رسانه
رسانه

به نام خداوند آسمانها وزمین :: جستجوقرآن مجید: هر آنچه در آسمان وجود دارد خداوند برای شما مس کرده!

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدای مهدی عج سوره مبارکه جاثیه وَسَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً مِّنْهُ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لَّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ 13‏او آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه را از سوى خودش مس شما ساخته; در این نشانه‏هاى (مهمى) است براى انى که شه مى‏کنند! (13) آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه را مس شما ساخته ; در این نشانه ‏هایی است براى انى که تفکر می‏کنند!

تشابه میان زمان و حضرت (ع) ، دلیل عروج حضرت با آسمانها

درخواست حذف اطلاعات

تشابه میان زمان و حضرت وجه تشابه میان زمان و حضرت  این بود که هر دو بزرگوار حجت خداوند روی زمین هستند و آن چه موجب غیبتشان شد، وجود فسادی بوده است که زمین و آسمان ها را در برگرفته بود.  تشابه میان زمان و حضرت تشابه میان زمان و حضرت تشابه میان زمان و حضرت در متون تاریخی مسلمانان آمده است که حضرت (ع) پس از توطئه قتلی که یهودیان برای ایشان داشتند، [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

میلاد زین العابدین

درخواست حذف اطلاعات

رحمت فراوان گشته درمیلاد زین العابدین/روشن شده درمقدمش هم آسمانها وزمين /درخانه مولاحسین آمد نشان بندگی/خوشحال در میلاد او باشد المومنین/بهر مناجات ودعا الگوی برترآمده/محراب و اشک وکربلا بااو بگشته ه ن/برده پیام کربلا درکوفه وشام بلا/ در نزد شیعه حضرتش مانند خورشیدونگین/تبریک بر صاحب زمان هم ی وشیعیان

حدیث روز/ سخن رضا(ع) درباره آفرینش عرش، آب و فرشتگان

درخواست حذف اطلاعات

او می توانست آنها را در یک چشم به هم زدن بیافریند، اما در شش روز آفرید، تا آنچه را از آسمان و زمین به تدریج می آفریند بر فرشتگان آشکار کند.مشرق- رضا علیه السلام ـ درباره آیه « و او ی است که آسمانها و زمین را در شش روز بیافرید و عرشش بر آب بود » ـ فرمودند:خداوند تبارک و تعالی، پیش از آف آسمانها و زمین، عرش و آب و فرشتگان را بیافرید و فرشتگان از وجود خود و عرش و آب به وجود خداوند عزّ و جلّ راه می بردند.سپس عرش خود را بر روی آب قرار داد تا بدین گونه قدرت خویش را بر فرشتگان آشکار سازد و آنها بدانند که او بر هر کاری تواناست؛ آن گاه··· در حالی که بر عرش خویش استیلا داشت آسمانها و زمین را در شش روز خلق کرد .او می توانست آنها را در یک چشم به هم زدن بیافریند، اما در شش روز آفرید، تا آنچه را از آسمان و زمین به تدریج می آفریند بر فرشتگان آشکار کند، تا از طریق پدید آمدن پدیده ها، اندک اندک ب

محبت خداوند!

درخواست حذف اطلاعات

1 [مزمور داود] ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هرچه در درون من است نام قدّوس او را متبارک خواند. 2 ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن! 3 که تمام گناهانت را می آمرزد و همهٔ مرضهای تو را شفا می بخشد؛ 4 که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو می نهد؛ 5 که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. 6 خداوند عد را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. 7 طریق های خویش را به موسی تعلیم داد و عملهای خود را به بنی . 8 خداوند رحمان و کریم است؛ دیر غضب و بسیار رحیم. 9 تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. 10 با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. 11 زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت

سر به طاق آسمانها سوده ای

درخواست حذف اطلاعات

سر به طاق آسمانها سوده ای جاده های عشق را پیموده ای تا به دنبال دل خود می روی جان و دلهایی ز آتش سوده ای ای شمیم شبنم صبح امید تو دل بس مدعی را برده ای یک نظر بر قلب مسکینم نما که چنین ناله ز بشنوده ای؟ شمع جانم سوختی یک دم بیا گر طبیب جان سوزان بوده ای 1395/08/25 13:46منبع: http://aliryas5. /

