رسانه
رسانه

بوده :: جستجوآدم...

درخواست حذف اطلاعات

آدم است دیگر بند است به آهی و دَمی و امان از آن دمی که جز آه ندارد همدمی! *آخ از وقتی که دلش میگیرد... در خود فرو می رود، آنقدر که قدِ دانه می شود. کاش دستی باشد که بکاردَش، که آبش دهد که مراقبتش کند. آنگاه رشد میکند و بارور میشود. آنچنان که گویی از اول همین بوده! از اول تنومند بوده، از اول محکم بوده، از اول زاینده بوده!

آدم...

درخواست حذف اطلاعات

آدم است دیگر بند است به آهی و دَمی و امان از آن دمی که جز آه ندارد همدمی! *آخ از وقتی که دلش میگیرد... در خود فرو می رود، آنقدر که قدِ دانه می شود. کاش دستی باشد که بکاردَش، که آبش دهد که مراقبتش کند. آنگاه رشد میکند و بارور میشود. آنچنان که گویی از اول همین بوده! از اول تنومند بوده، از اول محکم بوده، از اول زاینده بوده! منبع: http://newversionofme. /

زن بوده ای؟؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

زن بوده ای هرگز دلتنگی هایت را د کنی و بریزی توی ظرف سالاد؟؟ زن بوده ای آیا حسرت هایت را توی قوری دم کنی و بریزی توی استکان کمر باریک و بگذاری جلوی مردی که هیچ شباهتی به او ندارد؟؟ زن بوده ای که اشک هایت را پاک کنی و برای ی که خوشبختی را از تو دریغ کرد آرزوی خوشبختی با دیگری کنی؟؟ زن بوده ای هرگز که توی آغوشِ مردی که اسم شوهر را یدک میکشد دنبال عطرِ تنش باشی؟؟ زن بودن عجیب درد دارد آنقدر که سنت که از بیست گذشت تارهای سفیدت زن بودنت را میکوبند توی صورتت... زن بوده ای هرگز...منبع: http://bedooneeshgh. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

جان و جهان! دوش کجا بوده ا ی؟نی غلطم در دل ما بوده ایدوش ز هجر تو جفا دیده امای که تو سلطان وفا بوده ایآه که من دوش چه سان بوده ام!آه که تو دوش که را بوده ای!رشک برم کاش قبا بودمیچون که در آغوش قبا بوده ایزَهرِه ندارم که بگویم ترا:«بی من بیچاره کجا بوده ای؟»یار سبک روح! به وقت گریزتیزتر از باد صبا بوده ایبی تو مرا رنج و بلا بند کردباش که تو بندِ بلا بوده ایرنگ رخ خوب تو آخِر گُواستدر حرم لطف خدا بوده ای!رنگ تو داری، که زِ رَنگ جهانپاکی، و همرنگ بقا بوده ایآینه ای! رنگ تو ع یستتو ز همه رنگ جدا بوده ایمنبع: http://orang- . /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

جان و جهان! دوش کجا بوده ا ی؟نی غلطم در دل ما بوده ایدوش ز هجر تو جفا دیده امای که تو سلطان وفا بوده ایآه که من دوش چه سان بوده ام!آه که تو دوش که را بوده ای!رشک برم کاش قبا بودمیچون که در آغوش قبا بوده ایزَهرِه ندارم که بگویم ترا:«بی من بیچاره کجا بوده ای؟»یار سبک روح! به وقت گریزتیزتر از باد صبا بوده ایبی تو مرا رنج و بلا بند کردباش که تو بندِ بلا بوده ایرنگ رخ خوب تو آخِر گُواستدر حرم لطف خدا بوده ای!رنگ تو داری، که زِ رَنگ جهانپاکی، و همرنگ بقا بوده ایآینه ای! رنگ تو ع یستتو ز همه رنگ جدا بوده ای

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

از دست دادن به طور کلی سخت هست،اما وقتی بدونی خب خیلی ام ارزش نداشت معمولی بوده تهش خوب بوده بالا ه با نبودنش کنار میای اما از دست دادن عالی،از دست دادن یه چیزه بیشتر از خوب،که احتمالن سختم به دست اومده،که احتمالن کمم بوده وقتی که بوده مرگه حالی که نسبت به همسر دارم،چقدر سخته از دست دادن همراهی که واقعا همراه بوده،که مایه ی رشدت بوده،که با خوب بودنش تورو هم ت داده،حالا بگن نیست، میدونم هر جایی داره،جای خوبام اینجا نیس،اما دنیای بدون از خوب بیشترا خیلی ترسناکه حتی برای منی که خودم ترسناکممنبع: http://boooboooland. /

