تا الان ساعت15:08 لطفا جواب بدید... با تشکر

دلم آروم نداره

درخواست حذف اطلاعات

گوشیشو جواب نمیدهپیام هم جواب نمیدهدلم شور میزنهگفتم گوشیتو سایلنت نکناولی حواسش نبوده،فکرکنم کرده

پوستر « فرار از اردو » رونمایی شد

درخواست حذف اطلاعات

پوستر سینمایی « فرار از اردو » ساخته غلامرضا رمضانی رونمایی شد. این با نام قبلی « فرار از قلعه رودخان » موفق به دریافت جوایز متعدد از جشنواره ها شده است و یکی از هایی است که در جشنواره اصفهان توانست نظر مخاطبان نوجوان را به خود جلب کند. این از صبح روز چهارشنبه (19 آبان) در گروه آزاد به نمایش درمی آید. « فرار از اردو » درباره عده ای دانش آموز است که برای اردوی دریا به شمال آمده اند. ولی با نظر مسئولین دبیرستان ناگهان هدف اردو تغییر می کند و... دراین محمد بحرانی، سیروس همتی، شکر خدا گودرزی، علیرضا مهران، حمید رضا فلاحی، حمید یوسفی، حسین آقایی، عباس میرجینی، سید مجتبی ، احمد رضا علیخانی، کیارش رادمان، علی اکبر ی، سید علیرضا گل به ایفای نقش می پردازد.منبع: http://khaharanedarya. /