رسانه
رسانه

تنها :: جستجوچه سیب های قشنگی

درخواست حذف اطلاعات

امروز م کت معرفی کرد که : بخوانید خوب است..."تنها دویدن"تنها بودن سخت استتنها غصه خوردن سخت ترتنها موفق شدن حقیقتاً سخت است و تنها ماندن بسیار سخت تنها دویدن اما ...تنها دویدن ، بی هم پا دویدن یعنی تنها از پا و نفس افتادن ، تنها به اوج ناتوانی خویش اعتراف ، تنها دویدن یعنی فرار از تنهایی و در اوج فهمیدن اینکه فقط تنهایی برایت باقی مانده...!تنها دویدن شبیه کنار گذاشتن آرزوها برای رسیدن به یک حق طبیعی.تنها کافی بود نام کتاب را بگوییمن مرثیه ام را میسرودم... حتی اگر نامش مثلن کند و کاو ها و پنداشت ها بود :/دلی که برای گریستن تنگ است ، دلیل میتراشد...! پ.ن: حیات نشئه ی تنهاییست...منبع: http://mysheets. /

در شلوغی هم می شود تنها بود...

درخواست حذف اطلاعات

تقدیم با تمام وجودم به مردی که با پروازش به سوی خدا احساس تنهایی . تنها بودن به این نیست که خودت باشی و جایی که در آن زندگی می کنی ، گاهی می شود در ته هیاهو و شلوغی زندگی کرد و تنها بود. گاهی باید تنهایی را بو کرد،هست.گاهی می شود دویست تا پیام خوانده نشده و چهل و دو میس کال و دعوت به سه دور همی دوستانه در یک روز داشت و باز هم حس تنها بودن را لمس کرد. گاهی یک نفر در دنیایمان آنقدر بزرگ می شود که انگار فقط با او میشود تنها نبود،انگار او همه دنیای ماست.خلاصه حرفم یک جمله است: من به تنها بودن خیلی از شلوغ ها ایمان دارم.منبع: http://brightmindwriter. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عشق عشق عشق عشق عشق عشق *-* *-* *-* *-* *-* *-* گریه گریه گریه گریه گریه گریه تنها تنها تنها تنها تنها تنها بدبختی بدختی بدبختی بدبختی بدختی بدبختی ج احساسات *-*منبع: http://000hesam000. /

تنها

درخواست حذف اطلاعات

سفره هفت سین دیدو بازدید جشن و شادی خبر عید را می دادند و من تنها در کنجی نشسته ام آب شدن برف ها باز شدن شکوفه ها برگشت پرستوها نوید بهار را می دادند و من تنها دور از همه در کنجی نشسته ام غم و غصه سکوت و درد نهفته حرف های نگفته حضور دلتن را اعلام می ند و من تنها بی همنفس در کنجی نشسته ام ملک الموت با هیبت بی مثالش اجل با ترس و مخوفش خبر مرگ مرا آوردنند و من تنها بی یارویاور در اتاق غمزده ی خود نشسته ام آ ین نفس آ ین لحظه زندگی آ ین نبض نزدیک می شود حسرت آ ین نگاه حسرت آ ین وداع حسرت آ ین دیدار گلویم را خشک کرده بود و من همچنان تنها نشسته ام جلیل میاحےمنبع: http://jalilmayahi. /

تنها

درخواست حذف اطلاعات

سفره هفت سین دیدو بازدید جشن و شادی خبر عید را می دادند و من تنها در کنجی نشسته ام آب شدن برف ها باز شدن شکوفه ها برگشت پرستوها نوید بهار را می دادند و من تنها دور از همه در کنجی نشسته ام غم و غصه سکوت و درد نهفته حرف های نگفته حضور دلتنگی را اعلام می ند و من تنها بی همنفس در کنجی نشسته ام ملک الموت با هیبت بی مثالش اجل با ترس و مخوفش خبر مرگ مرا آوردنند و من تنها بی یارویاور در اتاق غمزده ی خود نشسته ام آ ین نفس آ ین لحظه زندگی آ ین نبض نزدیک می شود حسرت آ ین نگاه حسرت آ ین وداع حسرت آ ین دیدار گلویم را خشک کرده بود و من همچنان تنها نشسته ام جلیل میاحےمنبع: http://jalilmayahi. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