حالم خوب است

درخواست حذف اطلاعات

حالم خوب است نگاه که میکنم ب ایام چندی پیش میبینم ک بسیار بوده ک حالم خوب بوده است. و دوام این حال خوب متاثر از اتفاقات شیرین و دلچسب نبوده. انگار شده ک بی وابستگی ب رخدادها حالم خوب بوده. این از نعمات بودن فاطمه است.. اصلا ادم را میبرد. می کند از تلخی ها. و بی آنکه بفهمی چطور... ح خوب است. خدا را شکرمنبع: http://ashkesookhte. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

اعتراف بزرگی خواهد بود. روزی که من جلوش نشسته باشم و بگم که چه حجم بزرگی از نداشته هامو شامل می شه.و چقدر داشته هامو به دهنم تلخ کرده، نبودن و همراهی ن ش.که چقدر رفتم و پناهنده شدم به دورترین نقطه ی ممکن ازش، ولی بوده.که چه کارها ، و چه جاها رفتم که نباشه و چه چیزها دیدم که نبینمش، چه رفاقت ها که پُر شه دلم، چه مشغولیاتی که رها شه مغزم، چه سفرها...ولی بوده، بوده، بوده! چه وردها و دعاها و چله نشینی ها!چه ضجه ها و ماس ها! چرا نمیره از مغزم، نه، از دلم بیرون!خودش؟ نه. خاطرش؟ نه. رفاقتش؟ نه. مهرش! مِهرِش. منبع: http://koole25literi. /

23آبان 1395

درخواست حذف اطلاعات

دلش خیلی گرفته بوده لابد ... راه دیگه ای براش نمونده بوده لابد :( ینی ب همین ساعت ب چی فکر میکرده :( به چی فکر کرده بوده ک تصمیم گرفت امروز ساعت 3بعدازظهر خودشو از پشت بوم دانشکده مواد بندازه پایین :(((((( غمگینم :( ن برای خانوادش . برای خودش . تو این سن چی آزارش داده بود ک ب مرگ راضی شد :(((-_- خدایا لطفا ببخشش .... آمین منبع: http://defdefsoul. /

آیا اهل سنت بزرگترین دشمنان زبان فارسی بوده اند؟

درخواست حذف اطلاعات

فرارو- هاشمی مقدم؛ به تازگی نصرالله پورجوادی در یکی از نوشته های ی شان با نام «فراتر رفتن از تقابل سنت-بدعت»، مدعی شده اند که اهل سنت به طور تاریخی دشمن زبان فارسی بوده اند. ایشان در بخشی از نوشته شان آورده اند که: «اهل سنت بزرگترین دشمنان زبان پارسی بوده اند، چرا؟ چون فارسی سخن گفتن بدعت بوده است. پیغمبر به هیچ زبان دیگری غیر از عربی تکلم نمی کرده است». بنابراین در این نوشته کوتاه می خواهم اعتبار این گفته ایشان را مورد سنجش قرار دهم...منبع: http://moghaddames. /

روز از نو/ پاهایم یخ کرده

درخواست حذف اطلاعات

نوشتن یادم رفته و این خونه اونقدر سرده که پاهام تو جوراب هم یخ میزنه. بعد از این همه مدت همه چیز غریبه ست و گنگ و نامفهوم. نه من منم و نه هیچ چیز و هیچ دیگه خودشون. دنیام و دنیاهاشون عوض شده، شده. بعضی وقتا فکر میکنم شاید همیشه بوده، لعنتی و بی صاحاب بوده و من نمیدونستم. بعضی وقتا فکر میکنم نکنه کبکه من بودم و خودم و خودشون هی برف ریختن رو سرم و دم مبارک مونده بوده بیرون و من بیخبر و ول معطل...