سر به طاق آسمانها سوده ای

درخواست حذف اطلاعات

سر به طاق آسمانها سوده ای جاده های عشق را پیموده ای تا به دنبال دل خود می روی جان و دلهایی ز آتش سوده ای ای شمیم شبنم صبح امید تو دل بس مدعی را برده ای یک نظر بر قلب مسکینم نما که چنین ناله ز بشنوده ای؟ شمع جانم سوختی یک دم بیا گر طبیب جان سوزان بوده ای 1395/08/25 13:46منبع: http://aliryas5. /

بشارت

درخواست حذف اطلاعات

ای برادران وای خواهران ای پارسایان، در خداوند بانگ شادی برآورید! زیرا صالحان را ستایشِ او می شاید. خداوند را با نوای بربط بستایید! با چنگ ده تار برای او بنوازید. او را سرودی تازه بسرایید! نیکو بنوازید، با آهنگ بلند. زیرا کلام خداوند مستقیم است، و همۀ کارهای او با وفاداری. او عدل و انصاف را دوست می دارد؛ جهان آکنده از محبت خداوند است. به کلام خداوند آسمانها ساخته شد، و همۀ لشکر آنها، به دَمِ دهان او. آبهای دریا را همچون توده گرد می آورد؛ و ژرفا را در خزانه ها ذخیره می کند. تمامی اهل زمین از خداوند بترسند، همۀ مردم جهان او را حرمت بدارند. زیرا او گفت و شد؛ امر فرمود و بر پا گردید. خداوند نقشه های امتها را باطل می کند؛ او تدبیرهای قومها را عقیم می گرداند. اما نقشه های خداوند جاودانه پابرجاست، و تدبیرهای دلش در همۀ نسلها. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است، و قومی که برای میراث خویش برگزی

به نام خداوند دانش نواز

درخواست حذف اطلاعات

بنام خداوند دانش نواز / خداوند درمانگر چاره سازخداوند طب و خداوند رای / خداوند جان و خدای شفایخدای شفا بخش ، خداوند جانبخش/ خداوند حکیم روانبخششفا او ببخشد به دستان ما / ولیکن به دیده است دستان ماخدایا ببخشای دانش طبیب / که تا چاره سازد درد حبیب شاعر: سجاد نوروزی "طبیب حبیب"

آیت الکرسی

درخواست حذف اطلاعات

  خداست که معبودى جز او نیست زنده و ب ادارنده است نه خوابى سبک او را فرو مى‏ گیرد و نه خوابى گران آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست کیست آن که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت‏ سرشان است مى‏ داند و به چیزى از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمى‏ یابند کرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست و اوست والاى بزرگ

آیت الکرسی

درخواست حذف اطلاعات

  خداست که معبودى جز او نیست زنده و ب ادارنده است نه خوابى سبک او را فرو مى‏ گیرد و نه خوابى گران آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست کیست آن که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت‏ سرشان است مى‏ داند و به چیزى از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمى‏ یابند کرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست و اوست والاى بزرگ

بازتاب های روزانه "الکلی ها" 2 دی

درخواست حذف اطلاعات

انسانی مفید، شاد و سالمما به این اعتقاد رسیدیم که دوست داریم سرمان به یاری خداوند به آسمانها برسد، اما پاهایمان باید محکم در زمـین ریـشه بدوانـد. ایـن جایی است که دوستان همـسفرمان هـستند و ایـن جـایی اسـت کـه کارهایمان باید انجام شود. در نظر ما اینها حقیقت هستند. فهمیدیم که تجربه معنوی قدرتمند با زندگی مفید، شاد و سالم هیچ منافاتی ندارد.(الکلی های گمنام) تمام دعاها و نیایش های دنیا در صورتی مؤثر است که همراه با عمل باشد. تمرین اصول در تمام امور زندگی به من نشان داد که خداونـد در تمام قسمتهایی زندگی مراقب من است. وقتی کنـار مـیروم و اجـازه میدهم خداوند به زندگی ام گام بگذارد، او در دنیای من ظاهر میشود.