در دلم را برای همیشه به روی جهان بستم تا یادم نرود دل حریم مقدسی است و تنها جای خداست دلدادگی به خدا حالم را خوب می کند قوی ترم می کند مرا به قدیمترهایم برمی گرداند آن موقع هایی که نوجوان بودم آن موقع ها هم به غیر خدا ی را نداشتم می دانستم که من همیشه تنهایم تنها به دنیا آمدم تنها زندگی و تنها هم خواهم مرد من تنهایی را دوست دارم من به خدا رسیدن را دوست دارممنبع: http://eshghomehrabani. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تنها شدم تنهای تنها...نه هیچ دوستی،نه خواهری که بشه باهاش حرف زد و نه مادری که دیگه روزگار بهش فرصت درد و دل با من رو داده باشه اینقدر احساس تنهایی میکنم که دیوار اتاقم از غم دردودل های من ترک برداشته و داره فرو میریزه اینقدر تنها شدم که تنها ذکر این روزهام 'یا رفیق من لا رفیق له'هست غم بزر تو دلمه و دیگه واقعا نمیدونم چه کنم دیگه واقعا نمیدونم با چه نوع سکوتی حرفم رو به خدا بزنم! +نه کاری دارم نه درامدی نه مدرکی نه وضعیت درسی مشخصی تنها چیزی که دارم زخم زبون های نزدیکانمه که تیشه به ریشه ام زده غم عجیبی تمام زندگیم رو گرفته غم بزر که با این پاییز غم انگیز افسردم کرده و بدتر از همه ی غم های دنیوی امان از غم تنهایی...

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

با من قدم بزنتو رو دوست دارمبرای دیدن توتهرانرویاآره عاشقتماَم آی نات پرتی ایناف؟بی خداحافظیتنها شدم...ترتیب جالبی نیس اصلا:) + با ی چشمک دوباره منو زنده کن ستاره، نذار از نفس بیفتم تویی تنها راه چاره:)٭ تویی تنها راه چاره...منبع: http://thehell. /

من و 9 داد پر غربت .....

درخواست حذف اطلاعات

تولد شد تولدی در غربت در غربتی دور در ورای دریاها در شهری زیبا ولی دور... بزرگ ... و زنده ... شهری آرزوی دیدار خیلی ها فکر ... تنها نیستم ... فکر دورانی تازه شروع شده ... فکر .... اما نه ... تنها نبودم و گریه ... تنها نبودم و ش تم و ش تم... تنها نبودم و تولدم بود: وقتی در غربتی دور ... آرزوهایم بر باد رفت ... منبع: http://mahtabeshabhayebimah. /

رفتی و من تنها ترین تنهام رو زمین

درخواست حذف اطلاعات

انگار دستام سرده سردنانگار چشمام شب تارنآسمون سیاه ابر شرشر بارون داره میبارهحالا رفتی و من تنها ترین تنهام رو زمینتنها خاطراتم تو بودی فقط همینحالا رفتی و من تنها ترین تنهام رو زمینتنها خاطراتم تو بودی فقط همین+++گفتی برو تنها بمونبا غصه ها همرا بموندیگه نمی تونم خسته خستمطلسم غم رو زدم ش تمداره چشمام ابر بارونرو گونه هام شده روونرفتی و رفتی تنها می مونمتا آ عمر واست می خونمحالا رفتی و من تنهاترین تنهام رو زمینتنها خاطراتم تو بودی فقط همینحالا رفتی و من تنهاترین تنهام رو زمینتنها خاطراتم تو بودی فقط همینمنبع: http://amazinglovee. /