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کاری ندارم تو کدوم جنگ تاریخ حق با کی بوده اما شک ندارم سربازای زیادی بودن که فقط برای پیدا یه لقمه نون اومده بودن و یه نیزه یا گلوله آ ش شون رو شکافته بوده بدون این که بدونن دعوای ا اصلا سر چی بوده، اصلا چرا جنگ شروع شده. مزه ی خون تو دهنشون و چشمایی که از وحشت تو لحظه ی مرگ از حدقه زده بیرون رو ی نمی بینه، همه اون اداهای چندش آور ا و فرماندها رو می بینن. منبع: http://sipideh. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هردم از این باغ بری می رسد رفتم دنبال فرستنده ی پیام می بینم اول که یک است ع ی که شاخ و دم نداره دوم اینکه اصلا فکر نمی ........ اما هر کی بوده زن بوده چون عقط زنها می تونند از حسادت چنین پیامی بفرستندمنبع: http://mamanar. /

رنج عشق

درخواست حذف اطلاعات

یکی عاشق دیگری میشه ، میدونه که بهش نمیرسه، سخته براش این زندگی، مجبوره که سر کنه با هر چی داره، نمیدونه چی بوده یا چی نبوده ! اونیکه براش عاشق شده، سخته براش ،ولی نه اینقدرکه میگم، یکی دیگه عاشق بوده، عشق خوبش ،پیشش بوده، فکر نمیکرده یه روزی ، حتی یه لحظه هم دوری، حاضر بوده که بمیره، تا که عشقش جایی نره، بهشت اونها همینه، خلاصه اینکه عاشقی اینجا به بالارسیده بذار نگم دنباله رو،! یه روز رسید عشقش پرید! کار نداریم چه جوری شد، عشقش پرید، فقط بدون ، رنگ از رخ عاشق پرید!! حالا که سالها میگذره ، عاشق ما رنگ نداره!! دیگه تولبهای خودش ، یه ذره لبخند نداره، تا نباشی نمیدونی، معنی حرفای منا ، فقط بگید این سخت تره ، یا اونی که ،عشقی به آغوش ندیده !!? منبع: http://javid393. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

روزی در بین دغدغه های بیشمار زندگی من نیز فراموش خواهم شد دیر یا زود انگار نه انگار که بوده ام ، زیسته ام و ... ه ام این نیز به سان رسم زندگیست ، برای همه نیز اینچنین بوده ، هست و خواهد بود پس جای هیچ گلایه ای نیست خواستم زندگی ام را به بیداری بگذرانم و به دنبال حقایق کشف نشده آن باشم خواستم عاشقیم را متفاوت تر از دیگران تجربه کنم خواستم شبیه هیچ ی نباشم جز خودم ! اما ... دستان مرا بگیر و رد کن از پچ پچ کوچه های بن بست نامت وسط ستایش عشق از روز الست بوده و هست ای پادشه نیاز دستان اعجاز طواف ماه و خورشید سرخ است هنوز آسمانت خونی که به فرغ کوفه پاشید...منبع: http://hastamhanooz. /

از غزلیات مشهور و معروف دیوان شمس تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

♫♫ جان و جهان! دوش کجا بوده ای نی غلطم، در دل ما بوده ای دوش ز هجر تو جفا دیده ام ای که تو سلطان وفا بوده ای آه که من دوش چه سان بوده ام! آه که تو دوش کرا بوده ای! رشک برم کاش قبا بودمی چونک در آغوش قبا بوده ای زهره ندارم که بگویم ترا « بی من بیچاره چرا بوده ای؟! » یار سبک روح! به وقت گریز تیزتر از باد صبا بوده ای بی تو مرا رنج و بلا بند کرد باش که تو بنده بلا بوده ای رنگ رخ خوب تو آ گواست در حرم لطف خدا بوده ای رنگ تو داری، که زرنگ جهان پاکی، و همرنگ بقا بوده ای آینهٔ رنگ تو ع یست تو ز همه رنگ جدا بوده ای شعر : حضرت مولانا خواننده آهنگ : محمد رضا شجریان منبع: http://jeyhoon20. /

اصلاح قواعد رسیدگی دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی

درخواست حذف اطلاعات

شیوه حل و فصل اختلافات یکی از جنبه های مهم تجارت بین الملل بوده ، و به همین منظور چندین نهاد بین المللی داوری در دنیا فعال بوده و کیفیت خدمات خود را توسعه می دهند.دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللیicc international court of arbitration یکی از این نهادها بوده که مرجع رسیدگی و حل تعداد زیادی از اختلافات قراردادی در جهان است. منبع: http://lawforsociety. /

