رسانه
رسانه

تجمل گرایی :: جستجوملکه

درخواست حذف اطلاعات

تجمل یعنی یک لباس عروس سبک و ساده ....بدون طرح های شلوغ و عصبی... یک آرایش مو و صورت ملایم... البته یک رژ بنفش جیغ...همراه با جیغ بنفش مهمانها...! یک حلقه ی نسبتا ساده و دسته گل خیلی کوچک... همراه با عطر خوش نه...! این اوج شکوه و ابهت یک زن ایرانیست....اوج شکوه و قدرت او... این برای من به معنای تجمل است...یک تجمل واقعی و به تمام معنا...! منبع: http://payeezeman. /

آب و هوای تجملاتی

درخواست حذف اطلاعات

اگر دماغم زیر چشمم نبود، می شد مدت بیشتری او را که با متانت روی آستینم نشست ، نگاه کنم. شکلش را که در ذهنم مانده ، کشیدم. کلا انگار توی این دنیا برای بعضی ها مهم است که زیبا به نظر برسند ، مثل دانه های برف و برای بعضی ها هم این تجملات مهم نیست، مثل دانه های تگرگ. فعلا که هوا تجمل گرا شده. خوب که نگاهش می کنم می بینم تجمل هم بد نیست ها ! منبع: http://mumeshki. /

تولد و دوران کودکی حضرت محمد

درخواست حذف اطلاعات

... شهر مکه در ظلمت و سکوت سن نی فرو رفته بود و اثری از حیات وفعالیت به چشم نمی خورد، تنها ماه، مطابق معمول آرام آرام از پشت کوههای سیاه اطراف، بالا آمده و شعاع کمرنگ و لطیف خود را بر روی خانه های ساده و خالی از تجمل و همچنین ریگزارهای دور شهر، پهن می کردمنبع: http://rasulallahmohammad. /

انواع کثرت گرایی(پلورالیسم):

درخواست حذف اطلاعات

همانگونه که دیگر مصطلاحات و آموزه های فلسفی و دینی و اجتماعی و دارای گونه ها و انواعمختلف هستند، کثرت گرايي نیز در ذات خود بخش های متنوعی را در بر می رد. کثرت گرايي در بابهای گونه گونی چون: کثرت گرايي دینی، کثرت گرايي ، کثرت گرايي اجتماعی، کثرت گراييفرهن ، کثرت گرايي اقتصادی و ... سخن می گوید. باید گفت که هدف غایی و نهایی کثرت گرايي درهمۀ اعراص متذکره، انسان را به حوزۀ همه شمول گرايي و همه پذیری دعوت می کند. حال، هر گونه رابه طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.منبع: http://kesratgerayidini. /

م...

درخواست حذف اطلاعات

روزها مال شما.. روزها با تمام دویدن های بی پایانش، روزها با همه تجمل و تفا ی که زیر نگاه همدیگر آفتاب می کنید، مال شما! شب ها با تمام سکوت و آرامشش، شب ها با همه بی ادعایی مهت ش مال من! روشنم را با روزهای ظلمانی هیچ عوض نخواهم کرد..منبع: http://harjakehasti. /

10 تست از درس 1 _ امنیت پایدار

درخواست حذف اطلاعات

1.امنیت عبارت است از دور بودن از خطراتی که علیه منافع ...... و ارزش های ...... ما وجود دارد الف)معنوی_مادی ب)مادی_معنوی ج)مادی_مادی د)معنوی_معنوی 2.ممکن است تهدید واقعی و یا ...... و ...... باشد و فقط احساس شود الف)روانی_اخلاقی ب)روانی_روحی ج)ذهنی_اخلاقی د)ذهنی_روانی 3.گرم شدن کره زمین مربوط ب کدام یک از سطوح امنیت است ؟؟ الف)امنیت ملی ب)امنیت جهانی ج)امنیت خانوادگی د)امنیت شهری 4.کدام یک از تهدیدات خارجی نیستند ؟؟ الف)تمامیت ارضی ب)ارزش های دینی و ملی ج)استقلال د)فرهنگی 5.اگر کشوری بتواند از منافع و ارزش های حیاتی دربرابر تهدیدات داخلی و خارجی حفظ کند چه میگویند؟؟ الف)امنیت پایدار ب)امنیت ملی ج)امنیت منطقه ای د)هیچ کدام 6.مهم ترین،کوچکترین،بزرگترین به ترتیب کدام است ؟؟ الف)فردی،ملی،جهانی ب)ملی،فردی،جهانی ج)ملی،جهانی،منطقه ای د)منطقه ای،فردی،جهانی 7.مثال زیر شامل کدام یک از تهدیدات میباشد:

10 تست از درس 1 _ امنیت پایدار

درخواست حذف اطلاعات

1.امنیت عبارت است از دور بودن از خطراتی که علیه منافع ...... و ارزش های ...... ما وجود دارد الف)معنوی_مادی ب)مادی_معنوی ج)مادی_مادی د)معنوی_معنوی 2.ممکن است تهدید واقعی و یا ...... و ...... باشد و فقط احساس شود الف)روانی_اخلاقی ب)روانی_روحی ج)ذهنی_اخلاقی د)ذهنی_روانی 3.گرم شدن کره زمین مربوط ب کدام یک از سطوح امنیت است ؟؟ الف)امنیت ملی ب)امنیت جهانی ج)امنیت خانوادگی د)امنیت شهری 4.کدام یک از تهدیدات خارجی نیستند ؟؟ الف)تمامیت ارضی ب)ارزش های دینی و ملی ج)استقلال د)فرهنگی 5.اگر کشوری بتواند از منافع و ارزش های حیاتی دربرابر تهدیدات داخلی و خارجی حفظ کند چه میگویند؟؟ الف)امنیت پایدار ب)امنیت ملی ج)امنیت منطقه ای د)هیچ کدام 6.مهم ترین،کوچکترین،بزرگترین به ترتیب کدام است ؟؟ الف)فردی،ملی،جهانی ب)ملی،فردی،جهانی ج)ملی،جهانی،منطقه ای د)منطقه ای،فردی،جهانی 7.مثال زیر شامل کدام یک از تهدیدات میباشد:

پیامک و متن زیبا و سخنانی درباره ساده زیستی و قناعت

درخواست حذف اطلاعات

پیامک و متن زیبا و سخنانی درباره ساده زیستی و قناعت ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. دیوان است که برای یداری اشیای بی مصرف و کالای تجملی، انسان خود را گرفتار قرض کند. صرفه جویی، فقیر را متمول و متمول را عاقل می گرداند. قانع باش و میانه روی پیشه کن که اصل همه پندها این است. ی که همیشه زیادتر از لازم یداری می کند، روزی مجبور می شود که لازم را بفروشد. لطفا برای مشاهده کامل به ادامه مطلب بروید>>>منبع: http://shahadat-ir. /

علم بهتر است یا ثروت؟

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به گذر زمان و تغییرات حاصل شده در شرایط مختلف جامعه ی ایران و ایجاد پدیده تجمل گرايي و در مقابل این مقوله سرخورد های اجتماعی، اقتصادی دیگر نمی توان اذعان داشت که "علم بهتر است یا ثروت؟" زیرا این فقط شعارزد است و در عمل دیگر جایی برای این جمله وجود ندارد و از جاهلیت قبل برخوردار نیست. در جامعه ای که داشتن خانه های آنچنان در محله های آنچنانی، داشتن خودروهای آ ین مدل روز اروپا و امریکا برای افراد شخصیت و جاهلیت اجتماعی به حساب می آید؟ ید از برندهای مطرح دنیا، مسافرت های خارج از کشور و ... و به قولی زند لاکچری داشتن جزء اصول اصلی داشتن جایگاه اجتماعی محسوب می شود، علم به سطحی پایین تنزل کرده است و می توان گفت که داشتن تحصیلات در پایین ترین سطح از شخصیت اجتماعی یک فرد به حساب می آید و اهمیت خود را از دست داده است. در مقابل داشتن مواردی از یک زند مرفه امتیاز محسوب می شود. اما، اما با تما

بخشند کوروش کبیر

درخواست حذف اطلاعات

روزی که کوروش وارد شهر صور شد یکی از برجسته ترین کمانداران سرزمین فینیقیه (که صور از ای آن بود) تصمیم گرفت که کوروش را به قتل برساند. آن مرد به اسم "ارتب" خوانده می شد و برادرش در یکی از جنگ ها به دست سربازان کوروش به قتل رسیده بود. کوروش در آن روز به طور رسمی وارد صور شده بود و پیشاپیش او، به رسم آن زمان ارابه آفتاب را به حرکت در می آوردند و ارابه آفتاب حامل شکل خورشید بود و شانزده اسب سفید رنگ که چهار به چهار به ارابه بسته بودند آن را می کشید و مردم از تماشای زینت اسب ها سیر نمی شدند ... هیچ سوار ارابه آفتاب نمی شد و حتی خود کوروش هم قدم در ارابه نمی گذاشت و بعد از ارابه آفتاب کوروش سوار بر اسب می آمد. از آنجا که پادشاه ایران ریش بلند داشت و در اعیاد و روزهای مراسم رسمی، موی ریش و سرش را مجعد می د و با جواهر می آراستند. کوروش به طوری که افلاطون و هرودوت و گزنفون و دیگران نوشته اند علاقه

اقتصاد مقاومتی؛ راهبرد اساسی و مهم برای مقابله با فقر و بیکاری

درخواست حذف اطلاعات

اقتصاد مقاومتی تنها با صرفه جویی در مصرف و دوری از تجمل گرايي، افزایش صادرات کالاهای تولیدی، استفاده از کالای ایرانی و موارد دیگر محقق می شود، به طوری که در اقتصاد مقاومتی مردم باید از ید کالاهای قاچاق و وارداتی دوری کنند و برای ایجاد اشتغال و افزایش ثروت ملی به سوی ید کالاهای ایرانی روی آورند. از سویی٬ ت باید.... برای خواندن به ادامه مطلب مراجعه کنید.منبع: http://amaa. /

زینت و تجمل از نظر

درخواست حذف اطلاعات

زینت و تجمل از نظر منبع : مکارم ، ناصر؛ اخلاق ی در نهج البلاغه (خطبه متقین)، ج 1، ص: 305 در مورد استفاده از انواع زینتها، مانند تمام موارد، حدّ اعتدال را انتخاب کرده است، نه مانند بعضی که می پندارند استفاده از زینتها و تجملات هر چند به صورت معتدل بوده باشد، مخالف زهد و پارسایی است (چنانکه دأب رهبانیت پیشگان مثل نصاری و صوفیه است) و نه مانند تجمل پرستانی که غرق در زینت و تجمل می شوند، و تن به هرگونه عمل نادرستی برای رسیدن به این هدف نامقدس می دهند. اگر ساختمان روح و جسم انسان را در نظر ب ریم، می بینیم، که: تعلیمات در این زمینه درست هماهنگ ویژ های روح انسان و ساختمان جسم او است. توضیح اینکه: به گواهی روانشناسان، حسّ زیبائی یکی از چهار بعد روح انسانی است، که به ضمیمه حسّ نیکی و حسّ دانائی و حسّ مذهبی ابعاد اصلی روان آدمی را تشکیل می دهند، و معتقدند زیبائیهای ادبی، شعری، صنایع ظریفه و