با تنهایی یا تن ها

درخواست حذف اطلاعات

تنهایی همیشه بد نیست، گاهی باید تنها شد، تنها بود، تنها ماند و تنها رفت.. به قول مادرم: اگر تنهایی بد بود که خدا تنها نبود، اما گاهی نیز میگوید : تنهایی فقط برای خداست! این روزها اگر جایی به جمعی برخوردی، شک نکن که پای نفع عده ای در بین است و پای فداکاری عده ای دیگر، زندگی در تنهایی به من آموخت که برای جلب محبت دیگران باج ندهم، ی که صادقانه و خالصانه مرا بخواهد، بدون دعوت میخواهد، بدون صرف هزینه، این روزها آدمها فقط با همند نه برای هم، و صداقت و یکدلی، پازلهای گمشده ی روابط انسانهاست. آدمی وقتی تنها شد و تنها ماند، به شناخت واقعی از خود و اطرافیانش میرسد، گاهی آنقدر دلت از این شناخت میشکند که از خودت نیز متنفر میشوی، از عمری که بیهوده و برای نا ان هدر شد، اینجاست که سختی بی ی را به شادی دروغین در جمع بودن ترجیح میدهی و به وقت انجام کارهای روزانه، بجای ی ترانه ی عاشقانه،برای دلبندانت میخوان

وای لعنتی شیره هم داره!

درخواست حذف اطلاعات

چند سال بعد،حوالی دسامبر سال 2040 در جشن برندگان جایزه ی نوبل زمانیکه خبرنگاران وی را سوال پیچ کرده اند و راجع به موفقیتش سوال می پرسند تنها و تنها یک جواب خواهند شنید : من ویزیت های طولانی و راندهای خسته کننده را فقطِ فقط به خاطر لواشک های بوفه ی بیمارستان تحمل می و این تنها سوسوی امیدم در بلند و تار بود!لواشک تنها دلیل من برای ادامه تحصیل بود! منبع: http://zhezhe. /

چند ویژگی منحصر به فرد حسین علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات

تنها ی که شش ماهه به دنیا آمدند--تنها ی که از هیچ بانویی شیر نخوردند و تغذیه ی ایشان تنها توسط اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) صورت گرفته است--تنها ی که روز ولادتشان،پدر و مادر و جد و نزدیکانشان برای ایشان گریه د--تنها ی که در معرکه ی جنگ به شهادت رسیدند--تنها ی که در دعای توسل ازایشان به عنوان (ایّها الشهید) یاد شده با اینکه همه ی ائمه ی ما شهید شده اند.--تنها ی که در زمان حیات خود پدر دو شهید شدند( علی اکبر علیه السلام و علی اصغر علیه السلام ) _-- تنها ی که اربعین و زیارت اربعین دارند-- تنها ی که قبر مطهرشان بیش از ده بار توسط ظالمان اب شد تا اثری از آن باقی نمانَد!! اما همچنان پابرجاست-- تنها ی که بدون غسل و کفن دفن شدند-- تنها ی که سر مبارکش از بدن جدا شد.--تنها ی که تشنه لب با هزاران زخم تیر و نیزه و شمشیر و سنگ بر بدن به شهادت رسیدند-تنها ی که بعد از شهادتش،خانواده اش اسیر شدند.- تن

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تنها شدم تنهای تنها...نه هیچ دوستی،نه خواهری که بشه باهاش حرف زد و نه مادری که دیگه روزگار بهش فرصت درد و دل با من رو داده باشه اینقدر احساس تنهایی میکنم که دیوار اتاقم از غم دردودل های من ترک برداشته و داره فرو میریزه اینقدر تنها شدم که تنها ذکر این روزهام 'یا رفیق من لا رفیق له'هست غم بزرگی تو دلمه و دیگه واقعا نمیدونم چه کنم دیگه واقعا نمیدونم با چه نوع سکوتی حرفم رو به خدا بزنم! +نه کاری دارم نه درامدی نه مدرکی نه وضعیت درسی مشخصی تنها چیزی که دارم زخم زبون های نزدیکانمه که تیشه به ریشه ام زده غم عجیبی تمام زندگیم رو گرفته غم بزرگی که با این پاییز غم انگیز افسردم کرده و بدتر از همه ی غم های دنیوی امان از غم تنهایی... منبع: http://touchlife. /