مقتدای جهان

درخواست حذف اطلاعات

جهان مخلوق رب العالمین است/زاحمد بهر حق صدآفرین است/محمد مقتدا بهرجهان شد/نگین آسمانها وزمين است/به وحدت دین او گشته فراگیر/ملقب نام ایشان برامین است/برایش حیدر کرار آمد/ولایت در المومنین است/به آل او سلامی ده سراسر/حقیقت تاقیامت درهمین است/زنور مصطفی روشن جهان شد/نگرابلیس نومید وحزین است/بگویک عرض تبریکی به مهدی/که میلاد نبی آ ین است/

بنام خداوند

درخواست حذف اطلاعات

بنام خداوند ختم رسل خداوند عرش و خداوند کل بود منجی و هادی مسلمین محمد فرستاده ای ذات کل

مرگ بر هم نشینان اخدود

درخواست حذف اطلاعات

به نام خداوند بخشنده مهربان به آسمان دارای برج ها و به روز موعود و به شاهد و به مشهود, مرگ بر صاحبان خندق سوزان آن آتش بر خشت افروخته آن زمان که بر فراز آن نشسته بودند و خود شاهد بودند چه بر سر مومنین می آورند و انتقام از ایشان نکشیدند مگر بخادر ایمانشان به الله آن عزیز ستوده آن که آسمانها و زمین ملک اوست و خدا شاهد همه چیز است به یقین آن انی که آزار دادند مردان و ن با ایمان را و هرگز هم از کرده خود پشیمان نگشتند برایشان عذاب دوزخ است و عذاب حریق به یقین آن ان که باور د و به نیکی ها عمل د و ایشان را بوستانهای است که از بن شان جوی ها روان است این است رستگاری بزرگ به راستی " گرفت و گیر" پروردگارت شدید است همانا که آغاز کرده و برگشت جریان هستی از اوست و او آمرزنده و دوستدار است دارای عرش مجید است هرچه بخواهد می کند آیا رسیده به تو خبر لشگریان فرعون و ثمود ؟ با این همه آن انی که کا

میلاد زین العابدین

درخواست حذف اطلاعات

رحمت فراوان گشته درمیلاد زین العابدین/روشن شده درمقدمش هم آسمانها وزمين /درخانه مولاحسین آمد نشان بندگی/خوشحال در میلاد او باشد المومنین/بهر مناجات ودعا الگوی برترآمده/محراب و اشک وکربلا بااو بگشته ه ن/برده پیام کربلا درکوفه وشام بلا/ در نزد شیعه حضرتش مانند خورشیدونگین/تبریک بر صاحب زمان هم ی وشیعیان/آمد برای بندگان مردمناجات ویقین/

الله نور السماوات و الارض ...

درخواست حذف اطلاعات

عباس بن هلال گوید: از رضا علیه السلام پرسیدم: معنای آیه «الله نور السماوات و الارض» (خداوند نور آسمانها و زمین است- النور، 35) چیست؟ فرمود: یعنی خداوند هدایت کننده اهل آسمان و هدایت کننده اهل زمین است. عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ:- سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‏ فَقَالَ هَادٍ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ هَادٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.الکافی؛ دار الکتب الإسلامیة ؛ ج‏1 ؛ ص115

چه کار کنیم تا خداوند متعال گناهان گذشته ما را ببخشد؟

درخواست حذف اطلاعات

پاداش افراد در نزد خداوند درجه بندی شده است و انی که برای رضای خداوند و تبلیغ دین مهاجرت می کنند، جایگاه رفیعی دارند.

فرشته مرگ

درخواست حذف اطلاعات

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: در شب معراج ، خداوند مرا به آسمانها سیر مى داد، در آسمان فرشته اى را دیدم که لوحى از نور در دستش بود، و آنچنان به آن توجه داشت که به جانب راست و چپ نگاه نمى کرد و مانند شخص غمگین ، در خود فرو رفته بود، به جبرئیل گفتم : این فرشته کیست ؟گفت : این فرشته مرگ (عزرائیل ) است که به قبض روحها اشتغال دارد گفتم : مرا نزد او ببر، تا با او سخن بگویم ، جبرئیل مرا نزدش برد، به او گفتم : اى فرشته مرگ آیا هر ى که مرده یا در آینده مى میرد روح او را تو قبض کرده اى و یا قبض مى کنى ؟گفت : آرى ، گفتم : خودت نزد آنها حاضر مى شوى ؟ گفت : آرى خداوند همه دنیا را همچنان در تحت اختیار و تسلط من قرار داد، همچون پولى که در دست شخصى باشد، و آن شخص ، آن پول را در دستش هرگونه که بخواهد جابجا نماید. هیچ خانه اى در دنیا نیست مگر اینکه در هر روز پنج بار به آن خانه سر مى زنم ، وقتى که گریه