رهبانیت و زهد در معنا :

درخواست حذف اطلاعات

زهد در اصل معنی لغوی یعنی بی میلی و بی رغبتی، زهد یعنی این که انسان از امور مورد طبع خودش برای مدتی دست بردارد .بعضی گمان دارند که زهد یعنی رو آوردن از کار دنیا به کار آ ت با عزلت و انزوا و رهبانیت و غار نشینی همانند همان رهبانیتی که در دنیای یت رایج بود[1].پس در اینجا باید فرق بین آندو "زهد – رهبانیت" مشخص گردد. رهبانیت وزهد در : رهبانیت بر ضد زند و ضد جامعه گرايي است و مست م کناره ری از خلق وب از مردم وسلب هر گونه مسئولیت و تعهد از خود است.زهد ی مست م انتخاب زند ساده و بی تکلف است وبه معنای پرهیز از تنعم و تجمل و لذت گرايي است. می فرماید:" لا رهبانیة فی ال "[2] رهبانیت در وجود ندارد.ازنظر کار دنیا و آ ت از هم منفک نیست و بهم واسطه است و دنیا مزرعه آ ت است.پس زهد بهره ری مادی از جهان واستفاده از لذتهای طبیعی و جسمانی نیست بلکه زهد مسیری است که نیاز به شناخت ارزشهای معنوی دارد و بدون شناخت

انقل بودن یا مترف بودن

درخواست حذف اطلاعات

انقل بودن یا مترف بودن ۱. آنچه در موضوع فیش های حقوقی نجومی عیان و برجسته شد، «تهاجم به ارزش ها بود»؛ تهاجم به ارزش هایی که براساس آن ها، مرفه بی درد بودن، مترف بودن و سودجو بودن، عیب محسوب می شد. البته این فقط درد مدیران نیست و کم وبیش دامن خیلی از افراد دیگر را نیز گرفته است. اینکه «آسیب های ناشی از فقر را شناخته ایم، روی آن ها برنامه ریزی می کنیم، درباره ی آن ها جلسه می گذاریم، اما آسیب های ناشی از مستی اشرافی گری را کأنه درست نمی شناسیم. وقتی اشرافی گری، اسراف و تجمل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می آید و همه دنبال این هستند که یک ط ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکم ها را از این مال های حرام پر کنند.»منبع: http://rahmati8. /

انقل بودن یا مترف بودن

درخواست حذف اطلاعات

انقل بودن یا مترف بودن ۱. آنچه در موضوع فیش های حقوقی نجومی عیان و برجسته شد، «تهاجم به ارزش ها بود»؛ تهاجم به ارزش هایی که براساس آن ها، مرفه بی درد بودن، مترف بودن و سودجو بودن، عیب محسوب می شد. البته این فقط درد مدیران نیست و کم وبیش دامن خیلی از افراد دیگر را نیز گرفته است. اینکه «آسیب های ناشی از فقر را شناخته ایم، روی آن ها برنامه ریزی می کنیم، درباره ی آن ها جلسه می گذاریم، اما آسیب های ناشی از مستی اشرافی گری را کأنه درست نمی شناسیم. وقتی اشرافی گری، اسراف و تجمل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می آید و همه دنبال این هستند که یک ط ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکم ها را از این مال های حرام پر کنند.»منبع: http://rahmati8. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خود را ارزان نفروشیداحمد لقمانی -رو مه آرمان «مال و ثروت» بهشت شادمانی مردمان بسیاری است که با آن، خوش بختی را در آغوش می گیرند و رویای ه خود را تحقق یافته می بینند! این بینش موجب شده که «پول» مآیه عزت در زندگی، قدرت، پایندگی و حتی دلاوری و مردانگی دانسته شود و معیار آسایش و آرامش تلقی شود؛ از این رو گفته اند: شرط اصلی موفقیت در تمام مراحل زندگی سه چیز است: اول پول، دوم پول و سوم پول. در کنار این دیدگاه، برخی به آن سو غلتیده اند و مال و ثروت را باعث تجمل گرايي، تنبلی و تن پروری دانسته اند که ارمغانی غیر از ترس و دوری از عشق، ایمان و احساس ندارد.وقتی طلا و نقره، ن دل می شوند، ایمان، امید و عشق دم در می ایستند (ضرب المثل دانمارکی).مال، ماده نالایقی است که بی هنران را وادار می کند بر هنرمندان برتری جویند (فتحی الرملی).در کنار این دو عقیده احساسی و افراطی، دیدگاهی متعادل و هم سو با حقایق زندگی

تعریف کثرت گرایی (پلورالیسم):

