رسانه
رسانه

بی ت طفل شیرخوار :: جستجواستفاده از ک ن شیرخوار در حملات انتحاری نیجریه

درخواست حذف اطلاعات

ت نیجریه درباره سوء استفاده از ک ن شيرخوار برای فریب دادن ان امنیتی و انجام حملات انتحاری در این کشور هشدار داد.

پرستاری ک ن

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پرستاری ک ن با و پر سرعت . تعداد صفحات  33نوع فایل : پی دی افنمونه ای از فایل:مرگ و میر شيرخوار: میزان مرگ و میر شيرخوار شامل تعداد مرگ در سال اول زندگی در هر 1000 موالیدزنده است.یک ارتباط قطعی بين وزن تولد و مرگ و میر وجود دارد. شیوع زیاد وزن تولد کم در ایالاتمتحده یک عامل اصلی از نظر مرگ و میر است. دسترسی به مراقبت با کیفیت بالا در دوران حاملگی مهم تریناستراتژی پیشگیر در کاهش زایمان زودرس و مرگ و میر شيرخوار است. از عوامل دیگر در افزایش خطر مرگ و میرشيرخوار شامل جنس مذکر، طولانی یا کوتاه بودن زمان حاملگی، سن مادر و تحصیلات کمتر مادر است.10 علت اصلی مرگ و میر شيرخوار1-عیوب مادرزادی2- اختلالات مربوط به حاملگی کوتاه مدت و وزن تولد کمتر3- سندرم مرگ ناگهانی شيرخوار...... با پرستاری ک ن

برنامه غذایی شیرخواران از شش ماهگی را چگونه مدیریت کنیم

درخواست حذف اطلاعات

دفعات غذای کمکی در پایان شش ماهگی از یک بار در روز شروع و کم کم به دو بار و سپس در اوا .. ماه هفتم و طی ماه هشتم به سه بار در روز می رسد. در صورت نیاز می توان یک یا دو میان وعده هم به غذای کودک تا ۱۲ ماهگی اضافه کرد. نباید فراموش کرد غذای اصلی شيرخوار در سال اول زندگی، شیر مادر است نه غذاهای کمکی.از پایان شش ماهگی تاپایان هفت ماهگی فرزندمان چه کنیم؟در این زمان هدف اصلی آن است که شيرخوار با طعم و قوام غذا و سپس خوردن غذا به وسیله قاشق آشنا شود بنابراین در چند روز اول شروع غذای کمکی، دادن یک یا دو قاشق مرباخوری غذا کافی است. در ابتدا می توان مقدار کمی از غذا را در نوک قاشق مرباخوری گذاشت و به شيرخوار ارائه کرد تا ظرف مدت کوتاهی او یاد بگیرد چگونه با استفاده از لب ها و زبان خود غذا را از قاشق بردارد و به قسمت عقب حلق خود ببرد و آن را ببلعد. برای دادن غذاهای کمکی به فرزندتان عجله نکنید و از هم

شیردهی به نوزاد

درخواست حذف اطلاعات

 شیرمادربهترین غذا برای فرزند است.شیرمادرمغذی،مناسب وارزان است.شیرمادرمی تواند در برابر عفونت ها از نوزاد حفاظت کند واز بيماری هایی مانند آسم و دیابت پیشگیری می کند.از طرفی شیردادن از مادران در برابر سرطان و تخمدان حفاظت کند.همچنین باعث کاهش وزن ماد س از زایمان می شود.هرچند شیردادن امری طبيعی است اما شروع ان تقریبا برای تمام مادران دشوار به نظر میرسد.انچه در پی می اید گام هایی است که می تواند به شیر دهی موفق بيانجامد.1- پیش از زایمان در مورد شیر دادن بياموزید.گروهای حمایت از مادران شیرده را بي د،در کلاس های پیش از زایمان شرکت کنید،کتاب بخوانید و های اموزشی ببينید.2- پس از زایمان، بخواهید که نوزاد را هر چه زودتر روی شکم شما قرار دهند.مطالعات نشان داده اند که ساعت های اولیه پس از تولد،نوزادان به طور غریزی به سمت مادر حرکت مد کنند و ان را به دهان می گیرند.3- تغذیه با شیر خود را پس از زای

شیردهی به نوزاد

درخواست حذف اطلاعات

  شیرمادربهترین غذا برای فرزند است.شیرمادرمغذی،مناسب وارزان است.شیرمادرمی تواند در برابر عفونت ها از نوزاد حفاظت کند واز بيماری هایی مانند آسم و دیابت پیشگیری می کند.از طرفی شیردادن از مادران در برابر سرطان و تخمدان حفاظت کند.همچنین باعث کاهش وزن ماد س از زایمان می شود. هرچند شیردادن امری طبيعی است اما شروع ان تقریبا برای تمام مادران دشوار به نظر میرسد.انچه در پی می اید گام هایی است که می تواند به شیر دهی موفق بيانجامد. 1- پیش از زایمان در مورد شیر دادن بياموزید.گروهای حمایت از مادران شیرده را بي د،در کلاس های پیش از زایمان شرکت کنید،کتاب بخوانید و های اموزشی ببينید. 2- پس از زایمان، بخواهید که نوزاد را هر چه زودتر روی شکم شما قرار دهند.مطالعات نشان داده اند که ساعت های اولیه پس از تولد،نوزادان به طور غریزی به سمت مادر حرکت مد کنند و ان را به دهان می گیرند. 3- تغذیه با شیر خود را پس ا