ایه

درخواست حذف اطلاعات

لیکن تو ای خداوند گرداگرد من سپر هستی ،جلال من و فرازندة سر من . ۴ به آواز خود نزد خداوند می خوانم و مرا از کوه مقدّس خود اجابت می نماید. سلاه ۵ و اما من خسبیده ، به خواب رفتم و بیدار شدم زیرا خداوند مرا تقویت می دهد. ۶ از کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بسته اند. ۷ ای خداوند ، برخیز! ای خدای من ، مرا برهان ! زیرا بر رخسار همة دشمنانم زدی ؛ دندانهای شریران را ش .. تی . ۸ نجات از آن خداوند است و برکت تو بر قوم تو می باشد.منبع: http://masihrahhaghighat. .. /

خداوند جان آفرین

درخواست حذف اطلاعات

بنام خداوند روح و روان که نامش بود ورد پیر و جوان خداوند جان آفرین و عظیم ستایش شود هر دم و هر زمان

ماه ترین ماه خداوند از راه رسید /آد که از اهمیت این ماه حکایت دارد

درخواست حذف اطلاعات

اهمیت ماه مبارک رمضان آن چنان رفیع و برجسته است که از آن به عنوان برترین ماه نزد خداوند یاد می شود و این مهمانی خداوند همراه با آد خاص است.

نام هاى متعدد خداوند ، چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟

درخواست حذف اطلاعات

نام هاى متعدد خداوندنام هاى متعدد خداوند ، چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟نام هاى خدا باید همچون صفاتش بى پایان باشد، تا بتواند بیانگر گوشه ای از ذات آن شود  نام هاى متعدد خداوندنام هاى متعدد خداوند نام هاى متعدد خداوندپرسش : چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟با توجه به اینکه الفاظ محدود است و خداوند وجودش از هر نظر بى نهایت است، باید نام هاى او همچون صفاتش بى پایان باشد، تا بتواند بیانگر گوشه ای از آن ذات شود.ضمن اینکه همه این اسماء به یک نقطه منتهى مى گردد و به هیچ وجه از توحید ذات و صفات او نمى کاهد، [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

هفته دفاع مقدس گرامی باد

درخواست حذف اطلاعات

بنام خداوند شور آفرینخداوند والفجر و فتح المبینخداوند آنها که پ ر شدندشب آتش و خون کبوتر شدندخداوند موسی ، خداوند نوحخداوند شبهای فتح الفتوحخداوند مردان اهل نبردخداوند غیرت، خداوند دردبنام خ که نور آفریدشب حمله عشق و غرور آفریدخداوند گردان قایق سوارخداوند شیران شب زنده داربنام خداوند حال و قدیمخداوند شبهای هورالعظیمخداوند دستان ذکر و دعاخداوند مجنون خیبر گشاخ که شادی و غم آفریدمحرم نوشت و علم آفریدسفرنامه کربلا را سرودبدنهای از تن جدا را سرود منبع: http://bineshlib. /

یه سوال

درخواست حذف اطلاعات

خداوند متعال میگه نا امیدی از من بعد از شرک بزرگترین گناهه ، خب این تا اینجاش درست که نباید از رحمت خداوند نا امید بشیم ، ولی خب بخشش خداوند هم یه سری ساختار داره که یکیش اینه که جبران کنی ، حالا ی که نمیتونه جبران کنه چی؟

قسمت کوتاهی از کلام خداوند کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