اصلاح قواعد رسید دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی

درخواست حذف اطلاعات

شیوه حل و فصل اختلافات یکی از جنبه های مهم تجارت بین الملل بوده ، و به همین منظور چندین نهاد بین المللی داوری در دنیا فعال بوده و کیفیت خدمات خود را توسعه می دهند.دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللیicc international court of arbitration یکی از این نهادها بوده که مرجع رسید و حل تعداد زیادی از اختلافات قراردادی در جهان است. منبع: http://lawforsociety. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

دوست دارم، ی دوست داشتن که توی یک بازه ی باز قرار داره، از یک طرف تا بی انتها ادامه داره، از یک طرف بسته ی مطلق. دنیا تا بوده همین بوده، انتظاری از دنیا و آدمای توش ندارم. منبع: http://omi ri7625. /

دلتنگی

درخواست حذف اطلاعات

سلام شنیدم خواهرت ازدواج کرده، خوشبحالش خشبح ون میگن وضع مالیتون توپه خشبح ون واسه همه چی اینروزا دارم به عد فکر میکنم،بنظرت عد ی هس؟خ هس؟ کجاس؟ من مستحقه این تحقیرم این تنهاییم این دردم چون پدر مادری نداشتم،که باهام حرف بزنن به فکر اینده م باشن، به فکر خوشبخت شدنم همیشه دعوا بوده همیشه منو تحقیر می همیشه همینه که من این شدم یه دختر بزدل ، رویا پرداز بیچاره وقتی خودم، خودمو دوست ندارم ازکی توقع داشته باشم که دوستم داشته باشه خودمو دوس ندارم چون معنی دوست داشتن و نمیدونم کی بوده که دوسم داشته باشه منو ببوسه بهم اعتماد به نفس بده هیچکی تا بوده تنهایی بوده این عد ه!!ههههه یکی مث خوارهت تو ناز و نعمت پدر و مادر سالم،رفاه ، ،همسر هر وقت هرچی خواسته بوده یکیم مثل من این عد ه!!! اون دختره منم دخترم اون دل داره ولی دل من توله سگه مگه هر ادمی پن بار دنیا میاد من به کدوم گناه مستحقه این زندگیم؟؟منبع

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

اینهمه چوبی که خوردم ..اینهمه بلایی که سرم اومده همش از سر اعتماد بوده.. همش از این بوده که بهت تکیه چون مطمئن بودم همه چیو درست میکنی چون نتونستم و حتی نخواستم که رو پای خودم بایستم دیگه به هیشکی اعتماد ندارم...حتی خودممنبع: http://atretanat. /

عشق و شهود

درخواست حذف اطلاعات

خیلی وقت نیست که گوش میدم.ص که این زن داره..... دو سه بار گوش دادم فهمیدم این عاشق بوده.... و چه عشق شورانگیزی را تجربه کرده...معلومه که عشق ابراز نشده ای بوده وهمین صدای او را چنین سو ک کرده و شهودم به من گفت این حتما یک زن فروردینی هست. و وقتی سرچ دیدم متولد 21 فروردین هستتند .....روحش شاد منبع: http://wina. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

" چند وقت پیش لابه لای برنامه های کوتاه و بامزه ای که از تلویزیون پخش می شد بچه ای دیدم که به شدن یک تکه کاغذ میخندید. غش می کرد. آنقدر به شوق می آمد که آدم باورش نمی شد. ما هرگز نمی فهمیم که علت خنده ی او چه بوده، اما هر چه بوده خارج از انتظار و خارج از مسیر زندگی اش اتفاق افتاده. مواجه ای لذت بخش که درست مثل طنز یک دفعه مارا به سمتی پرتاب می کند که انتظارش را نداریم. " منبع: http://lhamm. /

کاترین!