شیردهی به نوزاد

درخواست حذف اطلاعات

شیرمادربهترین غذا برای فرزند است.شیرمادرمغذی،مناسب وارزان است.شیرمادرمی تواند در برابر عفونت ها از نوزاد حفاظت کند واز بيماری هایی مانند آسم و دیابت پیشگیری می کند.از طرفی شیردادن از مادران در برابر سرطان و تخمدان حفاظت کند.همچنین باعث کاهش وزن ماد س از زایمان می شود. هرچند شیردادن امری طبيعی است اما شروع ان تقریبا برای تمام مادران دشوار به نظر میرسد.انچه در پی می اید گام هایی است که می تواند به شیر دهی موفق بيانجامد. 1- پیش از زایمان در مورد شیر دادن بياموزید.گروهای حمایت از مادران شیرده را بي د،در کلاس های پیش از زایمان شرکت کنید،کتاب بخوانید و های اموزشی ببينید. 2- پس از زایمان، بخواهید که نوزاد را هر چه زودتر روی شکم شما قرار دهند.مطالعات نشان داده اند که ساعت های اولیه پس از تولد،نوزادان به طور غریزی به سمت مادر حرکت مد کنند و ان را به دهان می گیرند. 3- تغذیه با شیر خود را پس از زایما

یا مهدی ادرکنی

درخواست حذف اطلاعات

  مشکل گشا بيا همه محتاج چاره اندتو آفتاب و کلّ عوالم ستاره اند یابن الحسن حُسین زمان باغبان دینبي تو گل و بهار دچار شراره اند وقتی تو حاکمی همه محکوم حیریتیموقتی تو ناظری همه محو نظاره اند آنانکه ه اند به خاک از فراق تویومِ ظهور طالبِ عمر دوباره اند مولا تویی تویی حکمران توییفرمانروا تویی دگران هیچ کاره اند قربان ذوالفقارِ کجت راست قامتاانصارِعشق منتظر یک اشاره اند تاریخ پیر گشته ولی جای شکوه نیستیاران شيرخوار تو در گاهواره اند  

❓از چه زمانی می توان به شیرخوار میوه داد و از چه میوه هایی شروع کرد؟

درخواست حذف اطلاعات

از هشت ماهگی میوه را به صورتِ آب میوه و یا پوره و له شده می توانید به کودک بدهید.

حضرت علی اصغر علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات

یزیدیان با به شهادت رساندن طفل شيرخوار حسین علیه السلام در کربلا چه هدفی را دنبال می د؟ -------------------------------------------- ------------------------------------ حسین آهنگ جنگ کرد به نفس خویش و فریاد زد: آیا ی هست که دشمن را از حرم پیغمبر براند؟! خداپرستی هست که از خدا بترسد و ما را اعانت کند؟ فریادرسی هست که برای ثواب ما را یاری کند؟ پس صدای ن به شیون بلند شد حسین روی بگردانید طفلی از آنِ خویش را شنید از تشنگی می گرید شيرخوار بود نامش عبدالله او را بگرفت و گفت: ای مردم! اگر بر من رحم نمی کنید بر این طفل رحم کنید! حرملة بن کاهل اسدی تیری بيفکند که در گلوی طفل آمد و او را ذبح کرد. حسین بگریست و می گفت : خدایا خدایا حکم کن میان ما و این مردمی که ما را خواندند تا یاری کنند آنگاه ما را کشتند دو دست زیر گلوی او گرفت و چون پر شد به آسمان پاشید و گفت: چون چشم خدا می بيند آنچه بر من آ

اعتمادبه نفس درک ن

درخواست حذف اطلاعات

اعتماد به نفس چیست؟اعتماد به نفس مجموعه ی اعتقادات و احساساتی است که نسبت به خود داریم.به عبارت دیگر اعتماد به نفس میزان ارزشی است که برای خود قائل هستیم و چقدر خودمان را باور داریم.در واقع شکل ری اعتماد به نفس از دوران شيرخوار (0تا2سال )آغاز می شود.فعالیت هایی مربوط به راه رفتن،غذا خوردن و ...به رشد خودباوری و اعتمادبه نفس کودک کمک موثری می نماید.منبع: http://sevomihaaseman. /

پرستار نوزاد را در تخت گذاشت و چند دقیقه بعد از ترس فریاد کشید.

درخواست حذف اطلاعات

ماتوی وقتی هنوز ۲ سال نداشت فهمید که با سایر ک ن متفاوت است. به گزارش خبر فوری به نقل از روزگاران؛ ایچن شيرخوار در نوامبر ۲۰۱۴ در روسیه متولد شد و به دلیل زردی پزشک برای او نور درمانی تجویز کرد. پرستار نوزاد بينوا را در تخت گذاشت و چند لحظه بعد به دلایلی نامعلوم تخت نور منفجر شد و... ادامه در خبرفوریمنبع: http://akhbarfori. /

فقه و زندگی-حکم تشرف به حج یا عمره

درخواست حذف اطلاعات

فقه و زندگی حکم تشرف به حج یا عمره مستحبي برای زن باردار یا شیردهاگر برای خانم باردار یا شیردهی که طفلش فقط از شیر مادر تغذیه می کند، امکان حج یا عمره مستحبي فراهم گردد و معلوم نیست در آینده چنین توفیقی حاصل شود، تکلیف چیست؟*آیت الله بهجت(ره)؛ اگر برای حفظ آن طفل ناچار است بر ماندن، نباید به آن سفر برود؛ حتی برای حج واجب هم باشد، باید آن را تأخیر بيندازد.آیت الله تبریزی(ره)؛ چنانچه رفتن به حج در حال بارداری برای خودش یا حمل ضرر دارد و یا جدا طفل شيرخوار از خود برای طفل ضرر دارد، در این صورت حج یا عمره فعلاً بر او مستحب نیست. ادامه مطلب