درخواست حذف اطلاعات

پلورالیسم یا کثرت گرايي عبارت از روند و شیوه ای است که انسان را از تک گرايي و تک شی بهتعدد گرايي، کثرت گرايي و همه پذیری وا می دارد. کثرت گرايي انسان را به فراخ شی و فرا نگریاجتماعی، ، فرهن ، دینی و نژادی دعوت کرده و از وحدت شی و وحدت گرايي نجات میدهد.در زمینۀ تعریف کثرت گرايي نظریه پردازان، شه های گونه گونی را ارائه کرده اند که جا دارد بهیک تعداد آن ها بپردازیم.1 . پلورالیسم یا کثرت گرايي در فرهنگ آ فورد چنین تعریف شده است: زند در جامعه ایکه از گروههای نژادی مختلف تشکلیل یافته و این گروه ها دارای زند و دینی مختلف می باشند. یا: پذیرشاین اصل که گروه های نژادی مختلف می توانند در یک جامعه به صورت صلح آمیز زند کنند.2 کثرت گرايي چنین ،» کثرت گرايي یا پلورلیسم « . در سایت )دانشنامۀ رشد(، در مقاله ای تحت عنوانتعریف شده است: پلورالیسم به معنای آیین کثرت یا کثرت گرايي است که در حوزه های مختلف فلسفه

ما الحیوة الدنیا إلا متاع الغرور

درخواست حذف اطلاعات

بدانید زند دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و ف فروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است، همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می برد، سپس خشک می شود بگونه ای که آن را زرد میبینی؛ سپس تبدیل به کاه می شود! و در آ ت، عذاب شدید است یا مغفرت و رضای الهی؛ و( به هر حال) زند دنیا چیزی جز متاع فریب نیست! (سوره الحدید آیه 20) +ماه محرم بهم آرامش عجیبی میده حتی در این حال آشفتم +ای کاش امسال اربعین حسین ما رو بطلبه ( قبلا میگفتم تو این همه شلوغی زیارت معنی نداره ولی الان حرف رو پس می رم)منبع: http://bi-pardeh. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

آرامش در آیات و روایات چکیده یکی از دغدغه هایی که معمولاً در بین جامعه و اعضای خانواده حکم فرماست, عدم امنیت و آرامش می باشد تا جایی که بسیاری از زندگی ها دارای آسایش حتی تجملات و رفاهیات بسیار شدیدی هستند اما در آن جامعه آسایش و امنیت حکم فرما نیست. اساساً در زندگی چه فردی چه اجتماعی انسان ها بایستی خدامحور باشند تا بتوانند به آرامش دست یابند. به طور کلی آرامش در پناه خدا به دست می آید؛ لذا انی که از یاد حضرت اله فاصله گرفته اند معمولاً در زندگی خود مضطرب و نگران به نظر می آیند. آرامش در زندگی از بهترین نعمت های الهی است که خدای تعالی به انسان ارزانی نموده است. امروز بشر در بعد معرفتی دچار تحیّر علمی و نسبیت گرايي و عدم ثبات در آراء و عقاید است و در بعد روانی دچار تردید عملی افسردگی و اضطراب، فقدان امنیت خاطر و از خود بیگانگی است و از جهت اخلاقی نیز گرفتار انحرافات خصلتی گسترده و به لحاظ

درون گرایی وبرون گرایی

درخواست حذف اطلاعات

درون گرايي وبرون گرايي وقتی یک شخص راباصفت درون گرایابرون گراتوصیف می کنیم،درواقع می خواهیم شیوه رفتاراورادرموقعیت اجتماعی توضیح دهیم.برون گرايي بارفتارهای کلامی یاغیرکلامی رساوگویاهمراه است،درحالی که درون گرايي بارفتارهای نارساوتوام باخج همراه است.انسان برون گرابرای همه دردودل می کند،هرچه دردل داردبیرون می ریزد،خیلی زودروابط اجتماعی برقرارمی کند،شادوخندان است وباهمکاران خودخیلی راحت دوست می شود.درمقابل انسان درون گرامعمولادرخودفرومی رود،اسرارخودرابه آسانی فاش نمی سازد،به راحتی روابط اجتماعی برقرارنمی کند ودرمحیط کاردوستان زیادی به دست نمی آورد.درون گرا ی است که تمایل داردباخودباشدوبه نظرمی رسدکه درون گرانسبت به افکارانتزاعی وهیجانها،خیلی حساسیت دارد.افرادبرون گراتمایل دارندبه دیگران مانندرویدادهاواشیانزدیک شوند.رغبتهای آنهامعمولادرجهت روابط اجتماعی است.تنهایی برای آنهادشواروخسته کننده است

ساد

درخواست حذف اطلاعات

بعضی آدم ها ساده اند و پیچید ندارند؛ وقتی حرف میزنند مقصود سخنانشان را به راحتی متوجه میشوی؛نه در لفافه سخن میگویند و نه با کنایه، آنقدر بی آلایش اند که درون و برونشان یک حرف میزند، صداقت در چشمانشان مثل الماس می درخشد. بی هیچ تجملی لباس میپوشند و ید می کنند. خیلی راحت روی زمین غذا میخورند،هرزمان خسته می شوند راحت خوابشان می برد.وقتی مهمان منزلت می شوند، اصلن دلهره نداری چی بپزی؛ چون میدانی با هر غذای ساده ای خوشحال می شوند و پشت سرت حرف نمیزنند. تازه لازم نیست تمام خانه ات را بس و برق بیندازی. حتی اگر خانه ات از دست بچه های قد و نیم قدت بهم ریخته باشد نزدشان شرمنده نمی شوی.... آه خسته میشویم از این که تمام بشقاب های مهمان هارا یک گل ست کنیم. قلبمان نمی رد از این همه تجمل؛ از آدم هایی که تو را برای اینکه رنگ قالی ات با هایت هماهنگ نیست سرزنش میکنند.دلمان تنگ است برای ساد علی علیه السلام:

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

زن‏ آن زنى که خود را در دامنه آن قله‏یى مى‏داند که در اوج آن حضرت فاطمه‏ى زهرا(علیهاالسّلام) _ بزرگترین زن تاریخ بشر _ قرار دارد، زن ایرانى است. با کار ن نه تنها موافق است، بلکه تا آن‏جایى که با شغل اساسى او که مهمترین شغل اوست - یعنى تربیت فرزند و حفظ خانواده - مزاحم نباشد، شاید لازم هم مى‏داند. فعالیت ى ن را با رعایت حجاب و حدود ى تشویق مى‏کند. اگر در کشورى ن آن کشور بتوانند به آن صفا و معنویت و رُقاء و تعالى فکرى برسند، هیچ مشکلى در آن مملکت باقى نمى‏ماند. دختر شلوار تنگِ لباس چسبان پوشیده، وقتى سوار یک دوچرخه‏ى تشریفاتى هم بشود و در خیابان بیاید، این تبرج است. زن ى، شخصیتى است که راه و هدف را تشخیص مى‏دهد و براى آن فداکارى مى‏کند. زنِ امروز ایران، در صحنه‏ى علم و سیاست و هنر و در گونه‏گون فعالیتهاى اجتماعى، از گذشته بسى فع ر و میدان‏دارتر است. ن مسلمان باید در تمام شئونات زندگ

خیران و نام آوران علیشاهی که نام علیشاه را بر قله کوه به نمایش میگذارند

درخواست حذف اطلاعات

با آرزوی قبولی عزاداری شما همشهریان عزیز مبالغ اه علیشاهیان مقیم تهران جهت احداث ساختمان مرکز درمانی تخصصی علیشاه که این مبالغ ذکر شده به صورت وعده وعیدی است که از طرف این آقایان گرفته شده است و در ادامه مطلب بدور از تجمل گرايي و شهرت گرايي اسامی اصلی آقایان پر مهر در ادامه مطلب گذاشته می شود . باتشکر . 1. آقای حاج حسن افخمی 100.000.000 ریال 2. آقای محمود رضا آقاپور 30.000.000 ریال 3. آقای محمد لطفی 100.000.000 ریال 4. آقای نادعلی کریم نژاد 50.000.000 ریال 5. آقای ابوالفضل بابایی هزینه ایزوگام مرکز درمانی 6. برادران 150.000.000 هزینه مصالح 7. آقای علیرضا اصلانی 10.000.000 ریال 8. بازرگانی برادران اصلانی 30.000.000 ریال 9. آقای ابوالفضل اصغریان 20.000.000 ریال 10. آقایان محمد و علی امری 20.000.000 ریال 11. گروه صنعتی خلاق چوب(حسنعلی پور) 30.000.000 ریال 12. آقای مصطفی حسنعلی پور 10.000.

ساده که میشوی...

درخواست حذف اطلاعات

ساده که می شوی همه چیز خوب می شود. برایت فرقی نمی کند تجمل چیست، قیمت تویوتا لندکروزچند است. مهم نیست نیاوران کجاست... همیشه لبخند بر لب داری... روی ج های کنار خیابان راه می روی،زیر باران دهانت را باز می کنی ... آدم برفی که درست می کنی؛ شال گردنت را به او می بخشی. ساده که باشی آدم های ساده را دوست داری. ساده که می شوی فرمول نمی خواهی، ای تو همیشه مساوی ایگرگ توست ،ساده که می شوی ،حجم نداری، جایی نمی گیری زود به یاد دوستان می آیی و... دیر از خاطر می روی. ساده که می شوی کوچک می شوی... توی دل همه جا می شوی... منبع: http://blog170. /

یت

درخواست حذف اطلاعات

وصیت وصیّت کرد: فرزندم! بیا و نباش این همه بوده ای، کافیست پس دیگر نباشیا تلاشت را با پارتی پُستی بگیر یا فرار مغزها کن!توی این کشور نباش کار مثل در شأن ما هرگز نبود! همتی کن وارثِ این شغل زجرآور نباش سعی کن یا رانت خواری یازمین خواری کنی هرچه می خواهی بخور اما پی عرعر نباش آخورت را پُر کن و تنها خودت از آن بخور بیخودی دلسوز اسب و قاطر و استر نباشاز مترسک هم نترس، اصلا به او جفتک بزن لیک روی خط قرمزهای نر نباش!کهنه پالانی به تن کن، حفظ ظاهرکن ولی در تجمّل از الاغ کدخدا کمتر نباش! ان را بترسان از جهان آ ت، باطناً اما خودت هرگز بر این باور نباشهر چه در دِه یونجه موجود است، یک شب جمع کن صبحش از اینجا برو، یک لحظه هم اینور نباشتیز اگر باشی دُمَت را هم نمیگیرد ی! حال و حولت را ، دلواپس کیفر نباشحرف آ اینکه اینجا تا ابد تو است حامی این سرزمین بی در و پیکر نباش..منبع: http://telon4. /

چکیده:

درخواست حذف اطلاعات

کثرت گرايي )پلورالیسم( از باستان زمانه مورد توجه پژوهشگران و دانشمندان بوده است. پی وخیزش شۀ کثرت گرايي را به کلیسا های یت نسبت داده و گفته شده است که نخستین بار این مؤلفهدر سال ) » توتسه « توسط شخص طبیعت شناس و طبیعت دان به نام هرمان 1841 ما « م( در کتابش به نامبه کار رفت. » بعد الطبیعهمی گفتند. پلورالیسم از دید » پلورالیست « در کلیسا شخصی که دارای چندین منصب و شغل می بود به آنلغوی به معنای کثرت گرايي می باشد. در اصطلاح عبارت است از همه پذیری و تکثرگرايي در مقابلوحدت گرايي و تک گرايي.در تعریف کثرت گرايي باید گفت که، کثرت گرايي عبارت از زند در جوامعی ایکه از شههای گونه گون فرهن ، دینی، ، اجتماعی، اخلاقی و فلسفی تشکیل شده و با وجود تکثر شه یی،همه گان در یک فضای صلح آمیز و بدور از تعصب و تبعیض زند می کنند کثرت گرايي به شاخه های مختلف تقسیم می شود. کثرت گرايي دینی، اجتماعی، فرهن ، اقتصادی، ،

سادگی

درخواست حذف اطلاعات

بعضی آدم ها ساده اند و پیچیدگی ندارند؛ وقتی حرف میزنند مقصود سخنانشان را به راحتی متوجه میشوی؛نه در لفافه سخن میگویند و نه با کنایه، آنقدر بی آلایش اند که درون و برونشان یک حرف میزند، صداقت در چشمانشان مثل الماس می درخشد. بی هیچ تجملی لباس میپوشند و ید می کنند. خیلی راحت روی زمین غذا میخورند،هرزمان خسته می شوند راحت خوابشان می برد.وقتی مهمان منزلت می شوند، اصلن دلهره نداری چی بپزی؛ چون میدانی با هر غذای ساده ای خوشحال می شوند و پشت سرت حرف نمیزنند. تازه لازم نیست تمام خانه ات را بس و برق بیندازی. حتی اگر خانه ات از دست بچه های قد و نیم قدت بهم ریخته باشد نزدشان شرمنده نمی شوی.... آه خسته میشویم از این که تمام بشقاب های مهمان هارا یک گل ست کنیم. قلبمان نمیگیرد از این همه تجمل؛ از آدم هایی که تو را برای اینکه رنگ قالی ات با هایت هماهنگ نیست سرزنش میکنند.دلمان تنگ است برای سادگی علی علیه الس

طاقِ بلندِ طلاق

درخواست حذف اطلاعات

جُستاری در چند و چونِ پدیدۀ طلاق و سیر دامن گُستر آن در شماره ­ی پیشین نشریه[فرهنگِ ملایر]، معاونِ اجتماعی فرمانداری ملایر ضمن اعلانِ رشدِ آمار طلاق در ملایر از گسترشِ دامنه ­ی آن ابراز نگرانی کرده بود. رو مه­ ی معتدلِ اطّلاعات- که به لحاظِ تنوّع و غنای مطالب در زُمره­ ی جراید کامیاب و پُرمخاطبِ کشور است– نیز در گزارشِ تازه ­ی خود به نقل از مدیر کلّ ثبتِ احوال کشور که سازمانِ متبوعِ وی به دلیل اظهار نظر جنجال ­ان ز یکی از مدیران در خصوص تصمیمِ آن سازمان برای اجتناب از نشر آمار طلاق، خبرساز شده بود، همچون جنابِ کت [معاونِ اجتماعی فرمانداری ملایر] از فراوانی آن، این ­بار در گستره­ ی ملّی خبر داده و نگرانی­ اش را با مردم و رسانه­ ها تقسیم کرده بود!. در این گزارش به ترتیب استان­های البرز، لان، اسانِ رضوی و کرمانشاه بیشترین و استان­های سیستان و بلوچستان و چهارمحال بختیاری کمترین میزان طلاق را ب

بوسجین : برنامه های کشور سیستمی نیست

درخواست حذف اطلاعات

این مسئولین یا برنامه ریزان و قانون گذاران و مجریان و ارائه کنندگان طرح ولایحه به خصوص از از دو کمپانی اصول گرايي و اصلاح طلبی قدرت و ثروت30 سال تمام مناسب و پست ها را کرده اند و خودشان یا بی سوادند ویا بر اساس منافع ب و گروهی طوری برای اداره کشوز ی مه ریزی که در تمام ارگان های کشور غده های به صورت توده های سرطانی ایچاد کرده اندکه هر کدام مستقل به طور انگل وار به خیات ت یبی خود ادامه می دهند مثلا" برای رضایت و مانور تجمل باند خود در بخث فیش حقوقی راه سو. استفاده و ویره خواری با ایجاد دریچه های نفوذ در طرح و لایحه قرار داده اند و بعد از اینکه گند کار در می اید . مردم متوجه همه شدن ان می شوند ان را صورت مسئله چدید و غلط به قکر ماست مالی ناشیانه و یا........ به فکر تثبیت ان روش ناصواب با بالا بردن 7و یا 6 برابر کف که می شد در حدود 5 میلیون یک دفعه بالای 20 میلیون در می اورد تا با ان با کاستن