درخواست حذف اطلاعات

یک بنده خ یکبار میگفت که فلان خویشاوندش به نام کاترین بوده. کاترین قصه ی اسمش را این طور تعریف میکند: پیش از آنکه به دنیا بیاید یک خانواده ی امریکایی که ظاهرا پدر خانواده در جنوب ایران از ین شرکت نفت بوده در خانه ی ایشان مستقر می شوند. خانواده ی امریکایی دختر کوچکی داشتند به نام کاترین . دخترک موبور و چشم آبی بوده و پدر خانواده ی ایرانی که کلی تحت تاثیر مستاجرشان قرار گرفته بوده و از بچه ی کوچک خانواده خوشش می آمده، تصمیم میگیرد نام فرزند در راهش را اگر دختر بود همنام دختر امریکایی بگذارد. خانواده ی امریکایی یتشان در ایران تمام می شود و برمیگردند و پدر خانواده ی ایرانی اسم دختر تازه به دنیا آمده اش را میگذارد کاترین! همین میشود که اسم فرزندان خانواده می شود: محترم، حشمت، شوکت و کاترین!!منبع: http://tabloyekhatkhati. /

سوتی عجیب مأمور راهور مازندران!

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش این پایگاه خبری، دفتر سخنگوی ناجا در خصوص پخش کلیپی در فضای مجازی از نحوه انتقال خودروی پراید به پارکینگی در نوشهر استان مازندران که دو کودک دسال در آن به خواب رفته بودند، گفت: پلیس راهور از حضور این دو کودک ، درون ماشین بی اطلاع بوده است. با مراجعه والدین ک ن، مشخص شد دو کودک، درون خودرو بوده که حتی در این جابه جایی و نقل و انتقال کماکان در خواب بوده اند. برای بررسی دقیق تر و مشخص شدن صحت و سقم موضوع، تیمی به شهرستان نوشهر اعزام شده است. بی شک حتی اگر یک درصد پلیس از حضور دو کودک در خودرو مطلع بوده و چنین اقدام ناصو را انجام داده باشد به طور حتم برخورد انضباطی با وی صورت و ادامه فعالیت مشارالیه مشروط خواهد شد. منبع: http://dkh-khabar. /

داستان کوتاه : بدشانسی یا لطف خدا

درخواست حذف اطلاعات

کشاورزی چینی اسب پیری داشت که از آن در کشت و کار مزرعه اش استفاده می کرد. یک روز اسب کشاورز به سمت تپه ها فرار کرد. همسایه ها در خانه او جمع شدند و به خاطر بدشانسی اش به همدردی با او پرداختند. کشاورز به آن ها گفت : « شاید این بدشانسی بوده و شاید هم خوش شانسی ، فقط خدا می داند. » یک هفته بعد ، اسب کشاورز با یک گله اسب وحشی از آن سوی تپه ها برگشت. این بار مردم د ده به او بابت خوش شانسی اش تبریک گفتند. کشاورز گفت : « شاید این خوش شانسی بوده و شاید هم بدشانسی ، فقط خدا می داند. » فردای آن روز وقتی پسر کشاورز در حال رام اسب های وحشی بود ، از پشت یکی از اسب ها به زمین افتاد و پایش ش ت. این بار وقتی همسایه ها برای عیادت پسر کشاورز آمدند ، به او گفتند : « چه آدم بدشانسی هستی...» کشاورز باز جواب داد : « شاید این خوش شانسی بوده و شاید هم بدشانسی ، فقط خدا می داند. » چند روز بعد سربازان به د ده آمدند

نمک آشنا

درخواست حذف اطلاعات

امروز این جمله را جایی دیدم زخم هایم را چشیدم . راست می گوید. هر چی بیشتر می چشم می بینم نمکش خیلی نزدیک بوده بهم. الان که چشیدم دیدم ظاهرا یه نمک دیگه هم بوده که هنوزم هست . نتیجه اخلاقی : نمک هم است. منبع: http://atr-e-sib. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