عاشورا ماندگارترین باور بر پهنه زمان

درخواست حذف اطلاعات

یکی از مهم ترین امتیازات و افتخارات جامعه شیعه، برخورداری از چشمه پر فیض نورانیت و معنویت عاشوراست، و اصلی ترین علت قیام و شهادت .. حسین علیه السلام مبارزه با نادانی و جهل ز .. بوده است، مبارزه ای که نه تنها هدف قیام سید ال .. علیه السلام، بلکه هدف بعثت همه انبياء، خصوصا بعثت خاتم الأنبياء صلی الله علیه و آله بوده است. پیام های الهی انسانی عاشورایی در صحنه کربلا هر یک به تنهایی می تواند زمینه ساز حرکتی عظیم الهی انسانی در هر زمانی باشد، پیام هایی که پشت مستکبرین عالم را به خاک می کشد و عاشورا را به عنوان احیا کننده دین .. معرفی می کند، پیام عاشورا یک مکتبِ مربوط به یک دوران نیست، بلکه پیامی است به همۀ نسلهای حال و آینده. .. حسین (ع) با قیام خود، اخلاق منفی ترس و ش .. ت ‏پذیرانه را که در جامعه حاکم بود را دگرگون ساخت، و مردم جامعه را از ش .. ت روحی که به آن تن داده بودند رهایی بخشید، اخلاق

رساله آموزشی - نجاسات (نکاتی درباره نجاسات و راه های ثابت شدن نجاست)

درخواست حذف اطلاعات

رساله آموزشی - نجاسات (نکاتی درباره نجاسات و راه های ثابت شدن نجاست) #رساله_آموزشی_بخش_چهاردهم#نجاسات چند نکته در ارتباط با نجاسات عرق جنب از حرام پاک است، ولی احتیاط واجب این است که با این عرق خوانده نشود. عرق بدن و آب دهان شخصی که گوشت حرام و نجس (مثل گوشت خوک) خورده، پاک است. اثر کم رنگ خون که بعد از شستن لباس باقی می ماند، اگر عین خون نباشد و فقط رنگ آن باقی مانده باشد پاک است. استفراغ پاک است، خواه از طفل شيرخوار باشد یا از طفلی که هم شیر می خورد و هم غذا و یا از انسان بالغ. راههای ثابت شدن نجاستنجـس بودن چیـزی از سه راه ثابت می شود: خود انسان، یقین کند چیزی نجس است. ذوالید یعنی ی که چیزی در اختیار اوست (مانند صاحبخانه، فروشنده و خدمتکار) خبر دهد که آن چیز نجس است. دو شخص عادل گواهی دهند. توجه: هرگاه کودکی که در آستانه ی بلوغ است از نجاست چیزی خبر دهد که در اختیار اوست باید قبو

ت در پنج سالگی؟!

درخواست حذف اطلاعات

چگونه کودک پنج ساله مى شود؟ از نخستین روزها که مهدى(عج) به امر الهى از دیدگان پنهان شده، این سؤال مطرح گردیده که چگونه کودک پنج ساله مى توانست بشود؟ ولى پاسخ آن را قرآن مى دهد و مولوى در نیم بيتى نیز پاسخ داده است: «کار نیکان را قیاس از خود مگیر» . طراح شبهه تصور کرده است که همه ک ن یکنواخت به دنیا مى آیند و بر همگان حکم واحدى را پیاده کرده است. قرآن از زبان حضرت در گهواره درباره خودش نقل مى کند که فرمود: ( قال إنّى عبد الله آتانى الکتاب وجعلنى نبيّاً... ). [179] «و من بنده خدا هستم، انجیل را به من داده و مرا ساخته است...». این جمله ها را کودک شيرخوار به زبان مى آورد. روح او در آن روز به اندازه اى بزرگ و بزرگوار بود که مى توانست این سخنان را به میان آورد و از نبوت فعلى خود گزارش دهد، آیا حق دارید به خدا اعتراض کنید که چگونه کودک شيرخوار، شده است؟ گاهى تصور مى شود که حضرت در آن دوران کودک

فرهنگ اسامی عاشورا

درخواست حذف اطلاعات

فرهنگ اسامی عاشورا ابا عبدالله کنیه حسین «ع » بود که رسول خدا «ص » از هنگام ولادت، بر آن حضرت نهاد. (1) .کنیه ای که شنیدنش، دل را می لرزاند و اشک در چشم می آورد. پاورقی (1) موسوعة کلمات ال الحسین (ع)، به نقل از تظلم ا هراء، ص 9. اباحفص کنیه ی جناب عمر بن علی بن طالب علیهم السلام است. او در روز عاشورا به فیض شهادت نایل گردید. ابارزین کنیه ی «سلیمان» غلام حسین علیه السلام است که به دست عبيد الله بن زیاد به شهادت رسید. اباعبدالله کنیه ی حسین علیه السلام است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از هنگام ولادت، بر آن حضرت نهاد. ناسخ واریخ گوید به جهت اینکه نام فرزند شيرخوار حسین علیه السلام عبدالله بود، بدان جهت آن بزرگوار را اباعبدالله می گفتند. اباموسی کنیه ی جناب موقع بن ثمامه اسدی صیداوی، یکی از ی واقعه عاشورا است. ابان بن نعمان بن بشیر وی برادر زن مختار بن ابوعبيد ثقفی بود. ابان ب