خو دن بر روی تخم ها

درخواست حذف اطلاعات

خو دن بر روی تخم ها در مرغ و بوقلمون تنها پرنده ماده وظیفه خو دن بر روی تخم ها را تا زمان تولد جوجه ها بر عهده دارد اما در سایر گونه ها مثل شتر مرغ، کبوتر و بلدرچین سفید هر دو حیوان نر و ماده این وظیفه را بر عهده دارند. و حتی در برخی گونه ها این وظیفه تنها بر عهده پرنده نر می باشد. هنگامی که تنها یکی از والدین وظیفه خو دن بر روی تخم ها را برعهده دارد تنها در مقاطع کوتاهی از روز لانه را برای تغذیه، خوردن آب و دفع فضولات ترک می کند. اما در صورتی که هر دو والد روی تخم ها می خوابند معمولا با تقسیم وظیفه، یکی از آنها در طول روز و دیگر در طول شب بر روی تخم ها می خوابد.

دوست خوب...

درخواست حذف اطلاعات

یک روزی میشود که آمدمده ام پیش افشین … چندین بار گفته بود بیا خونمون ولی من به بهونه ی مختلف پچوندم و رفتم … نه که آدم بدی باشد یا نه که بدی به من کند نه من حوصله ی را ندارم … دیگر خسته شدم کاش میشد بروم خانه و تنها باشم و به تنها بودن خودم ادامه بدم… تو فکره این بودم که دنبال قرص برنج بگردم که این زنگ زد … نمیدونم … تصمیم رو گرفتم تا حدودی باید تنها باشم تا یکم دیگر بهش قکر کنم … نمیدونم … اما از این دوست خوبی مثل افشین دارم که حداقل نمیگذارد تنها باشم به خودم افتخار میکنم …!منبع: http://sohbatbakhodam. /

تنها

درخواست حذف اطلاعات

امروز رفتم کلاس همون دختری رو که بهم گفت تولدت مبارک رو دیدم ولی انگار رفتارش با من سرد شده بود نمیدونم چرا بهش گفتم چی شده با یه بغضی بهم گفت سینا من خیلی تنهام خیلی گفتم چرا گفت همه انی که منو دوست داشتند بهم خیانت د ولی من بهش گفتم تو تنها نیستی من پیشت هستم/ عشق به این میگن که ی که دوست داری رو تنها نزاریمنبع: http://barandress. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

میدونم که میشه به ظاهر تنها نبود، و میتونم که به ظاهر تنها نباشم (حتی اگه برای مس گی خلافش را بگم) ولی در اعماق وجودم از به ظاهر تنها نبودن ها خسته ام و ترجیحم همین تنها بودنه، حتی در ظاهر +غمگینم حقیقتا، و دارم جون میکنم برای اینکه بنویسم...منبع: http://awareness. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بعد از یک وقفه......سلام وقتی بچه دار و از همه مهمتر دختردار شدم،وقتی که به یه سنی رسید که تونستم عاقل و بالغ خطابش کنم، اولین چیزی که بهش یاد میدم اینه که چطور تنهای تنهااااا باشه و نمیره! بهش تنها بودن..تنها ماندن...تنها زیستن رو یاد میدم بهش یاد میدم که در ا و ته همه چیز خودش هست و خودش... تنهای تنها خودش باید این قدرت رو داشته باشه که با هر چیزی مواجه بشه و هیچ حتی من قرار نیست درست کنار پای او قدم بردارم هرچند تجربه این رو بهش میفهمونه ولی... +سفری پیش رو دارم رفتن نرفتنش مشخص نیست ولی هر نتیجه ای که داشته باشه، خیلی روی اعتقاداتم و اینکه تا چه حد بهش پایبند بمونم تاثیر داره... اگه خ باشه...!