اى همه مردم روى زمین، خداوند را حرمت بدارید و در برابر او سر تعظیم فرود آورید! زیرا او دستور داد و دنیا آفریده شد، او امر فرمود و عالم هستى بوجود آمد. خداوند تصمیمات قومها را بى اثر میکند و نقشه هاى قومهاى جهان را نقش بر آب میسازد. اما تصمیم خداوند، قطعى است و نقشه هاى او تا ابد پایدار است. خوشابحال قومى که خداوند، خداى ایشان است! خوشابحال مردمى که خداوند، ایشان را براى خود بر گزیده است! خداوند از آسمان نگاه میکند و همه انسانها را مى بیند، او از محل س .. ت خود تمام .. نان جهان را زیر نظر دارد او که آفریننده دلهاست، خوب میداند که در دل و .. شه انسان چه میگذرد. خداوند از .. انى که او را گرامى میدارند و انتظار رحمتش را میکشند مراقبت میکند، او ایشان را از مرگ میرهاند و در هنگام قحطى آنها را زنده نگاه میدارد. امید ما به خداوند است او مددکار و م .. ع ماست، او مایه شادى دل ماست ما بنام مقدس او تو

نحمیا فصل ۱ (ترجمه تفسیری)

درخواست حذف اطلاعات

گزارش نحمیا، پسر حکلیا: ۱ در مـاه کیسلـو، در بیستمین سال سلطنت اردشیر، وقتی در کاخ سلطنتی شوش بودم، ۲ یکی از برادران یهودی ام به اسم حنانی با چند نفر دیگر که تازه از سرزمین یهودا آمده بودند، به دیدنم آمدند. از ایشان درباره وضع .. انی که از تبعید بازگشته بودند و نیز اوضاع اورشلیم سؤال .. . ۳ آنها جواب دادند: «ایشان در شدت تنگی و خواری به سر می برند. حصار شهر هنوز .. اب است و دروازه های سوخته آن تعمیر نشده است.» ۴ وقتی این خبر را شنیدم، نشستم و گریه .. . از شدت ناراحتی چند روز لب به غذا نزدم، و در تمام این مدت در حضور خدای آسمانها مشغول دعا بودم. ۵ در دعا گفتم: «ای خداوند، خدای آسمانها! تو عظیم و مهیب هستی. تو در انجام وعده های خود نسبت به .. انی که تو را دوست می دارند و دستورات تو را اطاعت می کنند، امین هستی. ۶و۷ به من نظر کن و دعای مرا که درباره بندگانت، قوم .. ، شب و روز به حضور تو تق

شهادت خداوند متعال

درخواست حذف اطلاعات

اولین و بزرگترین شاهد قیامت، خداوند است. در قرآن آمده است: «اِنَّ اللهَ عَلى‏ کُلِ‏ّ شَى‏ءٍ شَهیِدٍ»(1)؛ همانا خداوند بر همه چیز گواه است. در بحث شهادت براى خداوند اوصاف دیگرى نیز آمده است که همگى دل بر احاطه و حضور و علم و گواهى خداوند دارند، نظیر آیه «اِنَّ اللهَ کانَ عَلَیکُم رَقیِباً»(2)؛ همانا خداوند مراقب شماست، یا آیه «و کانَ اللهُ بِکُلِ‏ّ شَى‏ءٍ مُحِیطاً»(3)؛ خداوند بر هر چیز احاطه و حضور دارد.منبع: http://shahedanghiyamat. /

بیست و نه راه برای سحرخیزی

درخواست حذف اطلاعات

راههای زیادی برای سحرخیزی وجود دارد و دانشمندان بزرگ این راهها را برای ما شرح داده اند اما من با فقط یاد خداوند و عشق خداوند همه آن راهها را به طور اتو ماتیک رفتم من به عشق خداوند صبح زود بیدار شدن را برای خودم واجب در اوج جوانی عاشق سحرخیزی شدم تا خداوند را خوشحال کنم و صددرصد فکر می خداوند با سحرخیزی من خوشحال می شود فقط همین یک راه کافی بود که بعدها در مقالات فراوان خواندم که سحرخیزی و صبح خیزی سی راه و چهل راه و پنجاه راه دارد و من همه این راهها را با عشق و یاد و نام خداوند بدون اینکه متوجه باشم رفتم و تفسیر نه تنها سحرخیزی و صبح زود بیدار شدن عزیزان همه کارهای خوب را به عشق خداوند و به خشنودی خداوند انجام بدهیم آنوقت می بینیم که یک دنیا عظمت و قدرت نصیبمان شده است فرقی ندارد همه خوبیها فرهنگ و ورزش قرض الحسنه و خیریه همه اینها باید برای خشنودی خداوند باشد آنوقت اثرات خوب و مفیدش د