کبیر و ماجرای نکوبیدن آبله و مرگ دو بچه

درخواست حذف اطلاعات

کبير و ماجرای نکوبيدن آبله و مرگ دو بچه در سال 1264 هجری قمری، نخستین برنامه ی ت ایران برای وا یناسیون به فرمان کبير آغاز شد. در آن برنامه، ک ن و نوجوانانی ایرانی را آبله کوبي می د. اما چند روز پس از آغاز آبله کوبي به کبير خبر دادند که مردم از روی ناآگاهی نمی خواهند وا ن بزنند! به ویژه که چند تن از فال رها و دعانویس ها در شهر شایعه کرده بودند که وا ن زدن باعث راه یافتن جن به خون انسان می شود هنگامی که خبر رسید پنج نفر به علت ابتلا به بيماری آبله جان باخته اند، بي درنگ فرمان داد هر ی که حاضر نشود آبله بکوبد باید پنج تومان به صندوق ت جریمه بپردازد. او تصور می کرد که با این فرمان همه مردم آبله می کوبند. اما نفوذ سخن دعانویس ها و نادانی مردم بيش از آن بود که فرمان را بپذیرند. شماری که پول کافی داشتند، پنج تومان را پرداختند و از آبله کوبي سرباز زدند. شماری دیگر هنگام مراجعه مأموران در آب انبار

گوش درد و رفع بیخو نوزادان بر مبنای طب سنتی

درخواست حذف اطلاعات

درمان گوش درد نوزاد با روغن کرچک برمبنای طب سنتی   برای درمان درد گوش نوزاد روغن مالی پشت گوش و پشت گردن هر 3 ساعت یکبار با روغن کرچک برای رفع گوش درد بسیار مفید است.  درمان گوش درد نوزاد با روغن کرچک راهای تشخیص گوش درد نوزاد: نوزادان در موقع گوش درد یا برگرداندن غیرعادی سر خود، کوشش در خاراندن گوش می‌کنند و با گریه ، ناراحتی خود را نشان می‌دهند  برای رفع بي خو ک ن با روغن بنفشه کودک را روزی چند بار چرب کنند (در خواب کودک بي همتا است).  اگر طفل شيرخوار است باید بدن مادر را از مواد زائد پا ازی کرده و تغذیه او را اصلاح کرد تا کیفیت شیر ارتقا یابد. http://boalii.ir/1218/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%da%a9%d8%b1%da%86%da%a9

حکایت دست غیبی ما را نجات داد:

درخواست حذف اطلاعات

پست 4188 : به قلم حجة ال مالک رجبي دار 55. «بسمه تعالی : سلام برادر بزرگوار جناب آقا ابراهیم. دو داستان که در پیش رو دارید برایم خیلی جالب بود از اینجهت برای وبلاگ دامنه ارسال می کنم تا مورد مطالعه ی دامنه خوانان قرار گیرد. و از نظرات استفاده می کنیم. موفق و موید باشید. داستان دوم : دست غیبي ما را نجات داد: کارگری که اهالی یکی از روستاهای قزوین بود، به تهران رفته تا با فعالیت و دست رنج خود پولی تهیه کند و به ده خود برگشته و با زن و بچه خود برای امرار معاش از آن پول استفاده نماید. پس از مدتی کار ، پول خوبي به دستش آمد و عازم ده خود گردید. یک مرد تب اری از جریان این کارگر ساده مطلع می شود و تصمیم می گیرد که دنبال او رفته و به هر قیمتی که هست پول او را ب د و تصاحب نماید. کارگر سوار اتومبيل شده و با خوشحالی عازم ده شد، غافل از اینکه مردی بد طینت در کمین اوست.&nbs

تغذیه نوزاد با شیر مادر و پیشگیری از مرگ زودرس!

درخواست حذف اطلاعات

فایده های شیرمادرآیا می دانستید تغذیه نوزاد با شیر مادر در اولین ساعات پس از تولد چه تاثیرات مهمی در پیشگیری از مرگ زودرس آنان خواهد گذاشت و جان چندهزار نوزاد شيرخوار از این طریق از مرگ حتمی در امان خواهد ماند . در ادامه با بيان فایده های شیرمادر با ما همراه باشید .فایده های شیرمادرفایده های شیرمادرمحمود راوری در کنفرانس علمی “برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد” گفت:از چهار میلیون مرگ نوزاد، نزدیک به یک میلیون مورد مرگ با تغذیه شیرمادر در ساعت اول تولد کاهش می یابد.وی بيان کرد: تغذیه با شیر مادر در ساعات اول همچنین باعث تولید شیر کافی برای تغذیه بعدی، پیشگیری از بروزهیپوگلیسمی، استفاده از رفل مکیدن نوزاد برای گرفتن صحیح ، انقباض رحم و تامین گرمای مورد نیاز نوزاد می شود.به گفته وی همچنین برقراری تماس پوستی مادر و نوزاد به شروع موفق تغذیه انحصاری