سفر سلامت مرد تنهای شب

درخواست حذف اطلاعات

من مرد تنهای شبممهر خموشی بر لبمتنهاو غمگین رفته امدل از همه گسسته امتنهای تنها،غمگین و رسواتنها و بی فردا منممن مرد تنهای شبممهر خموشی بر لبممن مرد تنهای شبمصد قصه مانده بر لبماز شهر تو من رفته امکوله بارم را بسته امبی فکر فردا، با خود و تنهاعابر این شب ها منمبی فکر فردا، با خود و تنهاعابر این شب ها منممنبع: http://goftegooyetanhaee. /

٥٦

درخواست حذف اطلاعات

کاش تنها بودم و تنها رفیقم غمدست هایم را رها مى کردکاش امشبجاى خو دن در آغوش غم و هق هقدستى از غیب برایم دست وا مى کردکاش در سردى این شهر ویرانگرآشنایى بود و در دستان لرزانمبه آرامى و پى در پى ها مى کردمنبع: http://oud. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خیلی اتفاقی بر خوردم به یک آدم شریفی که خیلی تنها بود و دلش ته... خیلی... تو حال بد امشبم یک لحظه به این فکر اگه خانواده م (پدر و مادر و خواهر و مادربزرگم) رو نداشتم در همین لحظه، همین حالا، ی نبود که واقعا دوستم داشته باشه... ترسناکه... من هم میتونستم جای اون آدم شریف و عزیز و تنها و دلش ته باشم ... از خدا خواستم تنها ایی که دوستم دارن رو ازم نگیره... چشم های سرخ پف کرده دردناکی که باز نمیشه

خو دن بر روی تخم ها

درخواست حذف اطلاعات

خو دن بر روی تخم ها در مرغ و بوقلمون تنها پرنده ماده وظیفه خو دن بر روی تخم ها را تا زمان تولد جوجه ها بر عهده دارد اما در سایر گونه ها مثل شتر مرغ، کبوتر و بلدرچین سفید هر دو حیوان نر و ماده این وظیفه را بر عهده دارند. و حتی در برخی گونه ها این وظیفه تنها بر عهده پرنده نر می باشد. هنگامی که تنها یکی از والدین وظیفه خو دن بر روی تخم ها را برعهده دارد تنها در مقاطع کوتاهی از روز لانه را برای تغذیه، خوردن آب و دفع فضولات ترک می کند. اما در صورتی که هر دو والد روی تخم ها می خوابند معمولا با تقسیم وظیفه، یکی از آنها در طول روز و دیگر در طول شب بر روی تخم ها می خوابد.منبع: http://tohidiali. /

اگر سن کیهان را به اندازه ی 14سال زمینی کوچک کنیم

درخواست حذف اطلاعات

اگر سن کیهان را به اندازه ی 14سال زمینی کوچک کنیم در مقابل می توانیم بگوییم که زمین ما فقط 5 سال پیش بوجود آمده است و موجودات پیچیده ی روی آن (با عمر 500 میلیون سال) حالا تنها 7 ماه از پیدایش شان می گذرد.دایناسورها (65 میلیون سال پیش) تنها 3 هفته از انقراض شان می گذرد و تاریخ ثبت شده بشر(20 هزار سال) تنها 3 دقیقه از عمر عالم را به خود اختصاص داده است؛ در ضمن این تنها در عالم ما است و تنها در صورتی که یکی از میلیاردها عالم دیگر نباشیم! در حالی که ادعای برخی اینست که در این 3 دقیقه همه این اتفاقات برای این بوده است که ما در این جایگاه باشیم.منبع: http://ft1122. /