آقای مجری در پیاده روی اربعین (ع )

درخواست حذف اطلاعات

سید کاظم احمدزاده با انتشار این ع در صفحه اینستاگرامش نوشت: سلام-کربلا جای همتون خالی با عرش پیمایان روی زمین عازم پایتخت آسمانها هستم.

جملات و متن های زیبا در مورد خداوند

درخواست حذف اطلاعات

جملات و متن های زیبا در مورد خداوند خداوند، مدام در عشقی جاری و بی منتها، خود را بر تو می ریزد و تو را غرقِ لطفِ خویش می سازد. ادامه مطلب

آقای مجری راهی پیاده روی اربعین شد

درخواست حذف اطلاعات

سید کاظم احمدزاده با انتشار این ع در صفحه اینستاگرامش نوشت: سلام-کربلا جای همتون خالی با عرش پیمایان روی زمین عازم پایتخت آسمانها هستم.

ویدیو: ده هواپیمای برتر جنگی جهان

درخواست حذف اطلاعات

این هواپیماها بال های آهنینی هستند که بر آسمانها حکمرانی میکنند در این ویدیو شاهد برترین جنگنده ها در تاریخ هستیم. در «تابناک» می بینید.

42-سوره شوری

درخواست حذف اطلاعات

محتوای سوره : شوری به معنی م وهم فکری می باشد. سوره با سخن از وحی وقرآن آغاز می شود. بخش نخست که مهم ترین بخش این سوره را تشکیل می دهد بحث درباره وحی و ارتباط خداوند با ان است. بخش دیگراشاراراتی پرمعنا به دلایل توحید و آیات خداوند درآفاق و انفس دارد که بحث وحی را تکمیل می کنند. بخش سوم به اصل معاد و سرنوشت کافران و منکران آن درقیامت می پردازد. د خش چهارم شامل یک سلسله مباحث اخلاقی است. همچنین مطالبی درخصوص یادآوری ب ایی دین ازنوح ،ابراهیم وعیسی وموسی و تاکید بردوری ازتفرقه وتوصیف بهشت ونعمات آن برای پرهیزگاران و مقایسه متاع زودگذر دنیا وسرای آ ت را مورد بررسی قرار می دهد. و همچنین مطالبی در خصوص سفارش به وانفاق وکار خیر و توکل به خدا ومسئله شوری و عدم تسلیم دربرابرظالم ویادآوری نعمات خداوند (آفرینش آسمانها وزمين،آفرینش انسان بصورت زوج،نعمت باد وباران ودریاها،نزول باران...) و مباحثی در خص

روایات درباره موجودات فضایی

درخواست حذف اطلاعات

روایات درباره موجودات فضایی :در روایات مطرح شده است که باقر (ع) به جابربن یزید می گوید:گویا تو گمان می کنی که خداوند فقط این عالم را آفرید و بس و همچنین گمان می کنی که خداوند بشری غیر از شما نیافریده است؛ آری به خدا قسم!خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید و تو در آ این عالم ها و آدم ها هستی› (صدوق،خصال،ج2،ص450؛ بحارالانوار،ج63،ص82-83)از حضرت علی ( علیه السلام ) پرسیدند:پیش از آدم ابوالبشر چه ی بود ؟ حضرت علی فرمودند : " آدمی دیگر ! خداوند 1000 عالم و 1000000 آدم آفریده است و تو در آ ین عالم و سلسه? آ ین آدمیان هستی !  ( کتاب روح و ریحان ، ص 1338) .مانند آن روایت از باقر علیه‌السلام در الخصال ، ج2 ، ص 652 نیز نقل شده استاز صادق(ع) روایت شده که به راوی فرمود:«شاید شما گمان می‌کنید که خدا غیر از شما هیچ بشری دیگری نیافریده است! نه، چنین نیست، بلکه هزار