کبیر و ماجرای نکوبیدن آبله و مرگ دو بچه

درخواست حذف اطلاعات

کبير و ماجرای نکوبيدن آبله و مرگ دو بچه در سال 1264 هجری قمری، نخستین برنامه ی ت ایران برای وا یناسیون به فرمان کبير آغاز شد. در آن برنامه، ک ن و نوجوانانی ایرانی را آبله کوبي می د. اما چند روز پس از آغاز آبله کوبي به کبير خبر دادند که مردم از روی ناآگاهی نمی خواهند وا ن بزنند! به ویژه که چند تن از فالگیرها و دعانویس ها در شهر شایعه کرده بودند که وا ن زدن باعث راه یافتن جن به خون انسان می شود هنگامی که خبر رسید پنج نفر به علت ابتلا به بيماری آبله جان باخته اند، بي درنگ فرمان داد هر ی که حاضر نشود آبله بکوبد باید پنج تومان به صندوق ت جریمه بپردازد. او تصور می کرد که با این فرمان همه مردم آبله می کوبند. اما نفوذ سخن دعانویس ها و نادانی مردم بيش از آن بود که فرمان را بپذیرند. شماری که پول کافی داشتند، پنج تومان را پرداختند و از آبله کوبي سرباز زدند. شماری دیگر هنگام مراجعه مأموران در آب انبا

چرایی طلب آب در مقابل دشمن ستمگر

درخواست حذف اطلاعات

چرایی طلب آب در مقابل دشمن ستمگر در«نفس المهموم» آمده است که فرمود: «ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل» در حال گفت وگو بود که تیری از کمان حرمله آمد و گوش تا گوش حلقوم علی اصغر را درید. حسین«ع» خون گلوی او را گرفت و به آسمان پاشید... هر یک از محرم به نام یکی از یا شخصیت ها یا وقایعی مرتبط با جریان کربلا نام گذاری شده است. نام گذاری این شب ها با گذشت زمان صورت گرفته و واضع خاصی ندارد. این کار از طرف مداحان و ذاکران اهل بيت و بر اساس جایگاه شهیدان کربلا، هر یک از آنها به نقطه وحدت بخش کربلا یعنی حسین(ع) و هم آهن شور و هاب مراسم و روضة آنان با مرکز شورآفرین شب عاشورا صورت گرفته است. شب و روز هفتم به حضرت علی اصغر اختصاص دارد.عبدالله بن حسین ـ علیه السلام ـ که به علی اصغر معروف است، فرزند حسین ـ علیه السلام ـ است. مادرش رُباب دختر اِمْرَءُ الْقَیْس و خواهرش سکینه است. عبداللّه‏ در مدینه متولد

اربعین

درخواست حذف اطلاعات

در عادم انسانها خیلی چیزها هست که بسیار مرموز به نظر میرسد یکی از انها می تواند حروف و به اصطاح علم حروف باشد.راستی تا الان در این باره شیده اید که چه حکمتی در این علوم نهفته است.در نگاه ظاهری بين اعداد فرقی نیست.اما با تامل در احوال تاریخ انسانها و مخصوصا انسانهای بزرگ متوجه حضور اعداد در زند انها می شویم.اعدادی چون ۷و۱۲و۴۰و....به راستی چه حکمتی دراین ها هست که انسانها وبویژه دینداران با این اعداد انس دیرینه ایی دارند.در اذکار و مراسمات و حتی گاها در تاثیرگذاری دارو وجود تعداد دقیق اعداد و مراعات انها توصیه شده است.یکی از انها ۴۰ می باشد.۴۰سال نماد رشد عقلانی وکمال عقل ۰۰۰۰وچهل شبانه روز گناه ن باعث گشوده شدن درهای علم بر روی صاحب چله می شود....و چهلم مرگ متوفا را نگه داشتن و....با توجه به این مقدمه یکی از این شگفتی ها اربعین شاه شهیدان حسین بن علی است. که قرنهاست بر پا می شود و گویی اولی

اربعین

درخواست حذف اطلاعات

در عادم انسانها خیلی چیزها هست که بسیار مرموز به نظر میرسد یکی از انها می تواند حروف و به اصطاح علم حروف باشد.راستی تا الان در این باره شیده اید که چه حکمتی در این علوم نهفته است.در نگاه ظاهری بين اعداد فرقی نیست.اما با تامل در احوال تاریخ انسانها و مخصوصا انسانهای بزرگ متوجه حضور اعداد در زندگی انها می شویم.اعدادی چون ۷و۱۲و۴۰و....به راستی چه حکمتی دراین ها هست که انسانها وبویژه دینداران با این اعداد انس دیرینه ایی دارند.در اذکار و مراسمات و حتی گاها در تاثیرگذاری دارو وجود تعداد دقیق اعداد و مراعات انها توصیه شده است.یکی از انها ۴۰ می باشد.۴۰سالگی نماد رشد عقلانی وکمال عقل ۰۰۰۰وچهل شبانه روز گناه ن باعث گشوده شدن درهای علم بر روی صاحب چله می شود....و چهلم مرگ متوفا را نگه داشتن و....با توجه به این مقدمه یکی از این شگفتی ها اربعین شاه شهیدان حسین بن علی است. که قرنهاست بر پا می شود و گویی

خواص عسل برای دندان

درخواست حذف اطلاعات

عسل طبيعی بر خلاف شکر و قند نه تنها هیچ ضرری برای دندان ها ندارد بلکه باعث سفید شدن دندان و محکم شدن لثه نیز می گردد. درباره خواص عسل برای دندان باید گفت: اگر ارز (قند یا شکر) در دهان باقی بماند، بوسیله باکتری های لاکتیک به اسید تبدیل شده و سپس این اسید باعث فرسایش دندان ها می گردد. حال اگر بجای قند یا شکر معمولی از عسل استفاده کنیم، مانند: ریختن یک قاشق عسل در چای یا شیشه شیر بچه های شيرخوار، آنتی بيوتیک های موجود در عسل طبيعی مانع فعالیت اسید لاکتیک می گردد و در نتیجه آسیبي به دندان ها نمی رسد.عسل و جلوگیری از پوسیدگی دندان یکی از عناصر ضروری برای استحکام و سلامت دندان ها ” فلوئور ” نام دارد، این عنصر که در چای وجود دارد باعث جلوگیری از پوسیدگی دندان ها می گردد، لذا توصیه شده است که هنگام نوشیدن چای از عسل به عنوان جایگزین قند استفاده کنید. یکی از محققان امریکایی به نام مک لدان عقیده دا