خدا

درخواست حذف اطلاعات

ممکن است گاهی گریه کنم ولی هیچگاه در تنهایی گریه نمیکنم خداوند اینجاست اشکهای مرا پاک می کند...چون خدا در قلب من است ممکن است گاهی بیفتم و بلغزم اما هرگز در سقوط تنها نمی مانم خداوند هست و مرا بلند می کند... چون خدا در قلب من است شاید گاهی رنج بکشم اما هرگز در این رنج کشیدن تنها نمی مانم پروردگار مرا از رنجها رها می کند...چون خدا در قلب من است خوشحالم برای اینکه میدانم هرگز تنها نیستم خداوند همواره با من است...چون خــــــدا در ❤ من استمنبع: http://khatereh1395. /

نامهربون

درخواست حذف اطلاعات

تو چقدر نامهربون بودی گلم آ ش تنها گذاشتی تو دلم گفتی تا آ ش بامن می مونی گفتی قدر خوبی هامو میدونی گفتی تو تمام دنیای منی گفتی غمگسار غم های منی تو که گفتی من همه چیز توام گفتی من صبح دل انگیز توام گفتی عشق زندگیت تنها منم واسه تو مهتاب تو شبها منم گفتی که بدون من نمی تونی غیر من با هیچ ی نمی مونی پس چی شدکه پیش من نموندی دیگه شعرای منو اصلا نخو ندی من تورو با دروغات تنها میذارم بذر غصه رو تو ی دلت می کارم منبع: http://bahaneh. /

ساده دل

درخواست حذف اطلاعات

گاهی گمان می کنم بر لب پرتگاهی ایستاد ه ام که تنها نظاره گر م تو هستی نه تنها دستم را نگرفته ای بلکه آرزوی سقوط مرا داری. مگر قرار آدم با حوا غیر از این بود؟! اگر من حوا بودم تو اکنون در بهشت خود بر من می خندیدی....منبع: http://forgetme. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بعد از یک وقفه......سلام وقتی بچه دار و از همه مهمتر دختردار شدم،وقتی که به یه سنی رسید که تونستم عاقل و بالغ خطابش کنم، اولین چیزی که بهش یاد میدم اینه که چطور تنهای تنهااااا باشه و نمیره! بهش تنها بودن..تنها ماندن...تنها زیستن رو یاد میدم بهش یاد میدم که در ا و ته همه چیز خودش هست و خودش... تنهای تنها خودش باید این قدرت رو داشته باشه که با هر چیزی مواجه بشه و هیچ حتی من قرار نیست درست کنار پای او قدم بردارم هرچند تجربه این رو بهش میفهمونه ولی... +سفری پیش رو دارم رفتن نرفتنش مشخص نیست ولی هر نتیجه ای که داشته باشه، خیلی روی اعتقاداتم و اینکه تا چه حد بهش پایبند بمونم تاثیر داره... اگه خ باشه...!منبع: http://touchlife. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ایستاده ام زیر ماه شب چهارده آسمانت تنها ى تنها ، اهل منزل همه خوابند و سیگارم را با ظرافت روشن مى کنم که خوابشان را بر هم نزنم ، امشب ماهت پر نور تر از همیشه است ، وقتى نگاهش مى کنم انگار لبخند مى زند و من با لبخندى جوابش را مى دهم ، تنها ى تنها و تنها صدایى که با من است صداى سوختن سر سیگار بعد از هر پک است ، صداى سوختن نایژک ها ى توى ریه هایى که هدیه دادى ، صداى سوختن دلم که پایش مى ایستم و گفته ام که اگر تو مرا در میانه ى این جنگ خواسته اى ملالى نیست اما من تسلیم نخواهم شد ، آرزو مى کنم آزادى را اما اگر هدیه اش ندادى ملالى نیست من تسلیم نخواهم شد ، تو محبوب ترین فرمانده اى نزد من در لشکرى که اگر همه ى سربازانش تو را از یاد نبرده بودند اصلا جنگى در میان نبود و من با خودم میگویم شاید این بلوا را به پا کرده اى تا وفادارترین سربازت را بشناسى و من از ته قلبم نجوایى ک نه مى شنوم که مى کند ، چ