(۱۲:) حضرت نوح(ع)اولین اوالوالعزم جهان بشریت است،نامشان۴۳مرتبه درقرآن آمده است.عمرایشان راتا۲۵۰۰سال نقل کرده اند، دت ایشان ۹۵۰سال(سوره مبارکه عنکبوت/۱۴) بوده است.تنهافردی که نفرینش درحق عالمیان موردقبول الله واقع شد(سوره مبارکه نوح/۲۶)ایشان بود،کشتی نوح( ع) مهمترین جریان زند ایشان است(سوره مبارکه هود/۳۷)مکان ساخت کشتی درمرکزمسجدکوفه قرارداردکه هم اکنون به صورت حوضی تزیین شده است،شروع طوفان نیزازتنوری درجوارکشتی،درداخل مسجدکوفه بوده است(سوره مبارکه هود/۴۰) مقام حضرت نوح(ع) درمسجدکوفه نیزنشانگرعبادت ایشان درآن مکان بوده است،البته حضرت آدم(ع) نیزآنجاعبادت کرده اند(مفاتیح الجنان/اعمال مسجدکوفه).منبع: http://hadafkhelgat. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

اول اینکه اولین اهنگ باکلام نه اولین موزیک ،بعدش اینکه هر دوتاش دوست دارم بوده یکی انقدر دوست دارمکه حاضرم... یکی دوستت دارم ب لبا لب...بوده . الان مینویسم تیکه تیکه مینویسم اضافه میکنم ...الان مثل قصه بشه واسم خوابم ببره...

جوجه کشی

درخواست حذف اطلاعات

آ پاییز شد، جوجه شماری کنید فصل زمستان رسید، فکر بخاری کنید عمر گرانمایه تان می گذرد مثل باد مزرع ناکشته را مزرعه داری کنید نامه ی اعم ان درهم و برهم شده است نامه ی اعمال را بازنگاری کنید فی المثل امسال اگر موج جدیدی رسید، اهل سیاست! کمی موج سواری کنید تاجر اگر بوده اید، در نوسانات ارز دخل دلاری کنید، ج دلاری کنید کاسب اگر بوده اید، با مدد سطل رنگ بچه ی گنجشک را بچه قناری کنید زاهد اگر بوده اید از همه اعمال دین گریه و زاری کنید، گریه و زاری کنید الغرض ای مردمان، آ پاییز شد جوجه اگر نیست، باز تخم گذاری کنیدمنبع: http://ajidarya. /

ریاست از دیدگاه اهل البیت

درخواست حذف اطلاعات

پ اکرم (ص): هیچ بر ده نفر یا بیشتر ى و ریاست نمى کند مگر اینکه در روز قیامت با دستان غل و زنجیر شده آورده مى شود پس اگر (در زمان ریاستش ) نیکوکار بوده و غل و زنجیر از او برداشته مى شود و اگر بدکار بوده و بر غل و زنجیرش افزوده مى گردد. منبع: http://lahoot110. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

(۱۲:) حضرت نوح(ع)اولین اوالوالعزم جهان بشریت است،نامشان۴۳مرتبه درقرآن آمده است.عمرایشان راتا۲۵۰۰سال نقل کرده اند، دت ی ایشان ۹۵۰سال(سوره مبارکه عنکبوت/۱۴) بوده است.تنهافردی که نفرینش درحق عالمیان موردقبول الله واقع شد(سوره مبارکه نوح/۲۶)ایشان بود،کشتی نوح( ع) مهمترین جریان زندگی ایشان است(سوره مبارکه هود/۳۷)مکان ساخت کشتی درمرکزمسجدکوفه قرارداردکه هم اکنون به صورت حوضی تزیین شده است،شروع طوفان نیزازتنوری درجوارکشتی،درداخل مسجدکوفه بوده است(سوره مبارکه هود/۴۰) مقام حضرت نوح(ع) درمسجدکوفه نیزنشانگرعبادت ایشان درآن مکان بوده است،البته حضرت آدم(ع) نیزآنجاعبادت کرده اند(مفاتیح الجنان/اعمال مسجدکوفه).منبع: http://hadafkhelgat. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

امروز یه پیامک برام اومد که خط شما یه مبلغی شارژ شد احتمالا یه بنده خ که نمیدونم کی بود شماره تلفنو موقع شارژ اشتباه زده بوده با خدمات همراه اولم تماس گرفتم که بفهمم کی بوده که پولشو برگردونم ولی گفتن نمیشه فهمید دارم فکر میکنم خیلی از کارای ما تو زندگیمون اینطوریه ندونسته و نفهمیده با یه خطای کوچیک همه چیو به باد میدیممنبع: http://sanam-69. /