بی ت طفل شیرخوار

درخواست حذف اطلاعات

1-طفلکی میکرد بي ت شبي مادرش افتاده در تاب و تبي 2-چون که دارد مادری طفلی صغیر در دو دست کوچکش باشد اسیر 3-می رباید خواب راحت را ازو نیمه شب با گریۀ بي گفتگو 4-می برد از مادرش صبر وقرار می فتد مادر به سختی در شرار 5-گویدش گریه مکن ای جان من بردی آ طاقت و ایمان من 6-با خودش گوید که می نالد ز گوش گوئیا گردیده گوشش پُر ز جوش 7-در دو گوش او بریزاند دوا باز می بيند نمی یابد شفا 8-بعد گوید از شکم ناله چنین باید او را داد قند و دارچین 9-کیسه ی گرمی به بطنش می نهد باز کودک گریه را سر میدهد 10-گریه اش میگردد افزونتر ز پیش مادرِ درمانده از بهرش پریش *** 11-پیر زالی که شده عمرش بصد گوشه ای خو ده بر فرش نمد 12-گوید آرام و خصیف و کم صدا گوش کن ای دختر از بهر خدا 13-کودکت از تشنگی نالد چنین آب ریز اندر گلویش- نازنین 14-چونکه آبش داد آرام گشت و گفتگوی پیر را باید شنفت 15-گفت ای مادربزرگ تو

فرهنگ اسامی عاشورا

درخواست حذف اطلاعات

فرهنگ اسامی عاشورا ابا عبدالله کنیه حسین «ع » بود که رسول خدا «ص » از هنگام ولادت، بر آن حضرت نهاد. (1) .کنیه ای که شنیدنش، دل را می لرزاند و اشک در چشم می آورد. پاورقی (1) موسوعة کلمات ال الحسین (ع)، به نقل از تظلم ا هراء، ص 9. اباحفص کنیه ی جناب عمر بن علی بن طالب علیهم السلام است. او در روز عاشورا به فیض شهادت نایل گردید. ابارزین کنیه ی «سلیمان» غلام حسین علیه السلام است که به دست عبيد الله بن زیاد به شهادت رسید. اباعبدالله کنیه ی حسین علیه السلام است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از هنگام ولادت، بر آن حضرت نهاد. ناسخ واریخ گوید به جهت اینکه نام فرزند شيرخوار حسین علیه السلام عبدالله بود، بدان جهت آن بزرگوار را اباعبدالله می گفتند. اباموسی کنیه ی جناب موقع بن ثمامه اسدی صیداوی، یکی از ی واقعه عاشورا است. ابان بن نعمان بن بشیر وی برادر زن مختار بن ابوعبيد ثقفی بود. ابان ب

وقتی که دیدن عشق بر نیزه زیبا می شود

درخواست حذف اطلاعات

دیدن سر بریده برادر،قطعه قطعه شدن فرزند برادر،کشتن فرزند شيرخوار بر روی دستان پدر،قتل عام و به آتش کشیدن خاندان ....هیچکدام از این صحنه های جان سوز و دل اش نباید زیبا باشد؛پس زینب کبری (س)چه چیز را مشاهده کرد که برایش سرار زیبایی بود؟ حضرت زینب وفادار ماندن بر عهد و پیمان با خدا و قطعه قطعه شدن در این راه و جان دادن برای نجات دین خدا و در واقع عشق به خدا را مشاهده کرد. حضرت زینب پدری را دید که به خاطر خدا فرزند شيرخوارش را هم به میدان نبرد آورد(یعنی برای خدا از همه چیزش مایه گذاشت ،از همه هستیش،از همه آن چه که داشت ،حتی از طفل شیر خوارش)حضرت زینب تازه دامادی را دید که عشق حقیقی را برگزیدو همسر خود را نیز عاشق این عشق کرد؛حضرت زینب در لابلای این همه قتل و کشتار جولان عشق را دید که می تازید و پیش می رفت و آن روز در تمام صحنه ها در سراسر صحرای کربلا ..خدا..را ناظر و شاهد می دید...... و دیدن خ

چه نوع خانواده هایی بیش ترین آسیب را به ک ن وارد می کنند؟!

درخواست حذف اطلاعات

تمام خانواده ها دوست دارند که ک نشان در محیطی آرام بزرگ شوند و بهترین نوع تربيت برای آن ها اتفاق بيافتد. کودک برای .. ب سلامت روانی و پیشرفت خود نیاز دارد تا از وابستگی کامل نسبت به خانواده به سمت استقلال حرکت کند و برای تحقق این موضوع چاره ای جز داشتن یک محیط خانوادگی ثابت و ایمن وجود ندارد. محیطی که در آن کودک مورد قبول باشد، دوست داشته شود و انضباط متعادل و مستمری برایشان به وجود داشته باشد. فقدان هر یک از این موارد، کودک را مستعد بيماری روانی می کند. خانواده های ناهماهنگ، جدا از آنکه زمینه ی بروز نابسامانی های روانی در زندگی آینده ی کودک را افزایش می دهند، می توانند در همان دوران کودکی هم تأثیراتی منفی زیادی بر کودک بگذارند و سلامت رفتاری و عاطفی او را با خطر مواجه کنند. برخی از مهم ترین عوامل آسیب رسان خانوادگی موارد ذیل اند: 1. وجود روابط خانوادگی مختل خانواده های ناهماهنگ محیط مناسب