نظریات مقام درباره کوروش و هخا ان و باستان گرایی

درخواست حذف اطلاعات

آیت الله انقلاب ی در بیانات و دیدار های مردمی، هرگاه که بحث باستان گرايي، افتخار به تاریخ باستان، سلسله های قبل از ، کوروش و ... پیش آمده صریحا نظرات خود را در این مورد بیان نموده اند. به تعدادی از رهنمودها اشاره می گردد: منبع: http://iranigari. /

داستان باد اورده را باد می برد

درخواست حذف اطلاعات

خسرو پرویز از پادشاهان مشهور سلسله ساسانی بود که لشکرکشیهای عظیم و خوشگذرانیهای بی حد و حصر او و درباریانش کشور ایران را از اوج حشمت و شوکت به حضیض انقراض و نیستی کشانید. اگر چه به ظاهر یزدگرد سوم از قشون عرب ش ت خورد، ولی عامل ش ت و انحطاط از ندانم کاریها و نابسامانیهای عصر خسرو پرویز فراهم آمد. خسرو پرویز عاشق بی قرار زن و زر و دستدار خواسته و تجمل بود. در طول مدت سلطنت خود به قول صاحب کتاب حبیب السیر تعداد صد گنج و به عقیده سایر مورخان هفت گنج تدارک دید. نامهای آنها به شرح زیر است: گنج عروس، گنج بادآورد، گنج خسروی، گنج افراسیاب، گنج سوخته (یا ساخته)، گنج خضرا، و گنج شادورد که در اصطلاح عامه به هفت خم خسروی معروف است. حکیم ابوالقاسم فردوسی، هفت گنج خسرو پرویز را در کتاب شاهنامه این طور تعریف می کند: ادامه داستان و شعر در ادامه مطلب وبلاگ دیگر ماiranam95 منبع: http://schyazd. /

طاقِ بلندِ طلاق

درخواست حذف اطلاعات

جُستاری در چند و چونِ پدیدۀ طلاق و سیر دامن گُستر آن در شماره ­ی پیشین نشریه[فرهنگِ ملایر]، معاونِ اجتماعی فرمانداری ملایر ضمن اعلانِ رشدِ آمار طلاق در ملایر از گسترشِ دامنه ­ی آن ابراز نگرانی کرده بود. رو مه­ ی معتدلِ اطّلاعات- که به لحاظِ تنوّع و غنای مطالب در زُمره­ ی جراید کامیاب و پُرمخاطبِ کشور است– نیز در گزارشِ تازه ­ی خود به نقل از مدیر کلّ ثبتِ احوال کشور که سازمانِ متبوعِ وی به دلیل اظهار نظر جنجال ­انگیز یکی از مدیران در خصوص تصمیمِ آن سازمان برای اجتناب از نشر آمار طلاق، خبرساز شده بود، همچون جنابِ کت [معاونِ اجتماعی فرمانداری ملایر] از فراوانی آن، این ­بار در گستره­ ی ملّی خبر داده و نگرانی­ اش را با مردم و رسانه­ ها تقسیم کرده بود!. در این گزارش به ترتیب استان­های البرز، گیلان، اسانِ رضوی و کرمانشاه بیشترین و استان­های سیستان و بلوچستان و چهارمحال بختیاری کمترین میزان طلاق ر

انسان گرایی سکولار یا اومانیسم سکولار

درخواست حذف اطلاعات

انسان گرايي سکولار یا اومانیسم سکولار فلسفه ای است که ب ایهٔ د، اخلاقیات و دادگری است؛ و به طور ویژه هرگونه پایهٔ فراطبیعی و مذهبی برای اخلاقیات را رد می کند. به نظر اومانیست های سکولار اخلاقیات ارتباطی با دین ندارد. مانند انواع دیگر اومانیسم، اومانیسم سکولار بر روی روش هایی که به زند شاد آدمی می انجامد تاکید می کنند. واژهٔ انسان گرايي سکولار در قرن بیستم برای روشن تفاوت آن با انسان گرايي دینی درست شد. یک مفهوم مشابه «انسان گرايي علمی» است که ای اُ ویلسون زیست شناس مشهور آن را چنین توصیف کرده است: «تنها جهان بینی که با افزایش دانستنی های دانش دربارهٔ جهان واقعی و قوانینطبیعت می خواند».منبع: http://secularisme. /

نظریات مقام ی درباره کوروش و هخا ان و باستان گرایی

درخواست حذف اطلاعات

آیت الله انقلاب ی در بیانات و دیدار های مردمی، هرگاه که بحث باستان گرايي، افتخار به تاریخ باستان، سلسله های قبل از ، کوروش و ... پیش آمده صریحا نظرات خود را در این مورد بیان نموده اند. به تعدادی از رهنمودها اشاره می گردد: منبع: http://iranigari. /

انسان گرایی سکولار یا اومانیسم سکولار

درخواست حذف اطلاعات

انسان گرايي سکولار یا اومانیسم سکولار فلسفه ای است که ب ایهٔ د، اخلاقیات و دادگری است؛ و به طور ویژه هرگونه پایهٔ فراطبیعی و مذهبی برای اخلاقیات را رد می کند. به نظر اومانیست های سکولار اخلاقیات ارتباطی با دین ندارد. مانند انواع دیگر اومانیسم، اومانیسم سکولار بر روی روش هایی که به زندگی شاد آدمی می انجامد تاکید می کنند. واژهٔ انسان گرايي سکولار در قرن بیستم برای روشن تفاوت آن با انسان گرايي دینی درست شد. یک مفهوم مشابه «انسان گرايي علمی» است که ای اُ ویلسون زیست شناس مشهور آن را چنین توصیف کرده است: «تنها جهان بینی که با افزایش دانستنی های دانش دربارهٔ جهان واقعی و قوانینطبیعت می خواند».منبع: http://secularisme. /