افسردگی و تنهایی

درخواست حذف اطلاعات

جوان و احساس تنهایی همگی ما حس تنهایی بعد از بلوغ را تجربه کرده ایم. ورود به دنیایی که ارزش های متفاوتی دارد و دیگران به نوعی دیگر با آدم برخورد می کنند، تنها یک حس می طلبد و آن استقلال است. حال این مستقل شدن در لایه های زیرین و لفافه مفهومی به نام تنهایی را با خود به یدک می کشد. برای همین است که در همه دنیا جوانان و نوجوانان قربانیان اصلی احساس تنهایی هستند. در اینجا ضروری است که تاکید شود احساس تنهایی، مساوی با تنها بودن نیست. هر شخصی همیشه زمانی را برای تنها بودن در نظر می گیرد. تنهایی، احساس تنها بودن و غمگین شدن به همین خاطر است و البته همه ما گاهی احساس تنهایی می کنیم. اما فقط زمانی که در دام تنهایی گیر می افتیم، این احساس تبدیل به یک مشکل واقعی می شود. منبع: http://nazaninnourimousa. /

بی تو

درخواست حذف اطلاعات

بی تو تو اتاق تنها نشستممیلرزه ع ت توی دستمبا یاد عشق تو هستم بی تویه لحظه آروم ندارمسر روی زانوم می زارمبا یادت دنیایی دارمای عشق من گوش کن به گریه هاممثل پاییز خشک و سرد و تنهامتو بمونتنها تو بمونتنها از دنیا تو بموندل به عشق تو بستماز دنیایی گذشتممن ش تمبی تو خاموش و فراموش قلب خستمنگاه کن عزیزمنگاه کنبا تـــــــــــــو هستممنبع: http://tahbargcheknevis. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خیلی اتفاقی بر خوردم به یک آدم شریفی که خیلی تنها بود و دلش ته... خیلی... تو حال بد امشبم یک لحظه به این فکر اگه خانواده م (پدر و مادر و خواهر و مادربزرگم) رو نداشتم در همین لحظه، همین حالا، ی نبود که واقعا دوستم داشته باشه... ترسناکه... من هم میتونستم جای اون آدم شریف و عزیز و تنها و دلش ته باشم ... از خدا خواستم تنها ایی که دوستم دارن رو ازم نگیره... چشم های سرخ پف کرده دردناکی که باز نمیشه منبع: http://ma-ensanim. /

بوی پاییز می آید .....

درخواست حذف اطلاعات

بوی پاییز می آید ، برگها زرد شده اند ، آرام میریزند بر زمین ، و این است تنها دلیل..تنها دلیل برای دیدن زیباترین فصل ، عاشقانه ترین لحظه، صدای آمدن باران...فصل عشق می آید و زمین دیگر تنها نیست ، همدرد شاخه هاست ، هم آغوش برگهاست...بوی باران می آید ، یک هوای تازه ، و ای پاییز پر آوازه ، بیا که درد دل ها دارم با تو....بیا که دلم بدجور از فصل هایی که گذشت گرفته ، بیا که راز و نیاز ها دارم با تو...عاشق قدم زدن بر روی برگها ، به عشق شکوفه ای دوباره...فصل عاشقانه ها در راه است ، پاییز همدرد همیش دلها است ...

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

اون از ب این از امروز وقتی قراره اشک آدم در بیاد میاد به هر صورتی که شده... به خیر نمیگذره تلخ ترین حس دنیا اینه که تنها عشق زندگیت تنها ی که میپرستی فقط به چشم یه شخص نسبتا محترم بهت نگاه کنه کمی صمیمی تر از بقیه فقط کمی... اون هم به جبر مدیونی و ترحم و تعارف ........ و ت ر اینکه این حقیقت هر چند کقت یکبار مثل یه سیلی تو صورتت فرود بیاد هربار گزنده تر از بار قبل......