پمفلت (بروشور)آموزش شیر دهی به مادران

درخواست حذف اطلاعات

پمفلت (بروشور)آموزش شیر دهی به مادران موزش زن باردار و همسرش درباره تولد شيرخوار و تغذیه با شیر مادر یک بخش صحیح از مراقبت دوران بارداری است برچسب ها : پمفلت (بروشور)آموزش شیر دهی به مادران , پمفلت آموزش شیر دهی به مادران بروشور اموزش شیردهی به مادران پمفلت آموزش شیردهی به ن, پمفلت آموزش شیر دهی به مادران بروشور اموزش شیردهی به مادران پمفلت آموزش شیردهی به ن

وقتی که دیدن عشق بر نیزه زیبا می شود

درخواست حذف اطلاعات

دیدن سر بریده برادر،قطعه قطعه شدن فرزند برادر،کشتن فرزند شيرخوار بر روی دستان پدر،قتل عام و به آتش کشیدن خاندان ....هیچکدام از این صحنه های جان سوز و دل اش نباید زیبا باشد؛پس زینب کبری (س)چه چیز را مشاهده کرد که برایش سرار زیبایی بود؟ حضرت زینب وفادار ماندن بر عهد و پیمان با خدا و قطعه قطعه شدن در این راه و جان دادن برای نجات دین خدا و در واقع عشق به خدا را مشاهده کرد. حضرت زینب پدری را دید که به خاطر خدا فرزند شيرخوارش را هم به میدان نبرد آورد(یعنی برای خدا از همه چیزش مایه گذاشت ،از همه هستیش،از همه آن چه که داشت ،حتی از طفل شیر خوارش)حضرت زینب تازه دامادی را دید که عشق حقیقی را برگزیدو همسر خود را نیز عاشق این عشق کرد؛حضرت زینب در لابلای این همه قتل و کشتار جولان عشق را دید که می تازید و پیش می رفت و آن روز در تمام صحنه ها در سراسر صحرای کربلا ..خدا..را ناظر و شاهد می دید...... و دیدن خ

ایمنى و بهداشت در ک ن

درخواست حذف اطلاعات

ایمنى و بهداشت در ک ن دسته: روان شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 118 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 13 صفحه تهیه شده استهمین که کودک در استفاده از اشیاء مهارت پیدا مى کند، آگاهى از خطرات احتمالی، داراى اهمیت بسیار حیاتى است در صورتى که در مورد چیزى احتمال خطر مى دهید، آن را از دسترس او دور نگه دارید قیمت فایل فقط 5,200 تومان ایمنى و بهداشت در ک ن همین که کودک در استفاده از اشیاء مهارت پیدا مى کند، آگاهى از خطرات احتمالی، داراى اهمیت بسیار حیاتى است. در صورتى که در مورد چیزى احتمال خطر مى دهید، آن را از دسترس او دور نگه دارید. - بچه ها هر چیزى را در دهان مى گذارند (این عمل، به لحاظ روانشناسى کودک، یک فرآیند شناخت اشیاء است. م). هرگز چیزهائى را که به علت کوچک بودن ممکن است توسط کودک بلعیده شود یا در گلوى او گیر کند و یا در گوش و بين

پرواز انسان با شهادت

درخواست حذف اطلاعات

یزیدیان با به شهادت رساندن طفل شيرخوار حسین علیه السلام در کربلا چه هدفی را دنبال می د؟ قال الله تعالى: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ ای انی که ایمان آورده اید! اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری می کند و گامهایتان را استوار می دارد. سوره مبارکه محمد آیه ۷ با عزت حسین ع را به میهمانی سرزمین سبزشان دعوت نمودند اما در بيابان سوزان کربلا با شمشیرهای از او پذیرائی د عده ای شمشیر از روی کین می کشیدند از آن سبب که خداوند پدران آنان را گرامی نداشت از برای رس نشر وحی تکذیب کننده ی بودند و پروردگار خوارشان نمود در جنگ بدر و گروهی تیغ و سنان می زدند از برای قتل ادامه دهندگان علی که خواستند علی ابتر بماند آنچنان که جنین در شکم دخت بکشتند که اینها همه از کین بود تا حسین را از پای در آورند و د آنچه د که ملائکه به ستوه آمدند

.. از شنیدن صدای گریه کودک در مسجد ناراحت شد

درخواست حذف اطلاعات

عصر .. صلی الله علیه وآله بود، ظهر فرا رسید، مؤذن در مسجدالنبي مدینه اذان ظهر دعوت نمود، .. صلی الله علیه وآله به مسجد آمد و مسلمین ازدحام .. د و صفوف .. تشکیل شد، و .. جماعت شروع گردید، در وسطهای .. ناگاه رسول خدا صلی الله علیه وآله می خواهد با شتاب و عجله .. را تمام کند.(خدایا چه می شد؟مگر بيماری شدیدی بر .. صلی الله علیه وآله عارض گردیده است ؟او که همواره به وقار و آرامش در .. سفارش می کرد، اکنون چرا مستحبات .. را رعایت نمی کند، آن همه عجله برای چه ؟چرا؟یعنی چه ؟)چند لحظه نگذشت که .. تمام شد، مردم آن حضرت جهیدند، احوال پرسیدند، می گفتند: ای رسول خدا! آیا پیش آمدی شده ! حادثه بدی رخ داده ؟چرا .. را این گونه یا عجله و سرعت به پایان رس .. ؟پاسخ همه این چراها، فقط این جمله بود که .. صلی الله علیه وآله به آنها فرمود: اما سمعتم صراخ الصبيآیا شما صدای گریه و جیغ کودک شيرخوار را نشنیدید؟ معلوم