حاجی حسن خان زیرکاری

درخواست حذف اطلاعات

حاجی حسن خان زیرکاری از جمله انی بوده که در زمانهای قدیم با چنالهای عشایر واقع در زابل همراه بوده چنالهای عشایر به منطقه اسان جنوبی کوچ می د و طوایف دیگر از جمله قلندرزهی و زیرکاری و سایر طوایف براهویی نیز عشایر داشته اند و در منطقه سیستان زندگی می د به دلیل کوچ پیوسته گروهی از چنالها و قلندرزهی ها و سایر طوایف در مناطق مختلف اسان از جمله خواف ن شدند و هنوز نیز انجا زندگی میکنند مرحوم حاجی حسن خان زیرکاری جزو معتمدین و سفید ریشان ان زمان بوده یادش گرامی و روحش قرین رحمتهای حقمنبع: http://chanal. /

تا میتونی تحمل کن که تا بوده همین بوده

درخواست حذف اطلاعات

کاش فصل پنجمی" در راه باشدکه هرصبحش کاسه ایی پر از شکوفه های گیلاس به خدا دهمو شب ها یکدستش را پر کنم زمرواریدو یک دستش را پر از مرجان که با تو در کار گل ها گشایش انداختکاش فصل پنجمی ...پ ن؛چراغ های این شهر خوبند برای خیره شدنوقتی هوای شهر آلوده ست و ماه مخفیست منبع: http://fermiskshadi. /

بهش فکر نکن تو خیلی وقته دیگه اون نیستی.

درخواست حذف اطلاعات

واقعا هیچوقت برنمیگردین دوباره بنویسین؟ چن ماه پیش یکی تو وب قدیمیم کامنت گذاشت ( کاش دوباره بنویسی) و خودشو یه دوست قدیمی معرفی کرده بود. خیلی فکر که بفهمم کی بوده. الان مطمئنم کی بوده. ی که دائما مراقبم تا وقتمو بخاطرش هدر ندم و موفق میشم. البته بعضی وقتام نه! چون دلم براش تنگ میشه و من متنفرم! دارم یاد میگیرم به هر اندازه ی لیاقتش بها بدم.منبع: http://deardiary97. /

واژه رایانه

درخواست حذف اطلاعات

واژه رایانه از مصدر رای ن ساخته شده است که در فارسی میانه rayenidan به معنای سنجیدن، سبک سنگین ، مقایسه یا مرتب سازی، نظم بخشیدن بوده این مصدر در زبان فارسی میانه یا پهلوی کاربرد فراوانی داشته و مشتق های زیادی از آن گرفته شده بوده برای مصدر رای ن / رایاندن در فرهنگ لغت نامه دهخدا گرفته شده

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کلاه قرمزی: پسر جان این پیرزن همسایه رو دیدی چقد بداخلاقه؟پسر : بچه هاش نمیان بهش سر بزننکلاه قرمزی: آره دیگه از بس بداخلاق بوده تنها شده پسر : شایدم ازبس تنها بوده بد اخلاق شده... منبع: http://huntthehunters. /

16 آبان

درخواست حذف اطلاعات

ی چیزایی تو زندگی هست که این قدر دلت می خواد ازشون فرار کنی که خودت هم گاهی مردد می شی که آیا این جزعی از زندگی من بوده ؟؟ یعنی اون آدم داستان من بودم .نه بابا من نبودم .شایدیکی بوده شبیه من.. با کلی حماقت .. من اولین رابطه احساسی رو مثل خیلی از هم نسلانم تو شروع البته اگه بخام منصف باشم ی چند واحد پیش نیاز در دوران دبیرستان پاس ..اما درس اصلی رو همون ترمای اول بر داشتم ..منبع: http://havali87. /

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

درخواست حذف اطلاعات

می دانی قضیه ی خسرو و شیرین چی بوده؟ خسرو می خواسته با شیرین باشد اما زیر بار ازدواج نمی رفته، شیرین هم عاشق خسرو بوده اما زیر بار رابطه ی بدون ازدواج نمی رفته، این شد که منظومه ی جگرسوز خسرو شیرین سروده شد. جان دلم، اگر شیرین جلوی دلش را نگرفته بود قضیه باید با چارتا قرص و یک جنین چند ماهه توی یک جوی آب یک گوشه ی شهر فیصله پیدا می کرد.منبع: http://mojezeam. /