جهانی شدن فرهنگ(globalization of culture)

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به تفکیک مفهوم دو واژه جهانی شدن / جهانی سازی، از بعد جهانی شدن مقوله فرهنگ را مطالعه و بررسی می کنیم. از این منظر دیدگاههای تئوریک در این زمینه به سه گروه اصلی یعنی، مکتب واقع گرايي، بین المللی شدن و منطقه گرايي و بومی شدن تقسیم می شوند.منبع: http://mir17. /

نسبی گرایی و بنیاد گرایی

درخواست حذف اطلاعات

نسبی گرايي به لحاظ شناختی معیوب است.به لحاظ نیز خطرناک است.یک بار دیگر باید به بینش محوری امیل دورکم اشاره کرد:یک جامعه نمیتواند بدون ارزش های مشترک(که او آن را((وجدان جمعی)) آن جامعه می نامید)دوام بیاورد.هر جامعه ای در غیاب این ارزش های مشترک کم کم فرو می پاشد,زیرا گزینه های رفتاری افراد,کاملا خودسرانه خواهد شد.اخلاق به سلایق شخصی تقلیل خواهد یافت و دیگر مشمول بحث و گفتگوی عمومی نخواهد بود:((تو معتقدی که برده داری اشکالی ندارد اما من چنین نظری ندارم.نظر تو برای تو محترم است.نمی خواهم درباره تو قضاوتی م.تلاش هم نمیکنم نظرم را به تو تحمیل کنم.)) نسبی گرايي با اخلاق فردی اش به جای اخلاق جمعی,دعوت به نیهیلیسم است.آن را میتوان نوعی انحطاط اخلاقی هم نامید,موقعیتی که در آن هنجار هایی که جامعه را حفظ میکنند,از درون تهی می شوند,و به وهم تبدیل می شوند و احتمالا صورتی مضحک به خودشان می گیرند و همه ت

جهانی شدن فرهنگ(globalization of culture)

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به تفکیک مفهوم دو واژه جهانی شدن / جهانی سازی، از بعد جهانی شدن مقوله فرهنگ را مطالعه و بررسی می کنیم. از این منظر دیدگاههای تئوریک در این زمینه به سه گروه اصلی یعنی، مکتب واقع گرايي، بین المللی شدن و منطقه گرايي و بومی شدن تقسیم می شوند.منبع: http://mir17. /

کثرت گرایی اجتماعی:

درخواست حذف اطلاعات

کثرت گرايي اجتماعی یکی از ابعاد مهم و اساسی در کثرت گرايي می باشد. در کثرت گرايي اجتماعیبحث بر سر این است که تمام نهاد های اجتماعی به نحوی در پیشبرد و یت جامعه نقش دارند. اداره ومدیریت جامعه به دست نهاد های اجتماعی است و مسئلۀ یت تنها در دست یک فرد نیست، بلکه همهگان حق دارند که مشارکت اجتماعی داشته باشند.آقای سید حسن حسینی یکی از عوامل شکل ری کثرت گرايي اجتماعی را وحدت بیش از اندازه درتمرکز قدرت می داند. چنانچه می فرماید: وحدت گرايي بیش از اندازه که به تمرکز قدرت در دست یکشخص یا گروه خاص انجامیده است، استبداد دینی یا تی که نمونه بارز آن در قرون و سطی توسطکلیسا به نمایش گذاشته شد و اتفاقا مهمترین عامل پیدایش گرایشهای پلورالیستی در غرب شد. )ر.ک:پلورالیسم دینی یا پلورالیسم در دین، سید حسن حسینی، )تهران، سروش، 1382 (، ص 23 24 .)در مورد ویژه اصلی کثرت گرايي اجتماعی چنین نظر دارد: اعتقاد خود » ن

اسناد سخن می گویند ؛ کلید باغ سیب و گل دست نیست !

درخواست حذف اطلاعات

سید روح الله امین آبادی13 آبان 1358 دانشجویان پیرو خط لانه جاسوسی را تسخیر کرده و به توهم سردمداران کاخ سفید که گمان می د با نفوذ در ت موقت می توانند سیاست های پیشین را پیگیری کنند پایان دادند . (ره) تسخیر لانه جاسوسی را انقلاب دوم و انقل بزرگتر از انقلاب اول نامیدند و با این تعبیر راه را بر سیاست پیشگانی که به دنبال تع ر دیپلماتیکی بودند تا اقدام دانشجویان مسلمان را تخطئه کنند بستند هر چند عده ای چون بنی صدر ها و قطب زاده ها در پشت صحنه به دنبال زودهنگام جاسوس ها بودند تا کدخدا ناراحت نشود ولی مردم در صحنه حضور داشتند و روزی نبود که در اطراف سفارت سابق که اینک توسط دانشجویان مسلمان آزاد شده بود و نماد حقارت یک قدرت بین المللی مردم نکنند و شعار مرگ بر را سرندهند. این روزها سالگرد انقلاب دوم است و عده ای به آن کدخدای تحقیر شده دل بسته اند کدخ که هر چه در چنته داشت در چهار دهه پیش رو کرد و ج