فایل 007

درخواست حذف اطلاعات

#shopcontainerbox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;} .lstshop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;} .lstshop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;} .lstshop,.lstshop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;} .lstshop img{border:0;} .lstshop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;} .lstshop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b3

تاثیر و نقش دانایی در پیروی از قرآن و عترت

درخواست حذف اطلاعات

تاثیر و نقش دانایی در پیروی از قرآن و عترت توانا بود هرکه دانا بود. برای توانا شدن بایددانا شویم .کلید دانایی در آموزش است . آموزش ، برای یاد ری است. یاد ری ، باید منجر به تغییر در رفتار مثبت و سازنده شود . فرازی از زیارت اربعین وَاَعْطَیْتَهُ مَواریثَ الاْنْبِیاَّءِ وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلى خَلْقِکَ مِنَ الاْوْصِیاَّءِ فَاَعْذَرَ فىِ الدُّعآءِ وَمَنَحَ النُّصْحَ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبادَکَ مِنَ الْجَهالَةِوَحَیْرَةِ الضَّلالَةِ وَقَدْ تَوازَرَ عَلَیْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْیا وَباعَ حَظَّهُ بِالاْرْذَلِ الاْدْنى وَشَرى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الاْوْکَسِ وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدّى فى هَواهُ وَاَسْخَطَکَ وَاَسْخَطَ نَبِیَّکَ وَاَطاعَ مِنْ عِبادِکَ اَهْلَ الشِّقاقِ وَالنِّفاقِ وَحَمَلَةَ الاَوْزارِ الْمُسْتَوْجِبينَ النّارَفَجاهَدَهُمْ فیکَ صابِراً مُحْتَسِباً حَتّى

درموردعیدقربان

درخواست حذف اطلاعات

دهمین روز از ماه قمری ذ یحجه برای مسلمانان سراسر جهان مصادف است با عید قربان که به یاد ابراهیمِ و فرزندش اسماعیل جشن گرفته می شود. از جمله آیین این عید، قربانی توسط زائران خانه خدا در مراسم حج واجب است.عید قربان که پس از وقوف در عرفات (مرحله شناخت) و مشعر (محل آگاهی و شعور) و منا (سرزمین آرزوها، رسیدن به عشق) فرا مى رسد، عید رهایى از تعلقات است. رهایى از هر آنچه غیرخدایى است. در این روز حج گزار، اسماعیل وجودش را، یعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنیوى پیدا کرده قربانى مى کند تا سبکبال شود. عید قربان پاک ترین عیدها است، عید سرسپرد و بند است. عید برآمدن انسانی نو از خا ترهای خویشتن خویش است. عید قربان عید نزدیک شدن دل هایی است که به قرب الهی رسیده اند. عید قربان عید بر آمدن روزی نو و انسانی نو است. شب و روز عید قربان، یکی از اوقات بسیار شریف برای زیارت سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین علیه السل

درموردعیدقربان

درخواست حذف اطلاعات

دهمین روز از ماه قمری ذ یحجه برای مسلمانان سراسر جهان مصادف است با عید قربان که به یاد ابراهیمِ و فرزندش اسماعیل جشن گرفته می شود. از جمله آیین این عید، قربانی توسط زائران خانه خدا در مراسم حج واجب است.عید قربان که پس از وقوف در عرفات (مرحله شناخت) و مشعر (محل آگاهی و شعور) و منا (سرزمین آرزوها، رسیدن به عشق) فرا مى رسد، عید رهایى از تعلقات است. رهایى از هر آنچه غیرخدایى است. در این روز حج گزار، اسماعیل وجودش را، یعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنیوى پیدا کرده قربانى مى کند تا سبکبال شود. عید قربان پاک ترین عیدها است، عید سرسپردگی و بندگی است. عید برآمدن انسانی نو از خا ترهای خویشتن خویش است. عید قربان عید نزدیک شدن دل هایی است که به قرب الهی رسیده اند. عید قربان عید بر آمدن روزی نو و انسانی نو است. شب و روز عید قربان، یکی از اوقات بسیار شریف برای زیارت سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین علیه

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

احساسی کودکی سخت دلبسته ی خانواده را دارم که بارها به جرم دروغ گویی سرراه گذاشته شده. کودکی که از آغوش پرمهر تنها عزیزش در خانه برخوردار است اما یکهو هرچندوقت یک بار ورق برمی گردد و او متهم می شود و تبعید می شود به سرراهی جایی. این قصه یک بار دوبار سه بار پنج بار شش بار... چند بار تکرار خواهدشد؟ چند دفعه ظرفیت هست برای ش تن و اشک ریختن و دشدن. آدم های کله گنده، زیادی خودباور می شوند، زیادی خودشان و افکارشان را قبول دارند. زیادی خیال می کنند درست فکر کرده اند. معادلات الف همیشه علیه من هستند. هیچ وقت باورم ندارد. اما من عینهو یک احمق دوستش دارم. ~می خواستم امشب چیزهای قشنگی بنویسم. از برآورده شدن آرزویم بگویم: خوردن ابرها منتها در قالب یک جور مه. از نفس های عمیق و سبزی که کشیده ام. هزار زیبایی نگفتنی دیگر. اما انصافا حوصله اش نیست.منبع: http://lode-star. /