zarbolmasal

درخواست حذف اطلاعات

فرانسویها ضرب المثلى دارند که مى گوید: تنها احمق ها هستند کهعوض نمیشوند.. با این معنا نه تنها در زبان فارسى ضرب المثلى نیست،بلکه برع ،ضرب المثلیست که مى گوید: حرف مرد یکى ست..! منبع: http://mehdisantiago. /

که بشوره ببره تمامشو

درخواست حذف اطلاعات

یک موسیقی کافیست. تنها یکی. و من تمام شب را گریه میکنم. بدون حتی یک دلیل. غم شعله ور می شود زبانه می کشد گسترش می یابد شررره می کند و من آه من حتی به بهشت شک دارم. پاییز سرد است و خلوت. پاییز سرد و است و خلوت و تنها و من عاشقشم. من عاشقتم. البته تو باور نکن. من نه عاشقم نه حتی پاییز هایم سرد و خلوت است نه می دانم چرا ناراحتم نه حتی ی چنین میانه میدانم آرزوست. دور و بر من خیلی شلوغ است. زیادی شلوغ و من زیادی تنها. شاید شاید شاید اگر برف ببارد. شاید اگر برف ببارد... منبع: http://inherentvice. /

عشق ناکام

درخواست حذف اطلاعات

در مدرسه عشق، معلم من،بود!! عشق و وفاداری را او به من آموخت، بارانی از عشق بر قلبم می بارید و از سقوط قطرات آن نغمه های عاشقانه برایم می سرود، مرا مجنون و مست عشق می کرد، تمام فکر و عقلم را سلب و روحم را بیتاب خود می کرد، از ضربان قلبم زیباترین ریتم را می ساخت و با زیبایی تمام آهنگ آن را می نواخت و با آوازش تمام مرغان عاشق را می اند، اما روزگار و تقدیر بی رحم او را از من گرفت، و روح من برای همیشه همراه او رفت، و تا ابد جسد مرا بی روح و تنها گذاشت و آن دنیای زیبا و پر از عشق و روشنایی که برایم ساخته بود به غربتی سرد و تاریک تبدیل شد و من تنها و بی روح در آن غربت جا مانده ام و تنها با خاطرات او زنده ام جلیل میاحے منبع: http://jalilmayahi. /

عشق ناکام

درخواست حذف اطلاعات

در مدرسه عشق، معلم من،بود!! عشق و وفاداری را او به من آموخت، بارانی از عشق بر قلبم می بارید و از سقوط قطرات آن نغمه های عاشقانه برایم می سرود، مرا مجنون و مست عشق می کرد، تمام فکر و عقلم را سلب و روحم را بیتاب خود می کرد، از ضربان قلبم زیباترین ریتم را می ساخت و با زیبایی تمام آهنگ آن را می نواخت و با آوازش تمام مرغان عاشق را می اند، اما روزگار و تقدیر بی رحم او را از من گرفت، و روح من برای همیشه همراه او رفت، و تا ابد جسد مرا بی روح و تنها گذاشت و آن دنیای زیبا و پر از عشق و روشنایی که برایم ساخته بود به غربتی سرد و تاریک تبدیل شد و من تنها و بی روح در آن غربت جا مانده ام و تنها با خاطرات او زنده ام جلیل میاحے منبع: http://jalilmayahi. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

همین خوبه همینی که او میگویدش وآرام می سرایدش تنها از لحظه هایی که حرفهایی که احساس هایی که اشک هایی که لبریز شدن هایی که سکوت هایی که فریادهایی که تنها در تنهایی ام باقی مانده اند دل خوشم... تو میدانی از نگفتن ها... منبع: http://kalamejadid. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ساعت هفت و ربع باید بریم ترمینال. خدایا تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میخواهم!! خدایا من خوش بدرخشما! بیام همینجا بنویسم که خیلی خوب کار . فقط یه نگرانی ایکه سرفه میکنم و دارم دوباره سرما میخورم وای خدایا رحم کن! منبع: http://niftylife. /