من خدا را نمی شناسم (89) آیا موجودات دیگر هم خدا را عبادت می کنن

درخواست حذف اطلاعات

                                            من خدا را نمی شناسم (89)             دانش پژوه پرسید: آیا موجودات دیگر هم خداوند را عبادت می کنند؟       گفت: موجودات دیگر بر می گردد به فرشتگان و جنیهای مؤمن و حیوانات اعم از مهره داران و داران، پرندگان و خزندگان ، تمامی جانوران آبی و دریایی و بیمهرگانی چون ات و سپس گیاهان و جامدات حتی سلولهای بدن کافران و از این قبیل، اینان همیشه و در همه حال مشغول تسبیح خداوند هستند. درست است که کافران خودشان عبادت خداوند را بجا نمی آورند اما تمامی بدن آنها این کار را انجام می دهد. به عنوان مثال عده بسیار زیادی از فرشتگان در عالم ملکوت مدام در حال تسبیح و تقدیس و رکوع و سجود برای پرو

روایات درباره موجودات فضایی

درخواست حذف اطلاعات

در روایات مطرح شده است که باقر (ع) به جابربن یزید می گوید:گویا تو گمان می کنی که خداوند فقط این عالم را آفرید و بس و همچنین گمان می کنی که خداوند بشری غیر از شما نیافریده است؛ آری به خدا قسم!خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید و تو در آ این عالم ها و آدم ها هستی› (صدوق،خصال،ج2،ص450؛ بحارالانوار،ج63،ص82-83)از حضرت علی ( علیه السلام ) پرسیدند:پیش از آدم ابوالبشر چه ی بود ؟ حضرت علی فرمودند : " آدمی دیگر ! خداوند 1000 عالم و 1000000 آدم آفریده است و تو در آ ین عالم و سلسه? آ ین آدمیان هستی !  ( کتاب روح و ریحان ، ص 1338) .مانند آن روایت از باقر علیه‌السلام در الخصال ، ج2 ، ص 652 نیز نقل شده استاز صادق(ع) روایت شده که به راوی فرمود:«شاید شما گمان می‌کنید که خدا غیر از شما هیچ بشری دیگری نیافریده است! نه، چنین نیست، بلکه هزار آدم آفرید که شما از نسل آ ین

افشین یداللهی

درخواست حذف اطلاعات

وقتی زمین ناز تو را در آسمانها میکشید ...افشین یداللهی هم رفت :(اسفند چرا تموم نمیشه ؟عزرائیل جان ، باشه بابا تو خوبی ! ول کن جان جدت :/

تاکنون برای خود آرزوی بینایی نکرده ام/ حسی که در کربلا داشتم تکرار نشد

درخواست حذف اطلاعات

حافظ روشندل می گوید: هیچ گونه گله ای از خداوند متعال در خصوص اینکه چرا من را ن نا آفریده است، ندارم، چراکه می دانم حکمت خداوند در ن نا خلق م بوده است،تاکنون نیز به هیچ وجه احساس ناامید بودن نکرده و نخواهم کرد و همواره خداوند را به خاطر این عنایتی که به من شده است، شکر می کنم.

اثر فرو نشاندن خشم

درخواست حذف اطلاعات

فرو نشاندن خشم، مهربانی خدا را به همراه دارد. روایاتی ناظر به این مطلب است:1. زید بن على روایت می کند: «خداوند به ش داود(ع) وحى فرستاد و گفت: هر گاه بنده من در حال خشم و غضب، مرا یاد آورد، من هم روز قیامت او را به یاد آورده و از نظر دور نمی دارم». و باقر(ع) می فرماید: «...خداوند به موسى(ع) فرمود: اى موسى! به مردم غضب نکن تا تو را از غضب خود حفظ کنم».2. باقر(ع) به نقل از رسول خدا(ص) فرمود: «هر خود را از بدگویى به مردم حفظ کند خداوند روز قیامت او را آزاد می گذارد و هر با مردم به تندى رفتار نکند خداوند روز قیامت او را عذاب نمی کند».3. صادق(ع) فرمود: «هر خشم خود را فرو برد خداوند لغزش هاى پنهانى او را می پوشاند».منبع: http://khoshonat5. /